WikiProject Sweden/Nybörjarmanual/Introduktion

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

På den här sidan presenterar vi OpenStreetMap och lär dig några viktiga saker kring kartritandet.

Vad OpenStreetMap är och vill bli

OpenStreetMap kan betyda många olika saker eller några få specifika delar. När man nämner OpenStreetMap kan man syfta på kartan som finns på www.openstreetmap.org [1]. OpenStreetMap kan även syfta på dess gemenskap som finns runt kartan och kartritandet. En tredje del är dess databas och all data som finns insamlad. Målet med denna sida är att beskriva dessa olika delar och ge dig som är ny i OpenStreetMap-gemenskapen en övergripande bild.

Kartan [2] är det de flesta kommer i kontakt med. Andra liknande tjänster är Google Maps och Microsoft Bing, skillnaden är att i OpenStreetMap är all underliggande data tillgänglig för alla att ladda ner, redigera och hålla uppdaterad. Den karta som syns på openstreetmap.org är bara en variant hur underliggande data kan användas för att skapa användarbara kartor. Andra kartor som använder samma information är http://www.opencyclemap.org/ och http://skoterleder.org/. Skillnaden mellan kartorna är tydlig, de framhäver olika delar.

Så hur fungerar det egentligen om alla får hjälpa till att redigera kartan? En karta eller kartbild är en representation av verkligheten och olika kartor kan representera t.ex. en väg på olika sätt, ena kartan har blåa streck för alla vägar medan den andra använder gröna streck. Oavsett hur en karta ser ut kan informationen som dem förmedlar sparas i ett gemensamt format, detta är vad OpenStreetMap i grund och botten är, en gemensam databas.

All data representeras av en nod, en väg, stängd väg eller en relation. Exakt vad dessa olika delar är och skillnaden mellan dem beskrivs på [[3]]. Det viktiga att lägga på minnet är att OpenStreetMap i grund och botten består av data och kartan på openstreetmap.org endast är en representation av den datan.

Varför gör vi det?

Läs mer