WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/Brotunnel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Bro och tunnel

Genomfart

Definition: En konstruktion kan ha en eller flera passager. Passagerna kan utgöras av överfarter, underfarter, genomfarter eller sidopassager. Genomfarten beskriver passagen genom en konstruktion. Genomfarter finns nästan endast i samband med tunnlar. En konstruktion kan ha flera genomfarter.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Konstruktionshuvudtyp CharacterString 50 --- En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. Konstruktionshuvudtypen beskriver den huvudsakliga typen av konstruktion, exempelvis bro eller tunnel. Under konstruktionshuvudtypen indelas t ex broar i konstruktionstyper som platt
Konstruktionsnamn CharacterString 150 --- Konstruktionsnamnet beskriver övergripande dess konstruktionshuvudtyp, syfte samt läge i förhållande till en ort. T ex Konstruktionshuvudtyp: Bro Syftet: Föra trafiken över Snöflebodaån Läge: 3,0 km NV Olofström Bro över Snöflebodaån 3,
Konstruktionsnummer CharacterString 14 --- En konstruktion tillhör en anläggning. Varje anläggning är uppbyggd av en eller flera unika konstruktioner som har en viss samhörighet. Konstruktionsnumret består av anläggningens två positioner kombinerat med en tredje position. Position 1 - Ett löp

Konstruktion

Definition: En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. En konstruktion kan t.ex. vara en bro, tunnel, färjeläge eller tråg. Varje anläggning är uppbyggd av minst en, men ibland flera konstruktioner. En konstruktion berör i många fall flera länkar.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Bevarandevärd CharacterString 60 --- Vägverket har ur ett nationellt perspektiv klassat ett antal konstruktioner (broar) som bevarandevärda. På sikt kommer det även att utses regionalt bevarandevärda konstruktioner. Särskild hänsyn ska bland annat tas vid underhåll och reparation av dessa ko
Broyta Real 10 m2 Broytan definieras som kör/brobaneplattans yta exklusive kantbalkar. För rörbroar och stenvalvbroar är broytan lika med konstruktionsytan. För mer detaljerad beskrivning av attributet se BaTMan:s handbok.
Funktionstyp CharacterString 60 --- Funktionstypen beskriver konstruktionens användningssätt t ex vägbro eller järnvägsbro, dvs vilken sorts trafik eller annan last som huvudsakligen belastar/trafikerar konstruktionen.
Förvaltare CharacterString 60 --- Anger vem som har förvaltaransvaret för anläggningen/konstruktionen.
Konstruktionshuvudtyp CharacterString 50 --- En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. Konstruktionshuvudtypen beskriver den huvudsakliga typen av konstruktion, exempelvis bro eller tunnel. Under konstruktionshuvudtypen indelas t ex broar i konstruktionstyper som platt
Konstruktionslängd Real 10 m Konstruktionens längd mäts vanligen i väglinjen. Beroende på konstruktionstyp mäts längden olika. För mer detaljerad beskrivning av attributet se BaTMan:s handbok.
Konstruktionsnamn CharacterString 150 --- Konstruktionsnamnet beskriver övergripande dess konstruktionshuvudtyp, syfte samt läge i förhållande till en ort. T ex Konstruktionshuvudtyp: Bro Syftet: Föra trafiken över Snöflebodaån Läge: 3,0 km NV Olofström Bro över Snöflebodaån 3,
Konstruktionsnummer CharacterString 14 --- En konstruktion tillhör en anläggning. Varje anläggning är uppbyggd av en eller flera unika konstruktioner som har en viss samhörighet. Konstruktionsnumret består av anläggningens två positioner kombinerat med en tredje position. Position 1 - Ett löp
Konstruktionsyta Real 10 m2 Konstruktionens totala yta (i princip konstruktionslängden * konstruktionens bredd), oftast lika med den horisontalt projicerade ytan. För mer detaljerad beskrivning av attributet se BaTMan:s handbok.
Nybyggnadsår Integer 4 år Anger datumet för när konstruktionen blev klar, togs i bruk.
Ägare CharacterString 60 --- Anger enhet/organisation som har ägaransvaret för konstruktionen.

Sidopassage

Definition: En konstruktion kan ha en eller flera passager. Passagerna kan utgöras av överfarter, underfarter, genomfarter eller sidopassager. Sidopassagen beskriver passagen intill eller längs med en konstruktion. Sidopassagen är oftast en stödmur eller ett bullerplank.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Konstruktionshuvudtyp CharacterString 50 --- En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. Konstruktionshuvudtypen beskriver den huvudsakliga typen av konstruktion, exempelvis bro eller tunnel. Under konstruktionshuvudtypen indelas t ex broar i konstruktionstyper som platt
Konstruktionsnamn CharacterString 150 --- Konstruktionsnamnet beskriver övergripande dess konstruktionshuvudtyp, syfte samt läge i förhållande till en ort. T ex Konstruktionshuvudtyp: Bro Syftet: Föra trafiken över Snöflebodaån Läge: 3,0 km NV Olofström Bro över Snöflebodaån 3,
Konstruktionsnummer CharacterString 14 --- En konstruktion tillhör en anläggning. Varje anläggning är uppbyggd av en eller flera unika konstruktioner som har en viss samhörighet. Konstruktionsnumret består av anläggningens två positioner kombinerat med en tredje position. Position 1 - Ett löp

Underfart

Definition: En konstruktion kan ha en eller flera passager. Passagerna kan utgöras av överfarter, underfarter, genomfarter eller sidopassager. Underfarten beskriver passagen under en konstruktion (under en överfart). Underfarter finns nästan enbart på broar. En konstruktion kan ha flera underfarter.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Konstruktionshuvudtyp CharacterString 50 --- En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. Konstruktionshuvudtypen beskriver den huvudsakliga typen av konstruktion, exempelvis bro eller tunnel. Under konstruktionshuvudtypen indelas t ex broar i konstruktionstyper som platt
Konstruktionsnamn CharacterString 150 --- Konstruktionsnamnet beskriver övergripande dess konstruktionshuvudtyp, syfte samt läge i förhållande till en ort. T ex Konstruktionshuvudtyp: Bro Syftet: Föra trafiken över Snöflebodaån Läge: 3,0 km NV Olofström Bro över Snöflebodaån 3,
Konstruktionsnummer CharacterString 14 --- En konstruktion tillhör en anläggning. Varje anläggning är uppbyggd av en eller flera unika konstruktioner som har en viss samhörighet. Konstruktionsnumret består av anläggningens två positioner kombinerat med en tredje position. Position 1 - Ett löp

Överfart

Definition: En konstruktion kan ha en eller flera passager. Passagerna kan utgöras av överfarter, underfarter, genomfarter eller sidopassager. Överfarten beskriver passagen över/på en konstruktion som belastas av trafiklaster i form av tåg-, bil- eller gångtrafik. Bärigheten är kopplat till respektive överfart och inte till konstruktionen. En konstruktion kan ha flera överfarter.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Klassningssätt CharacterString 50 --- Anger enligt vilket metod konstruktionen har bärighetsklassats. För mer detaljerad beskrivning av attributet se BaTMan:s handbok.
Konstruktionshuvudtyp CharacterString 50 --- En konstruktion kan jämföras och nästan likställas med ett byggnadsverk. Konstruktionshuvudtypen beskriver den huvudsakliga typen av konstruktion, exempelvis bro eller tunnel. Under konstruktionshuvudtypen indelas t ex broar i konstruktionstyper som platt
Konstruktionsnamn CharacterString 150 --- Konstruktionsnamnet beskriver övergripande dess konstruktionshuvudtyp, syfte samt läge i förhållande till en ort. T ex Konstruktionshuvudtyp: Bro Syftet: Föra trafiken över Snöflebodaån Läge: 3,0 km NV Olofström Bro över Snöflebodaån 3,
Konstruktionsnummer CharacterString 14 --- En konstruktion tillhör en anläggning. Varje anläggning är uppbyggd av en eller flera unika konstruktioner som har en viss samhörighet. Konstruktionsnumret består av anläggningens två positioner kombinerat med en tredje position. Position 1 - Ett löp
Tillåten axellast Real 10 ton Anger den tillåtna axellasten som vägbanan fått vid bärighetsklassningen. Observera att den tillåtna lasten är relaterad till respektive typfordon samt att begreppet tillåten axellast inte är det samma som upplåten axellast!
Tillåten boggilast Real 10 ton Anger den tillåtna boggilasten som vägbanan fått vid bärighetsklassningen. Observera att den tillåtna lasten är relaterad till respektive typfordon samt att begreppet tillåten boggilast inte är det samma som upplåten boggilast!
Typfordon CharacterString 80 --- Anger vilka typfordon som använts vid bärighetsklassningen av konstruktionen. Normalt klassas en bro efter de nya typfordonen (enl VV publikation 1998:78, bilaga 2), de beskriver fordonslaster enligt det så kallade BK1 vägnätet. Om en bro inte klar
Vägbanebredd Real 10 m Den trafikbelastade bredden. Begreppet definieras i publikation 1994:051, Vägutformning 94.