Template:Da:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Grænse (boundary)

Anvendes til at beskrive administrative og andre grænser. Se Boundaries for flere detaljer om anvendelsen af tagget. Se Relation:boundary for grænserelationer.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto
boundary administrative Area Administrativ grænse, f.eks. statsgrænse, regionsgrænse eller kommunegrænse. Anvend admin_level=* for at angive typen.
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary historic Way Area Historic
boundary maritime Area Maritim grænse, for eksempel 200 sømil økonomisk zone. Den territoriale grænse i havet (normalt 12 sømil grænsen) angives med boundary=administrative.
boundary national_park Area Nationalparkgrænse
Natianal park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political Area Valgkredsgrænse
boundary postal_code Area Postal code boundaries
boundary religious_administration Area An religious administrative boundary.
See: Talk:Key:boundary#Religious authority boundaries
boundary protected_area Area For eksempel grænse for fredet område eller vandbeskyttelsesområde.
border_type * Way Area To distinguish between types of boundary where admin_level isn't enough. Used in several different ways e.g in maritime contexts
fire_boundary yes Way Tag fire_boundary used to mark the boundaries of the areas of fire brigades out within the project Karta01.
boundary brugerdefineret Node Way Se Taginfo[1] for andre ofte anvendte værdier

Attributes

admin_level Number Area Anvendes sammen med boundary=administrative. I Danmark anvendes 2 for statsgrænse, 4 for regionsgrænse og 7 for kommunegrænse.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den danske oversættelse kan redigeres her.