WikiProject Sweden/List of roads

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Länsstyrelserna i Sverige publicerar varje år en förteckning över vägar i länet i enlighet med trafikförordningen 13 kap 1§. Här är en sammanställning över var de finns på länsstyrelsernas webbplatser.

Bokstav Län Länk
AB Stockholms län 01FS 2014:12
C Uppsala län 03FS 2014:4
D Södermanlands län 04FS 2014:01
E Östergötlands län 05FS 2014:1
F Jönköpings län 06FS 2014:6
G Kronobergs län 07FS 2014:03
H Kalmar län 08FS 2014:2
I Gotlands län 09FS 2014:4
K Blekinge län 10FS 2014:2
M Skåne län 12FS 2014:10
N Hallands län 13FS 2014:3
O Västra Götalands län 14FS 2014:8
S Värmlands län 17FS 2013:6
T Örebro län 18FS 2014:2
U Västmanlands län 19FS 2014:6
W Dalarnas län 20FS 2014:13
X Gävleborgs län 21FS 2014:2
Y Västernorrlands län 22FS 2014:4
Z Jämtlands län 23FS 2014:3
AC Västerbottens län 24FS 2014:2
BD Norrbottens län 25FS 2014:1