Sweden/Open data/Lantmäteriet/GSD-Sverigekartor vektor

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Se https://www.mediafire.com/folder/dzngn1k5y2xjq/ för extrakt i geojson.

Tätortspolygoner

Dessa är förmodligen från SCB där dem revideras vart 5-e år. SCB har frigett dem under CC-BY tyvärr, så vi tar dem från LM i stället.

Det har diskutterats hurvida dessa polygoner svarar till en admin_level i OSM eller inte på mailinglistan.

Konvertering från SHP

Först laddades zipfilen med SHP-filarna (kräver inloggning) ned och packades upp. Därefter:

ogr2ogr tätortsgränser-större-orter.geojson mb_riks.shp -t_srs EPSG:4326

Noter den sista parametern som konverterar från SWEREF-99TM till WSG-84 alias EPSG:4326 som vi användar.