WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/Järnväg

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Järnväg

Dataproduktspecifikation1

Dataproduktspecifikation2

Alla fält

 • Artrik järnvägsmiljö
 • Balisgrupp (ATC-ip)
 • Balisgrupp ERTMS
 • Ballast
 • Bandel
 • Bank
 • Bantyp
 • Befästning
 • Besiktningsklass bana
 • Bevarandevärda broar
 • Bullerskydd
 • Cirkulärkurva
 • Detektor
 • Elektrifiering
 • Faunapassage för medelstora däggdjur
 • Faunapassage för stora däggdjur
 • Frostskyddsisolering
 • Förbindelselinje (PlfrPlti)
 • Hastighetsöverskridande %
 • Hållställe/övrig plats
 • Hägnad
 • Infrastrukturförvaltare
 • Infrastrukturägare
 • Järnvägsbro
 • Kilometertavla
 • Lastplats
 • Lastprofil
 • Linjekategori
 • Lutning
 • LÖ-väg
 • Möteslängd
 • NJDB STAX
 • Plankorsning
 • Planskild korsning
 • Plats
 • Plats/platsmitt
 • Plattform
 • Plattformsövergång
 • Raklinje
 • Restriktionsyta
 • Räl
 • Rälsförhöjning
 • Signal (ej ATC)
 • Signal (främst ATC)
 • Signalpunktstavla ERTMS
 • Skarv
 • Skärning
 • Sliper
 • Solitära träd
 • Spår Huvud/Sido
 • Spår Upp/Ned/Enkel
 • Spårkors
 • Spårnummer
 • Spårspärr
 • Spårvidd
 • Spårväxel
 • Spänningsfri temperatur
 • Status järnvägsnät
 • STH A/B/S-tåg
 • Stoppbock fällbar
 • Stoppbock/plgräns m.m
 • Stråk
 • Tavla (ej ATC)
 • Tavla (främst ATC)
 • Trafikcentralområde
 • Trafikeringssystem
 • Trafikriktning
 • Trafikverkets spåranläggning
 • Trumma
 • Tunnel
 • Tåg och lokvärmeanläggning
 • Tågflöde (VMD)
 • UH.entreprenör BAS
 • UH.kontraktsområde Bas
 • UIC 596-6
 • Underhållsdistrikt
 • Uppställningsspår
 • Vattenfaunapassage
 • Vertikalkurva
 • Vägbro
 • Vändskiva
 • Övergångskurva

Urval av metadata

Förslag på lämpliga OSM-taggar ur trafikverkets shape-filer

Fet kursiv stil innebär att värdet bara är ett exempel (av många) som kan finnas i shapefilen. Värdet ska plockas som det är och översättas till sin motsvarande OSM-tagg, ibland behöver det dock klippas och klistras ihop med andra värden.

Trafikverket Osm
Shape-fil Nyckel Värde Nyckel Värde Nyckel Värde Nyckel Värde Notering
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKElektrifiering INDKOD DC-750V voltage 750 frequency 0
AC15-16 15000 frequency 16.67 electrified contact_line (betyder i sverige implicit även electrified = contact_line)

Frekvens = 16 2/3 Hz, skrivs 16.67 Hz till skillnad från tex Tyskland vars frekvens ÄR 16.7 Hz

ej el electrified no
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKHallstalle_ovrig_plats NAMN Örebro Södra name Örebro Södra
SIGNATUR Öb ref Öb
NORTHING 6570134.0 Koordinater angivna i Sweref 99
EASTING 511541.0 Koordinater angivna i Sweref 99
KMTAL 223+127 railway:position:exact 223.127
PLATSTYP hst public_transport stop_position "Hst" betyder "hållställe", dvs en plats för resandeutbyte inom en driftplats (motsvarigheten ute på linjen är en "hållplats")
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKJarnvagsbro FUNTIOSTYP VP bridge yes Vägport, "Bro över landsväg"
GCT yes Gång- och cykeltunnel. Ofta är järnvägen inte taggad alls, utan enbart cykelvägen är taggad som "tunnel".
BRO yes
KLBRO movable bridge:movable bascule Klaffbro
SVBRO swing Svängbro
KMTAL 59+ 590 railway:position:exact 59.590
OEPNINSBRO J bridge movable Överrider "bridge = yes"
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKKilometertavla KM 61 railway milestone distance 61 Riktningen på sträckorna (railway=rail) bör följa stigande kilometertal
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKLinjekategori INDOD_ESKR Stax 30.0 t Stvm 12.0 t/m Sth 60 km/h för godståg axle_load 30 metre_load 12
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKLutning LUTINGPRE) 4.1 incline 0.41 Shapefilen anger lutning i promille, anges i procent på OSM
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSparnummer INDKOD 10 railway:track_ref 10
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSpar_Huvud_Sido INDKOD ssp railway rail service siding Sidospår (uppdelningen i sidospår och stickspår existerar inte i trafikverkets nomenklatur)
nhsp railway rail Normalhuvudspår
ahsp Avvikande huvudspår
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKDetektor.shp DETKTOTYYP VG/TJ railway defect_detector defect_detector:hot_box yes Varmgång och tjuvbroms
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignal_xframst_ATCx TYPAVIP HS railway signal railway:signal:main SE:huvudljussignaler** railway:signal:main:form light Huvudsignal
HF railway:signal:combined Kombinerad Huvud & Försignal
FS railway:signal:distant yes railway:signal:distant:form Försignal*
TYPVHUUDAL INEF railway:signal:main:function entry Infartssignal ej försignalerad*
INF Infartssignal*
M intermediate Mellansignal*
MBL intermediate Mellanblocksignal*
block
UBL exit Utfartsblocksignal*
block
UTF exit Utfartssignal*
LP Linjeplatssignal*
LPEF Linjeplatssignal ej försignalerad*
STNIGNTUUR Bof ref Bof H2
SIGNALNR H2
SIDA Höger railway:signal:position right
Vänster left
RIKTNING Med railway:signal:direction forward
Mot backward
KMTAL 178+ 352 railway:position:exact 178.352
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignal_xej_ATCx TYP vsi railway signal railway:signal:crossing yes railway:signal:crossing:form light Vägskyddssignal*
vfsi railway:signal:crossing_distant yes railway:signal:crossing_distant:form Vägskyddsförsignal*
vxldvsi railway:signal:shunting yes railway:signal:minor SE:dvärgsignaler** railway:signal:shunting:form Växlingsdvärgsignal*
mdvsi Medgivandeväxlingsdvärgsignal*
repsi railway:signal:main_repeated yes railway:signal:main_repeated:form Repetersignal
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTavla_xframst_ATCx TYPAVTAVLA HT railway signal railway:signal:speed_limit SE:Hastighetstavla** railway:signal:speed_limit:form sign
OT railway:signal:speed_limit_distant yes railway:signal:speed_limit_distant:form Orienteringstavla*
HASIGHTSH) 50 railway:signal:speed_limit:speed 50
SIDA Höger railway:signal:position right
Vänster left
RIKTNING Med railway:signal:direction forward Med längdmätningsriktningen.

Obs: inte direkt kopplat till OSM-ritkning på sträckan

Mot backward Mot längdmätningsriktningen

Obs: inte direkt kopplat till OSM-ritkning på sträckan

Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTavla_xej_ATCx TYP Ljud.tvl railway signal railway:signal:whistle yes railway:signal:whistle:form sign Ljudsignaltavla
Plog.tvl railway:signal:snowplow railway:signal:snowplow:form Plogtavla
Tvl.fkör railway:signal: ????? railway:signal:minor:form Tavla fortsatt körtillstånd*
Uppehtvl railway:signal:stop railway:signal:stop:form Uppehållstavla
Nedkptvl railway:signal:stop_demand railway:signal:stop_demand Påstigningssignal
Påst.sign. railway:signal:electricity:type power_off_shortly railway:signal:electricity:form Nedkopplingstavla*
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSignalpunktstavla_ERTMS TYPAVIP INFT railway signal railway:signal:train_protection ? railway:signal:train_protection:form sign ERTMS Infartstavla*
LT ? ERTMS Linjetavla*
MT ? ERTMS Mellantavla*
UTFT ? ERTMS Utfartstavla*
PLASSINAUR Spk ref Spk 131
NUMER(IGT) 131
RIKNINSGET > railway:signal:direction forward
< backward
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTrafikeringssystem INDKOD sysE2 railway:etcs 2 railway:ctc yes System E2
sysE3 3 System E3
sysH no System H*
sysM no System M*
sysR yes System R*
sysF no System F*
sysS System S*
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKRal SKARVTYP L railway:rail continous
S jointed
VIKT(KG/M) 50 Hittar inga taggar för rälsvikt (kg/m), men det är intressant data
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSTH_A_B_S_tag.shp STHTAA(KH) 120 maxspeed:sign 120 Enligt skyltar
STHTAS(KH) 140 maxspeed Enligt procentuellt överskridande (vissa typer av tåg)
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKSparvidd.shp INDKOD 1435 gauge 1435
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKStoppbock_plgrans_mxm.shp BESRIVINNG Stoppbock railway buffer_stop
NUMMER sb35b ref sb35b
Sverige_jarnvag_shapeBIS_DKTrafikriktning.shp INDKOD + railway:preferred_direction forward OBS: "Färdriktning MED längdriktning", inte osm-way-riktning.
- backward OBS: "Färdriktning MOT längdriktning", inte osm-way-riktning. Ur osm-synvinkel vore det kanske bättre att sträckan är riktad i färdriktningen, så att alla sträckor blir "forward"?
(värde saknas) both

*) Här skulle behövas skapa de "svenska" signalerna, på samma sätt som för den tyska sidan DE:OpenRailwayMap/Tagging in Germany

**) Finns inte (?) beskrivna på nån wikisida, men det finns ett antal sådana karterade i Malmö