Austria/Liste Autobahnbrücken

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Erklärungen siehe Austria/Autobahnbrücken!

Autobahnbrücken
Nummer Bauteil Name ref km Lon Lat Link
A1.00A Novotelbrücke A 1 8,8 16,2306950636 48,2042545864 view
A1.00B Purkersdorfer Brücke A 1 9,2 16,2260106422 48,2046546209 view
A1.00D Fußgängerunterführung Bischofsmais (EW 32a) A 1 9,6 16,2201242427 48,2039910871 view
A1.00C Brücke i.Z.d. A 1 (EW 32) A 1 9,4 16,2233371521 48,2044400396 view
A1.001 Brücke über Forstweg bei Purkersdorf A 1 13,9 16,1767139348 48,1802884041 view
A1.002 FELDWEG U. GERINNE BEI PURKERSDORF A 1 14,5 16,1684735465 48,1791511465 view
A1.004 FORSTWEG U. GERINNE BEI WOLFSGRABEN A 1 15,8 16,1508799639 48,1760004119 view
A1.003 FORSTWEG BEI PURKERSDORF A 1 15,5 16,154770341 48,1768551531 view
A1.005 FORSTWEG U. GERINNE BEI BRANDSTADL A 1 16,9 16,1371527327 48,1737168711 view
A1.006 B13 U. GERINNE (TALUEBERGANG WOLFSGRABEN) A 1 18,0 16,1223071363 48,1754024588 view
A1.007 FORSTWEG BEI PRESSBAUM A 1 18,9 16,1108779673 48,175843897 view
A1.S02 BRENTENMAISBACH BEI PRESSBAUM A 1 18,0 16,0999528166 48,174889053 view
A1.008 L 2108 U. GERINNE TÜ BRENTENMAIS A 1 19,8 16,0991376377 48,1760802565 view
A1.009 GERINNE BEI PRESSBAUM A 1 20,1 16,0957181327 48,1774648371 view
A1.010 GERINNE BEI PRESSBAUM A 1 21,0 16,0842676543 48,1787533104 view
A1.S03 PFALZAUERBACH BEI PRESSBAUM A 1 21,5 16,0755666413 48,1722110091 view
A1.011 L 2111 u. Gerinne Talübergang Pfalzau A 1 21,7 16,0763849916 48,1761305033 view
A1.S04 DUERRWIENBACH BEI PRESSBAUM A 1 22,8 16,0615807405 48,1764023738 view
A1.012 RAMPEN PRESSB.-WIEN U. LINZ-PRESSBAUM A 1 22,9 16,0606508467 48,1752641108 view
A1.S05 DUERRWIENBACH BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0585890217 48,1770804914 view
A1.R06 ZUFAHRTSWEG BEI DUERRWIEN A 1 22,9 16,059653109 48,1758061672 view
A1.R05 2. WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0606735736 48,1756807907 view
A1.R04 DUERRE WIEN BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0608561583 48,1765482476 view
A1.R03 FORSTWEG BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0613101801 48,1761807212 view
A1.R02 2. WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0619689319 48,1759161957 view
A1.R01 GRABEN (HANGBRUECKE) BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,0639733712 48,176170225 view
A1.R07 2. WR. HQ.-WASSERLEITUNG BEI PRESSBAUM A 1 22,9 16,05900226 48,1756044819 view
A1.S06 DUERRWIENBACH BEI PRESSBAUM A 1 23,9 16,0464917156 48,1724998231 view
A1.013 Forstweg bei Pressbaum A 1 24,0 16,0469916412 48,1718825578 view
A1.014 LH 126 BEI REKAWINKEL A 1 24,5 16,0407061434 48,1702054797 view
A1.016 FORSTWEG BEI GROSSRAM A 1 26,7 16,0142090841 48,1614269532 view
A1.015 FORSTWEG BEI REKAWINKEL A 1 26,2 16,019933861 48,1633260453 view
A1.018 FORSTWEG BEI REKAWINKEL A 1 28,4 15,993130694 48,1602190427 view
A1.017 FORSTWEG U. GERINNE TÜ GROSSRAM A 1 28,1 15,996629391 48,161822133 view
A1.020 FORSTWEG BEI EICHGRABEN A 1 29,3 15,9855707991 48,153828012 view
A1.019 FORSTWEG BEI EICHGRABEN A 1 29,1 15,9879656592 48,1551391459 view
A1.021 LH 125 und GERINNE - TALÜBERGANG GSCHAID A 1 30,3 15,9732456893 48,1530730763 view
A1.022 GEMEINDESTRASSE (Bergstrasse) IN ALTLENGBACH A 1 31,5 15,9582539431 48,1578119985 view
A1.024 Betriebsumkehr u. Feldweg bei Altlengbach A 1 32,4 15,945763584 48,157659324 view
A1.023 TALUEBERGANG STEINHAÜSL A 1 32,1 15,9504631442 48,1583498088 view
A1.025 2.WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI ALTLENGBACH A 1 32,9 15,9401257008 48,1565915104 view
A1.026 GEMEINDESTRASSE IN ALTLENGBACH A 1 33,5 15,9315770209 48,1554342659 view
A1.028 L2261 BEI ALTLENGBACH A 1 33,7 15,9293319319 48,1552298959 view
A1.027 GERETSBACH BEI ALTLENGBACH A 1 33,6 15,930116529 48,1552963442 view
A1.029 GEMEINDESTRASSE (Trojanstraße) IN ALTLENGBACH A 1 34,4 15,9200487191 48,1546885705 view
A1.030 RAMPE ALTLENGBACH - WIEN BEI ALTLENGBACH A 1 35,3 15,9082751811 48,1538640052 view
A1.032 B19 BEI ALTLENGBACH A 1 35,5 15,904724268 48,1537199428 view
A1.R08 LAABENBACH BEI ALTLENGBACH A 1 35,4 15,9065895679 48,154339506 view
A1.031 LAABENBACH BEI ALTLENGBACH A 1 35,4 15,906847506 48,1537979684 view
A1.033 FELDWEG + BACH BEI NEUSTIFT-INNERMANZING A 1 36,6 15,8915738112 48,1571089321 view
A1.034 2.WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI INNERMANZING A 1 36,7 15,8904546031 48,1580286777 view
A1.035 L2309 BEI LEITSBERG A 1 37,0 15,8886636536 48,1600099046 view
A1.037 L2020 BEI ST.CHRISTOPHEN A 1 37,9 15,8834422117 48,1671486277 view
A1.036 GROISENBACH BEI NEUSTIFT-INNERMANZING A 1 37,6 15,88490194 48,1651613863 view
A1.038 FORSTWEG BEI ST. CHRISTOPHEN A 1 39,4 15,8667604595 48,1737406658 view
A1.039 FORSTWEG BEI ST. CHRISTOPHEN A 1 40,6 15,8508509495 48,1731265641 view
A1.040 RAMPE LINZ-ST.CHRISTOPHEN U. L2305 A 1 40,9 15,8468587161 48,1736356375 view
A1.041 L2308 BEI WAASEN A 1 42,3 15,8291246291 48,1778003779 view
A1.043 FELDWEG BEI KIRCHSTETTEN A 1 43,4 15,815824764 48,1823406192 view
A1.042 L2306 BEI KIRCHSTETTEN A 1 43,1 15,8194760959 48,1808726014 view
A1.044 FELDWEG U. SICHELBACH BEI SICHELBACH A 1 44,4 15,803778692 48,1849441485 view
A1.045 FELDWEG BEI LANZENDORF A 1 45,4 15,7903614296 48,1853163107 view
A1.046 FELDWEG BEI REITH A 1 46,6 15,7737299167 48,1841539693 view
A1.047 GEMEINDESTRASSE BEI REITH A 1 47,1 15,7667805688 48,1847154883 view
A1.R10 WIRTSCHAFTSWEG BEI REITH A 1 47,5 15,7590569566 48,1865294404 view
A1.048 LH110 BEI REITH A 1 47,5 15,761645384 48,1851718514 view
A1.049 MICHELBACH BEI PLOSDORF A 1 47,6 15,760328592 48,18529006 view
A1.R09 MICHELBACH BEI REITH A 1 47,5 15,7613823963 48,1860999405 view
A1.050 TALUEBERGANG GEMERSDORF A 1 48,3 15,7510474635 48,1861136507 view
A1.051 FELDWEG BEI UNTERTIEFENBACH A 1 49,7 15,7325438697 48,1863332237 view
A1.053 L5088 BEI DIEMANNSBERG A 1 50,4 15,7229296333 48,1862426229 view
A1.052 PERSCHLING BEI PERERSDORF A 1 50,1 15,72640412 48,1862745914 view
A1.054 WEG BEI PERERSDORF A 1 50,7 15,7183614416 48,1861975249 view
A1.055 WEG BEI OBERGRUB A 1 51,4 15,7093506145 48,1856405512 view
A1.056 WEG BEI OBERGRUB A 1 52,0 15,7008347518 48,1850631779 view
A1.057 L5091 BEI REICHGRUEBEN A 1 53,1 15,6863760187 48,1858984881 view
A1.058 L5086 BEI EGELSEE A 1 53,7 15,6783971083 48,184967788 view
A1.R15 FELDWEG BEI STATTERSDORF A 1 54,8 15,6645599219 48,1822537344 view
A1.R16 FELDWEG BEI STATTERSDORF A 1 54,9 15,6621428767 48,1834932696 view
A1.059 WEG BEI OBERTIEFENBACH A 1 54,8 15,6655966468 48,1809107737 view
A1.060 L5101 BEI STATTERSDORF A 1 56,0 15,6508995692 48,1766880155 view
A1.061 L5102 BEI BRUNN A 1 56,7 15,6416474484 48,175980531 view
A1.062 MUEHLBACH BEI STATTERSDORF A 1 57,0 15,6366140789 48,1761437841 view
A1.063 TRAISEN BEI SPRATZERN A 1 57,4 15,6314114693 48,1763630812 view
A1.064 MUEHLBACH BEI SPRATZERN A 1 57,8 15,6262811689 48,1765742811 view
A1.065 GEMEINDESTRASSE BEI SPRATZERN A 1 58,0 15,6233232844 48,1767144208 view
A1.067 B20 U. ÖBB BEI SPRATZERN A 1 58,6 15,6160834777 48,1770082617 view
A1.066 STRASSE BEI SPRATZERN A 1 58,3 15,6192179152 48,1768800191 view
A1.068 GEMEINDESTRASSE BEI SPRATZERN A 1 59,2 15,607143522 48,177385745 view
A1.069 MARIAZELLER BAHN U. L5155 BEI SCHWADORF A 1 61,1 15,5827938642 48,1776115608 view
A1.070 L5160 BEI PUMMERSDORF A 1 61,6 15,5751298919 48,1772929284 view
A1.071 L5151 BEI PUMMERSDORF A 1 62,5 15,5638224811 48,177340117 view
A1.072 STRASSE ZUM RASTHAUS BEI PUMMERSDORF A 1 62,8 15,5598086274 48,1776563317 view
A1.073 L5157 BEI VOELLERNDORF A 1 63,6 15,5482837465 48,1779109257 view
A1.074 PIELACH BEI VOELLERNDORF A 1 63,8 15,5460110072 48,1777113185 view
A1.077 WEG BEI EIGENDORF A 1 68,3 15,4875738885 48,1689374485 view
A1.079 SIERNINGBACH BEI WINKEL A 1 69,3 15,4748284878 48,1715448635 view
A1.078 L5153 BEI HAINHOF A 1 69,2 15,4766797676 48,1709290518 view
A1.080 L5179 BEI WINKEL A 1 69,4 15,4733884801 48,1720927828 view
A1.081 WEG BEI WINKEL A 1 70,0 15,4665879717 48,1748355781 view
A1.082 WEG BEI WINKEL A 1 70,5 15,4605947038 48,1772442266 view
A1.083 WEG BEI GROSS SIERNING A 1 71,1 15,4544488128 48,1796983327 view
A1.084 L5295 U. INNINGBACH BEI INNING A 1 73,6 15,4222041106 48,1871534759 view
A1.085 L5246 BEI INNING A 1 74,5 15,4104890184 48,1879818262 view
A1.086 WEG BEI LOOSDORF A 1 75,1 15,4028440286 48,1885361618 view
A1.087 ROGGENBACH BEI ROGGENDORF A 1 77,4 15,3745181379 48,1972734126 view
A1.088 L5342 BEI ROGGENDORF A 1 77,8 15,3702177734 48,199216783 view
A1.089 WEG BEI SCHRATTENBRUCK A 1 79,3 15,3606196287 48,2108139348 view
A1.090 BACH BEI SPIELBERG A 1 80,0 15,3543772812 48,215385467 view
A1.091 B3A BEI SCHRATTENBRUCK A 1 80,5 15,3475276403 48,21649566 view
A1.R18 ÖBB (Westbahn) bei Melk A 1 80,5 15,3496212891 48,2169107821 view
A1.R17 ÖBB (Westbahn) bei Melk A 1 80,5 15,3499185755 48,2169311885 view
A1.092 WEG BEI MELK A 1 81,0 15,3415692028 48,2169081207 view
A1.093 L5339 BEI MELK (Betriebsumkehr) A 1 81,7 15,3320665243 48,2175680801 view
A1.094 WEG BEI WINDEN A 1 83,0 15,3155775821 48,2148239451 view
A1.095 WEG BEI WINDEN A 1 83,2 15,3127989767 48,2139831669 view
A1.096 L5337 BEI WINDEN A 1 83,8 15,3049439546 48,2138629148 view
A1.097 MELKFLUSS BEI WINDEN A 1 84,0 15,302031575 48,2144693265 view
A1.098 WEG BEI FREININGAU A 1 84,5 15,2961622147 48,21534716 view
A1.099 B215 BEI BERGERN A 1 85,0 15,2894582012 48,2147705488 view
A1.100 WEG BEI BERGERN A 1 85,8 15,2797920756 48,2113722385 view
A1.101 L5335 BEI MATZLEINSDORF A 1 86,3 15,274815185 48,2087792971 view
A1.102 L5334 BEI MATZLEINSDORF A 1 87,2 15,2647313135 48,2033056451 view
A1.103 WEG BEI ORNDING A 1 88,2 15,2537186773 48,198091725 view
A1.106 WEG BEI ORNDING A 1 88,9 15,2442003612 48,1974641053 view
A1.105 WEG BEI ORNDING A 1 88,7 15,2474432314 48,1973064312 view
A1.104 WEG BEI ORNDING A 1 88,5 15,2506466511 48,1974815554 view
A1.107 WEG BEI ORNDING A 1 89,7 15,2344827183 48,1982879167 view
A1.108 L5325 U. KREBSENBACH BEI POECHLARN A 1 90,7 15,221441364 48,1959935326 view
A1.109 WEG BEI HARLANDEN A 1 92,0 15,2043725074 48,1920581049 view
A1.110 L5329 BEI HARLANDEN A 1 92,9 15,1942911556 48,1880972207 view
A1.111 WEG BEI ERLAUF A 1 93,6 15,1890602272 48,183138051 view
A1.113 WEG BEI ERLAUF A 1 94,6 15,1840989468 48,1743285924 view
A1.112 WEG BEI ERLAUF A 1 94,3 15,1863389485 48,1771209114 view
A1.114 WEG BEI ERLAUF A 1 94,9 15,1816028984 48,1727005278 view
A1.115 ERLAUF U. L5317 BEI ERLAUF A 1 95,5 15,174693646 48,1699156385 view
A1.116 BAHN POECHLARN-GAMING BEI PLAIKA A 1 95,9 15,1694164902 48,1678575884 view
A1.S11 MUEHLBACH BEI PLAIKA A 1 96,2 15,166255075 48,1670925782 view
A1.118 LH96 BEI PLAIKA A 1 96,4 15,1647225042 48,1660269279 view
A1.117 MUEHLBACH BEI PLAIKA A 1 96,2 15,1665820534 48,1667547542 view
A1.119 L6009 BEI KROTTENTAL A 1 98,2 15,1413438883 48,1613513821 view
A1.120 WEG UND BACH BEI KROTTENTAL A 1 99,3 15,1263079187 48,160376487 view
A1.121 L6007 BEI KROTTENTAL A 1 99,6 15,1226161388 48,1601387014 view
A1.122 RAMPEN AST YBBS RFB WIEN A 1 100,2 15,1141412912 48,1593879283 view
A1.123 B25 BEIM RASTHAUS KEMMELBACH A 1 100,7 15,1079869561 48,1578171823 view
A1.124 ECHLINGBACH BEI KEMMELBACH A 1 101,0 15,1046880419 48,156498013 view
A1.S12 ECHLINGBACH BEI KEMMELBACH A 1 101,0 15,1043655446 48,1580789859 view
A1.S13 ECHLINGBACH BEI KEMMELBACH A 1 101,0 15,1041032533 48,1555735799 view
A1.126 L6148, BACH U. WEG BEI KEMMELBACH A 1 101,9 15,0946642827 48,1521196793 view
A1.125 GEMEINDEWEG BEI KEMMELBACH A 1 101,1 15,1036625818 48,1560565596 view
A1.127 L6146 BEI KEMMELBACH A 1 102,9 15,0831365428 48,1470806374 view
A1.128 YBBS BEI NEUMARKT A 1 103,2 15,0804497331 48,145903056 view
A1.129 WEG BEI NEUMARKT A 1 104,2 15,0683257603 48,1405926162 view
A1.130 L6046 BEI NEUMARKT A 1 105,1 15,0586781551 48,1364723587 view
A1.131 WEG BEI NEUMARKT A 1 105,4 15,0545615218 48,135090803 view
A1.132 GAITENBACH BEI NEUMARKT A 1 106,0 15,0477020814 48,1335742245 view
A1.133 WAASENBACH BEI NEUMARKT A 1 106,9 15,0354620862 48,1317798231 view
A1.S14 WAASENBACH BEI NEUMARKT A 1 106,3 15,0354629009 48,1319405159 view
A1.134 ALLEE SCHLOSS HUBERTENHOF A 1 107,8 15,0234905746 48,1300513231 view
A1.135 MUEHLBACH BEI KOTTINGBURGSTALL A 1 108,3 15,0176114113 48,1292254257 view
A1.R21 MUEHLBACH BEI KOTTINGBURGSTALL A 1 108,8 15,0175934178 48,1294626062 view
A1.136 OEBB U. B1 BEI KOTTINGBURGSTALL A 1 108,8 15,0102449265 48,128819488 view
A1.S16 GROEBLERBACH BEI BLINDENMARKT A 1 109,7 14,9985707895 48,1288081771 view
A1.137 GROEBLERBACH BEI KOTTINBURGSTALL A 1 109,6 14,999876921 48,1307023618 view
A1.138 L6016 BEI BLINDENMARKT A 1 110,2 14,9933184099 48,1327764969 view
A1.139 BLINDBACH BEI PRASDORF A 1 111,1 14,9815607545 48,1358308185 view
A1.140 L6017 BEI PRASDORF A 1 111,4 14,9777638998 48,1364452339 view
A1.141 L6041 BEI ST.GEORGEN A 1 112,7 14,9607216418 48,1383235005 view
A1.142 WEG UND BACH BEI KRAHOF A 1 114,3 14,9394583911 48,1385209392 view
A1.143 SEISENEGGERBACH UND FELDWEG BEI SEISENEGG A 1 115,1 14,927914192 48,1389452865 view
A1.144 PREINSBACH UND FELDWEG BEI SEISENEGG A 1 115,8 14,9197654908 48,1421754233 view
A1.145 LH91 BEI SCHIMMING A 1 118,9 14,8801261196 48,1463303059 view
A1.146 WEG BEI HAYERSDORF A 1 119,9 14,8676436118 48,1458344545 view
A1.147 Brücke über L90 bei Ardagger-Stift A 1 120,6 14,8584041775 48,1450947586 view
A1.U27 A1 BEI EDLA A 1 122,5 14,8368373002 48,1358740057 view
A1.148 WEG BEI EDLA A 1 122,1 14,8416056121 48,1376150794 view
A1.149a Brücke über Gerinne bei Giggerreith A 1 122,9 14,8327703935 48,134199344 view
A1.149 Brücke über Weg bei Giggerreith A 1 122,9 14,8331516085 48,1343592492 view
A1.150 STRASSE BEI ZEILLERN A 1 124,0 14,8223705196 48,1262589427 view
A1.151 WEG BEI KOENIGSHOF A 1 125,1 14,8101068377 48,121280646 view
A1.S17 ZEITLBACH BEI ZEILLERN A 1 125,7 14,8014359861 48,1259653649 view
A1.152 L6078 BEI ZEILLERN A 1 125,7 14,8019874532 48,1199831075 view
A1.153 L6088 BEI ZEILLERN A 1 126,7 14,7894420944 48,1195921832 view
A1.154 WEG BEI ZEILLERN A 1 127,5 14,7786245786 48,1187678138 view
A1.155 WEG BEI ZEILLERN A 1 128,0 14,7712515112 48,1196901744 view
A1.156 B1 BEI ZEILLERN A 1 128,9 14,7600223148 48,1212429045 view
A1.157 WEG BEI ZEILLERN A 1 129,4 14,7535271285 48,1210885791 view
A1.158 L6225 BEI OED A 1 130,3 14,7419017178 48,1189384511 view
A1.159 WEG BEI OED MARKT A 1 131,1 14,7310203853 48,116554461 view
A1.160 WEG BEI VOGELSANG A 1 132,6 14,7111495342 48,1157090544 view
A1.161 WEG BEI MITTERHAUSLEITEN A 1 133,7 14,6967754072 48,1132813313 view
A1.162 LH88 BEI WIPPERSBERG A 1 134,9 14,6813377476 48,1120208213 view
A1.164 WEG BEI WOLFSBACH A 1 135,6 14,6720930486 48,1129008644 view
A1.163 WEG BEI WOLFSBACH A 1 135,1 14,6788438754 48,1121392773 view
A1.166 WEG BEI MEILERSDORF A 1 136,7 14,6580988903 48,1160720723 view
A1.165 L6270 BEI MEILERSDORF A 1 136,4 14,6621750954 48,1149944837 view
A1.167 L6271 BEI MEILERSDORF A 1 137,0 14,6536549186 48,1173146665 view
A1.168 WEG BEI HEIMBERG A 1 137,7 14,6453609976 48,1186062505 view
A1.169 WEG BEI HEIMBERG A 1 138,3 14,637235862 48,1168280314 view
A1.170 WEG BEI HEIMBERG A 1 139,0 14,6280294586 48,1156549475 view
A1.171 WEG BEI SCHUDUTZ A 1 139,6 14,6215230278 48,1182802961 view
A1.172 L6100 BEI SCHUDUTZ A 1 140,3 14,6156701138 48,122494011 view
A1.173 WEG BEI SCHUDUTZ A 1 140,8 14,6107234868 48,126038966 view
A1.174 WEG BEI SCHUDUTZ A 1 141,2 14,6071343765 48,1282373358 view
A1.175 B42 BEI OBERNDORF A 1 142,0 14,5972272057 48,1310288283 view
A1.176 L6303 BEI REICHHUB A 1 143,0 14,5849851205 48,1354791213 view
A1.177 L6302 BEI REICHHUB A 1 144,4 14,5728798574 48,1444340532 view
A1.178 WEG BEI REICHHUB A 1 145,0 14,5657243881 48,1481490414 view
A1.179 L6246 BEI REICHHUB A 1 145,7 14,5598780125 48,1529740732 view
A1.180 GEMEINDESTRASSE BEI ST.VALENTIN A 1 147,8 14,5493123224 48,1699427362 view
A1.181 L6242 BEI ST.VALENTIN A 1 148,1 14,5479856983 48,1729753471 view
A1.182 L6243 BEI ALTENHOFEN A 1 149,0 14,5434788819 48,1802134634 view
A1.184 ERLABACH BEI ALTENHOFEN A 1 149,4 14,5399684892 48,1831579221 view
A1.183 FEUERBACH BEI ALTENHOFEN A 1 149,2 14,5419752867 48,1816038791 view
A1.185 REMSERBACH U. WEG BEI ENNSDORF A 1 150,5 14,5300411265 48,1899657181 view
A1.S18 REMSERBACH BEI ENNSDORF A 1 150,5 14,5305271188 48,1901303214 view
A1.187 ENNSKANAL BEI ENNSDORF A 1 151,6 14,518975798 48,1968790523 view
A1.186 B123A BEI ENNSDORF A 1 151,1 14,5241761734 48,1939569563 view
A1.U34 FELDWEG BEI ENNSDORF A 1 152,0 14,5145069178 48,1982109757 view
A1.188 L6247 BEI ENNSDORF A 1 153,7 14,4911076756 48,2007395576 view
A001.001 L27 ENNSBRÜCKE A 1 154,3 14,481338389 48,2017298821 view
A001.003 L25 UNTERFÜHRUNG BLEICHERBACH U. FELDWEG A 1 155,4 14,4690916032 48,2029822535 view
A001.004 L24 UNTERFÜHRUNG EICHBERGSTRASSE A 1 156,1 14,4600449056 48,2048031194 view
A001.005 L22 UNTERFÜHRUNG HOFLEHNERSTRASSE A 1 157,4 14,4434349423 48,2069185622 view
A001.008 L20A HOCHWASSERDURCHLASS SAMESLEITEN A 1 158,6 14,4279280904 48,210726998 view
A001.007 L20B KRISTEINERBACHBRÜCKE A 1 158,1 14,433415201 48,2087672645 view
A001.010A L19C IPFBACHBRÜCKE RAMPE 1 A 1 160,3 14,4102572303 48,2173589283 view
A001.010 L19A IPFBACHBRÜCKE A 1 160,1 14,4101067577 48,2171620025 view
A001.013 L17C HOCHWASSERDURCHLASS A 1 161,9 14,3899877284 48,2261372014 view
A001.014 L17B HOCHWASSERDURCHLASS A 1 162,1 14,3879656633 48,2273307051 view
A001.016 L17 WEGUNTERFÜHRUNG BRUCK A 1 162,8 14,3809232109 48,2312982479 view
A001.015 L17A WEGUNTERFÜHRUNG TAGERBACH A 1 162,5 14,3842777965 48,2295038778 view
A001.018 L15A BAHNUNTERFÜHRUNG FLORIANERBAHN A 1 163,7 14,3698487204 48,2346848259 view
A001.017 L16 WEGUNTERFÜHRUNG TÖDLING A 1 163,4 14,3741375685 48,2337572517 view
A001.019 L15 UNTERFÜHRUNG MÖNCHGRABEN 2 A 1 164,0 14,3655627802 48,2352573101 view
A001.020 L14 UNTERFÜHRUNG MÖNCHGRABEN 1 A 1 165,5 14,3460709238 48,2366098559 view
A001.022 L12B DURCHLASS A 1 166,1 14,3373563736 48,2355853142 view
A001.021 L13 UF WOLFERNERSTRASSE A 1 166,1 14,3384751647 48,2357396359 view
A001.023 L12 WEGUNTERFÜHRUNG WAMBACHERSTRASSE A 1 166,7 14,3298973581 48,2345616362 view
A001.024 L11 WEGUNTERFÜHRUNG GOTTSCHALLINGERSTRASSE A 1 167,5 14,3200811594 48,2314039249 view
A001.025 L10 UNTERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR ANSFELDEN A 1 168,5 14,3092761736 48,2262078313 view
A001.028 L9A UNTERFÜHRUNG RAMPE 3 KN LINZ A 1 169,0 14,3039946649 48,2236680042 view
A001.029 L9 UNTERFÜHRUNG RAMPE 4 KN LINZ A 1 169,3 14,3001339469 48,2218086126 view
A001.026 L9C WEGUNTERFÜHRUNG RAMPE1 A 1 169,2 14,2998110256 48,226048634 view
A001.027 L9B KREUZUNGBAUWERK R3-R4 A 1 169,2 14,3043213814 48,2230718514 view
A001.031 L7A FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG RASTHAUS A 1 171,0 14,2825141026 48,2135857588 view
A001.034 L5 UNTERFÜHRUNG PHYRNBAHN A 1 172,9 14,260137932 48,2037042538 view
A001.033 L6 KREMSBRÜCKE A 1 172,5 14,2648170304 48,2057715521 view
A001.037 L2 WEGUNTERFÜHRUUNG SIPBACH A 1 175,8 14,2276716491 48,1907309786 view
A001.036 L3 KREUZUNGSBAUWERK A1-A25 A 1 175,6 14,2301768259 48,1911827771 view
A001.037A L1 WEGUNTERFÜHRUNG KÖTTSDORF KN HAID R2 A 1 175,6 14,2263238788 48,1915268888 view
A001.038 W42 WEGUNTERFÜHRUNG ST. LEONHARD A 1 178,3 14,1960425084 48,18435862 view
A001.039 W41 WEGUNTERFÜHRUNG AIGEN A 1 179,2 14,1854730378 48,1794035169 view
A001.040 W40 UNTERFÜHRUNG LAIMGRABEN A 1 180,4 14,1733942093 48,1723215199 view
A001.041 W39 WEGUNTERFÜHRUNG HETZENDORF A 1 181,3 14,1673429636 48,1657421045 view
A001.042 W38 UF MARCHTRENKERSTRASSE L534 A 1 182,8 14,1570486981 48,1541449763 view
A001.044 W36 WEGUNTERFÜHRUNG BRUNNERN A 1 184,8 14,1404307149 48,1403601601 view
A001.045 W35 WEGUNTERFÜHRUNG LEITEN A 1 185,5 14,1323995811 48,1363844658 view
A001.046 W34A DURCHLASS HIRTALL A 1 186,0 14,1271193861 48,133949555 view
A001.047 W34 WEGUNTERFÜHRUNG HIRTALL A 1 186,5 14,1220635172 48,1310322654 view
A001.049 W32A DURCHLASS SCHARRNDORF A 1 187,9 14,1100031424 48,120903377 view
A001.048 W33 UF LEOMBACHERSTRASSE A 1 187,4 14,1142496771 48,1245802854 view
A001.050 W32 UNTERFÜHRUNG HOLZABFUHRWEG A 1 188,6 14,1047372372 48,1163436357 view
A001.051 W31 UF SIPBACHZELLERSTRASSE A 1 189,3 14,0990264494 48,111394814 view
A001.054 W28 UNTERFÜHRUNG ORTSVERBINDUNGSWEG A 1 191,8 14,0757226117 48,0949282183 view
A001.055 W27 FELDWEGUNTERFÜHRUNG A 1 192,4 14,0697609224 48,0908305212 view
A001.056 W25 UNTERFÜHRUNG GEWERBESTRASSE A 1 193,8 14,0581054145 48,0809413925 view
A001.057 W24 BAHNUNTERFÜHRUNG WELS - GRÜNAU A 1 194,5 14,0522348833 48,0759034474 view
A001.058 W23 AST SATTLEDT UF PHYRNPASS STRASSE A 1 194,8 14,0499410299 48,0739329771 view
A001.059 W22 UNTERFÜHRUNG HARHAGEN A 1 195,7 14,0431768355 48,0677211747 view
A001.060 W21 KN VORALPENKREUZ UNTERFÜHRUNG A8-A9 A 1 196,3 14,0380744863 48,0629003921 view
A001.059a W21A VAK UNTERFÜHRUNG RAMPE R10 A1-A8 A 1 196,2 14,0393866488 48,0641367794 view
A001.060a W20A VAK UNTERFÜHRUNG RAMPE R8 A1-A9 A 1 196,5 14,0368036472 48,0616772059 view
A001.061 W20 GEWÖLBEDURCHLASS OBERAUTAL A 1 197,1 14,0327305326 48,0578099313 view
A001.062 W19 WEGUNTERFÜHRUNG BETRIEBRSUMKEHR A 1 197,3 14,0298427841 48,0555956982 view
A001.063 W18 AITERTALBRÜCKE A 1 198,1 14,018793386 48,0510836295 view
A001.064 W17 WEGUNTERFÜHRUNG ALBERSDORF LITTRING A 1 198,7 14,0143608489 48,0494753492 view
A001.065 W16 WEGUNTERFÜHRUNG WIPFING A 1 199,8 14,0009071111 48,0455430352 view
A001.066 W15 UF GROSSENDORFERSTRASSE A 1 200,7 13,9912730136 48,0407210918 view
A001.067 W14 EBERSTALZELLERBRÜCKE A 1 201,3 13,9843741974 48,0363626009 view
A001.068 W13 WEGUNTERFÜHRUNG GRILLENBERG A 1 202,6 13,972181678 48,0286426239 view
A001.069 W12 WEGUNTERFÜHRUNG STREINING A 1 203,2 13,9670807555 48,0254600267 view
A001.070 W11 WEGUNTERFÜHRUNG SCHART A 1 204,0 13,9574264439 48,0213018457 view
A001.071 W10 WEGUNTERFÜHRUNG MÜHLTAL A 1 205,1 13,9446732412 48,0169380519 view
A001.073 W8B UNTERFÜHRUNG SIEBENBÜRGERSTASSE A 1 205,9 13,9347621022 48,0135457771 view
A001.072 W9 ALMBRÜCKE A 1 205,6 13,9373203027 48,0144257444 view
A001.077 W7C DURCHLASS LAUDACHBRÜCKE A 1 207,7 13,9130518604 48,0068869657 view
A001.076 W8 UNTERFÜHRUNG LOKALBAHN LAMBACH-VORCHDORF A 1 207,5 13,9154499526 48,0076064998 view
A001.074 W8C AST VORCHDORF ÜBERFÜHRUNG R3-R4 A 1 207,2 13,9224212315 48,0097063566 view
A001.075 W8A UF PETTENBACHERSTRASSE A 1 207,2 13,9186274389 48,0085651523 view
A001.079 W7A DURCHLASS OBERHÖRBACH A 1 209,1 13,8949849323 48,0033683303 view
A001.082 W6E DURCHLASS A 1 210,6 13,8750657173 48,0033166523 view
A001.084 W6B UF LINDACHERSTRASSE A 1 211,9 13,8573229229 48,0042147545 view
A001.083 W6C WEGUNTERFÜHRUNG DORF REITERN A 1 211,2 13,867021337 48,0037186893 view
A001.085 W6A DURCHLASS A 1 212,6 13,8487488944 48,0046480641 view
A001.086 W6 UNTERFÜHRUNG AST LINDACH A 1 212,6 13,8477499793 48,0046975543 view
A001.087 W5C WEGUNTERFÜHRUNG STOCKHAM A 1 214,1 13,8281974084 48,0038190429 view
A001.091 W4A AST STEYRERMÜHL ÜBERFÜHRUNG R1-R2 A 1 216,6 13,8004767121 47,9992648647 view
A001.092 W4 TRAUNBRÜCKE STEYRERMÜHL A 1 216,6 13,7949410374 47,9968914958 view
A001.093 W3C UNTERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR STEYRERMÜHL A 1 217,2 13,790150201 47,9948082137 view
A001.094 W3B DURCHLASS NEBELSIEDLUNG A 1 217,7 13,7843751178 47,991958747 view
A001.095 W3A UNTERFÜHRUNG AICHLHAM A 1 218,0 13,781252968 47,9898011177 view
A001.097 W2 WEGUNTERFÜHRUNG FÖDING A 1 219,8 13,7701692878 47,9757973687 view
A001.098 W1B WEGUNTERFÜHRUNG IRRESBERG A 1 220,7 13,7643327903 47,9683107201 view
A001.099 W1A WEGUNTERFÜHRUNG HAFENDORF A 1 221,3 13,7587666309 47,965071477 view
A001.100 W1 WEGUNTERFÜHRUNG SCHACHER A 1 222,0 13,7504538979 47,9624711401 view
A001.101 S125 AURACHBRÜCKE A 1 222,1 13,7467935814 47,9613587898 view
A001.102 S124 UNTERFÜHRUNG ALTE HAUSRUCKERSTRASSE A 1 223,2 13,7354789029 47,9577654474 view
A001.104 S123 UF SALZKAMMERGUTSTRASSE A 1 223,7 13,7304969116 47,9549522832 view
A001.103 S123A AST REGAU ÜBERFÜHRUNG R3-R4 A 1 223,7 13,7326331026 47,9562773745 view
A001.105 S122 UNTERFÜHRUNG TIEFENWEG A 1 224,0 13,7277159277 47,9534937132 view
A001.106 S120 WEGUNTERFÜHRUNG DONNERGRABEN A 1 224,3 13,723333168 47,9522398649 view
A001.109 S115 WEGUNTERFÜHRUNG OBERHUMMER A 1 225,6 13,7060190101 47,9503016333 view
A001.108 S116 DURCHLASS AUBACH A 1 225,3 13,7105441131 47,9501971099 view
A001.107 S117 WEGUNTERFÜHRUNG NEUDORF A 1 225,2 13,7125006412 47,9504741216 view
A001.110 S113 WEGUNTERFÜHRUNG JORIMANN A 1 226,4 13,6959168793 47,9509253762 view
A001.111 S109 WEGUNTERFÜHRUNG RASCHBACH A 1 227,0 13,6886876195 47,9493173272 view
A001.112 S108 WEGUNTERFÜHRUNG LEITHEN A 1 227,5 13,6822775597 47,9483381213 view
A001.115 S104 TAUBENBACHBRÜCKE A 1 228,5 13,6690027468 47,9498455848 view
A001.114 S105 WEGUNTERFÜHRUNG DÜRRE AURACH A 1 228,2 13,6724009162 47,9489468809 view
A001.117 S102 UNTERFÜHRUNG HAINBACH A 1 229,6 13,6568798022 47,9552143283 view
A001.119 S100 SICKINGERBACHBRÜCKE A 1 232,1 13,6248765596 47,9523791644 view
A001.120 S99 UF SCHÖRFLINGERSTRASSE A 1 233,0 13,6126284123 47,9509431989 view
A001.121 S96 AGERBRÜCKE A 1 233,3 13,6068748775 47,9519222333 view
A001.122 S95B AST SEEWALCHEN R2 UNTERFÜHRUNG GENDAMERIE A 1 234,5 13,598717092 47,952060054 view
A001.123 S95A AST SEEWALCHEN ÜBERFÜHRUNG R1-R2 A 1 234,5 13,594135443 47,9547214438 view
A001.125 S94 UNTERFÜHRUNG SEEWALCHEN A 1 234,8 13,58943452 47,9557424862 view
A001.127 S91 FELDWEGUNTERFÜHRUNG A 1 237,3 13,5578536868 47,9572549365 view
A001.130 S88 WEGUNTERFÜHRUNG KEMATING 1 A 1 238,6 13,5404724951 47,9550334217 view
A001.129 S89 WEGUNTERFÜHRUNG KEMATING 2 A 1 238,3 13,544279154 47,9554096145 view
A001.131 S87 WEGUNTERFÜHRUNG KEMATING WALD A 1 239,2 13,5320529785 47,9536727156 view
A001.133 S85A WEGUNTERFÜHRUNG KATTERLOHEN A 1 240,3 13,5207047425 47,9475376655 view
A001.134 S85 WEGUNTERFÜHRUNG BERG A 1 241,1 13,516554666 47,9407763668 view
A001.135 S83 WEGUNTERFÜHRUNG ALKERSDORF A 1 242,0 13,5132665675 47,9330227787 view
A001.137 S82 UF ATTERGAUERSTRASSE UND LOKALBAHN A 1 242,9 13,5066058177 47,9265166356 view
A001.136 S82A AST ST.GEORGEN ÜBERFÜHRUNG R3-R4 A 1 242,9 13,5092891827 47,9288406128 view
A001.139 S65 WEGUNTERFÜHRUNG FRAUENHÖLZEL A 1 243,8 13,4986531214 47,9201784419 view
A001.138 S66 UNTERFÜHRUNG ABTSDORF A 1 243,4 13,5025628822 47,923016862 view
A001.141 S62 WEGUNTERFÜHRUNG BUCH A 1 245,4 13,4792051392 47,9180015226 view
A001.143 S59 TALÜBERGANG STRASS A 1 246,9 13,4591370399 47,9147888628 view
A001.144 S58 RUEZINGBACHBRÜCKE 3 A 1 247,9 13,4504490782 47,908820746 view
A001.145 S57 HALTGRABENBRÜCKE A 1 248,4 13,4478418546 47,9048017053 view
A001.146 S56 WEGUNTERFÜHRUNG WIESENHOFER A 1 248,8 13,4457532615 47,901029385 view
A001.147 S55 ANGMANNGRABENBRÜCKE A 1 249,3 13,4432496252 47,8976802386 view
A001.148 S54 RUETZINGBACHBRÜCKE 2 A 1 249,4 13,4420880399 47,8964415806 view
A001.150 S52 RUETZINGBACHBRÜCKE 1 A 1 250,0 13,4377250359 47,8924576253 view
A001.151 S51 HERRNBERGBACHBRÜCKE A 1 250,3 13,4355578351 47,8899809664 view
A001.153 S49 UNTERFÜHRUNG SP OBERWANG A 1 251,1 13,4329173713 47,8831283754 view
A001.155 S47 DAUERNBACHBRÜCKE A 1 251,8 13,4339990937 47,8765959022 view
A001.154 S48 PUTZBACHBRÜCKE A 1 251,4 13,4330300619 47,8803223121 view
A001.156 S46 KRESPELBACHBRÜCKE A 1 252,7 13,4367925198 47,8686036533 view
A001.155A S46B FUSSGEHERDURCHLASS A 1 252,5 13,4360186282 47,8709025705 view
A001.159 S43 WIDLROITHBACHBRÜCKE A 1 253,8 13,4385555875 47,859341265 view
A001.158 S44 WEGUNTERFÜHRUNG BIRGLEITHEN A 1 253,6 13,4382533532 47,8612458326 view
A001.160a S42A UNTERFÜHRUNG GRÖMERBACH A 1 254,2 13,4408129963 47,8553164034 view
A001.160 S42 GRÖMERBACHBRÜCKE A 1 254,2 13,4394466062 47,8556020893 view
A001.161 S39 UNTERFÜHRUNG OBERASCHAU A 1 255,4 13,440810423 47,8451926431 view
A001.162 S38 RIEDLBACHBRÜCKE A 1 256,1 13,434423563 47,8403929989 view
A001.163 S37 TALÜBERGANG WANGAUER ACHE A 1 256,6 13,4263443199 47,8379785914 view
A001.164 S36A WEGUNTERFÜHRUNG REHRLMOOS A 1 257,3 13,4202289694 47,8365234342 view
A001.166 S35 ROTTGRABENBRÜCKE A 1 257,9 13,4118851818 47,8365579474 view
A001.168 S34 GLUCKBACHBRÜCKE 1 A 1 258,6 13,4029530632 47,8380694801 view
A001.169 S33 FELBERBRÜCKE RH MONDSEE R1-R2 A 1 258,8 13,4000026841 47,8378981768 view
A001.167 S34A GLUCKBACHBRÜCKE 2 A 1 258,6 13,403579673 47,8386999184 view
A001.171 S31 REHRNBACHBRÜCKE A 1 259,6 13,3890706244 47,8389663483 view
A001.170 S32 WEGUNTERFÜHRUNG HAUSERGRABEN A 1 259,4 13,3922937802 47,8377079808 view
A001.172 S30 LEITENBACHBBRÜCKE A 1 260,1 13,3845288877 47,8421005986 view
A001.173 S29 SCHALKDURCHLASS A 1 261,0 13,3752984642 47,8461207307 view
A001.176 S25 WEGUNTERFÜHRUNG DIRNBERGERGRABEN A 1 261,9 13,3650176502 47,8507388307 view
A001.175 S27 WEGUNTERFÜHRUNG SCHREITENBACH A 1 261,3 13,3715621233 47,8481071758 view
A001.174 S28 WEGUNTERFÜHRUNG DISTELBACH A 1 261,2 13,3732510067 47,8473098124 view
A001.177 S24 WEGUNTERFÜHRUNG LECHNER A 1 262,3 13,3616500617 47,8529008977 view
A001.180 S20 RUSSBACHBRÜCKE A 1 263,7 13,3485230689 47,8622307102 view
A001.179 S21 SCHWEIZERGRABENBRÜCKE A 1 263,2 13,3533503409 47,8587301871 view
A001.178 S22 GOSAUERGRABENBRÜCKE A 1 263,1 13,3540473378 47,8581517077 view
A001.181 S18A HANGBRÜCKE MONDSEE A 1 264,0 13,3434483519 47,8634913848 view
A001.183 S17 MOOSBACHBRÜCKE A 1 264,5 13,3377408877 47,8624680447 view
A001.182 S18 STEINERGRABENBRÜCKE A 1 264,3 13,3412782109 47,8634129497 view
A001.184 S16 WEGUNTERFÜHRUNG PRIELHOF A 1 265,0 13,3337607736 47,8591099199 view
A001.185 S14 ZELLERACHENBRÜCKE A 1 265,3 13,3320641138 47,8563397109 view
A001.186 S13 WEGUNTERFÜHRUNG GAISBERG A 1 265,6 13,3303983034 47,8541902719 view
A001.187 S12 WEGUNTERFÜHRUNG UNTERGAISBERG A 1 266,2 13,3253436375 47,8507977081 view
A001.B01 Feldwegüberführung Schmittenhäusl A 1 266,8 13,3182461264 47,8473284708 view
A001.188 S11 WEGUNTERFÜHRUNG RIEDL A 1 266,5 13,3222499441 47,8492437378 view
A001.002 Gewölbter Durchlaß A 1 267,0 13,3166701892 47,8466757045 view
A001.003 Wegunterführung bei Feichtinger A 1 267,3 13,3125493579 47,8454216637 view
A001.004 Plattendurchlass A 1 267,5 13,3098835415 47,8449197497 view
A001.005 Wegunterführung bei Edinger A 1 268,1 13,3011356611 47,8442833213 view
A001.006 Öhlgrabenbrücke A 1 268,7 13,2938265577 47,8439447717 view
A001.007 Wegunterführung zum Gastberger A 1 269,1 13,2889776717 47,8436731834 view
A001.008 Wegunterführung zum Maiberg A 1 270,0 13,2771026877 47,8431952114 view
A001.009 Autobahnbrücke über den Vetterbach A 1 270,8 13,2664786596 47,8438384744 view
A001.011 Holzschleifwegunterführung Thalgau A 1 271,7 13,2544100416 47,8462370871 view
A001.010 Pfarrhofgrabenbrücke A 1 271,4 13,2588309988 47,8454374492 view
A001.012 Gewölbter Durchlaß Schörgbach A 1 272,0 13,2515511868 47,8467147312 view
A001.013 Unterführung Holzschleifweges Thalgau A 1 272,3 13,247406527 47,8470811827 view
A001.014 Weg- und Feichtbachunterführung A 1 272,9 13,2395194846 47,8482956323 view
A001.015 Gewölbter Durchlaß über Weg und Bach A 1 273,3 13,2340490288 47,8495222114 view
A001.016 Wegunterführung Lechen - Irlach A 1 273,7 13,2297172819 47,8511509618 view
A001.017 Fischbachbrücke A 1 274,0 13,2266767886 47,8524251929 view
A001.019 Wegunterführung Wördl A 1 274,7 13,2174931058 47,8552118734 view
A001.B18 Wegüberführung Irlach (Ans. Thalgau) A 1 274,1 13,2246573916 47,8532659147 view
A001.020 Gewölbter Durchlaß mit Fußweg (Fuchsloch) A 1 274,9 13,2148463091 47,855413018 view
A001.B21 Überführung Enzersberg-Hört A 1 275,1 13,2123180534 47,8555480225 view
A001.022 Wegunterführung Brandstatt-Schwandt A 1 275,7 13,2046528072 47,855973965 view
A001.023 Talübergang Bärntal A 1 276,1 13,1991329159 47,8556399667 view
A001.025 Unterführung eines Feldweges A 1 276,7 13,1919573534 47,8528119417 view
A001.024 Unterführung der Thalgauer Landesstr. L103 A 1 276,5 13,1943962432 47,8539634964 view
A001.026 Unterführung Ehrenreit A 1 277,3 13,1847130535 47,8504608741 view
A001.027 Unterführung Ortsverb. Plainfeld A 1 278,0 13,1758291063 47,8511832252 view
A001.029 Gewölbter Durchlaß Untergersbach A 1 278,9 13,1646296928 47,8531559378 view
A001.B28 Wegüberführung Gersbach A 1 278,7 13,1673438108 47,8526791016 view
A001.031 Wegunterführung Reit A 1 279,7 13,1533134855 47,8545355715 view
A001.030 Wegunterführung Reitberg A 1 279,3 13,1586410345 47,854024056 view
A001.033 Feldweg und Bachunterführung Wang A 1 280,7 13,1405678338 47,8557259977 view
A001.032 Feldweg - Bachunterführung Grössing A 1 280,4 13,1442135549 47,8553863733 view
A001.034 Weg- und Bachunterführung Kalheim A 1 281,0 13,1366079692 47,8560904252 view
A001.035 Unterführung Anschlußstelle Wallersee A 1 281,4 13,1309980544 47,8563717167 view
A001.036 Wegunterführung Straß - Kalham A 1 281,8 13,1255297942 47,8560119527 view
A001.037 Bach- und Gehwegunterführung Reiterhausergraben A 1 282,0 13,1228365203 47,855577348 view
A001.B38 Überführung Salzburger Tor A 1 282,7 13,1148451416 47,8539126977 view
A001.039 Talübergang Zilling über B 1 A 1 283,2 13,1077926846 47,8526930317 view
A001.040 Feldwegunterführung Grundner A 1 283,5 13,1038941294 47,8520588809 view
A001.041 Unterführung Diebering-Zilling A 1 284,1 13,0963064721 47,8513007059 view
A001.B43 Überführung der Gemeindestraße Hallwang-Zilling A 1 284,6 13,0887184963 47,8508214199 view
A001.042 Begehbarer Entwässerungsdurchlaß Zilling A 1 284,4 13,0923264734 47,8512197435 view
A001.044 Begehbarer Durchlaß A 1 285,0 13,0848423117 47,8501322541 view
A001.045 Ortsverbindung Hallwang-Söllheim A 1 285,2 13,0826031158 47,8495358298 view
A001.046 Feldwegunterführung Wenigeigen A 1 285,9 13,0789585602 47,8434887054 view
A001.047 Talübergang Söllheim A 1 286,9 13,0736260145 47,8358181318 view
A001.048 Wegunterführung Nußdorf-Sam A 1 287,6 13,0673849024 47,8304986634 view
A001.049 Talübergang Kasern ü. ÖBB A 1 288,2 13,0605796108 47,8308689 view
A001.052 Wegunterführung bei Lochner A 1 289,4 13,0439172986 47,8302738814 view
A001.051 Wegunterführung bei Gaglham A 1 289,2 13,0469407408 47,8305631888 view
A001.053 Plainwegunterführung und Keilgraben A 1 289,7 13,0398079599 47,8298833758 view
A001.055 Unterf. d. Lokalbahn Salzburg-Lamprechts A 1 290,1 13,0345699581 47,8290312118 view
A001.057 Unterführung Ausstellungsstraße A 1 290,8 13,0260145718 47,8270718309 view
A001.056 Salzachbrücke Liefering A 1 290,5 13,0302965447 47,8280532556 view
A001.054 Unterführung der L 118 A 1 290,1 13,035694456 47,8292862315 view
A001.058 Unterführung Schmidingerstraße A 1 291,2 13,0211696538 47,825961335 view
A001.B60 Brücke über A 1 A 1 291,8 13,013871784 47,8242867919 view
A001.059 Autobahnbrücke über den Glanbach A 1 291,4 13,0184498994 47,8253349702 view
A001.B63 Bahnwegbrücke A 1 292,6 13,0056044343 47,8197679806 view
A001.061 Autobahnbrücke über den Mühlbach A 1 292,1 13,0102677241 47,8232245244 view
A001.065 Unterführung der Kleßheimer Allee A 1 293,4 13,000118639 47,8141473678 view
A001.064 Unterführung der Europastraße A 1 293,1 13,0021420051 47,8162480752 view
A001.066 Unterführung Siezenheim-Maxglan A 1 294,0 12,9958116154 47,80929777 view
A001.067 Unterführung Mühlweg A 1 294,5 12,9929035219 47,8055078384 view
A001.067a HAS Siezenheim A 1 294,6 12,9922202989 47,8046262337 view
A001.068 Unterführung Kasernenstraße A 1 295,7 12,9854687996 47,7958196433 view
A001.068a Fußgängerunterführung Kasernenstraße A 1 295,7 12,9861148912 47,7948159408 view
A001.069 Fuß- und Radwegunterführung A 1 296,6 12,9817929619 47,7882434317 view
A001.070 Unterführung der B 1 A 1 296,7 12,9815501803 47,7868001361 view
A001.071 Wegunterführung Gois-Viehausen A 1 297,3 12,9806796091 47,7815813012 view
A010.004 Feldwegunterführung (Villach-Walserberg) A 1 298,3 12,9703543101 47,7702064071 view
A001.072 Feldwegunterführung Ebb (Goiser-Dreieck) A 1 298,3 12,9773912419 47,7731121811 view
A001.073 Feldwegunterführung Salzweg (Dreieck) A 1 298,9 12,9706762452 47,7696203797 view
A001.074 Unterführung der L 114 A 1 300,1 12,9548517751 47,7686895342 view
A001.075 Fußgängerunterführung am Walserberg A 1 300,7 12,9468962881 47,7684891655 view
A001.076 Waldwegunterführung A 1 301,0 12,9432532035 47,7683780149 view
2314 ES 6, über Triester Straße und Sterngasse A 2 0,4 16,3370525739 48,1501590086 view
A2.U13 FELDWEG BEI TRAISKIRCHEN A 2 0,0 16,3274862181 48,0188699324 view
A2.U14 FELDWEG BEI TRAISKIRCHEN A 2 0,0 16,3207248762 48,0139452177 view
2311 Brücke über Sterngasse ES3 A 2 1,0 16,3373623093 48,1497083928 view
2312 ES 1 über A 23-R9, A2-R5 A 2 1,4 16,3362777061 48,1442171595 view
2313 ES 5 Brücke über die Sterngasse A 2 1,0 16,3366750971 48,149656482 view
A2.R00 Brücken des Kollektors Vösendorf über Rampen 103 u A 2 3,9 16,326692388 48,1219042044 view
A2.03 PETERSBACH BEI VOESENDORF A 2 3,9 16,3263597867 48,1235835735 view
A2.01 L2007 bei Vösendorf A 2 3,3 16,3281156572 48,1284132724 view
A2.02 L2008 BEI VOESENDORF A 2 4,4 16,3264377161 48,1244438252 view
A2.04C KROTTENBACH BEI WR: NEUDORF A 2 6,5 16,3244881103 48,0983827402 view
A2.04B KROTTENBACH (RAMPE 100 BEI WR: NEUDORF A 2 6,5 16,324310408 48,0983520577 view
A2.04E RAMPE 100 UND KROTTENBACH BEI WIENER NEU A 2 6,7 16,3184240103 48,0996922073 view
A2.04A KROTTENBACH BEI WIENER NEUDORF A 2 6,7 16,3218343338 48,0990641875 view
A2.04G Brücke über den Krottenbach und den Autobahnzubrin A 2 6,6 16,3213876601 48,0991519411 view
A2.04D KROTTENBACH BEI WIENER NEUDORF A 2 6,5 16,3206030489 48,0990699601 view
A2.06 Mödlingbach bei Biedermannsdorf A 2 8,7 16,3334596928 48,0829208265 view
A2.05 Mühlbach bei Biedermannsdorf A 2 8,6 16,3331747688 48,0833298959 view
A2.07 Wiener Neustädter Kanal bei Laxenburg A 2 10,7 16,3393128148 48,0649727014 view
A2.08 Heidbach bei Laxenburg A 2 11,3 16,3401652605 48,0599540351 view
A2.S02 FELDWEG UND HEIDBACH BEI LAXENBURG A 2 11,3 16,3371947656 48,0587127355 view
A2.09 Schwechat bei Guntramsdorf A 2 13,3 16,3417202642 48,0422660128 view
A2.S03 SCHWECHAT BEI LAXENBURG A 2 13,3 16,3436935606 48,0419671164 view
A2.U12A A2 BEI GUNTRAMSDORF A 2 14,7 16,336696379 48,0291550061 view
A2.S04 FELDWEG BEI TRAISKIRCHEN A 2 18,0 16,3127588394 48,0048699178 view
A2.U20 A2 BEI TRIBUSWINKEL A 2 21,3 16,2781765466 47,9866291048 view
A2.12 SCHANZBACH BEI VOESLAU A 2 23,9 16,2472408104 47,9746094148 view
A2.10 SCHILDBACH BEI OEYNHAUSEN A 2 23,1 16,2564704888 47,9779834203 view
A2.11 WR.NEUSTAEDTER KANAL BEI VOESLAU A 2 23,9 16,247516593 47,9747279061 view
A2.S07 WR.NEUSTAEDTER KANAL BEI BAD VOESLAU A 2 23,9 16,2477424983 47,975184321 view
A2.S08 SCHANZBACH BEI BAD VOESLAU A 2 23,9 16,2459682242 47,9713586101 view
A2.13 FUSSWEG U. REGENWASSERKANAL BEI VOESLAU A 2 25,6 16,2301055503 47,9647125906 view
A2.14 VÖSLAUER VIERTELGRABEN BEI KOTTINGBRUNN A 2 26,0 16,2271433889 47,9621144308 view
A2.15 SUEDBAHN U. FELDWEG BEI KOTTINGBRUNN A 2 26,2 16,2253506628 47,9603387253 view
A2.16 LH151 BEI KOTTINGBRUNN A 2 27,0 16,2200938801 47,9540836777 view
A2.16a Brücke über die Rampe 200 bei Kottingbrunn A 2 27,3 16,2186437819 47,9520576094 view
A2.17 AUBACH BEI KOTTINGBRUNN A 2 27,6 16,2168289593 47,9492510832 view
A2.18 FELDWEG BEI KOTTINGBRUNN A 2 28,0 16,214968458 47,9459788234 view
A2.19 1.WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI KOTTINGBRUNN A 2 28,2 16,2140337775 47,9440933299 view
A2.U24 A2 BEI LEOBERSDORF A 2 29,3 16,2106321675 47,935054531 view
A2.20 1.WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI LEOBERSDORF A 2 29,4 16,2103135281 47,9338753656 view
A2.R02 ZUFAHRTSWEG BEI LEOBERSDORF A 2 29,3 16,2080816239 47,9347441469 view
A2.22 TRIESTINGHOCHWASSERGRABEN BEI LEOBERSDORF A 2 29,6 16,2099121885 47,9320757288 view
A2.21 B18 BEI LEOBERSDORF A 2 29,5 16,2101186871 47,9330184814 view
A2.23 GEMEINDESTRASSE BEI LEOBERSDORF A 2 30,0 16,2092839261 47,9284643664 view
A2.24 TRIESTING und L151 bei LEOBERSDORF A 2 30,6 16,2086942943 47,9228661432 view
A2.25 OEBB BEI LEOBERSDORF A 2 30,9 16,2085854655 47,9204329992 view
A2.26 1.WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI LEOBERSDORF A 2 31,6 16,2082214343 47,9142234594 view
A2.28 BAHN U. L4023 BEI MATZENDORF A 2 33,9 16,2069866883 47,8933186354 view
A2.27 FELDWEG BEI HOELLES A 2 33,3 16,2072901648 47,8983844849 view
A2.S09 FELDWEG BEI MATZENDORF A 2 34,7 16,2066248327 47,8864560226 view
A2.29 PIESTING BEI STEINABRUECKL A 2 36,9 16,193394243 47,8686234466 view
A2.30 TIROLERBACH BEI WÖLLERSDORF A 2 37,4 16,1894371951 47,8643982203 view
A2.S10 TIROLERBACH BEI WOELLERSDORF A 2 37,4 16,1906468541 47,8647112244 view
A2.31 L4070 BEI WÖLLERSDORF A 2 37,5 16,1891591538 47,8640740631 view
A2.32 OEBB UND WEG BEI WOELLERSDORF A 2 38,0 16,1860848986 47,8598143933 view
A2.33 B21 BEI WOELLERSDORF A 2 38,3 16,1847703671 47,8575523228 view
A2.34 WR.HQ.-WASSERLEITUNG BEI BAD FISCHAU A 2 40,0 16,181375967 47,8425995196 view
A2.37 LH137 BEI BAD FISCHAU A 2 40,8 16,1822382077 47,8349901299 view
A2.36 OEBB UND WEG BEI BAD FISCHAU A 2 40,6 16,1819247545 47,8367877582 view
A2.35 FELDWEG BEI BAD FISCHAU A 2 40,1 16,1813877668 47,8418432407 view
A2.38 FISCHA BEI BAD FISCHAU A 2 41,5 16,1841014281 47,8291188568 view
A2.39 FELDWEG BEI BAD FISCHAU A 2 41,7 16,1850957457 47,8271141356 view
A2.S12 FISCHA BEI BAD FISCHAU A 2 41,5 16,1884309706 47,8277428365 view
A2.S14 FELDWEG BEI BAD FISCHAU A 2 42,8 16,200698712 47,8145738653 view
A2.S13 FELDWEG BEI BAD FISCHAU A 2 42,8 16,1843652949 47,8212128307 view
A2.40 PROSSETBACH BEI BAD FISCHAU A 2 42,1 16,1870079977 47,8237701445 view
A2.41 B26 BEI WIENER NEUSTADT A 2 44,1 16,1983685615 47,8073020185 view
A2.42 BRÜCKE ÜBER DIE RAMPE ZUR A2 BEI WIENER NEUSTADT A 2 44,5 16,1998805007 47,8042755052 view
A2.R03 B26 BEI WIENER NEUSTADT A 2 44,5 16,1975502496 47,8073087364 view
A2.43 FELDWEG BEI WIENER NEUSTADT A 2 44,8 16,2008857578 47,801962886 view
A2.44 FELDWEG u.SAUBERSDORFERGRABEN b.WIENER N. A 2 45,7 16,2033602321 47,793736412 view
A2.45A OEBB BEI WIENER NEUSTADT A 2 46,2 16,2036276804 47,7879125805 view
A2.46 OEBB, STR. U. B17 RF NEUNKIRCHEN BEI WIE A 2 46,2 16,2047797602 47,7887996933 view
A2.47 S4 RF WR.NEUSTADT RAMPE WIEN-EISENSTADT A 2 46,4 16,2052237004 47,7871645047 view
A2.45 OEBB, STR. U. B17 RF NEUNKIRCHEN BEI WIE A 2 46,3 16,203878851 47,7886298101 view
A2.50 B17 RF WR.NEUSTADT BEI WIENER NEUSTADT A 2 46,7 16,2040429006 47,7848968737 view
A2.49 B17 RF WR.NEUSTADT U. RAMPE NEUNKIRCHEN- A 2 46,6 16,2055278476 47,785557912 view
A2.R04 OEBB, STR. U. B17 RF NEUNKIRCHEN BEI WIE A 2 46,5 16,2061009023 47,7897359733 view
A2.R06 B17 RF WR. NEUSTADT BEI WIENER NEUSTADT A 2 46,5 16,2016843774 47,7841530178 view
A2.48 RAMPE WIEN-EISENSTADT, RAMPE EISENSTADT- A 2 46,5 16,2040062121 47,7865703608 view
A2.R05 S4 RF WR.NEUSTADT U. RAMPE WIEN-EISENSTA A 2 46,5 16,2081260609 47,7879460583 view
A2.52 FELDWEG BEI WIENER NEUSTADT A 2 47,4 16,2041859649 47,7782383911 view
A2.51 FELDWEG BEI WIENER NEUSTADT A 2 47,4 16,2062257744 47,7782868149 view
A2.56 KEHRBACH BEI WIENER NEUSTADT A 2 48,3 16,2042274728 47,7704165333 view
A2.55 UMLAUFGERINNE BEI WIENER NEUSTADT A 2 48,3 16,2042721336 47,7706686764 view
A2.54 KEHRBACH BEI WIENER NEUSTADT A 2 48,2 16,2054135329 47,7710873462 view
A2.53 UMLAUFGERINNE BEI WIENER NEUSTADT A 2 48,2 16,2055017203 47,7713148171 view
A2.57 WEG BEI BREITENAU A 2 54,7 16,151012474 47,728315924 view
A2.58 LH139 U. SCHWARZA BEI LOIPERSBACH A 2 56,0 16,1380128082 47,7205595769 view
A2.59 RAMPE GLOGGNITZ-WIEN BEI LOIPERSBACH A 2 56,8 16,1316924333 47,7147695887 view
A2.R07 LH139 U. SCHWARZA BEI LOIPERSBACH A 2 56,0 16,1387912932 47,7206040896 view
A2.R08 S6 RF GLOGGNITZ BEI LOIPERSBACH A 2 57,1 16,1246638523 47,7127082134 view
A2.60 S6 BEI LOIPERSBACH A 2 57,1 16,1301541129 47,7120600904 view
A2.61 LH141 TALUEBERGANG SEEBENSTEIN A 2 58,7 16,1303679868 47,6979016953 view
A2.62 GRABEN BEI NATSCHBACH A 2 59,7 16,1277786471 47,6893010961 view
A2.63 WEG BEI GLEISSENFELD (TÜ GLEISSENFELD) A 2 60,3 16,1246823807 47,6842212253 view
A2.64 WEG U. GERINNE BEI GLEISSENFELD A 2 61,0 16,1236898747 47,6777590556 view
A2.65 L4141 TALUEBERGANG WITZELS A 2 61,2 16,1244995221 47,6758052296 view
A2.66 WIRTSCHAFTSWEG BEI GLEISSENFELD A 2 62,1 16,1268310565 47,6688048805 view
A2.67 WEG U. GERINNE TALUEBERGANG HOELLGR A 2 62,6 16,1261090978 47,6632962978 view
A2.68 WEG U. GERINNE (TALUEBERGANG SCHEIBLINGKIRCHEN) A 2 63,3 16,1249100499 47,65765378 view
A2.69 LH143 U. GERINNE TALUEBERGANG WARTH A 2 63,9 16,1237871562 47,6523397287 view
A2.70 WEG U. GRABEN BEI WARTH A 2 64,4 16,123382528 47,6478113567 view
A2.71 WEG BEI WARTH A 2 64,9 16,124562487 47,6431162239 view
A2.72 LEIDINGBACH BEI WARTH A 2 65,3 16,1261006406 47,6395751222 view
A2.73 GEMEINDESTRASSE BEI GRIMMENSTEIN A 2 65,7 16,1272541772 47,6365463399 view
A2.S15 PITTEN BEI GRIMMENSTEIN A 2 65,7 16,1296895159 47,6359948715 view
A2.R09 PITTEN BEI GRIMMENSTEIN A 2 66,2 16,1305197113 47,6325127812 view
A2.U36 A2 BEI GRIMMENSTEIN A 2 66,2 16,1288196967 47,632381237 view
A2.75 B54 U. OEBB BEI GRIMMENSTEIN A 2 66,8 16,1317177572 47,6270751566 view
A2.74 PITTEN BEI GRIMMENSTEIN A 2 66,5 16,1302219406 47,629566282 view
A2.76 REINBACH U. L4106 BEI GRIMMENSTEIN A 2 67,0 16,132830069 47,6252351487 view
A2.77 GRABEN BEI GRIMMENSTEIN A 2 67,9 16,1310774726 47,6178498923 view
A2.R10 WÖHRERGRABEN BEI EDLITZ A 2 68,7 16,1273018669 47,6100056522 view
A2.78 WEG U. FRIEDBACH BEI EDLITZ A 2 68,4 16,1295521808 47,613495189 view
A2.80 WÖHRERGRABEN BEI EDLITZ A 2 68,8 16,1290004065 47,6093934105 view
A2.R11 B55 U. PITTEN BEI EDLITZ A 2 68,7 16,1244560332 47,6087515437 view
A2.R12 OEBB U. PLOETZBAUERNBACH BEI EDLITZ A 2 68,7 16,1223993042 47,6070982892 view
A2.81 TALUEBERGANG EDLITZ A 2 69,5 16,1297670135 47,6040454405 view
A2.82 WIRTSCHAFTSWEG BEI THOMASBERG A 2 70,0 16,1248334945 47,6003480983 view
A2.83 GERINNE (EINDECKUNG) BEI THOMASBERG (hlavka) A 2 70,1 16,124491128 47,5996162076 view
A2.84 Talübergang Olbersdorf A 2 70,8 16,1228167973 47,593529026 view
A2.85 WIRTSCHAFTSWEG BEI THOMASBERG A 2 71,5 16,1148960851 47,5900214323 view
A2.86 WIRTSCHAFTSWEG BEI KÖNIGSBERG A 2 72,5 16,1090544164 47,5838812082 view
A2.S16 GERINNE BEI KLEINES AMT A 2 73,1 16,1106231979 47,5786382295 view
A2.87 WIRTSCHAFTSWEG BEI KLEINES AMT A 2 73,6 16,1127244707 47,5748983107 view
A2.88 WIRTSCHAFTSWEG BEI KÖNIGSBERG A 2 74,5 16,1149346063 47,5672317593 view
A2.89 ZUBRINGER,RAMPE EDLITZ-B55 BEI THOMASBER A 2 76,4 16,1300579896 47,5537616779 view
A2.90 ZU- UND ABFAHRT ZUR RASTSTATION UND WIRTSCHAFTSWEG A 2 78,9 16,1159340683 47,5415202563 view
A2.S20 GRABEN BEI ZOEBERN A 2 79,9 16,1101115806 47,5342176547 view
A2.91 WIRTSCHAFTSWEG BEI ZOEBERN A 2 80,5 16,1123804719 47,52918142 view
7007 W 45 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 81,9 16,1012286874 47,5198963783 view
7006 W 44 ROHRDURCHLASS A 2 81,6 16,1048872411 47,5218441113 view
A2.92 LH137 BEI ZOEBERN A 2 81,1 16,1096402743 47,5247722922 view
7227 W 42 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 81,1 16,1096402743 47,5247722922 view
7009 W 46 ROHRDURCHLASS A 2 82,0 16,1001226084 47,5189277284 view
7010 W 47 ROHRDURCHLASS A 2 82,2 16,099402268 47,5174242922 view
7013 W 50 ROHRDURCHLASS A 2 82,8 16,1019179873 47,5126499777 view
7012 W 49 ROHRDURCHLASS A 2 82,6 16,1006048264 47,5143198512 view
7047 W 53 ROHRDURCHLASS A 2 83,3 16,1059185847 47,508805939 view
7046 W 52 ROHRDURCHLASS A 2 83,1 16,1041203265 47,5100380537 view
7049 W 55 ROHRDURCHLASS A 2 83,6 16,1087626227 47,5077455826 view
7050 W 56 ROHRDURCHLASS A 2 84,0 16,1124131935 47,5052113439 view
7052 W 60 ROHRDURCHLASS A 2 85,0 16,1064706143 47,4986926262 view
7053 W 61 ROHRDURCHLASS A 2 85,1 16,1044580693 47,4984529742 view
7054 W 62 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 85,4 16,1014253191 47,4970414876 view
7056 W 63 ROHRDURCHLASS A 2 85,4 16,1012508726 47,4968966005 view
7059 W 65 DURCHLASS A 2 85,9 16,0975651701 47,493705545 view
7057 W 64 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 85,7 16,0985789194 47,4948002894 view
7061 W 67 ROHRDURCHLASS A 2 86,6 16,0989752061 47,4877947789 view
7060 W 66 ROHRDURCHLASS A 2 86,1 16,0971087901 47,4916195384 view
7065 W 72 ROHRDURCHLASS A 2 87,6 16,0929932984 47,479790327 view
7063 W 70 ROHRDURCHLASS A 2 87,3 16,0944399959 47,4827351757 view
7065b W 73 ROHRDURCHLASS A 2 87,6 16,0919045482 47,4803117792 view
7065a W 72a Durchlaß Rampe AST Schäfern A 2 87,6 16,0935560679 47,4791048264 view
7067 W 75 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 88,8 16,0974074962 47,4699509228 view
7066 W 74 ROHRDURCHLASS A 2 88,6 16,0971443566 47,4714862679 view
7073 W 81 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 90,9 16,0971696318 47,4515445855 view
7072 W 80 ROHRDURCHLASS A 2 90,8 16,0969989068 47,4520100238 view
7071 W 79 ROHRDURCHLASS A 2 90,7 16,0969263809 47,4532349417 view
7069 W 78 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 90,5 16,0972855568 47,4542554331 view
7077 W 84 ROHDURCHLASS A 2 91,6 16,0985415425 47,444724726 view
7075 W 82 ROHRDURCHLASS A 2 91,1 16,0982144296 47,449014077 view
7079 W 86 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 92,1 16,0973139228 47,4405888387 view
7078 W 85 ROHRDURCHLASS A 2 92,1 16,0972502153 47,4407836734 view
7082 W 88 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 92,7 16,1002371269 47,4361892035 view
7081 W 87 ROHRDURCHLASS A 2 92,6 16,099831421 47,4367952804 view
7085 W 90 ROHRDURCHLASS A 2 93,2 16,0989147595 47,4312925063 view
7084 W 89 ROHRDURCHLASS A 2 93,1 16,1000352756 47,4322620201 view
7086 W 93 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 94,9 16,0871387632 47,4198041404 view
5309 W 92 BRÜCKE ÜBER DAS PINKATAL A 2 94,3 16,0909648041 47,4213648172 view
7089 W 95 BRÜCKE ÜBER ZUBRINGER A 2 95,3 16,0843103387 47,4171571054 view
7088 W 94 ROHRDURCHLASS A 2 95,2 16,0851685232 47,4177863823 view
7096 W 98 ROHRDURCHLASS A 2 95,8 16,0794365226 47,413543776 view
7091 W 95A WELLBLECHDURCHLASS #R# A 2 95,3 16,084569049 47,4188707265 view
7094 W 95E BRÜCKE ÜBER DIE PINKA #R# A 2 95,3 16,0888127484 47,4242636718 view
7097 W 100 ROHRDURCHLASS A 2 96,2 16,0791726587 47,4102082248 view
7098 W 101 WEGUNTERFÜHRUNG A 2 96,3 16,079234233 47,4094161572 view
14046 Brücke über einen Feldweg bei Pinkafeld A 2 97,7 16,0810979025 47,3968443966 view
14045 Brücke über einen Güterweg bei Pinkafeld A 2 98,9 16,0866608257 47,3873173729 view
14044 Brücke über die L 238 bei Pinkafeld A 2 100,5 16,0897341966 47,3730654071 view
14043 Brücke über einen Feldweg bei Pinkafeld A 2 101,1 16,0873088556 47,3677713709 view
14041 Talübergang Stögersbach bei Loipersdorf A 2 103,7 16,0704670146 47,3482812882 view
14039 Brücke über e. Güterweg bei Loipersdorf A 2 105,7 16,061545615 47,3306987317 view
14049 Br.ü.d.A2 b.Loipersdorf-Autobahnstation A 2 105,4 16,06227875 47,3338107422 view
14038 Brücke über einen Feldweg bei Kitzladen A 2 106,8 16,0613829538 47,3206109541 view
14048 Brücke ü.e.Wassergraben bei Buchschachen A 2 107,6 16,0632810866 47,3136061849 view
14047 Br. ü. e. Wildwechsel bei Markt Allhau A 2 109,2 16,0694828027 47,3003352192 view
17034 Brücke ü.e. Wassergraben b. Markt Allhau A 2 110,2 16,0694069951 47,2907476138 view
7216 H 10 LAFNITZBRÜCKE A 2 111,0 16,0657738787 47,2843790988 view
7218 LAFNITZBRÜCKE ZUBRINGER ALLHAU A 2 111,4 16,0694782729 47,2801098423 view
17038 Brücke d. A261 ü.d. B50 bei Markt Allhau A 2 111,4 16,0867971471 47,2785863905 view
17037 Br. d. A261 ü.e. Wassergr.b.Markt Allhau A 2 111,4 16,0760825484 47,2795099063 view
7100 H 11 KARTWALD-BRÜCKE #R# A 2 111,4 16,0628873718 47,2815146637 view
7102 H 13 LUNGITZBACH-BRÜCKE A 2 113,0 16,0385191766 47,2731838795 view
7104 H 14(V) ST JOHANN-BRÜCKE A 2 113,2 16,0365847618 47,2731701171 view
6525 H 17 HAIDENFELDBRÜCKE A 2 115,7 16,0102668924 47,2743228105 view
6502 H 17A ÖBB BRÜCKE KLAFFENAU #R# A 2 115,7 16,0101853082 47,2780538001 view
6557 H 18 + H 18V SAFENEGGBRÜCKE A 2 116,9 16,0010887931 47,2663492156 view
7106 H 20 HOPFAUBRÜCKE A 2 118,8 15,9998071808 47,2493136059 view
6558 H 21A(/V) NOIBERGWEGBRÜCKE A 2 119,2 15,9981389379 47,246160446 view
6559 H 22 SAFENBRÜCKE A 2 119,7 15,9963375592 47,2419595412 view
7109 H 21 ÖBB BRÜCKE-NOIBERG A 2 119,3 15,9975404198 47,2449549169 view
6461 H 23 OBERBUCHBRÜCKE A 2 120,6 15,9947799009 47,233951418 view
7112 H 24 UNTERBUCHBRÜCKE A 2 121,2 15,9950566458 47,2280764912 view
6560 H 25 FUSSWEGUNTERFÜHRUNG A 2 122,7 15,9939189181 47,2152368771 view
7115 H 27 DOMBACHBRÜCKE A 2 124,1 15,9903614792 47,2028819948 view
7117 H 28 LANGBRÜCKE A 2 125,5 15,9954375223 47,1908998421 view
7121 H 32 SAIFENBRÜCKE I A 2 126,6 15,9973778301 47,1806764387 view
7123 H 33+H 33V ERLENDURCHLASS A 2 127,0 15,996864814 47,1768282932 view
6849 H 34 TALÜBERGANG WALTERSDORF A 2 128,3 16,0000871125 47,1659319354 view
7439 H 35 +H 35 V BUCHGREITHBRÜCKE A 2 129,0 16,0015101254 47,1600083064 view
7126 H 36 STEINBACHBRÜCKE A 2 130,3 15,9962934475 47,1487249627 view
7132 H 37B TAULOWBRÜCKE A 2 131,8 15,9873953015 47,1362391305 view
7130 H 37A FUCHSBRÜCKE A 2 131,5 15,988961159 47,1392076565 view
7128 H 37 HÜHNERBACHBRÜCKE A 2 131,2 15,9907565172 47,1419895179 view
7134 H 37C FLECHELBRÜCKE A 2 132,7 15,984971813 47,1291493854 view
6458 H 38 LINDEGGBRÜCKE A 2 134,9 15,9848764162 47,1090083338 view
7137 H 38A TEICHBACHDURCHLASS A 2 135,2 15,9849579849 47,1064522365 view
7139 H 39 RIEGERSDORFBRÜCKE A 2 136,7 15,9808079925 47,09368215 view
7141 H 39A FLUTBRÜCKE OST A 2 137,3 15,9767064608 47,0892223672 view
7145 H 40 FEISTRITZBRÜCKE A 2 137,9 15,9712041446 47,0852457215 view
7143 H 39B FLUTBRÜCKE WEST A 2 137,7 15,9734709408 47,0866831453 view
7147 H 42 ILZBRÜCKE A 2 139,4 15,9535991057 47,0792970397 view
7150 H 43B/V TURZABRÜCKE A 2 141,7 15,9237035379 47,0800872774 view
7156 H 44A ASCHAUBRÜCKE A 2 142,8 15,9082745135 47,0798029957 view
7157 H 45A MUTZENFELDBRÜCKE A 2 144,3 15,8893898344 47,0801257112 view
7158 H 46 HOFINGBRÜCKE A 2 145,4 15,8764605408 47,0846128803 view
6501 H 47 FRÖSSAUBRÜCKE A 2 148,2 15,8418942553 47,0905747243 view
6540 A 1 PIPELINEUNTERFÜHRUNG A 2 149,0 15,831585698 47,0933189827 view
7445 A 2 UNTERGROSSAUBRÜCKE A 2 150,1 15,8190761801 47,0980320612 view
6543 A 4 WETZAWINKELBRÜCKE A 2 151,6 15,7990789283 47,0994707538 view
6542 A 3 GASLEITUNGSBRÜCKE A 2 151,3 15,8035267509 47,0993308972 view
6544 A 5V OBERGROSSAUBRÜCKE A 2 152,3 15,7911994911 47,1003138489 view
6546 A 7 ARNWIESENBRÜCKE A 2 153,7 15,7726963482 47,1051580875 view
6547 A 8 TALÜBERGANG KALTENBRUNN A 2 154,7 15,7609525236 47,1041965453 view
6548 A 10 PIRCHINGBERGBRÜCKE A 2 156,1 15,7456630738 47,0951258021 view
7161 A 11 WÜNSCHENDORFBRÜCKE A 2 156,9 15,7360933613 47,0926158254 view
5023 A 12C HOFÄCKERBACHDURCHL I A 2 157,4 15,7300375956 47,0936681765 view
5025 A 13 BAHNUNTERF GLEISDORF A 2 157,7 15,7258764394 47,0925171392 view
5026 A 14 MITTERECKBACHBRÜCKE A 2 157,7 15,7202237945 47,0935604939 view
5024 A 12E HOFÄCKERBACHDURCHL III A 2 157,5 15,7288788032 47,0912512082 view
5020 A 12 HOFÄCKERBRÜCKE I A 2 157,4 15,7295475326 47,0922756053 view
5022 A 12A HOFÄCKERBRÜCKE II A 2 157,4 15,7299431332 47,0919612182 view
5028 A 15 GREITHBACHDURCHLASS A 2 158,0 15,7155252396 47,0949825596 view
5029 A 16 GLEISBACHBRÜCKE A 2 159,0 15,7101031579 47,0970572514 view
5031 A 17 RAABBRÜCKE A 2 159,7 15,7015143085 47,099715008 view
5035 G 3 UNTERFÜHRUNG D ZUBRINGER A 2 160,7 15,6889966811 47,0986902279 view
6235 G 2 RABNITZBACH-UNTERFÜHRUNG A 2 160,4 15,6930283395 47,099702384 view
0805 ZR 6 ZUBRINGER U D LASSNITZB A 2 160,7 15,6873765554 47,097628113 view
0806 ZR 7 ZUBRINGER ÜB LASSNITZBA A 2 160,7 15,6864017356 47,0971171239 view
0802 ZR 3 ZUBRINGER ÜB RABNITZBACH A 2 160,7 15,6890079514 47,1001238191 view
0801 ZR 2 UNF D FÜRSTENFELDERSTR A 2 160,7 15,6897493586 47,1018971905 view
0804 ZR 5 ZUBRINGER Ü LASSNITZBAC A 2 160,7 15,6889657553 47,098071608 view
5037 G 5 UNF D LASSNITZBACHES A 2 161,4 15,6818988134 47,0946484852 view
5038 G 7 UNF D LASSNITZBACHES A 2 162,0 15,6755412728 47,0913649976 view
6234 G 11 ÜBERF GERINNE A 2 164,2 15,6496799545 47,0825507492 view
5039 G 12 ÜBF D LANDESSTR L 365 A 2 164,4 15,647802482 47,0812097475 view
5041 G 13 UNF - LASSNITZBACH A 2 165,0 15,6429499697 47,0766536183 view
5042 G 14 ÜBF- FELDWEG A 2 165,3 15,6409340462 47,074317756 view
5043 G 15 UNF - FELDWEG A 2 166,1 15,6335399709 47,0699882965 view
5044 G 16 ÜBF LANDESSTR L 384 A 2 166,7 15,6252805443 47,0683467948 view
6287 G 17 ÜBF FELDWEG U BACH A 2 167,2 15,6191132527 47,0667059564 view
0214 G 18 UNF BACH (ROHRDURCHLASS) A 2 167,5 15,616412543 47,0657910987 view
5045 G 20 TALÜBERGANG NESTELBACH A 2 168,2 15,6073970159 47,0632515317 view
5046 G 21 TALÜBERGANG A 2 168,7 15,6002277083 47,0625146284 view
5047 G 22A HANGBRÜCKE A 2 169,4 15,5921426241 47,0615558312 view
6294 G 24 UNF GERINNE A 2 169,7 15,5874787057 47,0623902041 view
6296 G 26 GERINNENUNTERFÜHRUNG A 2 170,3 15,5796512 47,0639922479 view
6298 G 28 UNF WEG UND BACH A 2 171,6 15,5640245014 47,0627985143 view
5048 G 27 ÜBF WEG UND GERINNE A 2 171,1 15,5712217824 47,0627144 view
5085 G 30 UNF GEMEINDEWEG A 2 172,6 15,5521273337 47,0591918259 view
5084 G 29A BACHUNTERFÜHRUNG A 2 172,2 15,5568137377 47,06156062 view
5049 G 32 UNF WEG A 2 173,5 15,5411654733 47,0563957835 view
5086 G 31 UNF FELDWEG A 2 173,2 15,5449113965 47,0574334984 view
6305 G 35 UNF WIRTSCHAFTSWEG A 2 174,7 15,5330651564 47,0470368139 view
5050 G 34 UNF STRASSE U WÖBLINGB A 2 174,4 15,5345676774 47,0495548676 view
5052 G 37 UNF GEMEINDEWEG U BACH A 2 175,7 15,5227911433 47,042539578 view
6307 G 36A UNF BACH A 2 175,3 15,5275388638 47,0435710625 view
5051 G 36 UNF STERNLEITENSTRASSE A 2 175,1 15,5299335764 47,0446108839 view
6309 G 38 GEMEINDEWEG U BACHDURCH A 2 177,0 15,5091129236 47,0358547803 view
5054 G 40 UNF D LAMBERGSTRASSE A 2 177,9 15,5039189552 47,0290270782 view
5053 G 39 UNF PRIVATWEG A 2 177,3 15,5074592148 47,0334928728 view
5056 G 42 UNF WIRTSCH WEG+RAABABAC A 2 178,9 15,4947505969 47,0224654873 view
5055 G 41 UNF L 370 A 2 178,4 15,4990098784 47,0249792849 view
0817 ZGO 1 UNF WIRTSCHAFTSWEG A 2 179,6 15,4906149448 47,0191643046 view
0815 ZGO 7 UNF BANNGRABENWEG A 2 179,6 15,4671052749 47,0412854921 view
0810 ZGO 2 UNF WIRTSCHAFTSWEG A 2 179,6 15,4891311207 47,0207249962 view
0811 ZGO 3 UNF SCHLEPPBAHN A 2 179,6 15,4842110134 47,0252313557 view
0812 ZGO 4 UNF SÜDGÜRTEL A 2 179,6 15,4777338241 47,0333199298 view
5057 G 43 UNF ZUBRINGER GRAZ-OST A 2 179,6 15,4860449096 47,0190514328 view
5040 G 44 UNF DER B 073 A 2 180,7 15,4734046245 47,0158533449 view
6316 G 45A UNF HOCHWASSERKANAL A 2 181,2 15,4666419787 47,0149969178 view
5058 G 46 MURBRÜCKE FELDKIRCHEN A 2 181,7 15,459460189 47,0147377774 view
6317 G 45 UNF KANAL U WIRTSCHAFTS A 2 181,3 15,4645920457 47,014978664 view
5156 G 48 UNF MÜHLGANG A 2 182,3 15,4518300907 47,0128917969 view
6319 G 47 UNF WASSERLEITUNG A 2 182,0 15,4554023097 47,0139424471 view
G 50 G 50 II ÜBF D ÖBB A 2 183,2 15,4421175116 47,0098807087 view
G 50 G 50 I ÜBF D ÖBB A 2 183,1 15,4421772238 47,0098938908 view
6505 G 52E ÜBF ZUBRINGER SPUR 600 A 2 186,0 15,4076848626 46,9968654092 view
7164 G 52B UF EINES WIRTSCHAFTSW A 2 186,0 15,4106578155 46,9941080918 view
6325 G 52A UNF FELDWEG A 2 186,7 15,4030658537 46,9931534304 view
6326 G 52E ÜBF ZUBRINGER SPUR 200 A 2 186,0 15,4073747063 46,9967222224 view
0255 G 54 UNF GEMEINDEWEG A 2 187,7 15,3970442272 46,9856759551 view
6478 G 53 UNF DER L 303 A 2 187,3 15,3989322242 46,9885018751 view
6327 G 55 UNF GEMEINDESTR A 2 188,1 15,3951020927 46,9822556084 view
6329 G 57 TALÜBERGANG GEPRINGBACH A 2 190,0 15,3856219663 46,9662543017 view
6330 G 58 ÜBF WIRTSCHAFTSWEG+UMKE A 2 190,5 15,382728606 46,9622880456 view
7165 G 58A RASTPL BRÜCKE KAISERWAL A 2 190,4 15,3831342172 46,9628247482 view
6332 G 60 UNF DOBLBACH A 2 191,5 15,3746830444 46,9550012354 view
6333 G 62 UNF DER L 304 A 2 192,0 15,3683439765 46,9531696737 view
6334 G 62A UNF TRATTENBACH A 2 192,1 15,3673916435 46,9530831399 view
7170 G 63B ÜF ZUBRINGER LIEBOCH @ A 2 193,7 15,349346748 46,9586547588 view
7169 G 63E BACHDURCHLASS A 2 193,7 15,3463700541 46,9629537185 view
7166 G 63D BACHDURCHLASS A 2 194,1 15,3462473378 46,9622378755 view
6336 G 64 UNF LUSENBACH U WEG A 2 194,8 15,3387408028 46,9668144354 view
6337 G 65 UNF LIEBOCHB U FELDWEG A 2 195,1 15,3353238097 46,968690556 view
6339 G 67 UNF ARKENBACH A 2 195,7 15,3294269062 46,9716812167 view
6338 G 66 UNF GKB U FELDWEG A 2 195,3 15,3335933953 46,9696050305 view
6342 G 71 UNF GEMEINDESTRASSE A 2 197,7 15,305973804 46,9805704443 view
6343 G 72 KAINACHBRÜCKE A 2 198,3 15,2983646027 46,9816309962 view
6345 G 74 UNF SCHÖNWIESENBACH A 2 199,3 15,2854908455 46,9810490643 view
7420 BIOTOPDURCHLASS A 2 200,2 15,2758882349 46,9796310996 view
0830 ZM 1 UNF SCHÖNWIESENBACH A 2 200,3 15,2724854304 46,9809751663 view
0834 ZM 4 ÜBF GEMEINDESTRASSE A 2 200,3 15,2718994029 46,98655055 view
0837 ZM 7 ÜBF GKB LIN GRAZ-KÖFLAC A 2 200,3 15,2700232778 46,9986896755 view
0831 ZM 2B UNF WIRTSCHAFTSWEG A 2 200,3 15,2750197475 46,9800037464 view
0832 ZM 2 UNF SCHÖNWIESENBACH A 2 200,3 15,2726298107 46,9811894128 view
0838 ZM 8 UNF WEG UND BACH A 2 200,3 15,2695250392 47,0003032386 view
0833 ZM 3 UNF BACH A 2 200,3 15,2719416961 46,9840672955 view
7172 ZM 2A WEGUNTERFÜHRUNG A 2 200,3 15,2715772097 46,9794689249 view
6499 G 76 ÜBF ZUBRINGER MOOSKIRCH A 2 200,3 15,2735510114 46,9792066372 view
0835 ZM 5 UNF-KAINACH A 2 200,3 15,2718127308 46,9885667121 view
0839 ZM 8A UNF WASSERLEITUNG A 2 200,3 15,2688079301 47,002503971 view
0836 ZM 6 UNF BACH A 2 200,3 15,2707927105 46,9956546805 view
7167 G 76A UNTERFÜHRUNG BACH/WEG A 2 200,4 15,2719734421 46,9789072967 view
P3 KRAMPELBRÜCKE A 2 202,1 15,2531449998 46,9706717054 view
P4 GERINNE DURCHLASS A 2 202,3 15,250587925 46,9706895758 view
P6 ZIRKNITZGRABENBRÜCKE A 2 203,4 15,2430105945 46,9635525161 view
P7 KNOPPERTONIBRÜCKE A 2 203,9 15,2401054003 46,9590805892 view
P8+P8V GERINNE DURCHLASS A 2 204,2 15,2400132607 46,9571344157 view
P10 KNOPPERBRÜCKE A 2 204,7 15,2371901185 46,9524698755 view
P9+P9V GERINNE DURCHLASS A 2 204,4 15,2396182221 46,9552642025 view
P10A+P10AV GERINNE DURCHLASS A 2 204,8 15,2364993467 46,9520509905 view
P11 ZACHGRABENBRÜCKE A 2 205,4 15,2282013248 46,9509471855 view
P14 GRIESSMÜHLBRÜCKE A 2 206,8 15,2188419007 46,9599648836 view
P12 HANGBRÜCKE OFNER-HANSL A 2 206,1 15,2205315047 46,953740265 view
P20 HUNNESBACHDURCHLASS A 2 208,8 15,2048309427 46,9682974311 view
P19+P19V PETERMICHL-DURCHLASS A 2 208,5 15,2091135522 46,9684620167 view
P21 BADERBAUERBRÜCKE A 2 209,1 15,2007915752 46,9702757372 view
P23 OBERWALDBACHBRÜCKE I A 2 210,3 15,1895706075 46,9746003602 view
P24 OBERWALDBACHBRÜCKE II A 2 210,8 15,1828681666 46,9764316953 view
P25 MOSERWEBERBRÜCKE A 2 211,2 15,1781034394 46,9768146345 view
P28 WÄSCHERJACKLBRÜCKE A 2 211,8 15,1713394687 46,9783183635 view
P27 STOPFBRÜCKE A 2 211,6 15,1735873731 46,9774687671 view
P29 LIGISTBACHBRÜCKE A 2 212,4 15,1637834008 46,9790674933 view
P31+P31V SCHMIEDBAUER-DURCHLASS A 2 213,0 15,1588264104 46,9834856663 view
P32 SCHARASBACHBRÜCKE A 2 213,6 15,1519151914 46,9872557177 view
P34 Finsterschusterbrücke A 2 214,2 15,1464036671 46,990980839 view
P35+P35V KREMSER URBAN DURCHLASS A 2 214,7 15,1412837192 46,9930245686 view
P36 KREMSERHANSL-BRÜCKE A 2 215,7 15,130135767 46,9905794162 view
P37 KOLLERBACH-BRÜCKE A 2 216,8 15,1211114691 46,9840934328 view
P38 GEIDL-BRÜCKE A 2 217,3 15,1169594922 46,9795089588 view
P39 REINISCHBACHBRÜCKE A 2 217,8 15,1150607557 46,9760188288 view
6538 P 40 NIESENBACHBRÜCKE A 2 218,8 15,1112163481 46,9679440946 view
6539 P 41 MÖRTLBAUERBRÜCKE A 2 219,6 15,1015668178 46,9680399767 view
6998 P 42 MODRIACHBACHBRÜCKE I A 2 223,2 15,0587454824 46,9628783766 view
7001 P 43 SCHMIEDMÜHL-BRÜCKE A 2 223,8 15,0502858596 46,9617504281 view
7177 P 43B MODRIACHBRÜCKE II A 2 224,1 15,0445373802 46,96729446 view
7153 P 43A VORSTADT-BRÜCKE A 2 224,1 15,0512967137 46,9624956554 view
7002 P 44 HASWEND-BRÜCKE A 2 225,0 15,036520676 46,9658160911 view
7003 P 45 SCHAUERFASTLBRÜCKE A 2 225,6 15,0296578659 46,9689897729 view
7446 MITTERBERGDURCHLASS A 2 226,1 15,0235789334 46,9679060167 view
7350 P 46a GERINNEDURCHLASS A 2 227,7 15,0085068384 46,9585605408 view
7004 P 46 PACKWINKELBRÜCKE A 2 228,0 15,0044294364 46,9573247504 view
P46b DL Kalcherkogeltunnel Ostportal A 2 229,8 14,9925921471 46,9588006887 view
P01 Bachdurchlaß A 2 231,1 14,9646366042 46,9599269625 view
P02-2A Bachdurchlaß A 2 231,7 14,9595718137 46,9639613746 view
P02 Fuchsbrücke A 2 231,5 14,959814269 46,9609375518 view
P02,1 Überf.des Zubr.Packsattel A 2 231,7 14,9573703429 46,961282253 view
P02-2 Unterführung Vier Tore A 2 231,7 14,9598438863 46,9639017293 view
P02-1 Fastlbauerbrücke A 2 231,7 14,9598592057 46,9612702773 view
P02,2 Bachdurchlaß A 2 232,1 14,9513877329 46,9618554787 view
P03 Straßenunterführung A 2 232,6 14,9454967534 46,9622818899 view
P04 Stahlrohrdurchlaß A 2 233,0 14,9402694043 46,9622393112 view
P05 Weg- und Bachunterführung A 2 233,3 14,9361498322 46,9615473038 view
P06 Auerlingbachbrücke A 2 234,0 14,9276066786 46,9591156822 view
P08 Bach- und Straßenunterführung A 2 235,4 14,9102493042 46,9575686414 view
P09 Starrybrücke A 2 236,1 14,9014508159 46,9562896443 view
P11 Schwarzbachbrücke A 2 237,0 14,8909629491 46,9525559761 view
P13 Bernbachbrücke A 2 238,0 14,8775318496 46,950550972 view
P14 Bach- und Wegdurchlaß A 2 239,0 14,8706146421 46,9435103101 view
P15 Grabenbrücke A 2 239,4 14,8710725963 46,9399327862 view
P15,1 Grabenbrücke Tilz A 2 239,7 14,8712709491 46,9376260224 view
P16 Bachdurchlaß A 2 240,4 14,8642412709 46,9337443802 view
P17-1 Wegunterf.Moosbauer A 2 241,1 14,8296586633 46,9336047513 view
P17-2 Schieflingbachbrücke A 2 241,1 14,8347291469 46,9296113902 view
P17-3 Wegdurchlaß Herk A 2 241,1 14,8391956489 46,9322572516 view
P17-4 Lasserusbrücke A 2 241,1 14,850590431 46,9373421068 view
P17-5 Bach- und Straßenunterf. A 2 241,1 14,8553869555 46,9372052183 view
P17-5A Bachdurchlaß A 2 241,1 14,8552459602 46,9371203174 view
P17,1 Hangbrücke Schaller A 2 241,8 14,8465932423 46,9331730582 view
P17 Unterf.Zubr.Oberes Lavanttal A 2 241,2 14,855045769 46,9349953259 view
P19 Talübergang Lavant A 2 243,3 14,8398371434 46,9208401724 view
P20 Kogljahrerbrücke A 2 244,1 14,8365039785 46,9143077903 view
P22 Bachdurchlaß A 2 246,5 14,8196533488 46,8966863669 view
P23 Grabenbrücke Ragger A 2 247,2 14,8235939396 46,890477752 view
P24 Grabenbrücke Hödl A 2 247,8 14,8275436063 46,886262853 view
P25 Ertlbrücke A 2 248,1 14,8291595083 46,8839963486 view
P27 Stanglbrücke A 2 248,9 14,8318303883 46,8772011082 view
P26 Timmererbrücke A 2 248,5 14,8303223652 46,8807569774 view
P29 Lenzbrücke A 2 249,7 14,8353021182 46,8700731124 view
P28 Grabenbrücke Rampitsch A 2 249,3 14,8333831139 46,8737821734 view
P30 Talübergang Auenbach A 2 250,5 14,8348643476 46,8630468587 view
P31 Bachdurchlaß A 2 251,1 14,834698171 46,8579959169 view
P32 Wegunterführung Prödl A 2 251,5 14,8357446043 46,8545846667 view
P32A Unterf.Zubr.Wolfsberg Nord A 2 252,3 14,8349906077 46,8477679558 view
P33 Weißenbachbrücke A 2 252,8 14,8300799244 46,8439392176 view
P34 Hattendorferbachbrücke A 2 253,8 14,8214214498 46,8377420512 view
P35 Unterf.Michaelerstraße A 2 254,4 14,8187549387 46,8329020679 view
P36 Unterf.Wirtschaftsweg A 2 255,0 14,8182725033 46,8279032782 view
G01 Unterf.Zubringer A 2 255,4 14,8196659867 46,8238585302 view
G02 Unterf.Gem.Str.u.Betriebsumk. A 2 256,1 14,8219613648 46,8185086489 view
G03 Unterf.St.Mareinerstraße A 2 256,8 14,823051861 46,8114346959 view
G03,1 Unterf.Kirchenweg A 2 257,1 14,8229741672 46,8096427347 view
G05 Unterf.Frauenbach A 2 257,7 14,8217805545 46,8043082246 view
G04 Unterf.Zipfschmiedstraße A 2 257,5 14,822082141 46,8052214912 view
G06 Unterf.Pichlingerstraße A 2 258,6 14,8181130293 46,7966555647 view
G07 Unterführung Woisbach A 2 259,1 14,8157365132 46,7921485144 view
G08 Unterf.Pöllingerstraße A 2 259,3 14,8147050177 46,7902059187 view
G09,1 Unterführung Pirk-Kolleg A 2 260,3 14,8108813594 46,7815576431 view
G10 Unterf.Kolleggerstraße A 2 261,0 14,8106048789 46,7752116937 view
G11 Unterf.Ziegelbach A 2 261,4 14,8112139289 46,7721569 view
G12 Unterf.Aggsdorferstraße A 2 261,6 14,8116529475 46,7704353389 view
G13 Unterf.Burgstallstraße A 2 262,7 14,8148771066 46,7606889389 view
G16 Talübergang Burgstall A 2 263,6 14,8158476112 46,752457138 view
G17 Talübergang Pöllingbach A 2 264,4 14,8109682011 46,746674064 view
G17-3 Unterf.Marrweg A 2 264,6 14,8109183335 46,747395434 view
G17-1 Pöllingbachbrücke A 2 264,6 14,8087365786 46,7477929506 view
G18 Unterführung Zubringer A 2 264,7 14,8080653584 46,7443238701 view
G17-2 Unterf.Framracherstraße A 2 264,6 14,8171964728 46,7474443053 view
G19 Talübergang Judenbach A 2 265,0 14,8058050127 46,7417858777 view
G21 Granitztalübergang A 2 267,1 14,7987404193 46,7238932206 view
G23,1 Trattnigbrücke A 2 269,2 14,778411036 46,711594992 view
G25 Kramerbrücke A 2 270,7 14,7701410195 46,7020352605 view
G26 St.Kollmannbrücke A 2 271,5 14,7607244336 46,7000229772 view
G27 Betriebsumk.St.Kollmann A 2 272,4 14,7504749689 46,6976997119 view
G28 Wölfnitzbachbrücke A 2 272,7 14,7466390275 46,6961987074 view
G30 Weg-und Bachdurchlaß A 2 274,5 14,7248347981 46,697713153 view
G31 Grafenbachbrücke A 2 274,8 14,72079353 46,6975013817 view
G32 Feldwegunterführung A 2 276,0 14,7077277886 46,691345799 view
G33 Unterf.Gletschacherbach A 2 276,8 14,6991145764 46,6876293599 view
G34 Unterf.Packer Bundesstr.B70 A 2 278,3 14,6806460329 46,6832785371 view
G37,1 Wilddurchlaß A 2 279,3 14,6669506092 46,6833467566 view
G38 Unterf.Haimburgerbach A 2 280,1 14,657021236 46,6851705483 view
G39,1 Unterf.St.Stefaner Gem.Str. A 2 280,9 14,6481205391 46,6839623963 view
G40 Talübergang Wurlabach A 2 281,2 14,6447657722 46,6828319816 view
G41 Unterf. Arlsdorf A 2 282,3 14,6307408562 46,67874756 view
G43 Unterf.Seebergstr. B82 A 2 283,6 14,6138077631 46,6781547954 view
G44,1 Überführung Spur 10 A 2 284,7 14,5992621572 46,6787315377 view
G44 Unterf. Rammersdorf A 2 284,6 14,6003720853 46,6787427805 view
G45,1 Gewölbter Wilddurchlaß A 2 285,1 14,5931146571 46,677128714 view
G45 Unterf.Hafendorferstraße A 2 285,1 14,594884425 46,6779143765 view
G47 Unterf.Töllerbergerstr.L111 A 2 287,1 14,5750145176 46,6672216049 view
G48 Wegunterf.Töllerberg A 2 288,2 14,5688498272 46,6582748032 view
G49 Unterf. Packer Str. B70 A 2 288,8 14,5636954968 46,6537488378 view
G49,1 Schutzbauwerk Erdgasleitung A 2 289,0 14,5627224794 46,6523308445 view
G51 Krebsenbachbrücke A 2 290,0 14,5555556876 46,6450762592 view
G52,1 Bachdurchlaß A 2 291,8 14,5369160007 46,6529214071 view
G55,6-1 Feldwegbrücke Thoner Moos A 2 295,7 14,4901934228 46,6437188539 view
G55,3 Wilddurchlaß Straßenkogel A 2 295,2 14,4975236699 46,6445745731 view
G55,6 Gerinnedurchlaß Thoner Moos A 2 295,7 14,490080786 46,6439461938 view
G57 Wilddurchlaß Thoner Wald A 2 297,2 14,4717692789 46,6406273539 view
G62 Wegunterf. Replach A 2 299,7 14,4394969745 46,6400224872 view
G64,1 Kanalbrücke A 2 301,2 14,4221378695 46,6450552365 view
G65 Gurkbrücke A 2 301,5 14,4187647275 46,6448923781 view
G64 Oberwasserkanalbrücke A 2 301,3 14,4210181421 46,644476739 view
G72 Rababrücke A2 A 2 305,3 14,3722945709 46,6420598955 view
G73 Unterf. Görtschitztal Str. B92 A 2 305,3 14,371285188 46,6417036976 view
KN02 Unterf.Pischeldorferstr. A 2 314,8 14,3600984296 46,6410555477 view
KN05 Glanbrücke A 2 320,6 14,2944257635 46,6581657782 view
KN07 Bachunterführung A 2 322,6 14,2712991645 46,6538155959 view
KN06,1 Gerinneunterf. Wölfnitz-UT Lendorf A 2 322,3 14,2752461838 46,6545879942 view
KN09 Stahlrohrdurchlaß A 2 323,0 14,2629972716 46,6508603879 view
K05,1 Rampenbrücke A 2 327,8 14,2369958703 46,6302090615 view
KN24 Unterf. AS. Klgf. A 2 328,1 14,2407143654 46,6314244677 view
KN25 Unterf. AS. Klgf. A 2 328,1 14,2399530418 46,6319805395 view
K03,1 Rampenbrücke A 2 328,2 14,241892266 46,6287318349 view
K03,2 Rampenbrücke A 2 328,2 14,242684657 46,6287897512 view
K03 Hangbrücke Schrottenburg A 2 328,2 14,2422426389 46,6288099689 view
K04 Talbrücke Gurlitsch A 2 328,2 14,2384183111 46,6305333865 view
K05 Hangbrücke Heinrichshof A 2 328,2 14,2323709375 46,6307827781 view
K04,1 Rampenbrücke A 2 328,1 14,23947829 46,6312915251 view
K05,2 Verbreitung Hangbrücke Heinrichshof A 2 328,6 14,2323075526 46,6309189883 view
KW06 Unterf.Kohldorferstraße A 2 328,2 14,2584309551 46,6240337727 view
K02 Unterf.der Zillhöhenstraße A 2 328,2 14,247420932 46,6256374738 view
K06 Wegunterführung Hornstein A 2 329,4 14,2225296918 46,6287940015 view
K07 Unterführung Almweg A 2 330,5 14,20993912 46,6318965838 view
K08 Talbrücke Drasing A 2 331,0 14,2028507299 46,6306849426 view
K08-1B Wegunterf.im Zubr.(Auffahrt) A 2 331,2 14,2024563905 46,6291428113 view
K08-1A Wegunterf.im Zubr.(Abfahrt) A 2 331,2 14,2024382155 46,6288739209 view
K09 Wegunterführung A 2 331,7 14,1957875482 46,6272242655 view
K10 Wegunterführung A 2 332,3 14,1878618978 46,6276195457 view
K11 Wegunterführung A 2 332,6 14,1852051065 46,6286234597 view
K12 Talbrücke Sallach A 2 333,3 14,1769352477 46,6325724126 view
K13 Wegunterführung A 2 333,6 14,1736571304 46,633236666 view
K13-1B Wegunterf.St.Oswalderw.(Auff.) A 2 334,2 14,1654586032 46,632796074 view
K15 Straßenunterführung A 2 334,8 14,1592713534 46,6371505262 view
K13,1 Unterf.der Abfahrtsspur A 2 334,2 14,1655978388 46,6347556319 view
K13-1A Wegunterf.St.Oswalderw.(Abf.) A 2 334,2 14,1652497678 46,6328130844 view
K16 Straßenunterführung A 2 335,3 14,1536195668 46,6391491007 view
K19 Wegunterführung Rumpeleweg A 2 336,4 14,1390074139 46,6405529394 view
K18 Wegunterführung Bannwaldstrasse A 2 336,1 14,1437863457 46,6402164681 view
K20 Unterf.Mitterteicherstr.L73 A 2 336,9 14,1326053756 46,6409959093 view
K21 Wegunterführung A 2 337,1 14,1297756369 46,6403278813 view
K23 Wegunterführung A 2 337,6 14,1248451045 46,6386420023 view
V01 Talbrücke Töschling A 2 338,8 14,1103806562 46,6350566338 view
V03 Wegunterführung A 2 339,7 14,098492671 46,63229238 view
V02 Unterf.Abf.Sp.Pörtschach West A 2 339,1 14,1060423583 46,6338275713 view
V04,2 Talbrücke Forstsee A 2 340,6 14,0892108371 46,6286281431 view
V04,1 Talbrücke Forstsee A 2 340,4 14,091020837 46,6294208345 view
V05 Hangbrücke Saag A 2 341,8 14,0750026814 46,6238489902 view
V07 Unterf.Römerbach u.Weg A 2 343,4 14,0548125411 46,6245365505 view
V08 Unterf.Göriacherweg A 2 343,7 14,0501110741 46,6238259324 view
V08,1 Wegunterführung A 2 344,1 14,0452403301 46,6223782141 view
V10 Wegunterf.Kranzlhofen A 2 345,0 14,0345409094 46,6220069218 view
V11 Unterf.L47 u.Damtschacherbach A 2 345,7 14,0254540498 46,6219975927 view
V13 Unterführung Feldweg A 2 346,7 14,012209908 46,6212325682 view
V12-1 Überf.Gemeindestr.Marienhof A 2 346,1 14,0262295739 46,617169559 view
V12-2A Unterf.ÖBB Velden West(Abf.) A 2 346,1 14,0225496514 46,6135959586 view
V12-2B Unterf.ÖBB Velden West(Auff.) A 2 346,1 14,0226676563 46,6136380935 view
V12-3 Wegunterf.Auff.Velden-Klgf. A 2 346,1 14,0206724991 46,6208495957 view
V12 Unterf.AB-Zubr.Velden West A 2 346,1 14,019868708 46,6213684345 view
V14 Unterf. Gemeindestraße A 2 347,6 14,0004134683 46,6184576841 view
V15 Unterf. Gemeindestraße A 2 348,5 13,9887528414 46,6178049219 view
V16 Unterf. Gemeindestraße A 2 349,5 13,9769681314 46,6215889623 view
V18 Weg- u. Bachunterf. A 2 350,6 13,9644086343 46,6241639579 view
V20 Fußgängerunterführung A 2 351,8 13,9485073658 46,6226504006 view
V20,1 Unterf.Umkehrspur A 2 352,2 13,943922085 46,6218450485 view
V22,1 Wegunterführung A 2 352,8 13,9362091775 46,622019701 view
V21 Unterführung B83 A 2 352,3 13,9427565813 46,6217149139 view
V27,1 Unterf.Ortsweg Zauchen A 2 354,9 13,9099085266 46,6206495484 view
V26 Unterf.Ortsweg Drautschen A 2 354,3 13,9166266354 46,6229768429 view
R52 Unterf.Spur 900 u.200 A 2 355,5 13,903716985 46,6164016434 view
V28 Unterführung Spur 700 A 2 355,4 13,903874539 46,61822686 view
R53 Unterf.Spur 900 u.200 A 2 355,6 13,902377738 46,6171773472 view
V29A Überführung Spur 1000 A 2 355,5 13,9042656234 46,617963011 view
V31 Draubrücke A 2 356,9 13,8916371142 46,6077147385 view
V30 Unterf.ÖBB u.St.Magdalenerstr. A 2 356,2 13,8968683569 46,6134177494 view
V32 UNTRF.GROßSATTELSTR.L58 A 2 357,5 13,8876451212 46,6027672059 view
V33-6 Unterf.Gemeindestr.(Auff.Ital) A 2 358,1 13,8842950762 46,6007861298 view
V33-7A Unterf.Gem.Str.M.Gail-Prossow. A 2 358,1 13,8843519249 46,6011096295 view
V33 Unterf.Faakerseestr. B84 A 2 358,1 13,8838223718 46,598790397 view
V34 Unterf. Gemeindestr. Dobrova A 2 358,5 13,8804215048 46,5960351523 view
V35 Unterf.Gemeindestr.Bogen A 2 359,9 13,8649821669 46,5888974966 view
V37,1 Unterf.Gemeindestraße A 2 360,5 13,8577523405 46,5865385845 view
V36 Unterf.Bach und Weg A 2 360,2 13,8619092591 46,5878881715 view
V38 Unterf.ÖBB u.Finkensteiner L51 A 2 362,4 13,8387275385 46,5761985607 view
V40-1A Unterführung Zubringer A 2 363,9 13,8263802828 46,5720857759 view
V40 Unterf.Zubr.Spur 1100 u.1200 A 2 363,9 13,8215980158 46,5708232908 view
V41 Talübergang Federaun A 2 364,6 13,8132121741 46,569682645 view
V42 Unterführung L 30 A 2 366,8 13,784318474 46,5673972002 view
V43 Unterführung L 30 A 2 368,5 13,7658473238 46,5606568587 view
V45 Unterführung L 30 A 2 368,9 13,7612125786 46,5585365972 view
V44 Gailbrücke A 2 368,7 13,763047123 46,5592383952 view
V45A Pipeline-Durchlaß A 2 369,0 13,7589856013 46,5579807587 view
V46 Wilddurchlaß A 2 370,6 13,7416990041 46,5625985443 view
V47 Wegunterf.u.Wilddurchlaß A 2 372,1 13,7241620699 46,5683286854 view
V48 Unterf. AWP (Durchlaß) A 2 373,1 13,7116764867 46,5687876097 view
V48A Unterf.der Rampe 200 A 2 373,9 13,7019216417 46,570329044 view
V49 Unterführung ÖBB und B111 A 2 374,5 13,6937708042 46,5691863025 view
V49A Pipeline - Durchlaß A 2 374,8 13,691247023 46,5680777522 view
V50 Gailitzbrücke A 2 375,0 13,6886780555 46,5663372209 view
V52 Unterf. ÖBB u. B83 A 2 377,0 13,6814083298 46,5496607959 view
V52-1 Unterf.ÖBB u.B83 (Abfahrt) A 2 377,0 13,6811479062 46,5499922954 view
V52-2 Krebsenbachbrücke A 2 377,0 13,6765689772 46,550551399 view
V53 Gailitzbrücke Greuth A 2 377,3 13,6801971971 46,5465807043 view
V55-3 Schauschachbachunterf.Sp.20 A 2 377,7 13,6772562886 46,542514599 view
V54 Unterf.Zuf.Amtsplatz I A 2 377,5 13,6791095288 46,5447491686 view
V55-2 Schauschachbachunterf.Sp.20 A 2 377,7 13,6780642182 46,5431477843 view
V55 Unterf.Güterspur 20 A 2 377,7 13,6774814611 46,5431995463 view
V55,5 Unterf.Zainerbach A 2 378,9 13,6639198898 46,5377619484 view
V55,2 Unterf.Güterspur 40 A 2 378,8 13,6654994622 46,5386854048 view
V55,3 Unterf.Zainerbach A 2 378,9 13,6641325306 46,5384011073 view
V56 Gailitzbrücke Thörl A 2 379,5 13,6564952057 46,5383823338 view
V56,1 Oberthörlerbachunterführung A 2 379,9 13,6510352659 46,5386243301 view
V57 Unterf.Betriebsumk.u.Leykamweg A 2 380,0 13,6500237333 46,5385464113 view
V59 Grenzbachdurchlaß A 2 380,8 13,6416492877 46,5345430547 view
V58 Fußwegunterf.Spur 50 A 2 380,5 13,6415564473 46,535891858 view
A3.10 BRÜCKE ÜBER FELDWEG BEI GUNTRAMSDORF A 3 0,1 16,3459581827 48,0264149478 view
A3.R1 BRÜCKE Ü. D. ANSCHLUSSSTELLENRAMPE 1 BEI GUNTRAMS A 3 0,0 16,338340688 48,0294625064 view
A3.U02 A3 BEI MÜNCHENDORF A 3 1,0 16,3550441783 48,0212543738 view
A3.11 BRÜCKE ÜBER DIE LH154 BEI MÜNCHENDORF A 3 1,8 16,3626845986 48,0157961921 view
A3.Z1 ZUBRINGERBRÜCKE Ü. D. TRIESTING (-LAXENBURGER) KAN A 3 1,0 16,3737094923 48,0417629122 view
A3.Z2 FELDWEGBRÜCKE Ü. D. LAXENBURGERKANAL B. MÜNCHENDOR A 3 1,0 16,3759705172 48,0402045793 view
A3.Z3 BRUNNACKERGRABEN BEI MÜNCHENDORF A 3 1,0 16,3725424708 48,0427975334 view
A3.Z4 BRUNNACKERGRABEN BEI MÜNCHENDORF A 3 1,0 16,3726055753 48,0430440025 view
A3.Z5 A3 ZUBRINGER BEI MÜNCHENDORF A 3 1,0 16,3739322805 48,0419435217 view
A3.12 BRÜCKE ÜBER DIE TRIESTING UND WIRTSCHAFTSWEG BEI M A 3 2,3 16,3665647026 48,0132257599 view
A3.13A HOCHWASSERABFLUSSBEREICH BEI OBERWALTERSDORF A 3 10,8 16,3719995576 47,9444057074 view
A3.13B PIESTING U. 2 WIRTSCHAFTSWEGE BEI OBERWA A 3 11,0 16,3727178616 47,9435108171 view
A3.13C HOCHWASSERABFLUSSBEREICH BEI OBERWALTERSDORF A 3 11,1 16,3733813988 47,9427136961 view
A3.14 FISCHA UND 2 WIRTSCHAFTSWEGE BEI WEIGELS A 3 12,2 16,3825446063 47,9346041454 view
A3.15 REISENBACH BEI POTTENDORF A 3 14,0 16,3986924854 47,9231831237 view
A3.16 L4047 BEI POTTENDORF A 3 14,9 16,4056833195 47,9163236556 view
A3.17 LEITHAKANAL BEI POTTENDORF A 3 15,1 16,4071197795 47,9144775668 view
A3.18 OEBB UND WIRTSCHAFTSWEG BEI POTTENDORF A 3 15,2 16,4076017327 47,9138300931 view
A3.19 LEITHAFLUTBRUECKE NORD BEI LANDEGG A 3 16,6 16,4131705596 47,9021697037 view
A3.20 LEITHAFLUTBRUECKE SUED BEI LANDEGG A 3 17,0 16,4139429078 47,8987652085 view
A3.21 LEITHABRUECKE BEI POTTENDORF A 3 25,8 16,4143945143 47,8954073285 view
04006 Leithabrücke bei Hornstein Grenzbrücke A 3 25,8 16,4143947947 47,8954120857 view
04009 Brücke über die L215 b. Hornstein Ldsgr. A 3 26,3 16,4147954509 47,8908513637 view
A3.22 LH157 BEI POTTENDORF A 3 26,3 16,4147955911 47,8908537423 view
04010 Brücke über einen Feldweg bei Hornstein A 3 27,5 16,415573092 47,8806108751 view
04012 Brücke über die L 216 bei Hornstein A 3 29,1 16,4190988917 47,8665315742 view
04014 Brücke über einen Feldweg bei Steinbrunn A 3 31,6 16,4323215721 47,8460441519 view
08011 Brücke über die Eisenbahn bei Müllendorf A 3 32,7 16,4428393176 47,8381833453 view
08008 Brücke über die L 114 bei Müllendorf A 3 33,3 16,4489229969 47,835004565 view
08034 Brücke über den Eisbach bei Müllendorf A 3 34,5 16,4622016376 47,8302956988 view
09028 Brücke über die B 16 bei Großhöflein A 3 36,1 16,4823897607 47,8243534462 view
09029 Brücke über den Eisbach bei Großhöflein A 3 36,3 16,4846267499 47,8234274546 view
09034 Br. d. Rampe A 352 Wien-Eisenstadt ü. A3 A 3 38,0 16,4970796136 47,8139517254 view
09050 Br. d. Rampe A359 ü.d. A3 b. Großhöflein A 3 38,0 16,4976933234 47,8132797447 view
09058 Br.d. A357 ü.d.B50 u.d. ÖBB b.Wulkaprod. A 3 38,0 16,5045859134 47,8066402208 view
09059 Br.d. A357 ü.e. Feldweg b.Wulkaprodersd. A 3 38,0 16,5115860302 47,8012182436 view
09060 Wulkabrücke der A357 b. Wulkaprodersd. A 3 38,0 16,5136970381 47,7995876827 view
09061 Br.d.A357 ü.e. Gemeindestr.b. Wulkaprod. A 3 38,0 16,5176555841 47,7965064287 view
0242 Rampenbrücke A4R4 über A23R37 A 4 0,0 16,4186874239 48,1928844898 view
0313 Rampenbrücke A4R3 A 4 0,0 16,4141796277 48,1922355412 view
06009 Brücke über die A4 bei Gewerbepark Neusiedl am See A 4 0,0 16,8531389997 47,9743407215 view
A4.U06 ZUBRINGER RASTSTATION BEI GOETTLESBRUNN A 4 0,0 16,709449173 48,058484164 view
0207 Steg an der Ostbahn A 4 2,1 16,4316804431 48,1869305253 view
0208 Schrägseilbrücke A 4 2,9 16,4512595059 48,1807151949 view
0227 Rennbahnbrücke A 4 2,4 16,4456223159 48,1840099151 view
1118 Wildpretbrücke A 4 3,3 16,453634288 48,1772903895 view
1119 Pfaffenaubrücke A 4 4,0 16,4557368112 48,1711739811 view
1120 Haidebrücke A 4 4,4 16,4580486143 48,1685773375 view
1104 Hochstraße Kaiserebersdorf A 4 5,5 16,474582822 48,1635198476 view
1121 Schwechater Brücke A 4 6,5 16,4783686521 48,1565284384 view
1117 Mannswörther Tunnel A 4 6,2 16,477237988 48,1603072554 view
A4.02 ANSCHLUSSSTELLENRAMPE BEI SCHWECHAT A 4 7,7 16,4894297362 48,1507442578 view
A4.01 L2067 (SCHLOSSMUEHLGASSE) BEI SCHWECHAT A 4 7,3 16,4844379137 48,1520628005 view
A4.05 ROHRLEITUNGEN DER OEMV BEI MANNSWOERTH A 4 8,8 16,5030851335 48,1464955212 view
A4.03 SCHWECHAT,L2066(MANNSWOERTHERSTR.)U.HAFEN A 4 8,1 16,4939032967 48,1492965343 view
A4.04 ROHRLEITUNGEN DER OEMV BEI MANNSWOERTH A 4 8,8 16,5028161262 48,1465642017 view
A4.U03 A4 BEI MANNSWOERTH A 4 13,0 16,5515590119 48,1295495663 view
A4.06 FELDWEG UND BETRIEBSUMKEHR BEI MANNSWOER A 4 13,8 16,562618977 48,1288072647 view
A4.R1 STRASSE ZUR KLAERANLAGE BEI MANNSWOERTH A 4 13,0 16,5522153359 48,1284820104 view
A4.08 FUSSWEG ZUM "ROSTIGEN ANKER" BEI FISCHAM A 4 17,7 16,614496009 48,1219251505 view
A4.07 L2049 BEI FISCHAMEND A 4 17,0 16,6047696412 48,1239273519 view
A4.09 FISCHA BEI FISCHAMEND A 4 18,3 16,6233500502 48,1192493629 view
A4.10 OEBB UND 2 WIRTSCHAFTSWEGE BEI FISCHAMEND A 4 20,1 16,6396935763 48,1087117615 view
A4.11 WIRTSCHAFTSWEG BEI ARBESTHAL A 4 22,9 16,6655460535 48,0912022957 view
A4.11A WIRTSCHAFTSWEG BEI FISCHAMEND A 4 23,6 16,6714820482 48,0861037486 view
A4.12 WIRTSCHAFTSWEG BEI ARBESTHAL A 4 25,0 16,6812315722 48,0754913387 view
A4.13 WIRTSCHAFTSWEG BEI ARBESTHAL A 4 26,7 16,6966724833 48,0643590014 view
A4.14 WIRTSCHAFTSWEG BEI ARBESTHAL A 4 27,0 16,7068325197 48,059474209 view
A4.15 WIRTSCHAFTSWEG BEI GOETTLESBRUNN A 4 28,7 16,7204665171 48,0549062541 view
A4.16 LH166 BEI GOETTLESBRUNN A 4 30,0 16,7351521553 48,0497901746 view
A4.17 GOETTLESBRUNNERBACH BEI GOETTLESBRUNN A 4 31,7 16,756661003 48,0443335557 view
A4.U09 ÜBER DIE A4 ( EHEM. ROEMERSTRASSE BEI BRUCK AN DER A 4 34,4 16,7928048742 48,0409928319 view
A6.01 Brücke über die A6 bei Bruckneudorf A 4 38,7 16,8372373004 48,0203261207 view
06044 Br.ü.e.Wassergr.u.Wildw.b.Bruckneudorf A 4 39,8 16,8355328344 48,0107208257 view
06050 Brücke über d. Parndorferbach b.Parndorf A 4 43,1 16,8382771146 47,9819990053 view
06051 Brücke über die ÖBB bei Parndorf A 4 43,3 16,8396824032 47,9807640129 view
06053 Brücke über einen Feldweg bei Neusiedl/S A 4 45,8 16,8690320266 47,9707844498 view
06011 Brücke der A462 ü. e. Feldweg bei Gols A 4 51,4 16,8898032489 47,9132622287 view
06010 Brücke der A462 ü.e. Feldweg bei Weiden A 4 51,4 16,9215033924 47,936386793 view
06057 Brücke d.Zubringers Gols/Weiden ü. d. A4 A 4 51,4 16,9337958771 47,9474371243 view
06059 Brücke über einen Feldweg bei Zurndorf A 4 53,0 16,9520078331 47,9420441178 view
07007 Brücke über einen Feldweg bei Nickelsdorf A 4 59,1 17,0285328973 47,9242043169 view
07011 Brücke über einen Feldweg b. Nickelsdorf A 4 61,9 17,063327964 47,9188426423 view
07013 Brücke d. Zubringers Nickelsdorf ü.d. A4 A 4 64,4 17,0937469457 47,9281211358 view
07014 Fußgängerunterführung bei Nickelsdorf A 4 65,4 17,1073450087 47,9264006811 view
A5.01 Brücke über Zubringer AST. Wolkersdorf Süd A 5 2,7 16,4880067781 48,3718590427 view
A5.Ü02 Grünbrücke bei Grossebersdorf A 5 2,2 16,4861207472 48,3672988296 view
A5.Ü03 Umbau der Wirtschaftswegbrücke bei Wolkersdorf A 5 3,5 16,4902270215 48,3791302628 view
A5.02 Wilddurchlass durch Autobahndamm Wolkersdorf A 5 3,1 16,4890855304 48,375435053 view
A5.Ü04 Grünbrücke Bahn/Münichtalerstraße A 5 4,9 16,4988219398 48,3889642141 view
A5.03 Umbau der Brücke über L3107 bei Wolkersdorf A 5 4,1 16,4916186996 48,3836439221 view
A5.04 Umbau der Brücke über den Russbach bei Wolkersdorf A 5 5,0 16,504545691 48,391901645 view
A5.Ü07 Grünbrücke über A5 bei Wolkersdorf A 5 6,4 16,5154658478 48,3976123414 view
A5.05 Brücke über einen unbefestigten Weg bei Wolkersdor A 5 8,6 16,5370228127 48,4099459247 view
A5.Ü09 Grünbrücke über A5 bei Wolkersdorf A 5 8,0 16,5331216362 48,4054234462 view
A5.Ü10 Grünbrücke über A5 bei Hochleithen A 5 9,9 16,5440553499 48,4207428079 view
A5.06 Brücke über einen Wirtschaftsweg bei Ulrichskirche A 5 9,4 16,5412164618 48,4163936637 view
A5.07 Brücke im Zuge der ASt. Hochleithen bei Hochleithe A 5 11,0 16,5501367683 48,4299419588 view
A5.08 Brücke über einen Wirtschaftsweg bei Hochleithen A 5 13,5 16,5532187086 48,4512076754 view
A5.09 Brücke über einen Wirtschaftsweg bei Bad Pirawarth A 5 14,5 16,5528426079 48,4600470487 view
A5.08a Durchlass durch Autobahndamm A 5 14,2 16,5524031314 48,4574198307 view
A5.10 Brücke über einen Graben und einen Wirtschaftsweg A 5 15,0 16,5545290202 48,4642986469 view
A5.10a Durchlass durch Autobahndamm A 5 15,7 16,5583314673 48,4703591501 view
A5.11 Brücke über den Pellendorfer Graben und zwei Wirts A 5 17,4 16,571088251 48,4824006369 view
A5.12 Brücke über den Weidenbach, die ÖBB und einen Wirt A 5 18,5 16,5824134575 48,4893438847 view
A5.13 Brücke im Zuge der HASt. Gaweinstal Nord bei Gawei A 5 19,8 16,5969998339 48,4944042279 view
A5.Ü14 Grünbrücke über A5 bei Gaweinstal A 5 20,5 16,6010950098 48,5005831114 view
A5.14 Brücke über Zubringer Schrick bei Gaweinstal A 5 20,9 16,6031444264 48,5038787632 view
A5.14a Durchlass durch Autobahndamm A 5 21,0 16,603457261 48,5043495347 view
A5.15 Brücke im Zuge der ASt. Schrick bei Gaweinstal A 5 22,8 16,6190925094 48,5170272195 view
A5.14b Durchlass durch Autobahndamm A 5 22,1 16,6117125086 48,5128027552 view
A5.16 Brücke im Zuge der ASt. Schrick bei Gaweinstal A 5 23,0 16,6211176297 48,5181391588 view
A6.02 Brücke über einen Wassergraben bei Neudorf A 6 1,0 16,8477234805 48,0249657851 view
A6.03 Brücke über den Wassergraben bei Parndorf A 6 1,7 16,8568256269 48,0283089474 view
A6.S01 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.02 RFB Wien A 6 1,0 16,8474802208 48,0251613144 view
A6.S02 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.02 RFB Kittsee A 6 1,0 16,8480937475 48,0247257327 view
A6.04 Brücke über die Parndorfer Schanze A 6 2,5 16,8664971393 48,0286669249 view
A6.05 Brücke über einen Feldweg+Wildkorridor bei Parndor A 6 3,9 16,8841798542 48,0326028966 view
A6.06 Brücke über den Wildkorridor bei Neudorf/P A 6 4,7 16,8928086198 48,0372495366 view
A6.Ü10 Brücke ü. d. A6 - Zufahrt z. Raststation A 6 10,9 16,9648458761 48,0319695344 view
A6.07 Leithabrücke A 6 11,4 16,9715352118 48,0334256238 view
A6.S04 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.08 RFB Kittsee A 6 14,3 16,9964643654 48,050738646 view
A6.08 Brücke ü.d. Hirschländerinne u.e. Wirtschaftsweg b A 6 14,3 16,9956185356 48,0510286684 view
A6.S03 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.08 RFB Wien A 6 14,4 16,9948564838 48,051514807 view
A6.09 Brücke ü.d. Spitzerbach u.e. Wirtschaftsweg bei Pr A 6 15,6 17,004691729 48,0611092185 view
A6.S06 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.09 RFB Kittsee A 6 15,6 17,0051668713 48,0602223687 view
A6.S05 Begleitwegbrücke bei Objekt A6.09 RFB Wien A 6 15,6 17,0044066502 48,061314335 view
A6.10 Brücke ü.e. WW mit Wilddurchlass b. Kittsee A 6 17,3 17,0158324522 48,0735473137 view
A6.11 Brücke ü.e. Güterweg bei Kittsee A 6 21,1 17,0597721382 48,0749790725 view
A6.12 Brücke ü.d. ÖBB u. 2 Feldwege bei Kittsee A 6 21,4 17,0639155297 48,0735290025 view
A007.002 LZ2 UNTERFÜHRUNG MÜHLGRABEN A 7 0,9 14,2980112332 48,2302355171 view
A007.003 LZ3 KREMSBRÜCKE A 7 1,1 14,2978304339 48,2322434401 view
A007.004 LZ3A INNUNDATIONSBRÜCKE A 7 1,1 14,2978091104 48,2330222374 view
A007.006 LZ5 UNTERFÜHRUNG HOCHWASSERGRABEN A 7 1,8 14,2976564383 48,2381986276 view
A007.005 LZ4 TRAUNBRÜCKE A 7 1,3 14,2977621902 48,2354656639 view
A007.008B LZ6C UNTERFÜHRUNG WEIDINGERBACH RAMPE 2 A 7 2,3 14,2980026471 48,2433767032 view
A007.008C LZ6D UNTERFÜHRUNG WEIDINGERBACH RAMPE 3 A 7 2,3 14,2969280379 48,2428028112 view
A007.009 LZ7 UNTERFÜHRUNG WEIDINGERBACH A 7 2,3 14,2974966735 48,242956356 view
A007.008A LZ6B UNTERFÜHRUNG ANSCHL, FRANZOSENHAUSWEG A 7 2,3 14,297517878 48,242473944 view
A007.008 LZ6A UNTERFÜHRUNG HOCHWASSERGRABEN A 7 2,2 14,297538016 48,2420008608 view
A007.007 LZ6 UNTERFÜHRUNG JAUKERBACH A 7 2,1 14,2975749274 48,240579097 view
A007.010 LZ7A UNTERFÜHRUNG FLÖTZERWEG A 7 3,2 14,297268791 48,2504764261 view
A007.016 LZ9E FUSSGEHERUNTERFÜHRUNG HAIDLAND R4 A 7 4,2 14,292880759 48,258408769 view
A007.013 LZ9A ÜBERFÜHRUNG RAMPE 3 A 7 4,2 14,2971658836 48,2621882767 view
A007.015 LZ9C UNTERFÜHRUNG RADWEG R2 A 7 4,2 14,2990538616 48,2615338405 view
A007.021 LZ13 HOCHBRÜCKE RAMPE 5 A 7 6,3 14,2945197817 48,2788567954 view
A007.025 LZ17 ÜBERFÜHRUNG ABZWEIGER WESTBRÜCKE A 7 6,3 14,2951579797 48,2789961374 view
A007.023 LZ15 FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG RAMPE 7 8 A 7 6,3 14,2884090587 48,2806712709 view
A007.022 LZ14 UNTERFÜHRUNG HANUSCHSTRASSE RAMPE 6 A 7 6,3 14,2940874663 48,27818378 view
A007.026 LZ18 AST WANKMÜLLERHOFSTRASSE A 7 6,8 14,3033918499 48,2816831066 view
A007.024A LZ16A ÜBERFÜHRUNG RAMPE 9 A 7 6,3 14,2943025037 48,2794006767 view
A007.024 LZ16 UNTERFÜHRUNG HANUSCHSTRASSE RI-A7 A 7 6,3 14,2945925812 48,2790817206 view
A007.028 LZ20 UF AST WIENERSTRASSE A 7 7,2 14,3064049579 48,2827184163 view
A007.031 LZ22 OSTBRÜCKE A 7 7,7 14,3130810339 48,284537338 view
A007.030 LZ21 UNTERFÜHRUNG SCHARLINZER-GLEIS A 7 7,3 14,3081503993 48,2832786768 view
A007.032 LZ23 UNTERFÜHRUNG AST VÖEST R5-R6 A 7 8,0 14,3167921707 48,2860106888 view
A007.033B LZ25A AST VOEST R1 WEGUNTERFÜHRUNG A 7 8,1 14,3180062128 48,2849579235 view
A007.033C LZ26 AST VOEST ÜBERFÜHRUNG RAMPE 3 A 7 8,1 14,3180891031 48,2857569756 view
A007.033A LZ25 AST VÖEST R3 UNTERFÜHRUNG FRANKSTRASSE A 7 8,1 14,318814601 48,2851302335 view
A007.034A LZ28 AST INDUSTRIEZEILE ÜBERFÜHRUNG R2 A 7 8,7 14,3183153444 48,2952544705 view
A007.033 LZ24 VÖEST-KNOTEN B3 A 7 8,2 14,318080921 48,2875850458 view
A007.034B LZ28A AST INDUSTRIEZEILE RAMPE 1 A 7 8,7 14,3188491321 48,2957521896 view
A007.034C LZ28B AST INDUSTRIEZEILE RAMPE 1+2 A 7 8,7 14,3194650065 48,2962515934 view
A007.038 LZ33 HAFENSTRASSENBRÜCKE A 7 11,5 14,3045064132 48,3162604188 view
A007.037 LZ32 VERBINDUNGSBAHNBRÜCKE A 7 11,3 14,3080077235 48,3134801377 view
A007.042A LZ37A FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG AST URFAHR R4 A 7 12,6 14,2939438064 48,3216865881 view
A007.041 LZ36 AST URFAHR RAMPE 1 A 7 12,6 14,2966447622 48,3214428682 view
A007.040 LZ35 VORLANDBRÜCKE AST URFAHR RAMPE 3 A 7 12,5 14,2959570962 48,3214068826 view
A007.039 LZ34 VÖESTBRÜCKE A 7 12,1 14,2992022095 48,3193510095 view
A007.043 M1 UNTERFÜHRUNG DIESSENLEITENBACH A 7 13,0 14,2993086688 48,3237317039 view
A007.044 M2 UNTERFÜHRUNG HOLLMÜHLBACH A 7 13,5 14,3044455859 48,3256669615 view
A007.046 M4 AST DORNACH UNTERFÜHRUNG R1-R2 A 7 14,6 14,3191725068 48,3271138782 view
A007.045 M3 UNTERFÜHRUNG HASELGRABEN A 7 14,1 14,312770632 48,3267378887 view
A007.047 M5 TALÜBERGANG AUHOF A 7 14,7 14,3227401732 48,3283831828 view
A007.050 M8 UNTERFÜHRUNG KATZBACH A 7 16,2 14,3343580266 48,3373705443 view
A007.051 M9 TALÜBERGANG TREFFLING A 7 16,7 14,3439776921 48,3371925356 view
A007.049 M7 UNTERFÜHRUNG KOGLERWEG A 7 16,2 14,3335370621 48,3371286571 view
A007.054 M11A TREFFLINGERBACHBRÜCKE A 7 18,8 14,3650902075 48,3365558122 view
A007.055 M12 AST TREFFLING WEGUNTERFÜHRUNG R2 A 7 18,8 14,3685359938 48,3348056577 view
A007.053 M11 AST TREFFLING UNTERFÜHRUNG R1-R2 A 7 18,8 14,3682485989 48,3342667114 view
A007.056 M13 WEGUNTERFÜHRUNG MITTERTREFFLING A 7 19,5 14,3773473523 48,3349051834 view
A007.061 M16 UNTERFÜHRUNG GEHWEG A 7 20,9 14,3964782103 48,3379697477 view
A007.060 M15 WEGUNTERFÜHRUNG INNERTREFFLING A 7 20,6 14,3917838052 48,3374541234 view
A007.064 M18 GEHWEGUNTERFÜHRUNG SCHWEINBACH A 7 21,5 14,4037943467 48,3383718521 view
A007.062 M17 UNTERFÜHRUNG HEIDEWEG A 7 21,1 14,3986005637 48,3381335364 view
A007.067 M20 SCHWEINBACHDURCHLASS 2 A 7 21,9 14,4100274154 48,3383163694 view
A007.066 M19 SCHWEINBACHDURCHLASS 1 A 7 22,0 14,4079878352 48,3380054879 view
A007.069 M21 AST GALLNEUKIRCHEN ÜBERFÜHRUNG R1 A 7 22,0 14,4105601937 48,3383138393 view
A007.070 M22 UNTERFÜHRUNG FLUSSGASSE A 7 22,7 14,4196051755 48,3369061546 view
A007.071 M23 UNTERFÜHRUNG SCHWEINBACHERSTRASSE A 7 23,2 14,4270954706 48,3362486567 view
A007.072 M24 UF GUSENTALSTRASSE A 7 24,8 14,4468034934 48,341807998 view
A007.073 M24A GUSENBRÜCKE A 7 25,4 14,4460027425 48,3423029729 view
A007.075 M25 UNTERFÜHRUNG ENGERWITZDORFWEG A 7 25,4 14,4522420558 48,3455275557 view
A007.079 M28A DURCHLASS A 7 26,8 14,4640905667 48,3603968124 view
A008.001 J139 VAK ÜBERFÜHRUNG RAMPE R3 A1-A8-A9 A 8 0,0 14,0382950905 48,0646947819 view
A008.002 J138 VAK ÜBERFÜHRUNG RAMPE R8 A1-A9 A 8 0,0 14,0364206371 48,0639420377 view
A008.004 J136 ÜBERFÜHRUNG ZUFAHRT RH VORALPENKREUZ A 8 0,6 14,0306939832 48,0678932979 view
A008.008 J134 DURCHLASS A 8 1,6 14,0215179901 48,0743487062 view
A008.007 J135 AITERBACHBRÜCKE A 8 1,3 14,0237996136 48,0720334404 view
A008.011 J132 WEGUNTERFÜHRUNG EDT A 8 2,3 14,0195945202 48,0798764927 view
A008.023A J122 TRAUNBRÜCKE A 8 9,5 13,9940083968 48,1397530597 view
A008.033 J113 ÜBERFÜHRUNG AM WELS A 8 11,7 13,9793957466 48,1559848098 view
A008.033A J112B GRÜNBACH HW-KANAL A 8 12,1 13,9788478736 48,1599457304 view
A008.035A J111A GRÜNBACHDURCHLASS A 8 12,5 13,9801513867 48,1633588212 view
A008.034 J112A HW-DURCHLASS MOOSBACH A 8 12,4 13,9796047684 48,1624786156 view
A008.036 J111 UNTERFÜHRUNG FERNREITHERSTRASSE A 8 12,8 13,9825101219 48,1656531228 view
A008.035 J112 HW-DURCHLASS GRÜNBACH A 8 12,5 13,979853567 48,1629158859 view
A008.038 J108 UNTERFÜHRUNG INNBACHTALSTRASSE A 8 13,9 13,9923624241 48,1729184163 view
A008.037 J110 WEGUNTERFÜHRUNG GETREIDESTRASSE A 8 13,3 13,9867983395 48,1682600827 view
A025.037 L33 KN WELS ÜBERFÜHRUNG A8-A25-R1 A 8 14,6 13,9947537552 48,1793137066 view
A008.040A J106B GRAFT-DURCHLASS A 8 14,3 13,992124896 48,1758789546 view
A008.041A J106A UNTERFÜHRUNG BETRIEBSZUFAHRT A 8 14,8 13,9877402746 48,1785690204 view
A008.041 L32 KN WELS ÜBERFÜHRUNG A8 RIFA SUBEN A 8 14,7 13,988948618 48,1790025753 view
A008.043 J105 WEGUNTERFÜHRUNG DONNERSTRASSE A 8 15,6 13,9784645555 48,1817792899 view
A008.040B J106C WEGBRÜCKE GRAFTGERINNE A 8 15,1 13,9935698466 48,1769436664 view
A008.042 J106 WEGUNTERFÜHRUNG DIMLERGUTSTRASSE A 8 15,0 13,9845567791 48,1796125446 view
A008.045 J103 UNTERFÜHRUNG INNBACHTALSTRASSE A 8 17,2 13,9576843072 48,1873536796 view
A008.046 J102 WEGUNTERFÜHRUNG OBERHAM A 8 17,7 13,9518387673 48,1882344677 view
A008.049 J100 AST PICHL UNTERFUHRUNG R3-R4 A 8 19,5 13,9274349757 48,1892754604 view
A008.048 J100A AST PICHL UF INNBACHTALSTRASSE A 8 19,5 13,9263017929 48,1940243766 view
A008.051 J97 DURCHLASS SCHMADERBACH A 8 20,4 13,9165699757 48,1876035337 view
A008.052 J96 UNTERFÜHRUNG SCHNITTERING A 8 20,5 13,9143679309 48,1868396231 view
A008.054 J93 UNTERFÜHRUNG WEILBACH A 8 21,9 13,8991496575 48,1798536872 view
A008.055 J92 WEGUNTERFÜHRUNG WINKELFELD A 8 23,0 13,8982283627 48,1795677657 view
A008.057 J90 WEGUNTERFÜHRUNG WIESING A 8 23,3 13,881682931 48,1772437393 view
A008.058 J89 UNTERFÜHRUNG INNBACHTALSTRASSE A 8 23,8 13,8747181152 48,1776654909 view
A008.059 J88 INNBACHBRÜCKE A 8 24,5 13,8645038056 48,1792643849 view
A008.059A J88A INNBACHBRÜCKE WIRTSCHAFTSWEG A 8 24,6 13,864588161 48,1796852929 view
A008.060 J87 UNTERFÜHRUNG HOLZINGERSTRASSE A 8 25,0 13,8586924117 48,17926168 view
A008.060A J87A INNBACHBRÜCKE HOLZINGERSTRASSE A 8 25,0 13,8591210517 48,1774118503 view
A008.061A J86A INNBACHBRÜCKE BUBENDORF A 8 25,2 13,8530301239 48,1776665336 view
A008.062 J86B ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG 50 5+27 A 8 25,5 13,8524448871 48,1779599234 view
A008.061 J86 UNTERFÜHRUNG BUBENDORF A 8 25,5 13,8527880888 48,1780626605 view
A008.064D J85D ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG 0 170 S A 8 26,4 13,8413781241 48,1751316089 view
A008.064 J85 UNTERFÜHRUNG BUBENDORFERSTRASSE A 8 26,4 13,8413552686 48,1758921747 view
A008.064A J85A INNBACHBRÜCKE STEINERKIRCHEN A 8 26,4 13,8413173574 48,175469858 view
A008.064B J85B ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG 0 040 N A 8 26,4 13,841321803 48,1762933789 view
A008.064C J85C ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG 0 150 S A 8 26,4 13,8413370887 48,1753031596 view
A008.063 J86C ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG 49 7+10 A 8 26,3 13,8420368871 48,1758714274 view
A008.065 J85E ÜBERFLUTUNGSÖFFNUNG A 8 27,0 13,8337502102 48,1779742949 view
A008.067 J83A WEGUNTERFÜHRUNG A 8 28,4 13,8175161621 48,1835956441 view
A008.071 J80 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG SCHLATT A 8 29,9 13,7973241689 48,1827910475 view
A008.070 J81 WEGUNTERFÜHRUNG KIRCHBERG A 8 29,4 13,8035127931 48,1819384027 view
A008.072 J79 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG FELLING A 8 30,1 13,7943400378 48,1830123072 view
A008.073A J77A WEGUNTERFÜHRUNG LANGDORF A 8 31,0 13,78305516 48,1810162097 view
A008.074 J77 UNTERFÜHRUNG GALLSPACHERSTRASSE A 8 31,5 13,7773894968 48,1792238485 view
A008.075 J76 WEGUNTERFÜHRUNG THALHEIM A 8 32,5 13,7633761244 48,1781271807 view
A008.077A OBJEKT HÖFT A 8 33,7 13,7478438606 48,1614435795 view
A008.077 J74 ÜBERFÜHRUNG RASTHAUS AISTERSHEIM R3-R4 A 8 33,7 13,7482070316 48,1780884397 view
A008.076 J75 ÜBERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR A 8 33,1 13,755282656 48,1781880889 view
A008.078 J73 UF AISTERSHEIMERSTRASSE A 8 34,4 13,7386897487 48,177692134 view
A008.079 J72 WEGUNTERFÜHRUNG HIMMELREICH A 8 35,0 13,7307706586 48,1771306133 view
A008.080 J71 WEGUNTERFÜHRUNG AUHÄUSELN A 8 35,7 13,7208278477 48,1761227808 view
A008.081 J70 UNTERFÜHRUNG PÖTTENHEIMERSTRASSE A 8 36,2 13,7148550486 48,1754242657 view
A008.083 J68 UF INNBACHTALSTRASSE WEIBERN A 8 37,7 13,6961179373 48,1795673925 view
A008.084 J67 TRATTENBACHBRÜCKE A 8 37,9 13,6947218828 48,1805029553 view
A008.086 J65 UNTEFÜHRUNG SCHACHENREITHSTRASSE A 8 39,3 13,6788437099 48,1883828713 view
A008.088 J63 WEGUNTERFÜHRUNG RAMPERSDORF A 8 39,7 13,6738802109 48,1893774685 view
A008.087 J64 ZINSLERBACHBRÜCKE A 8 39,5 13,6771057292 48,188795132 view
A008.090 J61 UF ROTTENBACHERSTRASSE A 8 40,9 13,6579677923 48,1903044622 view
A008.090A J60B ROTTENBACHBRÜCKE A 8 40,9 13,6574936114 48,1903779571 view
A008.089 J62 WEGUNTERFÜHRUNG LUGENDORF A 8 40,4 13,6652834597 48,1899092473 view
A008.090B J60A DORFERBACHBRÜCKE A 8 41,7 13,6483168948 48,1934334554 view
A008.091 J60 WEGUNTERFÜHRUNG STEINPOINT A 8 41,8 13,6473051181 48,1940263879 view
A008.091A J59A REISCHAUERBACHBRÜCKE R3-R4 A 8 42,4 13,6409322118 48,197984641 view
A008.092 J59 REISCHAUERBACHBRÜCKE A 8 42,5 13,642016309 48,1984721626 view
A008.095 J55 WEGUNTERFÜHRUNG RENHARTSBERG A 8 44,1 13,6300521159 48,2112819215 view
A008.096 J54 WEGUNTERFÜHRUNG STANDHARTING A 8 44,6 13,6254202736 48,214535962 view
A008.099 J51 PRAMBRÜCKE A 8 46,4 13,6072562498 48,2252554207 view
A008.100 J50 UNTERFÜHRUNG PRAMERSTRASSE A 8 46,6 13,6050572164 48,2263798838 view
A008.098A J51A PRAMBRÜCKE FELDWEG A 8 46,4 13,6073100111 48,2256599116 view
A008.103 J48B WEGUNTERFÜHRUNG KLINGET A 8 47,6 13,594289446 48,2312065102 view
A008.106 J46 BAHNUNTERFÜHRUNG NEUMARKT-BRAUNAU A 8 48,9 13,5784019587 48,2366806653 view
A008.108 J44A WEGUNTERFÜHRUNG MANHARTSGRUB A 8 49,9 13,5657074183 48,2396404877 view
A008.107 J45 UF PETERSKIRCHNERSTASSE A 8 49,4 13,5731568564 48,2380890195 view
A008.110 J43 UNTERFÜHRUNG GEMEINDESTRASSE PETERSKIRCHEN A 8 50,8 13,553807807 48,2411390783 view
A008.111A J40C GRUNDNERBACHBRÜCKE 2 A 8 52,0 13,5299705153 48,2438371763 view
A008.111B J40B GRUNDNERBACHBRÜCKE 1 A 8 52,0 13,531057686 48,2439400822 view
A008.111C J40A OSTERNACHBRÜCKE 2 A 8 52,0 13,531466132 48,2445344146 view
A008.112 J40 OSTERNACHBRÜCKE 1 A 8 52,6 13,5319069261 48,2441735905 view
A008.114C JS3 UF UNTERINVIERTLERSTRASSE L513 A 8 53,3 13,5098547696 48,2391849716 view
A008.114A JS1 UNTERFÜHRUNG MOOSEDTERWEG A 8 53,3 13,5126968048 48,2409371857 view
A008.114B JS2 UNTERFÜHRUNG MOSEDTERBACH A 8 53,3 13,5125350231 48,2407742775 view
A008.114 J38A AST RIED RAMPENÜBERFÜHRUNG R1-R2 A 8 53,3 13,5205374037 48,2485031564 view
A008.116 J36 DURCHLASS ALBERTSEDERBACH A 8 54,4 13,5139742848 48,2549246422 view
A008.118 J33A ÜBERFÜHRUNG AM RIED A 8 55,2 13,508055801 48,2616017469 view
A008.119 J33 WEGUNTERFÜHRUNG DIETHARTING A 8 56,1 13,500108789 48,2669363071 view
A008.120 J32A DURCHLASS HASELBERGERBACH A 8 56,7 13,4950314222 48,2712570927 view
A008.122 J31 UNTERFÜHRUNG ANDORFERSTRASSE A 8 58,4 13,4874178534 48,2860486216 view
A008.123 J30A WEGUNTERFÜHRUNG WEILBOLDEN A 8 59,0 13,4848903392 48,2910937207 view
A008.124 J30 UNTERFÜHRUNG HÖRNDLHOLZSTRASSE A 8 59,7 13,4801528259 48,2963947269 view
A008.125 J29 UNTERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR HÖTZLARN A 8 60,3 13,4743176923 48,3005250557 view
A008.126 J28 UNTERFÜHRUNG HÖTZLARN A 8 61,0 13,4668905203 48,3038930106 view
A008.128 J26 UNTERFÜHRUNG OSTERNACH A 8 62,2 13,4514079124 48,3069183714 view
A008.130 J24 UNTERFÜHRUNG LEITNERSTRASSE A 8 63,9 13,4294282896 48,310416239 view
A008.133 J21 UNTERFÜHRUNG HARTERSTRASSE A 8 64,9 13,420874283 48,3163959705 view
A008.132 J22 UNTERFÜHRUNG HAUSRUCKSTRASSE A 8 64,4 13,4244117818 48,313279915 view
A008.130A J23A FUSSGÄNGERSTEG ANTIESEN A 8 64,2 13,4276978169 48,3129839233 view
A008.131 J23 ANTIESENBRÜCKE 3 A 8 64,2 13,4264252789 48,3119664165 view
A008.134A J18A BAHNUNTERÜHRUNG STAINACH IRDNING-SCHÄRDING A 8 66,6 13,4084081468 48,3300448461 view
A008.136A J15C TILLBACHBRÜCKE A 8 68,0 13,4044843331 48,3419041094 view
A008.136B J15 TILLBACHDURCHLASS A 8 68,0 13,4051187054 48,342236274 view
A008.137 J15B UNTERFÜHRUNG STROBLWEG A 8 68,0 13,4051018085 48,3424158267 view
A008.139 J14 ANTIESENBRÜCKE 2 A 8 68,5 13,4053374666 48,3478541066 view
A008.138 J15A UNTERFÜHRUNG E-WERKSTRASSE A 8 68,2 13,4049294873 48,3442328528 view
A008.140 J13 ANTIESENBRÜCKE 1 A 8 69,0 13,4078593628 48,3513076868 view
A008.143 J10 UNTERFÜHRUNG BODENHOFEN A 8 70,4 13,4145226237 48,362256048 view
A008.144 J9 BAHNUNTERÜHRUNG STAINACH IRDNING-SCHÄRDING A 8 70,8 13,4135208665 48,3658417361 view
A008.145 J8 DURCHLASS TODTENMANNBACH A 8 71,2 13,4130107859 48,369905469 view
A008.146 J7 UF REICHERSBERGERSTRASSE A 8 71,4 13,4131537024 48,3710228426 view
A008.147 J6 HOCHSTRASSE GSTÖTTEN A 8 72,8 13,4216236472 48,3862109085 view
A008.148 J5 AST SUBEN RAMPENÜBERFÜHRUNG R3-R4 A 8 73,8 13,4244043328 48,3935355289 view
A008.150 J3 UNTERFÜHRUNG WENDESCHLEIFE SÜD A 8 74,9 13,4272469296 48,4016103735 view
A008.151 J2 UNTERFÜHRUNG WENDESCHLEIFE NORD A 8 75,8 13,4273402251 48,4088836516 view
A008.152 J1 INNBRÜCKE SUBEN A 8 75,8 13,4258164987 48,4109135728 view
A009.000 PY1A VAK ÜBERFÜHRUNG RAMPE R9 A1-A8 A 9 0,0 14,0389675057 48,0614306372 view
A009.002 PY2 UNTERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR A 9 1,1 14,048234382 48,0553875621 view
A009.003 PY3 WEGUNTERFÜHRUNG SCHÖLLDORF A 9 1,9 14,0538432073 48,049551901 view
A009.008 PY7 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG GUGGENBERG A 9 3,5 14,0610922265 48,0358533388 view
A009.008A PY7.1 UNTERFÜHRUNG FUSSGÄNGERWEG GUGGENBERG A 9 4,0 14,062719334 48,0312786521 view
A009.008B PY7.1A RIEDBACHBRÜCKE A 9 4,0 14,0632130071 48,0313494006 view
A009.009A PY8.1 DURCHLASS FELDZUFAHRT A 9 4,5 14,064225094 48,0270365712 view
A009.009 PY8 UNTERFÜHRUNG PITZLDORFERSTRASSE A 9 4,4 14,0639278127 48,0278764724 view
A009.011 PY9 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG AM STEG A 9 5,0 14,0655320202 48,0233616923 view
A009.011A PY9.1 DURCHLASS RAG A 9 5,1 14,0661056075 48,0217434565 view
A009.014A PY12.1 DURCHLASS RIEDBACH A 9 6,8 14,0734962169 48,007297479 view
A009.014 PY12 WEGUNTERFÜHRUNG VOITSDORF A 9 6,6 14,0721747973 48,0090549582 view
A009.013A PY11.1 DURCHLASS A 9 6,2 14,0700066593 48,012465413 view
A009.017 PY14 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG PENZENDORF A 9 8,5 14,0863887038 47,9949262808 view
A009.020 PY16.1 DURCHLASS HÖLLBACHGRABEN NORD A 9 10,0 14,0922958783 47,9826347323 view
A009.022 PY17.1 DURCHLASS HÖLLBACHGRABEN SÜD A 9 10,3 14,0925056005 47,9800193868 view
A009.024 PY18.1 DURCHLASS FELDZUFAHRT A 9 10,7 14,0929474864 47,9759799697 view
A009.025 PY18.2 DURCHLASS STEINWENDTERGRABEN A 9 10,7 14,092965496 47,9758637034 view
A009.027 PY20 UNTERFÜHRUNG GEMEINDESTRASSE STRIENZING A 9 11,5 14,0946118534 47,9691943981 view
A009.028 PY20A DURCHLASS DAMMGRABENBRÜCKE A 9 11,5 14,0939549325 47,9689249567 view
A009.029 PY20.1 DURCHLASS DAMMGRABEN NORD A 9 11,6 14,0948324478 47,9685640753 view
A009.030 PY21 WEGUNTERFÜHRUNG STRIENZING A 9 12,0 14,0964462633 47,9646859327 view
A009.032 PY21.2 DURCHLASS A 9 12,5 14,0985489869 47,9605854676 view
A009.031 PY21.1 DURCHLASS DAMMGRABEN SÜD A 9 12,1 14,0966673849 47,9642233025 view
A009.035 PY23 HASELBÖCKAUBACHBRÜCKE A 9 13,8 14,1014733072 47,9493650872 view
A009.034 PY22.1 DURCHLASS DORNLEITENBACHBRÜCKE A 9 13,6 14,1016687198 47,9510323525 view
A009.038 PY24 UNTERFÜHRUNG GÜTERWEG A 9 14,4 14,0993502136 47,9440941669 view
A009.037 PY23.1 UNTERFÜHRUNG FELDWEGZUFAHRT A 9 14,1 14,1006769581 47,946704157 view
A009.039 PY25 WEGUNTERFÜHRUNG WANZBACH A 9 14,8 14,0972378978 47,9403131128 view
A009.041 PY26 WEGUNTERFÜHRUNG A 9 15,6 14,0957728832 47,9337197451 view
A009.045 PY28 RAMPENUNTERFÜHRUNG AST INZERSDORF A 9 15,8 14,096812271 47,931381925 view
A009.042 PY27 DURCHLASS INSLINGBACH A 9 15,7 14,0960496087 47,9328823843 view
A009.047 PY28.2 WEGUNTERFÜHRUNG A 9 15,8 14,0895735867 47,9301217478 view
A009.046 PY28.1 DURCHLASS INSLINGBACH-WEHR A 9 15,8 14,0936030317 47,9309458311 view
A009.049 PY29 KREMSBRÜCKE ASTMÜHLE A 9 16,2 14,098846892 47,9279274488 view
A009.052 PY31 KREMSBRÜCKE BLUMAU A 9 17,4 14,1014814568 47,9166541463 view
A009.053 PY32 UNTERFÜHRUNG WIRTSCHAFTSWEG BLUMAU A 9 17,7 14,101289939 47,9149164813 view
A009.056 PY33 UNTERFÜHRUNG ORTSCHAFTSWEG SCHENKERMÜHLE A 9 18,2 14,1009510964 47,9103307219 view
A009.059 PY34 UNTERFÜHRUNG GEMEINDESTRASSE SCHNÖLNBERG A 9 18,7 14,1010526243 47,9066537951 view
A009.060 PY34A DURCHLASS SCHNÖLNBERG A 9 18,7 14,1010695638 47,9063959168 view
A009.062 PY35 UNTERFÜHRUNG GEMEINDESTRASSE LAUTERBACH A 9 18,9 14,101325422 47,9044674312 view
A009.061 PY34B BETRIEBSZUFAHRT A 9 18,7 14,1019097597 47,9066539875 view
A009.063 PY36 BETRIEBSUMKEHR A 9 19,7 14,103451614 47,8970725251 view
PY44 ÖBB Unterführung A 9 25,1 14,1462650162 47,8656398964 view
PY45 Wegunterführung A 9 25,3 14,1483630713 47,8645011132 view
PY47 Hungerbichlbrücke 1.TW RFB Graz A 9 27,3 14,1630421592 47,8500704245 view
PY47.1 Vinsgassenbachbrücke A 9 27,3 14,1638283663 47,8499154131 view
PY47.2 Hungerbichlbrücke 2.TW RFB Linz A 9 27,3 14,1634388152 47,8501056713 view
PY51 Talübergang Steyr A 9 28,5 14,1703616185 47,8403385077 view
PY50 Unterführung der Rampen A 9 28,3 14,1701275698 47,8428087698 view
PY49.2 Unterführung der B138 RFB Linz A 9 28,1 14,1699620831 47,8446716239 view
PY49.1 Unterführung der B 138 RFB Graz A 9 28,1 14,1696524182 47,8445453126 view
PY55.1 Wallergrabendurchlaß A 9 31,9 14,1696339286 47,8119821616 view
PY54 Bertlgrabenbrücke A 9 31,2 14,1693485632 47,8176636366 view
PY55.1A Forstwegdurchlaß A 9 32,0 14,1696759601 47,8117366625 view
PY57 Rettenbachbrücke A 9 34,8 14,174668708 47,7859869499 view
PY60 Teichlbrücke A 9 35,7 14,1755222352 47,7781939202 view
PY63 Überführung der Rampen A 9 36,5 14,1773301387 47,7719828284 view
PY64 Krenngrabenbrücke A 9 37,4 14,1873603426 47,767572433 view
PY66.2 Durchlass Schalchgraben A 9 39,7 14,2162397674 47,7580123666 view
PY 69 Rettenbachbrücke A 9 42,7 14,2511228362 47,7502071916 view
PY 68 Teichlbrücke A 9 42,2 14,2449367353 47,7513976981 view
PY 71 Teichlbrücke A 9 43,9 14,263089655 47,7425174214 view
PY 70.3 Teichlbrücke A 9 43,4 14,2592852688 47,7464096183 view
PY 70.1 Unterführung Wirtschaftsweg A 9 43,2 14,2571966584 47,7482019795 view
GER1 Gerinnedurchlaß A 9 44,2 14,2665453765 47,7410899636 view
PY 73 Piesslingbrücke A 9 44,8 14,2741674216 47,7400959315 view
PY 74 Unterführung Güterweg A 9 45,5 14,2834484695 47,7396593152 view
PY 75 Teichlbrücke A 9 45,8 14,2870139687 47,7383527317 view
PY 76 Teichlbrücke A 9 46,0 14,2888845244 47,7371945728 view
PY 78 Teichlbrücke A 9 46,7 14,2947072212 47,7320683734 view
P108 Unterführung der Zufahrt Rebhandl A 9 47,8 14,3022634578 47,7244794402 view
P109 Dambachbrücke A 9 48,0 14,3032072354 47,7222789469 view
P110 Überschütteter Durchlaß A 9 48,3 14,3038400305 47,7199117014 view
P111 Unterführung der Vorderstoderstraße A 9 48,6 14,3046035253 47,7169821792 view
P111A Unterführung der Betriebsumkehre A 9 48,6 14,3045407076 47,7172100597 view
P113A Teichlbrücke A 9 49,7 14,306584397 47,7088849795 view
P112 Überschütteter Durchlaß Stummer A 9 49,3 14,306813166 47,7114309434 view
P113 Teichlbrücke A 9 49,8 14,3093131856 47,7072709309 view
P114A Kotgrabenbrücke A 9 49,7 14,3097616937 47,7059043555 view
P114 Unterführung der Gleinkerseebezirksstr. A 9 49,9 14,3100812824 47,7062081013 view
P115 Überschütteter Durchlaß Herndl A 9 50,2 14,3121663438 47,7034185982 view
P117 Unterführung der Gemeindestraße A 9 51,5 14,3169912829 47,6922904701 view
P118 Unterführung Zufahrt Holzergut A 9 52,1 14,3201546237 47,6880013814 view
P119 Überführung Zufahrt Rasthaus A 9 52,5 14,3228537783 47,6848860874 view
P120 Überschütteter Durchl. Zufahrt Puchegger A 9 53,3 14,3269873866 47,6782658804 view
P121 Überschütteter Durchl. Zuf. Krenbauer A 9 53,9 14,329216349 47,6729331053 view
P123 Überschütteter Durchlaß Prentner A 9 55,1 14,3349463783 47,6625152592 view
P125 Teichlbrücke der Rampe 100 A 9 56,8 14,3364344912 47,6494189891 view
P126 Unterführung Rampen 100 und 200 A 9 56,7 14,3338222346 47,648394577 view
P127 Talübergang Teichl A 9 57,5 14,3294734579 47,6420514659 view
P128 Pyhrnbachbrücke A 9 58,0 14,3298840811 47,6377819246 view
P132 Unterführung Gerinne (Bosruck-Nord) A 9 58,2 14,3300521805 47,6355484443 view
P131 Unterführung Gerinne (Bosruck-Nord) A 9 58,2 14,3296165669 47,6357950416 view
B1 Raffenhellerbachdurchlaß A 9 63,7 14,3465499981 47,5897510107 view
B1A Raffenhellerbachdurchlaß BU-Bosr.Süd A 9 63,7 14,3466072295 47,5905313865 view
B2 Hangbrücke Ardning A 9 64,3 14,3387679384 47,5861844309 view
B3A Durchlaß Schüttgrabenbrücke A 9 65,7 14,3235738268 47,5815309387 view
B4 Wegunterführung A 9 65,9 14,3220347498 47,5805723785 view
B5C Aubachdurchlaß Autobahn A 9 66,6 14,315847439 47,5752345072 view
B6 Unterführung der B 112 A 9 66,8 14,3145630062 47,5738751912 view
B5D Aubachdurchlaß Rampe 200 A 9 66,8 14,31555177 47,5755102177 view
B5B Aubachdurchlaß Rampe 300 A 9 66,8 14,3163729934 47,5746461491 view
B7 Ennsbrücke A 9 68,0 14,3072166579 47,5646637732 view
KS8 Unterführung der Betriebsumkehre A 9 68,1 14,3061473594 47,5632912302 view
KS3 Ennsbrücke A 9 69,1 14,2718625051 47,5562158205 view
KS7 Moorbrücke A 9 69,5 14,3001884407 47,5530953747 view
KS5 Moorquerung A 9 69,4 14,2998425064 47,5548481146 view
KS5A Torfbrücke A 9 69,1 14,2987829103 47,5541189806 view
KS12 Paltenbrücke II A 9 71,3 14,3083764897 47,5367956445 view
KS9 Paltenbrücke 1 A 9 71,4 14,3083331593 47,5363531941 view
R1 Paltenbrücke A 9 72,6 14,3226760182 47,5312618452 view
R4A Ohrwässerbachdurchlaß A 9 73,8 14,3351268108 47,5256370201 view
R4B Ohrwässerbachdurchlaß A 9 73,8 14,3352080285 47,5257493983 view
R3 Strechaubachbrücke A 9 73,3 14,3301705077 47,527527537 view
R2 Pitzerbrücke A 9 73,2 14,3286051428 47,5282253212 view
R5 Thalhofbrücke A 9 74,5 14,3440456272 47,5236052318 view
R5B Lacknergrabendurchlaß II A 9 74,2 14,3409428613 47,5241825072 view
R8 Schneebergerbrücke A 9 76,8 14,3743428215 47,5221433971 view
R9 Lehmgrabenbachdurchlaß A 9 77,0 14,3757322547 47,5215355838 view
R10 Weichburgbachdurchlaß A 9 77,1 14,3774799877 47,5207772008 view
R11 Kalcherbachdurchlaß A 9 78,0 14,387510171 47,5165070296 view
R13 Einödbachdurchlaß A 9 78,7 14,3966519144 47,5147600852 view
T3A Durchlaß Hohlwegbach A 9 79,0 14,400043465 47,5147403721 view
T5 Weiklbrücke A 9 79,8 14,410245555 47,5144508291 view
T4 Gießenbachdurchlaß A 9 79,3 14,4042583654 47,5147403385 view
T6 Durchlaß Singsdorf A 9 80,1 14,4142462633 47,5139155084 view
T8A Überführung Gemeindestr. A 9 81,3 14,4303571237 47,5112302559 view
T11/L Moorbrücke Edlach A 9 82,4 14,4434633068 47,507842753 view
T11/R Moorbrücke Edlach A 9 82,4 14,4434794112 47,5079402111 view
T11a/L Unterführung Lorenzenbach A 9 83,2 14,4536642722 47,5057974833 view
T11a/R Unterführung Lorenzenbach A 9 83,2 14,4536131208 47,5057051308 view
T14 Schwarzenbachbrücke A 9 84,5 14,4667295852 47,4982790551 view
T15/L Hochbrücke Trieben A 9 85,0 14,4738058325 47,496755857 view
T15/R Hochbrücke Trieben A 9 85,0 14,4737964934 47,4966488123 view
T16C Mühlgangdurchlaß A 9 85,7 14,4819603069 47,4967687379 view
T16B Paltenbachbrücke, Rampe 200 A 9 85,8 14,4858694955 47,4973128615 view
T16A Paltenbrücke , Rampe 100 A 9 85,8 14,4847656415 47,4972786899 view
T17A Paltenbachbrücke A 9 86,4 14,4911812454 47,4960297715 view
T17/L Paltenbachbrücke A 9 86,3 14,4905535368 47,4967217739 view
T17/R Paltenbachbrücke A 9 86,3 14,4905898754 47,4966166513 view
T17b/L Moorbrücke Trieben A 9 87,5 14,5049265219 47,4916263837 view
T17b/R Moorbrücke Trieben A 9 87,5 14,504857735 47,4915342328 view
T18 Flitzenbachbrücke A 9 88,7 14,5188624851 47,4875252936 view
T19/L Hochbrücke Gaishorn A 9 89,4 14,5305929276 47,4848406694 view
T19/R Hochbrücke Gaishorn A 9 89,4 14,530503414 47,4847654146 view
T20A Gruberbrücke A 9 90,2 14,5371020625 47,4816778381 view
T19A Paltenbachbrücke A 9 90,2 14,5366291342 47,4837307455 view
T21/L Gaishornbrücke I RFB Linz A 9 91,1 14,5483632856 47,4802590348 view
T21/R Gaishornbrücke I RFB Graz A 9 91,1 14,5483324024 47,4801379371 view
T22 Gaishornbrücke II A 9 91,6 14,5555179426 47,4796051282 view
T24A Tanterbachdurchlaß A 9 92,5 14,5667266778 47,4783572671 view
T24 Tanterbachbrücke A 9 92,5 14,566482902 47,4784277335 view
T26 Betriebsbrücke A 9 93,1 14,5736063182 47,4757976033 view
T27 Kohlgrabenbachbrücke A 9 93,4 14,5779502916 47,4747531509 view
T28 Tobeitschbachbrücke A 9 94,2 14,5879814568 47,4725422849 view
T30 Schmalzbrücke A 9 94,5 14,5913563607 47,472613424 view
T29 Sandnerbrücke A 9 94,4 14,590512007 47,4725576995 view
T32A Durchlaß 2/2 A 9 95,8 14,6083649594 47,4739234139 view
T32 Treglwangbrücke A 9 95,4 14,6021878138 47,4742011699 view
T34 Primschenbachbrücke A 9 96,6 14,6179142307 47,471453952 view
T33 Hahnbachdurchlaß A 9 96,4 14,6159212709 47,4720455728 view
KW2 Planitzerbrücke A 9 98,0 14,6367883502 47,4686311137 view
KW3 Hüblerdurchlaß A 9 98,3 14,6400225698 47,4681895044 view
KW5 Perschbrücke A 9 98,9 14,648113754 47,4660871892 view
KW6 Vorwaldbrücke A 9 99,3 14,6511920442 47,4641771015 view
KW7 Schneebergerbrücke A 9 100,3 14,658082786 47,4563315984 view
KW8 Lichtensteinbrücke A 9 104,3 14,7001799801 47,4354437546 view
KW9 Peterbauerbrücke A 9 104,7 14,7044314749 47,4333578421 view
KW13 Mellingbrücke A 9 107,1 14,7321199801 47,428307727 view
KW12 Mellingbachdurchlaß A 9 107,2 14,7335733494 47,4285111023 view
KW14 Feldbrücke A 9 108,1 14,74567111 47,4266458009 view
KW15 Bahnhofbrücke A 9 108,5 14,7505512755 47,4249435677 view
KW16 Teichenbachbrücke A 9 109,1 14,7567970315 47,4223652278 view
KW17 Liechtensteinbrücke A 9 109,6 14,7620403781 47,4189991043 view
KW16B Rampenbrücke-Betriebsumkehre A 9 109,2 14,7580226667 47,4221307955 view
KW18 ÖBB-Brücke Liesingau A 9 110,8 14,7712584871 47,4110194503 view
KW19 Forsthausbrücke A 9 111,5 14,7761279444 47,4058537289 view
KW20 Hagenbachbrücke A 9 111,7 14,7782704461 47,4047504726 view
KW21 Wegunterführung Hagengraben A 9 111,7 14,7789938551 47,4044622403 view
KW22 Wegunterführung Liesingau A 9 112,4 14,786767439 47,4016579408 view
KW23 Frauenbachdurchlaß A 9 113,1 14,7944101989 47,3987013768 view
KW23A Ernaubrücke A 9 113,8 14,8032927631 47,3968869974 view
KW24A Rabengrabendurchlaß A 9 114,6 14,8145016705 47,3957735427 view
KW24B Zubringerbrücke Mautern A 9 114,6 14,8145535709 47,3972343374 view
KW26B Wildparkbrücke A 9 115,1 14,8211113241 47,3961295148 view
KW28 Gaisbachbrücke A 9 115,8 14,8302835577 47,3947233804 view
KW27 Liesing-Altarmbrücke A 9 115,3 14,8243082604 47,3957340421 view
KW30 Rannachbachbrücke A 9 116,9 14,8442550834 47,3950680898 view
KW31C Fußgängerdurchlaß Pollinger A 9 117,8 14,8561692974 47,3945871805 view
KW33 Obersbachdurchlaß A 9 118,8 14,8687771316 47,3921723169 view
KW35 Liesingbachbrücke A 9 119,6 14,8798901913 47,3901727378 view
KW35B Schloßgrabenbrücke A 9 120,0 14,883817893 47,3886799575 view
KW36 Leimsgrabenbrücke A 9 120,3 14,8880437462 47,3874648549 view
KW37A Rastplatzbrücke I A 9 120,9 14,8958121292 47,3865249689 view
KW36B Einwitschlägerbrücke A 9 120,6 14,8919043639 47,3868032523 view
KW38 Kammersbachdurchlaß I A 9 121,6 14,9051202976 47,387114106 view
KW37 Rastplatzbrücke II A 9 121,5 14,903277091 47,3869113803 view
KW37C Kühbergdurchlaß A 9 121,1 14,8980717202 47,3865386876 view
KW39B Wilddurchlaß A 9 122,6 14,9175219749 47,3862752558 view
KW39A Wolfgrabendurchlaß A 9 122,8 14,9202968765 47,3853609488 view
KW40A Wilddurchlaß A 9 124,0 14,9355124637 47,3827626229 view
KW42 Klammbachdurchlaß A 9 124,7 14,9443757688 47,3803887026 view
KW43A Brunngrabendurchlaß A 9 125,2 14,9500220576 47,3779810036 view
KW43B Gerinnedurchlaß A 9 125,8 14,956827792 47,375898127 view
KW45 Trawalddurchlaß A 9 126,7 14,9683369347 47,3737049737 view
KW47 Überlaufdurchlaß A 9 127,2 14,9747050213 47,3733664287 view
KW46 Papierfabriksbrücke A 9 127,1 14,9731039484 47,3733864759 view
KW49 Trabocherbrücke A 9 127,7 14,982002306 47,3730036151 view
KW48 Fabrikskanaldurchlaß A 9 127,3 14,9768228024 47,3733559571 view
T2 Unterführung der ÖBB ,Spur 301 A 9 128,6 14,9934063304 47,3708765798 view
KW50 Zubringerbrücke A 9 128,6 14,9919395633 47,3696503797 view
T2A Unterführung Veitscherbach A 9 128,6 14,9940597401 47,3714245808 view
L201 Liesingbrücke A 9 129,2 14,9971208929 47,3652383223 view
L202 Unterführung der Nobel-Zufahrt A 9 131,5 15,0072365848 47,3462422754 view
L203B Unterführung der ÖBB u. Gemeindestr. A 9 132,2 15,00727312 47,3401834145 view
215.08 Unten S6 bzw. S36 A 9 132,6 15,0099434975 47,3366721545 view
215.14 Rampe 600 A 9 132,6 15,0069107697 47,3401829268 view
215.15 Rampe 900 A 9 132,6 15,0057037768 47,3374622128 view
215.12 Rampe 600 A 9 132,6 15,0066351851 47,3379492448 view
215.10 Unter Rampe 100 und 700 A 9 132,4 15,0083506302 47,3381736805 view
L203C Unterführung der Bundesstr. 336 A 9 132,3 15,0079894102 47,3386795141 view
215.06 Unter Rampe 100 und 400 A 9 132,8 15,0122493538 47,3354282664 view
215.05 Rampe 300 A 9 132,6 15,0132146061 47,3357175668 view
6748 215 07 (RAMPE 100) A 9 132,6 15,0116337161 47,3366753675 view
215.11 Rampe 500 A 9 132,6 15,0086452387 47,3388145758 view
215.13 Rampe 600 A 9 132,6 15,0066573184 47,3386489875 view
6751 215.09 RAMPE 100 A 9 132,6 15,0076384965 47,3366677901 view
L204 Murbrücke A 9 133,2 15,0166457411 47,3341198524 view
L205 Unterführung der Gemeindestraße A 9 134,0 15,0244068242 47,329662315 view
L205B Unterführung Rinderhubenbach A 9 134,5 15,0278221769 47,3253209458 view
L205A Unterf. Gemeindestr. Autobahnauff. A 9 134,3 15,0264321372 47,3269269154 view
L205C Unterführung Logisbach A 9 134,8 15,0302495002 47,3231766059 view
L205D Unterf. der Mautstelle Kabelkanal A 9 134,8 15,0300413176 47,3233298086 view
L206A Unterf. Stellerboden u. Kriesenhube A 9 135,4 15,0366109832 47,3201542047 view
L206 Unterf. der Gemeindestr. u. Betriebsumk. A 9 135,2 15,0340029776 47,3211038595 view
L207 Wegunterführung Ortnerhof A 9 136,0 15,0442194155 47,3187637865 view
L208 Jantscherbrücke A 9 136,9 15,0535017328 47,3143796201 view
L209 Schafgrabenbrücke A 9 137,6 15,0584067939 47,3087294666 view
L209A Unterführung Gerinne A 9 138,3 15,062916336 47,3038943255 view
L210A Unterführung Gerinne A 9 138,9 15,0692523987 47,2995368161 view
L210 Lainsachbachbrücke A 9 138,7 15,067078674 47,3007997977 view
L211 Straßen- und Bachunterführung A 9 139,5 15,0751765901 47,2962245444 view
K1 Weg- und Bachunterführung A 9 148,3 15,1605140695 47,2486470788 view
K2 Plattendurchlaß A 9 148,8 15,1671425085 47,247546179 view
K3 Plattendurchlaß A 9 149,2 15,1729044259 47,2465795472 view
K4 Humpelgrabenbrücke A 9 149,8 15,1800783252 47,2449484599 view
K5A Plattendurchlaß A 9 150,4 15,187773385 47,2439685878 view
K5B Plattendurchlaß A 9 150,6 15,1901311879 47,2436951397 view
K6 Meißlgrabenbrücke A 9 151,5 15,2014329981 47,2381886224 view
K7 Plattendurchlaß A 9 152,2 15,208461683 47,235639145 view
K8 Goldschmiedbrücke A 9 153,1 15,2165017405 47,2302754039 view
K9 Sperbergrabenbrücke A 9 153,5 15,2203760696 47,2281995197 view
K10 Niesenbachergrabenbrücke A 9 154,4 15,2311991818 47,2237616516 view
K11 Guneggbachbrücke A 9 155,2 15,2406861962 47,220306295 view
K12A Plattendurchlaß A 9 156,0 15,2502349973 47,2174788531 view
K12B Plattendurchlaß A 9 156,7 15,2592972469 47,2160143717 view
K13B Unterführung der Fahrbahn 200 A 9 157,1 15,2644701826 47,2158946874 view
K13A Überführung der Fahrbahn 400 A 9 157,2 15,2652353438 47,2159032557 view
K14A Plattendurchlaß A 9 157,2 15,2654596191 47,2159061214 view
K14B Plattendurchlaß A 9 157,6 15,2701707754 47,2159727422 view
K14 Unterführung des Leukaufweges A 9 157,4 15,2674385419 47,2159339131 view
K13E Kreuzung mit dem Übelbach A 9 157,2 15,2642298642 47,2168693663 view
K13D Kreuzung mit dem Übelbach A 9 157,2 15,2637686707 47,2168903047 view
K13C Kreuzung mit dem Übelbach A 9 157,2 15,2634982654 47,2169233795 view
K13F Unterführung der Landesbahn A 9 157,2 15,2638591044 47,218684287 view
K18 Unterführung Übelbach A 9 161,0 15,3089977384 47,2110817041 view
K19 Unterführung Unterwasserkanal A 9 161,5 15,3132186447 47,2073155859 view
K23B Übelbachbrücke Ri.Fb.Linz A 9 162,6 15,323775006 47,2015225453 view
K23A Übelbachbrücke Ri.Fb.Graz A 9 162,5 15,3231065183 47,2015865911 view
K22B Zitollerbachbrücke Ri.Fb.Linz A 9 162,3 15,3213556086 47,2038151647 view
K22A Zitollerbachbrücke Ri.Fb.Graz A 9 162,3 15,3210486083 47,2035490267 view
K21 Überführung Rasthaus und Betriebsumkehr A 9 162,2 15,3208825733 47,2039156902 view
D2 Plattendurchlaß A 9 164,2 15,3309907683 47,1881723278 view
D4 Unterführung S 35 A 9 164,5 15,3313278075 47,1851336547 view
D3 Unterführung ÖBB A 9 164,4 15,3314407772 47,1859602568 view
D5/4 Murbrücke Friesach Ri.Fb.Graz A 9 165,1 15,3308647735 47,1798650681 view
D5/2 Murbrücke Friesach Ri.Fb.Linz A 9 165,1 15,3312440052 47,1801965941 view
D5B Murbrücke Ost A 9 165,2 15,3335118943 47,182910413 view
D5/3 Murbrücke Friesach Ri.Fb.Graz A 9 165,1 15,3310709031 47,1800519751 view
D5A/400 Murbrücke West Spur 400 A 9 165,2 15,3293977239 47,1786333373 view
D4A Unterführung S 35 A 9 165,2 15,3321902993 47,1846154688 view
D5A/600 Murbrücke West Spur 600 A 9 165,2 15,3295214556 47,1786728478 view
D9 Unterführung und Betriebsumkehr A 9 167,4 15,3261045123 47,1606493914 view
D20 Rötschbachunterführung A 9 167,7 15,3250809904 47,1576009009 view
D21 Unterführung B 67 (alt) A 9 168,4 15,3272395041 47,1516759842 view
D23 Unterführung Hofgraben Ri.Fb.Graz A 9 169,6 15,3352181849 47,1431834295 view
D23A Unterführung Hofgraben Ri.Fb.Linz A 9 169,5 15,3355734699 47,143441533 view
D22 Unterführung der B 67 (alt) Ri.Fb.Graz A 9 169,4 15,3333719047 47,1440207622 view
D22A Unterführung der B 67 (alt) RiFb.Linz A 9 169,3 15,3332131085 47,144530797 view
D24 Durchlaß Picklbach und Weg A 9 170,4 15,3452229783 47,1408311888 view
D25 Talübergang St. Stefan A 9 171,1 15,3537131909 47,1376540794 view
D26 Talübergang Brunnboden Ri.Fb.Graz A 9 171,8 15,3586257776 47,1318188321 view
D26A Talübergang Brunnboden Ri.Fb.Linz A 9 171,8 15,3589222522 47,1319064423 view
D27 Talübergang Dult A 9 172,3 15,3614988621 47,1285587067 view
D27A Talübergang Dult Ri.Fb.Linz A 9 172,2 15,3620226504 47,1288423079 view
D29 Unterführung der B 67 (neu) A 9 173,3 15,3701969102 47,1210692223 view
D28 Unterführung der B 67 (neu) Ri.Fb.Graz A 9 173,3 15,3694457234 47,1211326565 view
D30 Murbrücke Raach A 9 173,6 15,371441971 47,1187687949 view
D28A Unterführung der B 67 (neu) Ri.Fb.Linz A 9 173,3 15,3698458596 47,1211040735 view
6906 D 30A JUDENDORFERBRÜCKE A 9 173,9 15,3731133202 47,1161292634 view
6916 W 6 LENGHEIMERBRÜCKE A 9 185,3 15,4124440691 47,0312601569 view
0826 ZGW 4 UF-SCHWARZER WEG A 9 185,6 15,4128521705 47,031319381 view
6917 W 7 FASOLLBRÜCKE A 9 185,5 15,4136502441 47,0313750472 view
0823 ZGW 2 UF-GRADNERSTRASSE L321 A 9 186,5 15,4099938238 47,0209590903 view
0825 ZGW 3 ÜF-HAFNERSTRASSE A 9 186,1 15,4118864075 47,0249144195 view
0824 ZGW 2 A UF-STÄDT KANAL A 9 186,5 15,4103614936 47,0217695826 view
6918 G 52D ÜF ZUBR GRAZ - WEST A 9 189,0 15,4090628368 46,9994500817 view
0502 G 52C UF-WIRTSCHAFTSWEG A 9 189,6 15,4113370616 46,9942326167 view
6504 G 52 ÜBERFÜHRUNG A009 A 9 189,1 15,4096179427 46,9979399218 view
0508 E 4B UF D L 397 A 9 194,6 15,4440035855 46,9553548243 view
0512 E 8 UF D LAABACHES A 9 198,1 15,4669522221 46,9274467238 view
0514 E 10 UF PONIGLBACH A 9 199,7 15,4716999913 46,9138994142 view
0516 E 12 UF-GEMEINDEWEG A 9 201,6 15,4721183601 46,8964785651 view
E 13 UNF L 190 (= L 603) A 9 201,8 15,4720818304 46,8944418067 view
6925 E 14A FLUTBRÜCKE A 9 202,8 15,4734469409 46,8855601955 view
6462 E 16 UNF L 601 (L170) A 9 203,9 15,4800352547 46,8770090028 view
6929 E 15 HENGSBERGBRÜCKE A 9 203,4 15,476230845 46,8809024221 view
6927 E 14 KAINACHBRÜCKE A 9 203,1 15,4746802548 46,8831239574 view
6931 E 18 STEIGA - DURCHLASS A 9 205,1 15,4900431825 46,8688512141 view
6932 E 19 SCHLOSSBRÜCKE A 9 205,5 15,4934586219 46,8661698938 view
6933 E 20 BREITWIESENBRÜCKE A 9 206,2 15,4996189085 46,861709973 view
E 23A BETRIEBSUMKEHRE A 9 208,9 15,5265507628 46,8464202337 view
6938 E 23 UNTERFÜHRUNG ÖBB A 9 209,7 15,5348120745 46,841788584 view
6941 E 25 BACHSDORF UNTERFÜHRUNG A 9 210,6 15,5442520848 46,8362377926 view
5442 E 24 UNTERFÜHRUNG B 67 A 9 210,2 15,5401782143 46,8387191351 view
E 26 KÜHTRIFTBRÜCKE A 9 211,7 15,553826324 46,8290984068 view
6948 E 31 STEGBACHBRÜCKE A 9 217,2 15,5765205336 46,78266801 view
6950 E 32 MURBRÜCKE GABERSDORF A 9 217,8 15,5797808145 46,7769166803 view
E 33 BREITFELDBRÜCKE A 9 218,6 15,5843900818 46,7708941611 view
6954 E 36A ST VEITERBRÜCKE A 9 222,6 15,6138297167 46,7423145814 view
E 37C WURZINGERKREUZBRÜCKE A 9 223,4 15,6224768865 46,7387460233 view
E 37B FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG A 9 225,0 15,6415816401 46,7321487902 view
E 38 GERSDORFBRÜCKE A 9 226,1 15,6475475899 46,7232209459 view
E 39 BAHNBRÜCKE A 9 226,6 15,6477603922 46,7188658927 view
E 38A RADLBRÜCKE A 9 226,4 15,647862686 46,7205402904 view
E 40A MÜHLGANGBRÜCKE A 9 227,7 15,6432212691 46,7099949759 view
E 40 HÜTTERBRÜCKE A 9 227,2 15,6459445373 46,7136938068 view
6969 E 42 BUBENBERGBRÜCKE A 9 228,7 15,6383012761 46,7011566945 view
E41E Rampenbrücke A 9 228,5 15,6395748778 46,7057287318 view
6966 E 41C MÜHLGANGBRÜCKE I A 9 228,5 15,640049118 46,706088223 view
6964 E 41 MURBRÜCKE SPIELFELD (RAMPE) A 9 228,5 15,6395320612 46,7069442805 view
6967 E 41D MÜHLGANGBRÜCKE II A 9 228,5 15,6353096258 46,7073423323 view
6561 E 41 MURBRÜCKE SPIELFELD A 9 228,1 15,6404239752 46,7068775719 view
A010.001 Kreuzungsbauwerk II (Salzburg-Villach) A 10 0,0 12,9787610998 47,7747030084 view
A010.002 Kreuzungsbauwerk III (Salzburg-Villach) A 10 0,0 12,9813541935 47,7708927719 view
A010.B08 Wegüberführung Haberlander A 10 0,7 12,9901577458 47,7675999917 view
A010.003 Kreuzungsbauwerk I (Villach-Walserberg) A 10 0,7 12,9747910925 47,7712330213 view
A010.007 Wegunterführung im Dreieck (Villach-Wien) A 10 1,2 12,9804353146 47,7751699953 view
A010.009 Nebenwegbrücke über den Glanfeldbach A 10 2,7 12,9924887993 47,7666881101 view
A010.006 Nebenwegbrücke über Glanfeldbach (Wienersp.) A 10 2,7 12,9926589234 47,7668588204 view
A010.010 Autobahnbrücke über Glan A 10 3,4 12,9999124245 47,76254302 view
A010.005 Autobahnbrücke über Glan und Weg (Wienersp.) A 10 3,4 12,9999639217 47,7627705033 view
A010.B11 Überführung der Moosstraße A 10 5,1 13,0145171678 47,75149177 view
A010.013 Wegunterführung Fürstenbrunnstraße A 10 5,7 13,0225464359 47,748702579 view
A010.012 Autobahnbrücke über den Rosittenbach A 10 5,3 13,0177160825 47,7501747386 view
A010.014 Unterführung der L 104 A 10 6,7 13,0338283958 47,7453965199 view
A010.015 Autobahnbrücke über den Almkanal A 10 7,0 13,0372858704 47,744385513 view
A010.017 Unterführung der Lokalbahn Salzburg-Gröd A 10 7,7 13,0467180542 47,7416260265 view
A010.016 Wegunterführung Grödig-Anif A 10 7,2 13,0401435407 47,743550245 view
A010.B18 Überführung der B150/B160 A 10 8,3 13,0534296767 47,7396474853 view
A010.019 Wegunterführung Anif-Niederalm A 10 9,0 13,0614297576 47,7373066131 view
A010.021 Wegunterführung Betriebsumkehr A 10 9,9 13,0740476834 47,7338112437 view
A010.020 Unterführung der B 159 A 10 9,4 13,0667501281 47,7357980628 view
A010.022 Ursteinbrücke A 10 10,6 13,0828134074 47,7314840768 view
A010.023 Raschlbrücke über ÖBB u. L 105 A 10 11,1 13,0879496813 47,7299568604 view
A010.B24 Überführung eines Forstweges A 10 11,5 13,0925743324 47,7273557817 view
A010.025 Unterführung zum Vollerhofweg A 10 12,0 13,0958241897 47,7234098422 view
A010.B26 Überführung Davidlgutweg A 10 12,7 13,0972591789 47,7177901558 view
A010.027 Wegunterführung A 10 13,2 13,0984045452 47,7129684965 view
A010.B28 Wegüberführung Wiesengut A 10 13,8 13,1004833281 47,7079737704 view
A010.029 Forstwegunterführung A 10 14,1 13,1021310486 47,705147247 view
A010.030 Unterführung des Madlweges A 10 14,8 13,1048100343 47,6989402941 view
A010.031 Unterführung der Hammerstraße A 10 15,3 13,10579496 47,6951543854 view
A010.033 Almbrücke A 10 15,7 13,1080180873 47,6917816656 view
A010.032 Unterführung des Mühlgrabens A 10 15,4 13,106109622 47,6943890926 view
A010.B34 Überführung der L107 A 10 15,8 13,108678381 47,6911959572 view
A010.B35 Überführung des Zubringer Hallein (W5) A 10 16,1 13,1118965875 47,6893109768 view
A010.B38 Überführung eines Weges (W8) A 10 16,5 13,1165936078 47,686623071 view
A010.036 Unterführung Feldweg im Zubringer (W6) A 10 16,1 13,1101239922 47,6879054015 view
A010.040 Unterführung des Ledererbaches (G5) A 10 17,8 13,1241206125 47,6763808955 view
A010.B39 Überführung eines Weges (W9) A 10 17,6 13,1231442365 47,6781904676 view
A010.042 Unterführung Steinhausweg (W11) A 10 18,9 13,1284084647 47,6675632547 view
A010.041 Unterführung Gemeindestr. u. Betriebsumkehr (W10) A 10 18,2 13,1258525083 47,6730040348 view
A010.044 Unterführung Tauglweg (W13) A 10 19,7 13,1312025805 47,6597953639 view
A010.043 Unterführung der L 210 (W12) A 10 19,3 13,1298529868 47,6635233489 view
A010.045 Tauglbachbrücke (G6) A 10 19,9 13,1323731946 47,6582493038 view
A010.046 Unterführung Schotterwerkweg (W14) A 10 20,2 13,1340075305 47,6566416072 view
A010.B47 Überführung des Gruftweges (W15) A 10 20,7 13,1363766543 47,6522036937 view
A010.B48 Überführung Winklerweg (W16) A 10 21,3 13,1368137769 47,6470316126 view
A010.049 Unterführung der B 159 (W17) A 10 21,9 13,135772049 47,6410310918 view
A010.050 Unterführung des Mannsbaches (G7) A 10 22,0 13,135624925 47,6405827753 view
A010.051 Durchlaß A 10 22,0 13,1355674199 47,6404071398 view
A010.052 Unterführung ÖBB Salzburg-Bischofsh. (W18) A 10 22,1 13,1352650826 47,6395048235 view
A010.053 Überschütteter Durchlaß A 10 22,2 13,135067637 47,6389548399 view
A010.054 Unterführung des Moosbaches A 10 22,2 13,1350030746 47,6387806313 view
A010.057 Überschütteter Durchlaß A 10 22,3 13,1346993624 47,6379987832 view
A010.055 Überschütteter Durchlaß A 10 22,2 13,1349045004 47,6385195402 view
A010.061 Salzachbrücke Kuchl A 10 22,7 13,1330571178 47,6344752001 view
A010.060 Überschütteter Durchlaß A 10 22,4 13,1342972046 47,6370301595 view
A010.059 Überschütteter Durchlaß A 10 22,4 13,1344496941 47,6373930142 view
A010.056 Überschütteter Durchlaß A 10 22,3 13,1348036628 47,6382588049 view
A010.058 Überschütteter Durchlaß A 10 22,3 13,1345937314 47,637738849 view
A010.B62 Überführung der Gemeindestraße (W19) A 10 23,1 13,1316466983 47,6310076428 view
A010.064 Unterführung der Gasteigstraße (W21) A 10 23,8 13,1349023408 47,6250668564 view
A010.063 Unterführung eines Holzbringerweges (W20) A 10 23,4 13,1322318478 47,6281437302 view
A010.065 Unterführung eines Wirtschaftsweges (W22) A 10 24,6 13,1388092235 47,618568246 view
A010.066 Unterführung Viehtrieb Schönleitner (W23) A 10 25,0 13,1390970736 47,6149405777 view
A010.068 Weissenbachbrücke (G12) A 10 25,4 13,1416830432 47,612058598 view
A010.067 Unterführung des Eisbaches (G11) A 10 25,1 13,1392670292 47,614615107 view
A010.070 Schwarzbachbrücke (G13) A 10 26,6 13,1490512 47,6031076032 view
A010.069 Unterführung Wirtschaftsweg (W24) A 10 26,3 13,1479819243 47,6051063063 view
A010.071 Unterführung Gemeindew. St. Nikolaus (W25) A 10 27,0 13,1506500517 47,5990131141 view
A010.072 Unterführung zum Steinbruch (W26) A 10 27,3 13,1513499831 47,5964472326 view
A010.077 ÖBB-Brücke im Zubringer Golling (W32) A 10 27,8 13,1703462257 47,5917365254 view
A010.075 Salzachbrücke im Zubringer Golling (G15A) A 10 27,8 13,1635223347 47,5915185791 view
A010.076 Vorlandbrücke im Zubringer Golling (G15B) A 10 27,8 13,1669349661 47,5910566694 view
A010.074 Unterführung der Gemeindestraße (W29) A 10 27,8 13,1581712174 47,5921769603 view
A010.B73 Überführung des Zubringer Golling (W27) A 10 27,8 13,1526557429 47,5919945026 view
A010.078 Unterführung nach Bluntautal (W28) A 10 28,2 13,1539624619 47,58896933 view
A010.079 Torrenbachbrücke (G14) A 10 28,4 13,1548986346 47,5871607714 view
A010.081 Unterführung BU Straßenmeisterei (W33) A 10 29,0 13,1582508296 47,5820141737 view
A010.082 Betriebsumkehr Ofenauertunnel (W34) A 10 29,5 13,1609622023 47,5781785335 view
A010.082 Betriebsumkehr Ofenauertunnel (W34) A 10 29,5 13,1617871032 47,5787380255 view
A010.083 Salzachbrücke Paß Lueg A 10 31,1 13,1712958015 47,5654968459 view
A010.083 Salzachbrücke Paß Lueg A 10 31,1 13,1723962337 47,5656483953 view
A010.085 Ofenrinnbachbrücke (S2) A 10 33,7 13,1744690072 47,5427913795 view
A010.084 Unterführung Stegenwald (S1) A 10 33,3 13,1744399839 47,5461343606 view
A010.086 Unterführung Zubringer Paß Lueg (S3) A 10 34,0 13,1739436239 47,5402429463 view
A010.087 Eckhartgrabenbrücke (S4) A 10 34,3 13,1725542487 47,5371878088 view
A010.088 Überführung des Schmergrabenweges (S6) A 10 34,7 13,1707500852 47,5344831327 view
A010.089 Überführung des Stuhlbaches (S8) A 10 35,3 13,1691070653 47,5289505159 view
A010.090 Überführung Wildbach- u. Wirtschaftsweg (S9) A 10 35,9 13,1692461532 47,5231282412 view
A010.091 Lauterbachbrücke (S10) A 10 36,7 13,1697869365 47,5160088596 view
A010.094 Achselgrabengalerie A 10 37,9 13,1755672171 47,5057009039 view
A010.093 Überführung Wirtschaftsstraße, Betriebsumkehr A 10 37,6 13,1729756231 47,5087146178 view
A010.092 Überführung Nothgraben (S11) A 10 37,2 13,1714565034 47,5124999321 view
A010.095 Grundackergrabenbrücke u. Wirtschaftsweg (S15) A 10 38,9 13,180384804 47,4976685614 view
A010.096 Konkordiagrabenbrücke (S16) A 10 39,3 13,1810823072 47,4946209774 view
A010.097 Zetzenberggrabenbrücke (S17) A 10 40,2 13,1877515699 47,4884426873 view
A010.098 Grünwandgraben (S18) A 10 40,6 13,1922442093 47,4856611435 view
A010.099 Fallsteingrabenbrücke (S19) A 10 41,0 13,1942654953 47,4830201316 view
A010.103 Schlamingwegbrücke über Rettenbach (S21/2) A 10 42,7 13,2014457889 47,4681650934 view
A010.100 Schlamingbrücke (S20) A 10 42,3 13,1986025256 47,4713198212 view
A010.101 Talübergang Rettenbach (S21) A 10 42,7 13,2014792256 47,4681318052 view
A010.101 Talübergang Rettenbach (S21) A 10 42,7 13,2013004269 47,4680339904 view
A010.105 Unterführung L 229 (S23) A 10 43,8 13,2089887173 47,459415538 view
A010.104 Talübergang Wengergraben (S22) A 10 43,4 13,2057318989 47,4625117187 view
A010.105A Fußgängerunterführung bei Werfenwenger A 10 44,2 13,2121386538 47,4573693051 view
A010.106 Unterführung eines Wirtschaftsweges A 10 45,5 13,2180940197 47,4465571107 view
B311.B03 Brücke des Kreuzbergweges A 10 46,3 13,2245060768 47,4309613786 view
B311.002 Wirtschaftswegdurchlaß A 10 46,3 13,2254707164 47,4343701392 view
B311.001 Talübergang Fritzbach A 10 46,3 13,2245471941 47,4363975108 view
A010.107 Unterführung Rampe 4 (S27) A 10 46,3 13,2229195187 47,4400254202 view
A010.108 Überführung Römerstraße (F1) A 10 46,3 13,2338377304 47,437155176 view
A010.109 Überführung von Rampe 3 (S27/1) A 10 46,3 13,2232615868 47,4384093338 view
B311.006 Überführungsbauwerk B311 A 10 46,3 13,2250527859 47,4055642013 view
B311.005 Hangbrücke Buchberg A 10 46,3 13,2255991067 47,4174930503 view
B311.004 Talübergang Fischergraben A 10 46,3 13,2249281568 47,4264205404 view
A010.110 Unterführung Rampe 3 (F2) A 10 47,3 13,2350093936 47,4381953458 view
A010.112 Wegunterführung und Betriebsumkehr A 10 47,9 13,2422678853 47,4368672041 view
A010.111 Unterführung eines Baches A 10 47,8 13,240638458 47,4375674963 view
A010.B113 Brücke Wegüberführung Josefsheim (F5) A 10 48,8 13,2539028499 47,4344943669 view
A010.114 Unterführung des Baches A 10 49,3 13,2607164846 47,4340194717 view
A010.115 Wegunterführung A 10 49,9 13,2685655814 47,4339992752 view
A010.116 Gerinnedurchlass Klausgraben (F7) A 10 50,0 13,2693900186 47,4339852684 view
A010.117 Talübergang Hinterer Eckgraben (F8) A 10 50,6 13,2775348493 47,4322817313 view
A010.118 Hangbrücke Vorderer Eckgraben (F8A) A 10 51,0 13,2819745503 47,4307911445 view
A010.119 Talübergang Donnergraben (F9) A 10 52,0 13,294651829 47,42844512 view
A010.120 Unterführung eines Fußgängerdurchlaß (F9A) A 10 52,6 13,3002729297 47,4244235119 view
A010.121 F10 Talübergang Larzenbach A 10 53,7 13,311875201 47,4193474616 view
A010.122 F11 Betriebsumkehr A 10 54,2 13,3188482672 47,4192669437 view
A010.124 F13 Wellblechdurchlaß Weyergraben A 10 55,5 13,3338298003 47,4245731335 view
A010.123 F12 Hangbrücke Steinau A 10 55,1 13,3289114506 47,4227282866 view
A010.125 F14 Wellblechdurchlaß Konwaldgraben A 10 56,0 13,340001033 47,4255631928 view
A010.126 F15/2 Wellblechdurchlaß Aitlgraben A 10 56,4 13,3457942881 47,4268444199 view
A010.128 F15 Talübergang St. Martin A 10 56,6 13,3476781817 47,4264071108 view
A010.127 F15/1 Wirtschaftswegunterführung A 10 56,4 13,3471218224 47,4286819944 view
A010.129 F16 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 57,0 13,3522754315 47,4251530002 view
A010.130 F17 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 57,6 13,3601905505 47,4240637052 view
A010.131 F18 Wellblechdurchlaß Gustergraben A 10 57,8 13,3632549838 47,4240025056 view
A010.132 F19 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 58,5 13,3717461904 47,4229800466 view
A010.134 F21 Strassergraben A 10 58,9 13,3781068658 47,4221830514 view
A010.133 F20 Wellblechdurchlaß Pichlgraben A 10 58,7 13,3749837894 47,4226859446 view
A010.135 F22 Talübergang Fritzbach A 10 59,8 13,3869158114 47,4180984179 view
A010.136 F23 Brücke über Bundesstraße B 99 A 10 60,2 13,3880845973 47,4145779422 view
A010.137 F24 Wirtschaftswegunterführung A 10 60,5 13,3893278392 47,4120875746 view
A010.138 E1 Wellblechdurchlaß Unterf. Wirtschaftsweg A 10 61,0 13,3931099887 47,40816148 view
A010.139 E2 Unterführung Wirtschaftsweg A 10 61,4 13,3939504312 47,4050280251 view
A010.140 E3 Brücke über den Schartelhofgraben A 10 62,0 13,3949360917 47,3991165244 view
A010.141 E4 Überführung Schartelhofweg A 10 62,9 13,3963381554 47,39544861 view
A010.145 E4/2 Wellblechdurchlaß Hochwasserentl. R 4 A 10 62,8 13,3985186101 47,3931932441 view
A010.143 E5/1 Wellblechdurchlaß Abf. Graz Dreiergraben R3 A 10 62,8 13,3996274173 47,3912337667 view
A010.144 E4/3 ÖBB_Brücke A 10 62,8 13,4051648515 47,392596464 view
A010.146 E4/4 Durchlaß Laudersbach A 10 62,8 13,4114593672 47,3899035233 view
A010.147 E4/5 Durchlaß- Betongerinne Laudersbach A 10 62,8 13,4118347764 47,3891888294 view
A010.142 E4/1 Brücke über Zubringer Altenmarkt A 10 62,9 13,3982334265 47,392043494 view
A010.148 E5 Wellblechdurchlaß Dreiergraben A 10 63,0 13,3988780118 47,3909368006 view
A010.150 E6 Brücke über die Enns A 10 63,2 13,3997409509 47,3893908059 view
A010.149 E5A Wellblechdurchlaß Hochwasserentlastung A 10 63,1 13,3994128142 47,3899792223 view
A010.152 E7/1 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 63,6 13,4013285835 47,3857073322 view
A010.151 E6A Wellblechdurchlaß Hochwasserentlastung A 10 63,3 13,4005538368 47,3877717965 view
A010.153 E7 Wellblechdurchlaß Hauptgraben A 10 63,6 13,4013805243 47,3855216495 view
A010.154 E8 Unterführung Wagrainer Bundesstraße A 10 64,1 13,4014297661 47,3810757937 view
A010.155 E9 Betriebsumkehr A 10 64,4 13,4004121165 47,3790059665 view
A010.157 E10B Wellblechdurchlaß Trapezgerinne A 10 65,1 13,395399886 47,3731285826 view
A010.158 E11 Brücke über Gänsbichlgraben A 10 65,8 13,3950369927 47,3678678146 view
A010.156 E10A Wellblechdurchlaß Wirtschaftswg A 10 65,1 13,3954850924 47,373280109 view
A010.159 E11/1 Wellblechdurchlaß Nestelbichlgraben A 10 65,9 13,3958318098 47,3657480868 view
A010.160 E12A Rampe II - Unterführung Knoten Flachau A 10 66,5 13,3974661607 47,3611654149 view
A010.162 E12/4 Rampe I und III Wirtschaftsweg A 10 66,6 13,3961803102 47,3611541941 view
A010.164 E12/2A Zubringer Flachau Fußgängerunterführung A 10 66,6 13,3911861691 47,3614435711 view
A010.165 E13 Unterführung Rampe III Flachau A 10 66,7 13,3977266717 47,3592250706 view
A010.161 E12A1 Rampe II und IV Wirtschaftsweg A 10 66,6 13,3955733605 47,3597987412 view
A010.163 E12/2 Brücke über die Enns A 10 66,6 13,3908726711 47,3615210909 view
A010.166 E14 Unterführung Wirtschaftsweg A 10 67,0 13,3975127739 47,3560518187 view
A010.169 E17 Wellblechdurchlaß Wexlergraben A 10 67,8 13,3969870298 47,3481881495 view
A010.168 E16 Überführung Wirtschaftsweg A 10 67,7 13,397045411 47,3502544613 view
A010.167 E15 Wellblechdurchlaß Trapezgerinne A 10 67,3 13,3971707463 47,35386857 view
A010.170 E18 Wellblechdurchlaß Wexelmaisgraben A 10 68,4 13,3964151544 47,3437998332 view
A010.173 E21 Hangbrücke Kohlmais A 10 69,5 13,3939080053 47,3338229432 view
A010.172 E20 Hangbrücke Madau A 10 69,1 13,3949195377 47,3373593047 view
A010.175 E23 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 70,6 13,3946800933 47,3238561412 view
A010.174 E22 Betriebszufahrt Flachau A 10 70,2 13,3948816911 47,3276039379 view
A010.176 E24 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 71,0 13,3944174601 47,3210835542 view
A010.177 E25 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 71,4 13,3960856545 47,3169039316 view
A010.178 E26 Wellblechdurchlaß Kötzerlehen A 10 71,8 13,3966879296 47,3139813875 view
A010.179 E27 Talübergang Gindl A 10 72,3 13,3938714874 47,3094049644 view
A010.180 E28 Durchlaß für Gindlgraben A 10 72,9 13,3925580286 47,3042379211 view
A010.181 E29 Brücke über Schlapftorgraben A 10 73,2 13,3922262052 47,3014016635 view
A010.183 E30 Brücke über Walchaugraben A 10 73,9 13,39429378 47,2954277094 view
A010.182 E30B Abf. Flachauwinkel Süd-Walchaugrabenbrüc A 10 73,8 13,3928274917 47,2956016181 view
A010.185 E31 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 74,3 13,3969291822 47,2919959369 view
A010.184 E30A Wellblechdurchlaß Trapezgerinne A 10 74,3 13,3963291756 47,2926825008 view
A010.186 E32 Brücke über die Enns A 10 74,7 13,3995187925 47,2893460634 view
A010.187 E33 Benzweg A 10 76,2 13,4113730767 47,278430252 view
A010.188 E34 Brücke über Pleißlingbach A 10 77,2 13,4134491351 47,2702005263 view
A010.189 E35 Wellblechdurchlaß GW Kaltenstein A 10 78,3 13,4171733198 47,2598695693 view
A010.190 E35A Überführung zur Tauernalm A 10 79,5 13,4244225116 47,2504636065 view
A010.191 E36 Durchlaß Pleißlingbach A 10 80,0 13,4266843494 47,2465101699 view
A010.194 E37B Wellblechdurchlaß Tauerntunnel Nordportal A 10 80,7 13,4218441894 47,2384148639 view
A010.192 E37 Gasthofalmbrücke A 10 80,4 13,425250959 47,2436024371 view
A010.193 E37A Betriebszufahrt Tauerntunnel Nord A 10 80,7 13,4231469954 47,2383922412 view
A010.198 Z1 Brücke über Zederhausbach A 10 87,8 13,4402087137 47,1803851882 view
A010.199 Z2 Brücke über den Zederhausbach A 10 88,7 13,4483856025 47,1745271645 view
A010.200 Z3 Unterführung Wirtschaftsweg A 10 89,5 13,4583045857 47,171066223 view
A010.201 Z4 Brücke über den Zederhausbach A 10 90,0 13,4640659021 47,1686790909 view
A010.202 Z5 Unterführung Wirtschaftsweg A 10 90,7 13,4697181353 47,164011506 view
A010.205 Z8 Unterführung Wirtschaftsweg A 10 91,7 13,4819166375 47,1611705816 view
A010.204 Z7 Brücke über Rosadiergraben A 10 91,6 13,48056301 47,1620531541 view
A010.203 Z6 Betriebsumkehr A 10 91,2 13,4763969176 47,1632974972 view
A010.207 Z9 Zubringer Zederhausunterführung A 10 92,2 13,4865508524 47,1587297535 view
A010.208 Z10 Brücke über Marislbach A 10 92,4 13,4893295112 47,157946046 view
A010.206 Z9A Unterführung Wirtschaftsweg A 10 92,2 13,4880644801 47,1594893555 view
A010.209 Z11 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 92,8 13,4936069328 47,1559794909 view
A010.210 Z12 Brücke über den Zederhausbach A 10 93,5 13,5023242386 47,1551255408 view
A010.212 Z14 Brücke über den Zederhausbach A 10 93,8 13,5058809668 47,1530657767 view
A010.211 Z13 Brücke über den Dorfergraben A 10 93,6 13,5033405908 47,154810995 view
A010.213 Z15 Lawinengalerie Klausgraben A 10 94,2 13,5084569933 47,1504873415 view
A010.214 Z16 Brücke über den Zederhausbach A 10 95,1 13,519365195 47,146198174 view
A010.216 Z18 Brücke über den Zederhausbach A 10 96,6 13,5351740341 47,1384028317 view
A010.215 Z17 Brücke über den Zederhausbach A 10 96,2 13,5299876659 47,1406348053 view
A010.218 Z20 Brücke über den Zederhausbach und Betrie A 10 97,5 13,5445216703 47,1345018521 view
A010.217 Z19 Brücke über den Diepalgraben A 10 97,2 13,5421191017 47,135789482 view
A010.219 Z21 Brücke über den Zederhausbach A 10 98,8 13,5584124258 47,1270695654 view
A010.220 Z22 Brücke über den Zederhausbach A 10 99,3 13,5636991064 47,1242999117 view
A010.222 Z25 Durchlaß für Lanschützbach A 10 100,8 13,5798755011 47,1165991081 view
A010.221 Z24 Brücke über den Zederhausbach A 10 100,4 13,574925576 47,1183499616 view
A010.224 Z27 Wellblechdurchlaß Brandgraben A 10 101,6 13,5878169624 47,112170746 view
A010.223 Z26 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 101,2 13,5837425926 47,1148805696 view
A010.225 Z28 Betriebszufahrt St. Michael A 10 102,0 13,5908089553 47,1099833815 view
A010.226 Z29 Überführung Wirtschaftsweg A 10 102,5 13,5957240298 47,1060727126 view
A010.227 Z29A Wellblechdurchlaß Oberweißburgergraben A 10 102,6 13,5960254839 47,1058036591 view
A010.228 Z30 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 103,2 13,6002906615 47,1009496762 view
A010.229 Z31 Brücke über die Landesstraße und Auffahr A 10 103,9 13,6073894902 47,0964926209 view
A010.230 Z32 Brücke über die Auffahrts- und Abfahrtsr A 10 104,0 13,6082618451 47,0966500451 view
A010.230_A Z32/2 Brücke Rampe 400 A 10 104,0 13,6084608673 47,0966554896 view
A010.231 Z31/1 Brücke über die Abfahrtsrampe A 10 104,1 13,6086023848 47,0950367296 view
A010.233A Z33/3 Rampe 300 A 10 104,4 13,6104149761 47,0943115909 view
A010.232 Z32/1 Wellblechdurchlaß Wirtschaftsweg A 10 104,3 13,6132848106 47,0958110715 view
A010.234 Z33/1 Brücke über Mur und Feichtingweg A 10 104,6 13,6093463325 47,0910244463 view
A010.233 Z33/2 Brücke über Mur und Zederhausbach A 10 104,5 13,6085460677 47,0913120473 view
A010.235 Z36 Brücke über vorderen Kaltenbach A 10 105,6 13,6032534697 47,0827184662 view
A010.236 Z37 Brücke über hinteren Kaltenbach A 10 106,3 13,5959852438 47,0791051848 view
A010.241 L2 Durchlaß Katschberg A 10 112,7 13,6060009856 47,0251886139 view
A010.240 L1 Unterführung Verbindungsstraße A 10 112,1 13,6014600447 47,0289381924 view
A010.242 L3 Wellblechdurchl. Kuchelsbach A 10 112,9 13,608360639 47,0236712427 view
A010.243 L9 Unterführung Katschberg Bundesstraße A 10 113,1 13,610380431 47,0224331853 view
A010.245 L11 Wellblechdurchl. Frankenbergweg A 10 113,9 13,6161604744 47,0170137127 view
A010.244 L10 Wellblechdurchl. St. Georgenbach A 10 113,3 13,6124222244 47,0209724195 view
A010.246 L11/1 Wellblechdurchl. Lientscherbach A 10 113,9 13,6161950541 47,0169673971 view
A010.247 L12 Wellblechdurchl. Gerinnedurchlaß A 10 114,2 13,6175579818 47,014554107 view
A010.248 L13 Brücke über den Laußnitzbach A 10 114,9 13,6198251915 47,0084018792 view
A010.249 L14/1 Bruggerbachweg A 10 115,5 13,6212612132 47,0025379993 view
A010.251 L15 Wellblechdurchl. Wirtschaftsweg A 10 115,7 13,6205631482 47,0009353305 view
A010.250 L14 Wellbelchdurchlass Bruggerbach A 10 115,6 13,6206902118 47,0022443971 view
A010.253 L17 Wellblechdurchl. Wirtschaftsweg A 10 116,9 13,6227248451 46,9904071999 view
A010.252 L16 Brücke über den Riederbach A 10 116,1 13,6199119675 46,9972734644 view
A010.254 L21 Brücke über Hochfeldbach A 10 117,8 13,6236500442 46,9822954152 view
A010.255 L22 Hangbrücke Rauchenkatsch A 10 118,9 13,6232063689 46,9729412373 view
A010.256 L22/1 Betriebsumkehr Kremsbrücke A 10 119,9 13,6207770642 46,9641935151 view
A010.257 L23 Talübergang Kremsbrücke A 10 120,4 13,6207022894 46,9619165611 view
A010.258 L25 Hangbrücke Pressingberg A 10 121,7 13,6125843449 46,9491974927 view
A010.259 L26 Talübergang Leoben A 10 123,1 13,6065196549 46,9369716868 view
A010.260 L27 Hangbrücke Hammerboden A 10 123,9 13,6003090334 46,9320183059 view
A010.261 L27/1 Hangbrücke Pirkeggen A 10 124,3 13,5956867449 46,9297717297 view
A010.262 L28 Hangbrücke Keuschenbauer A 10 124,6 13,5920508296 46,9281976522 view
A010.263 L30 Hangbrücke Gamschitz A 10 125,6 13,5824718773 46,922225814 view
A010.264 L31/1 Rampenbrücke zur Raststätte A 10 125,8 13,580213776 46,9215375978 view
A010.265 L31 Talübergang Eisentratten A 10 126,1 13,5768567441 46,9201756383 view
A010.266 L32 Hangbrücke Puchreith A 10 127,2 13,5637522959 46,9165607984 view
A010.267 L34 Hangbrücke Galgenbichl A 10 128,7 13,5475209132 46,9084943873 view
A010.268 L35 Fußgängerdurchlaß A 10 129,6 13,5415782286 46,9018629832 view
A010.269 M01 Unterf.d.Trefflinger Ldsstr.(Zubr.) A 10 130,0 13,5317135933 46,9006884928 view
A010.271 L37 Talübergang Gmünd A 10 130,6 13,5291642 46,8988941726 view
A010.270 L36 Unterführung des Zubringers A 10 130,1 13,536789951 46,8998120164 view
A010.272 L37/1 Überf. der Trebesinger L10 A 10 131,8 13,5194416807 46,8907555529 view
L38 Radelgrabenbrücke A 10 132,2 13,5174904915 46,8879173283 view
L39 Rachenbachbrücke A 10 133,9 13,5067384567 46,8744956982 view
L38,1 Unterführung Trebesing A 10 133,1 13,5113229851 46,8814861031 view
L39,1 Unterführung Waltlwirt A 10 134,7 13,5054022618 46,8678327253 view
L40 Hangbrücke Altersberg A 10 135,5 13,5030785693 46,8609254368 view
L41 Hangbrücke A 10 136,0 13,5000152719 46,8559230545 view
L43 Talübergang Steinbrückenbach A 10 137,3 13,4984172951 46,8449449857 view
L45 Hangbrücke A 10 138,0 13,4957582515 46,8392270249 view
L46 Lieserhofener Grabenbrücke A 10 138,9 13,4892157413 46,833627581 view
L49-1 Überf.Spur 20 A 10 139,7 13,4866295326 46,8259170261 view
L56 Wegunterf. Pfarrsiedlung A 10 139,7 13,4983905589 46,8220170506 view
L55 Lieserbrücke A 10 139,7 13,4929052042 46,8260314754 view
L54 Unterf.Trebesinger Ldstr.L10 A 10 139,7 13,4791937785 46,8273741813 view
L58 Wegüberführung Karlsdorf A 10 139,7 13,4725771684 46,8283726548 view
L58,1 Unterf.Zuf.z.AB-Meisterei A 10 139,7 13,469071712 46,8288119274 view
L59 Wegüberf. Rojachhof A 10 139,7 13,4568852375 46,8300033898 view
L60 Unterf. des Feichterweges A 10 139,7 13,4457848548 46,8298182765 view
L61 Unterf.Drautal-Bundesstr. A 10 139,7 13,4306649757 46,8289345425 view
L47 Unterführung der Spur 50 A 10 139,5 13,4847208056 46,8277256574 view
L54,2 Unterf.Karlsdorfer L9 A 10 139,4 13,4865956149 46,8295801176 view
L54,1 Unterf.Karlsdorfer L9 A 10 139,3 13,4853967328 46,8300435579 view
L49 Überf.Spur 200 A 10 139,8 13,486324509 46,8259888515 view
L48 Überf.Spur 10 u.100 A 10 139,7 13,4846511438 46,8263758989 view
L57 Seebachbrücke A 10 139,7 13,50035031 46,8164481776 view
L51-1 Unterf.Gemeindestr.Lurnbichl A 10 139,7 13,4884730353 46,8222738949 view
L48-1 Überf.Spur 50 A 10 139,7 13,4861104471 46,8260406795 view
L50 Unterf.Spur 30 A 10 140,0 13,4869261298 46,8240912395 view
L52 Unterf.Gem.Str.Lurnbichl A 10 140,2 13,4872221989 46,8217797929 view
L51 Unterf.Gem.Str.Lurnbichl A 10 140,2 13,4881406107 46,8221547125 view
L53 Brücke ü.d.Lieserschlucht A 10 141,1 13,4952909873 46,8164901885 view
D01 Wegunterführung A 10 142,8 13,5155667102 46,808890335 view
D04 Hangbrücke Edling A 10 144,7 13,5177091442 46,7945051876 view
D05 Hangbrücke Edling A 10 144,7 13,5183373123 46,7937066478 view
D08 Talbrücke Zgurn A 10 146,3 13,5343557894 46,7855292474 view
D09 Unterf.der Anschlußrampen A 10 147,0 13,5413527784 46,7816076537 view
D09-1A Unterf. B100 (Abfahrt) A 10 147,0 13,5383733683 46,7792662264 view
D09-1B Unterf. B100 (Auffahrt) A 10 147,0 13,5384320639 46,779208985 view
D10 Unterf. Baldersdorferweg A 10 147,5 13,5460454819 46,7786979551 view
D11 Unterf.Zufahrt Molzbichl A 10 148,1 13,5504140509 46,7742875637 view
D12 Unterf.ÖBB u. B100 A 10 148,4 13,5522809898 46,7717053165 view
D13,1 Unterführung Beleitgerinne A 10 149,6 13,5613701355 46,7633954286 view
D13 Unterf.Betriebsumkehr A 10 150,9 13,5715077942 46,753193476 view
D14-2 Schwarzenbachdurchlaß A 10 151,0 13,5762766757 46,7495630177 view
D14 Draubrücke Mauthbrücken A 10 151,4 13,5754033472 46,749620315 view
D14,1 Unterführung Waldweg A 10 152,3 13,5813881138 46,7441732665 view
D15 Durchlaß Zieblerbach A 10 152,5 13,5841145583 46,7426807547 view
D16 Unterf.Zlanerstr.L31 A 10 153,2 13,591311691 46,7382807411 view
D17 Bachdurchlaß Griesgraben A 10 153,3 13,5917710785 46,7380368727 view
D18 Unterf.Druckrohrleit.Kamering A 10 153,3 13,592744728 46,7374418753 view
D20 Unterführung Tragailerweg A 10 154,4 13,6024244425 46,7311047129 view
D19 Durchlaß Tragailerbach A 10 154,2 13,6003218761 46,7321467947 view
D22 Weg u. Bachdurchl. Manichbach A 10 155,2 13,6108343492 46,7260274105 view
D23 Weg+Bachdurchl.Aifersdorferb. A 10 156,1 13,6173514102 46,7200703754 view
D24 Unterf.Forstweg A 10 156,8 13,622205419 46,7147224761 view
D25 Unterf.Betriebsumkehr A 10 157,6 13,6307458099 46,7099510584 view
D26 Hangbrücke Nikelsdorf A 10 158,6 13,6379790469 46,703082701 view
D27 Grabenbrücke Pöllan A 10 159,3 13,6447821621 46,6985854875 view
D28 Unterf.Kreuznerstr. L33 A 10 159,6 13,6465333637 46,6959936665 view
D31 Koflachgrabenbrücke A 10 161,6 13,6640613588 46,6842886879 view
D34 Bachdurchlaß A 10 162,9 13,6807456345 46,6806188556 view
D33 Unterf. Zufahrt Rasthaus A 10 162,4 13,6732817782 46,6820481458 view
D35A Unterf.Weg-u.Wilddurchlaß A 10 164,8 13,7030725358 46,6728303041 view
D35 Grabenbrücke Kellerberg A 10 165,2 13,7065821129 46,6717022987 view
D36 Unterf. Waldweg Kroisler A 10 166,1 13,7165576864 46,6670077294 view
D38 Stadelbachbrücke A 10 167,3 13,7281454262 46,6598370876 view
D39 Unterf.Weg u.Bach A 10 167,8 13,7333145572 46,6574677127 view
D40 Unterf.Weg- u.Bach A 10 168,8 13,7439066747 46,6522990784 view
D40-1 Wirtschaftswegbrücke A 10 168,8 13,7436872067 46,6519979917 view
D41 Unterf.Weg-u.Bach A 10 169,5 13,7521870383 46,6501000418 view
D41-1 Maaswegbrücke A 10 170,0 13,7532182057 46,6505289197 view
D41-2 Wirtschaftswegbrücke A 10 170,0 13,7521245564 46,6498499359 view
D42,1 Unterf.Druckrohrleitung BBU A 10 170,6 13,7656029596 46,647798468 view
D42 Wegunterf. Kannweg A 10 170,4 13,7632346992 46,64806577 view
D43 Talübergang Weißenbach A 10 171,8 13,7796566651 46,645003921 view
D44 Unterf. des Zubringers A 10 173,1 13,7980983168 46,6429491798 view
D45 Draubrücke Wollanig A 10 173,8 13,8070219369 46,6413472653 view
D44,1 Stahlrohrdurchlaß A 10 173,1 13,7983877229 46,6428384827 view
D49-1 Unterf.Treffnerbach A 10 178,9 13,8783808503 46,6483900518 view
D46 Unterf.Töbringerstraße A 10 178,7 13,8668092745 46,6517947321 view
D47-4 Unterf.W2 unt.Sp.Süd A 10 178,9 13,8706948755 46,6503554664 view
D47-3 Unterf.W2 unt.Sp.Nord A 10 178,9 13,8717970604 46,6511542976 view
D47 Unterf. B94 A 10 179,1 13,871955581 46,6506014813 view
D52 Kollektor-Durchlass A 10 179,0 13,8828491807 46,6448450289 view
D49 Unterf. W4 A 10 179,6 13,8776735488 46,6481863262 view
D48 Unterf. ÖBB A 10 179,4 13,8755303273 46,6492298227 view
D51 Unterf.Treffnerbach u.Gehweg A 10 179,9 13,8810266732 46,6461709422 view
D53-1 Unterf. Seebach A 10 180,5 13,8869054745 46,6422969787 view
D53 Seebachbrücke A 10 180,5 13,8865539687 46,642065384 view
D56,1 Unterf. Michaelerweg A 10 182,4 13,8972498713 46,6275079057 view
D37KV Unterf.der B83 A 10 182,9 13,9007293629 46,6223898561 view
D56,2 Unterf. Michaelerweg A 10 182,4 13,8969549416 46,6273939079 view
D38KV Unterf.der B83 A 10 182,9 13,8987959988 46,6225471225 view
D39KV Unterf.Spur 900 A 10 183,2 13,9021874645 46,62055706 view
R55 Unterf.Sp.900 unt.Sp.700 u.200 A 10 183,3 13,9006119092 46,619443118 view
V29B Überbrückung der A002 A 11 0,0 13,904520056 46,6181712321 view
R51 ÖBB-Unterführung A 11 0,8 13,9121154152 46,614069951 view
R51,1 Unterf.Wernberger Straße A 11 1,0 13,9146674236 46,6134751321 view
KA01 Draubrücke St.Ulrich A 11 1,5 13,9206151102 46,6116303791 view
KA01,1 Wegunterf.u.Betriebsumk. A 11 2,5 13,9308248913 46,6072186722 view
KA02 Überführung Spur 10 A 11 3,3 13,936010146 46,6009120535 view
KA03 Unterf.Roseggerstr. L52 A 11 8,2 13,9896430107 46,5835464524 view
KA03,1 Unterf.Wirtschaftsw.u.Wildd. A 11 8,7 13,9945232909 46,5803112297 view
KA03,2 Überf.Raststation Rosegg A 11 9,1 13,9981073294 46,5783654138 view
KA05,3 Unterf.Melincweg A 11 10,9 14,006391349 46,5634249804 view
KA05,2A Bachdurchlaß A 11 10,6 14,006570627 46,5665020277 view
KA07 Unterf.Zubringer St.Jakob A 11 11,6 14,0059551575 46,5575221818 view
KA07-2 Unterf.Wirtschaftsweg A 11 11,5 14,0187236433 46,5563197755 view
KA07-3 Mühlbachbrücke A 11 11,5 14,0196329516 46,5548557365 view
KA07-1 Unterf.Mallenitzer Waldweg A 11 11,5 14,008683347 46,5574690208 view
KA07-4 Wilddurchlaß A 11 11,5 14,0136680038 46,5579834776 view
KA09 Talübergang Winkl A 11 12,5 14,0107993615 46,5505161167 view
KA11 Unterf.Wirtschaftsw.u.Bet.Umk. A 11 13,9 14,0242294222 46,5429153409 view
KA10 ÖBB-Unterführung A 11 13,5 14,021108131 46,5462531026 view
KA12 Unterf.Schlatten-Kanin A 11 14,4 14,0261392607 46,5385159511 view
KA13,2 Bachdurchlaß A 11 15,6 14,0307559917 46,5280421296 view
KA15,2 Hangbrücke A 11 16,6 14,0246685568 46,5212160344 view
KA14 Wegunterf.Wendeschl.Süd A 11 16,1 14,0287728344 46,52365982 view
KA14-3 Unterf.Wirtschaftsweg A 11 16,8 14,0241044394 46,5203921828 view
KA14-1 Gratschützenbachbr.BU-West A 11 16,8 14,0224641199 46,5197766888 view
KA14-2 Gratschützenbachbr.BU-Ost A 11 16,8 14,0244425455 46,5201619595 view
KA15,3 Talüberg.Gratschützenbach A 11 16,7 14,0235343773 46,5201501429 view
K1 Innbrücke Kiefersfelden A 12 0,0 12,1926815345 47,6045938596 view
K1a Durchlass A 12 0,3 12,189608869 47,6033394794 view
K3 Kreuzungsbauwk. Kufstein-Nord A 12 1,6 12,1760870026 47,596757384 view
K2 Sparchenbachbrücke A 12 1,2 12,1794819256 47,599206757 view
K1b Durchlass A 12 1,1 12,1811243321 47,6001411024 view
K4 Feldwegunterführung A 12 2,1 12,1715296941 47,593655472 view
K5 Kufsteiner Innbrücke A 12 2,5 12,1647577694 47,5905295203 view
K6 Unterführung Thierseestraße A 12 3,1 12,1608607945 47,5889216831 view
K7a Feldwegunterführung A 12 3,5 12,1566327623 47,586475794 view
K7 Unterführung Morsbachstraße A 12 3,3 12,158285445 47,5875095632 view
K8 Feldwegunterführung A 12 3,8 12,1536513692 47,584204557 view
K9 Unterf. Mariasteiner Straße A 12 4,3 12,1501291468 47,5805689085 view
K10 ÖBB-Unterführung A 12 4,8 12,1465324004 47,5755466292 view
K9a Rochenbachdurchlass A 12 4,7 12,1478328546 47,5774317481 view
K11 Kreuzungsbauwerk Kufstein Süd A 12 5,7 12,1420082395 47,5692368169 view
K10a Gießenbachdurchlass A 12 5,1 12,1456163978 47,5743043631 view
ZE2 Feldwegunterführung A 12 5,7 12,1490376917 47,5676540232 view
ZE1b Vorlandbrücke Ost Endacher Innbrücke A 12 5,7 12,1454690328 47,5684809074 view
ZE1a Vorlandbrücke West Endacher Innbrücke A 12 5,7 12,1439988784 47,568816586 view
ZE1 Endacher Innbrücke A 12 5,7 12,1447606454 47,5686445268 view
K12 Feldwegüberführung A 12 6,4 12,137665912 47,5631626635 view
K14 ÖBB-Unterführung Kirchbichl A 12 10,4 12,104181769 47,5357138395 view
K13 Nasenbachdurchlass A 12 11,0 12,0983950205 47,5339371 view
K15 Unterf. Langkampfener Straße A 12 11,3 12,093791883 47,5331324094 view
K15a Gemeindewegunterführung A 12 11,5 12,0908561272 47,5328254323 view
K15b Wegüberführung A 12 12,5 12,0789913225 47,5291695352 view
K16 Wegüberführung A 12 13,0 12,0745711547 47,5259705894 view
K18a Überführungsbauwerk Raststation Angath A 12 14,3 12,0641402951 47,5161549303 view
K17 Wegüberführung A 12 14,6 12,0645416074 47,5132888317 view
K18 Überführung Zufahrt Raststation A 12 14,4 12,0651496827 47,5150592953 view
K19 Überführung Unterangerbergstraße A 12 15,3 12,0616360731 47,5082173631 view
K20 Feldwegunterführung A 12 16,0 12,0579816204 47,5022915938 view
S1 Brücke ü.d.Brixentaler Ache A 12 16,8 12,0645918322 47,495814104 view
W22a Unterführung der Spur 100 A 12 16,7 12,0584718347 47,4952241403 view
W22 Wegunterführung A 12 16,6 12,0588125185 47,4965057417 view
W21 Wörgler Innbrücke A 12 16,1 12,0584090575 47,4994527943 view
W22c Überführung der Spur 200 A 12 16,8 12,0600560448 47,4945038981 view
S1e Feldwegunterführung A 12 16,8 12,0596205373 47,4960378145 view
S1d Feldwegdurchlass A 12 16,8 12,0788253093 47,4947112878 view
S1c Brücke ü.d.Loferer Straße A 12 16,8 12,0753095776 47,4951496006 view
S1b Unterf. der ÖBB A 12 16,8 12,0698171778 47,4966188258 view
S1a Unterf. eines Fahrweges A 12 16,8 12,0675513769 47,4964228025 view
W23a Wörgler Bachbrücke Spur 200 A 12 16,8 12,0558443649 47,4924322461 view
W22b Unterführung der Spur 200 A 12 17,0 12,057206653 47,4931943393 view
W24 Lahnbachbrücke A 12 17,6 12,0512528325 47,4896182885 view
W23 Wörgler Bachbrücke A 12 17,1 12,0560756967 47,4922008649 view
W25 Feldwegüberführung A 12 18,9 12,0362966518 47,4850673073 view
W26 Kreuzungsbauwerk Wörgl West A 12 19,6 12,0260379845 47,4838796617 view
ZW2 Unterführung Bauhof Wörgl A 12 19,6 12,0311124363 47,4791914143 view
ZW1 ÖBB-Brücke Wörgl West A 12 19,6 12,0276657171 47,4818282565 view
W28a Feldwegunterführung A 12 22,6 11,986813917 47,4796091118 view
W28 Kundler Achbrücke A 12 22,3 11,9911076132 47,4798845535 view
W30 Breitenbacher Innbrücke A 12 23,7 11,9743420565 47,4757990731 view
W29 Gießenbachbrücke A 12 23,3 11,9786110333 47,4770195693 view
R33 Maukenbachbrücke A 12 27,0 11,9363387771 47,4609159035 view
R34 Feldwegunterführung A 12 27,3 11,9326639171 47,4601127317 view
R35 Radfelder Innbrücke A 12 30,5 11,8961286405 47,4445522599 view
R34a Feldwegunterführung A 12 30,3 11,900364133 47,446171532 view
R36 Wegunterführung A 12 31,0 11,891997549 47,4433033703 view
R37 Unterf. Gemeindestraße A 12 31,1 11,8897976226 47,4427446644 view
R38 Kreuzungsbauwerk Kramsach A 12 31,9 11,88064922 47,4397040633 view
R37a Feldwegunterführung A 12 31,4 11,886935114 47,442012151 view
R39 Fußgängerüberf. Kramsach A 12 32,8 11,8729980982 47,4342366348 view
R41a Überf. Gemeindestraße A 12 33,4 11,8673663131 47,4300628738 view
R41d Habach südl. Begleitwegbrücke A 12 33,7 11,8652209286 47,4275092978 view
R41b Feldwegüberführung A 12 33,7 11,8639964694 47,4280533197 view
R41c Habachbachbrücke A 12 33,8 11,8636835893 47,4278603146 view
M42 Feldwegüberführung A 12 36,8 11,8365036029 47,4090141717 view
M46 ÖBB-Brücke Münster A 12 37,8 11,8241315973 47,4054406775 view
M44 Feldwegunterführung A 12 37,6 11,8268649686 47,4058097305 view
M47 Unterführung Betriebsumkehr A 12 38,0 11,8212982761 47,4053222147 view
M48 Straßenüberführung Münster A 12 38,6 11,8134653368 47,4052812565 view
B52 Unterführung Achenseestraße A 12 39,5 11,8027268736 47,4025910717 view
B51 Feldwegunterführung A 12 39,1 11,8072742742 47,4043887783 view
B52a Wegunterführung A 12 39,7 11,8004457003 47,4008146166 view
B53 ÖBB-Unterführung Jenbach A 12 40,2 11,7977012268 47,3962960944 view
B54 Unterführung Zillertalbahn A 12 40,8 11,7941267977 47,3925312569 view
B55 Unterführung Auwegstraße A 12 41,0 11,7913885796 47,3910004293 view
B57a Kasbachbrücke A 12 42,8 11,7703599495 47,3859988847 view
B56 Kreuzungsbauwerk Jenbach A 12 42,5 11,774725753 47,385788576 view
B57b Gießenbachbrücke A 12 42,8 11,7700906787 47,3860138761 view
B58 Achenseekanalbrücke A 12 43,5 11,7608710096 47,3847076886 view
B60a Feldweg- und Bachunterf. A 12 47,5 11,7196692867 47,3636769685 view
B60 Stanserbachbrücke A 12 47,2 11,7232426104 47,3643421552 view
B61 ÖBB-Unterführung Stans A 12 47,6 11,7179045234 47,3633460227 view
B62 Unterführung Unterinntalstr. A 12 48,2 11,7104904441 47,3619449207 view
ZS1 Kreuzungsbauwerk Schwaz A 12 49,0 11,7012855564 47,3580788525 view
ZS1a Bachdurchlass A 12 49,0 11,7030404968 47,3570059833 view
B67 Unterf. Friedenssiedlung A 12 49,6 11,6977957114 47,3540240762 view
ZS2 Unterf. Unterinntalstraße A 12 49,0 11,7031891768 47,3569091115 view
B67b Kreuzbachldurchlass A 12 50,6 11,6889129161 47,34627375 view
B67a Feldwegüberführung A 12 50,3 11,691460955 47,3486413428 view
B68 Unterf. Vomper Landesstraße A 12 50,9 11,6873549055 47,3440103779 view
B68a Fußgängerdurchlass A 12 51,0 11,6869566764 47,3431946652 view
B69 Feldwegunterführung A 12 51,5 11,6854654798 47,3387993112 view
B70 Überführung Bauhof Vomp A 12 52,8 11,6772339395 47,3289964784 view
B72 Wegüberf. Vomperbach A 12 53,4 11,6712071399 47,3249219597 view
B71 Vomperbachbrücke A 12 53,1 11,6739620779 47,3265460153 view
B73 ÖBB-Unterführung A 12 54,0 11,6647594951 47,3220469145 view
B74a Treidlwegunterführung A 12 54,1 11,663283109 47,3214403256 view
B74b Treidlwegunterführung A 12 54,4 11,6607359654 47,3203770336 view
B74 Terfener Innbrücke A 12 54,2 11,6620552555 47,3209273563 view
B76 Weerbachbrücke A 12 56,8 11,6329430335 47,3105072927 view
B75 Unterf. Vomper Straße A 12 56,7 11,6340222643 47,311099367 view
B78 Brücke über die Inntal Autobahn A 12 60,6 11,5879526125 47,3000896759 view
B77 Wattenbachbrücke A 12 60,3 11,5914639548 47,2999273729 view
B79 Kreuzungsbauwerk Wattens A 12 60,9 11,5830015878 47,2997797827 view
B81 Voldertalbachbrücke A 12 63,2 11,5604978487 47,2891270946 view
B84 Freudenbachbrücke A 12 64,5 11,5475448474 47,2810138737 view
B84a Feldwegunterführung A 12 65,0 11,5420177148 47,2798111366 view
B86 Unterführung B171a A 12 67,4 11,5098944439 47,2759537091 view
HW1 Innbrücke Zubringer Hall West A 12 69,9 11,4748093153 47,2714628888 view
HW1b Rampe 400 - Hall West A 12 69,9 11,4743173353 47,2707888447 view
HW1a Rampe 300- Hall West A 12 69,9 11,4757099679 47,2710455595 view
B87a Herzbachdurchlass A 12 70,1 11,4763720203 47,2710203477 view
B88 Feldwegunterführung A 12 71,3 11,4620501745 47,2676899862 view
B89a Überf.Güterweg Peerhöfe A 12 72,2 11,4521632388 47,2627660317 view
B89 Überf. Güterweg Peerhöfe A 12 72,2 11,4523065889 47,2624533861 view
B90 Wegunterf. Rossau-Egerdach A 12 72,7 11,4454162069 47,2617724134 view
B1 Kreuzungsbauwerk Ibk Ost A 12 73,2 11,4388576205 47,261060537 view
B2 Amraser Brücke A 12 73,6 11,4345816247 47,2593782951 view
B1d Aldranser Bachdurchlass A 12 73,5 11,4358727803 47,260018148 view
B1a Bachdurchlass A 12 73,5 11,4378535521 47,2619419119 view
B1c Unterführung Seemahd A 12 73,3 11,4358199985 47,2631790877 view
B1b Bachdurchlaß Seemahd A 12 73,3 11,4362915854 47,2629583935 view
B3 Unterführung Bichlweg A 12 74,0 11,4304693089 47,2575636157 view
B4 Unterf. Tummelplatzweg A 12 74,4 11,4248402046 47,2556603836 view
B5a Innsbruck Mitte Spur 100 A 12 75,1 11,4146519747 47,2544542205 view
B5d Innsbruck Mitte Durchlass Spur 400 A 12 75,3 11,4122508631 47,2535947184 view
B5 Südtangentenbrücke Mittelgeb.Str. A 12 75,3 11,4134218805 47,2541094826 view
J1 Überführung der Iglerbahn A 12 75,8 11,4073881057 47,2531796047 view
B5b Innsbruck Mitte Spur 200 A 12 75,4 11,4122635444 47,2539729517 view
J1a Fußgängerüberf.Bretterkeller A 12 76,0 11,4048019646 47,2526858348 view
J2 Sillbrücke A 12 76,1 11,4033265587 47,2521838252 view
J5 Halb- und Hangbrücke Wiltenberg, Kabeltunnel A 12 76,9 11,393546693 47,2517657203 view
J6a Halbbrücke A 12 77,1 11,390938857 47,2529453614 view
Jw3b Überf. der Brenner Autobahn Anteil A12 A 12 77,5 11,386308379 47,2534063576 view
J6 Vollbrücke A 12 77,3 11,3880119307 47,2534534576 view
J8 Westabfahrt Innsbruck A 12 78,6 11,3742085897 47,2538739874 view
J10 Bahnunterführung Mentlberg A 12 78,4 11,3735586628 47,2528637463 view
B1 Geroldsbachbrücke A 12 80,1 11,3527013109 47,2542041958 view
B2 Wegunterführung Völs A 12 81,8 11,3314758847 47,2547603255 view
B3 Axamer Bachbrücke A 12 81,9 11,3309534926 47,2549401611 view
B4 Völser Gießenbrücke A 12 82,1 11,3284030968 47,2559573963 view
B5 Kreuzungsbauwerk Kranebitten A 12 82,8 11,3229463589 47,2603886136 view
B6 Melachbrücke A 12 87,5 11,2621213928 47,2649338744 view
ZL5 Brücke ü.d. A-Zubringerspur A 12 87,6 11,2640907116 47,2639435452 view
ZL3 Brücke ü.d.Sellraintalstraße A 12 87,6 11,2620280017 47,2652922131 view
ZL1 Kemater Innbrücke A 12 87,6 11,2608929702 47,2665857108 view
ZL2 Überf.der Seefelder Straße A 12 87,6 11,261728717 47,264494694 view
B7 Wegunterführung Unterperfuss A 12 88,1 11,2554696934 47,2636066707 view
B8 Ranggenbachdurchlass A 12 89,3 11,24089844 47,2623802201 view
B9a Zirler Gießendurchlass I A 12 89,9 11,2336908939 47,2656377754 view
B9 Blachfelder Gießendurchlass A 12 89,3 11,2406265865 47,2624619833 view
B10a Zirler Gießendurchlass II A 12 90,3 11,2306976204 47,268084869 view
B10 Unterf. der Zirler Straße A 12 90,1 11,2315744569 47,2673179551 view
B11a Gießenbachdurchlass A 12 90,7 11,2277804194 47,2680555237 view
B11 Kreuzungsbauwerk Zirl A 12 90,7 11,2271904381 47,2708104258 view
B12 Feldwegunterführung Inzing A 12 92,6 11,2046078422 47,2782398453 view
B13 Innbrücke Eigenhofen A 12 93,0 11,1981738036 47,2803517894 view
B15 Dirschenbachdurchlass A 12 93,9 11,1890252783 47,2841495725 view
B14 Feldwegunterf. Dirschenbach A 12 93,3 11,1957697537 47,2812518539 view
B18 Brücke über die Inntal Autobahn A 12 95,5 11,1690821874 47,2850059064 view
B18a Zubringer Raststätte Pettnau A 12 96,1 11,1612399973 47,2859189169 view
HD2 Hochwasserdurchlass A 12 99,1 11,1268537003 47,3002908349 view
HD1 Hochwasserdurchlass A 12 99,1 11,1275026167 47,2999613381 view
HD4 Hochwasserdurchlass A 12 99,3 11,125087491 47,3013908153 view
HD3 Hochwasserdurchlass A 12 99,2 11,1262712598 47,3006126132 view
B19 Telfer Gießendurchlass A 12 100,8 11,1139663893 47,311283449 view
B19a Viehdurchlass Telferau A 12 101,2 11,1090087563 47,3117809771 view
B20a Vieh- und Bachdurchlass A 12 101,6 11,1023350747 47,3115426374 view
B20 Kreuzungsbauwerk Telfs Ost A 12 101,6 11,1030720709 47,3107019189 view
HD5 Hochwasserdurchlass A 12 102,6 11,091794223 47,3066912749 view
B21 Viehdurchlass Telfer Wiesen A 12 102,1 11,0970671918 47,3087390744 view
B22 Unterf. Zufahrt Pumpwerk A 12 103,8 11,07667976 47,3023876029 view
HD6 Hochwasserdurchlass A 12 103,0 11,0872261018 47,3048821414 view
B23 Ritschenbachbrücke A 12 104,2 11,0716187978 47,3019092951 view
B22a Fußgängerunterführung Telfs A 12 104,1 11,0739649338 47,3021268227 view
B25 Überführung der Spur 200 A 12 104,8 11,0646415821 47,3009807454 view
B24 Überführung der Spur 100 A 12 104,6 11,0672302921 47,3014891314 view
B24a Unterf.d.Abfahrt Mieming A 12 104,3 11,0685368169 47,3024962452 view
B23a Telfer Innbrücke A 12 104,3 11,0704262079 47,3010214972 view
TM2 Innbrücke Telfs-Rietz A 12 105,5 11,0559334585 47,2980235669 view
TM1 Wegunterführung Aulanden A 12 105,4 11,0573523958 47,29856498 view
TM3 Wegunterführung Aufelder A 12 106,0 11,04962303 47,2964661322 view
TM4 Rietzer Bachdurchlass A 12 107,9 11,0252496478 47,2934549953 view
TM6 Überführung Tannrain A 12 109,3 11,0082137555 47,2891211678 view
TM7 TIWAG-Durchleitung A 12 110,2 10,9962288934 47,2869947944 view
TM7a Unterf. zum Stammer Innsteg A 12 111,0 10,9860905896 47,2853102518 view
TM8 Durchlass Stammer Bach A 12 112,2 10,9716298093 47,2820860478 view
M1 Brücke ü.d. Unterwasserkanal A 12 112,7 10,9663336755 47,2795367157 view
M2 Brücke über die Inntal Autobahn A 12 113,0 10,962082493 47,2778820488 view
M3 Brücke ü.d.ehem. Mötzer Straße A 12 113,3 10,9594122046 47,2760801102 view
MM1 Durchlass Seidenwebe A 12 114,9 10,9411875818 47,2734036554 view
MM2 Silzer Innbrücke A 12 114,9 10,9388458806 47,2734175064 view
MM3 Wegunterführung Rote Wand A 12 115,2 10,9367241708 47,2732468931 view
MÖ5 Wegüberführung Grünberg A 12 116,4 10,9205521329 47,2722936163 view
MÖ11 Unterf.d.alten Bundesstraße A 12 120,6 10,8701761566 47,2574788456 view
MÖ12 Brücke Schlierenzau A 12 121,7 10,8581515161 47,2502505525 view
MÖ12a Halbbrücke Schlierenzau A 12 121,6 10,8600588252 47,2515882945 view
ÖR1 Unterf. Alte Bundesstraße A 12 122,5 10,8530280251 47,2456109861 view
ÖR2 Kreuzungsbauwerk Ötztal A 12 123,1 10,8474338519 47,240879878 view
ÖR3 Runsenbrücke A 12 123,7 10,8427246289 47,2367439733 view
ZÖ1 Innbrücke Ötztal A 12 123,2 10,8473868844 47,2365397279 view
ÖR5 Breitmurbrücke A 12 124,6 10,8338661055 47,2323278374 view
ÖR4 Durchlass Kohlstattmure A 12 124,2 10,8371910027 47,2346873483 view
ÖR7 Durchlass Rösslbach A 12 125,5 10,8231238766 47,2291001992 view
ÖR8 Wegdurchlass Canal A 12 125,2 10,8270198995 47,2295397021 view
I6 Pigerbachbrücke A 12 131,2 10,7514615447 47,2203618226 view
I1a Brücke ü.d.Pigerbach u.Spur200 RFB Bregenz A 12 131,2 10,7525969751 47,2187580674 view
I2 Überführung der Spur 100 A 12 131,6 10,7480991416 47,2173017934 view
I1b Brücke ü.d.Pigerbach u. Spur200 RFB Kufstein A 12 131,2 10,7528038871 47,2185148486 view
I7 Hangbrücke Brennbichl A 12 131,2 10,752362001 47,221592377 view
IS1 Durchlass Gunglgrün A 12 133,2 10,7269903614 47,2170557577 view
IS4 Brücke ü.d. Milser Gießen A 12 135,0 10,7037487249 47,2152302713 view
IS5a Unterf. Zufahrt Trofana Rast A 12 135,5 10,6972851266 47,2141093145 view
IS5b Wirtschaftswegunterf. Mils A 12 135,5 10,697181733 47,2140795278 view
IS8 Fußgängerunterführung A 12 139,3 10,6545144569 47,1991551477 view
SZ4 Starkenbachbrücke A 12 140,8 10,6432136343 47,1888391411 view
SZ3a Fußgängerdurchlass A 12 140,2 10,6462504045 47,1934189118 view
SZ3 Unterf.d.Tiroler Straße A 12 140,2 10,6457425747 47,1933914563 view
SZ5 Innbrücke Hohe Wand A 12 141,4 10,636436535 47,1855096403 view
SZ6 Durchlass Kronburgbach A 12 141,7 10,6334732859 47,1846726091 view
SZ7 Brücke ü.d. Meranzenbach A 12 143,3 10,6161433949 47,1774462066 view
SZ8 Durchlass Kellerbach A 12 143,5 10,6147125006 47,1759985152 view
SZ9 Innbrücke Zams A 12 144,1 10,6069613309 47,1734451948 view
ZF3 Brücke ü.d. Reschen Straße A 12 144,3 10,6042964284 47,1727368759 view
ZF1 Unterf. Reschen Str. (Rampe2) A 12 144,2 10,6054922653 47,1732569296 view
ZF4 Innbrücke Südumfahrung Landeck A 12 144,4 10,6046714632 47,1709954202 view
ZF2 Unterf. der Rampe 1 A 12 144,4 10,6032657926 47,172906422 view
SZ11 Unterf.Schotterwerkszufahrt A 12 144,8 10,5983959026 47,1718441222 view
SZ12 Unterf. der Spur 200 A 12 145,4 10,5913007626 47,1693955037 view
BB1 Paschbergbrücke A 13 0,5 11,4102043415 47,2531641724 view
BB1a Unterführung Südtangente A 13 0,3 11,4167015372 47,2540746959 view
BWB1 Ferraribrücke A 13 1,5 11,3932643392 47,2500958164 view
BB2 Bergiselbrücke (Sillbrücke I) A 13 1,4 11,4032911476 47,2498971005 view
BWB3 IW 3b Wiltener Brücke A 13 1,5 11,3897148235 47,2535185219 view
BWB2 IW 3a Westast Hangbrücke A 13 1,5 11,3908999069 47,2525666752 view
BB3 Raissachhofbrücke A 13 2,3 11,3946622494 47,2458623671 view
BB4 Autobahnunterführung ASt Ibk Süd A 13 3,1 11,3903426104 47,2400464317 view
BB6 Sonnenburgbrücke (Sillbrücke II) A 13 3,2 11,3908399984 47,2380207934 view
BB5 Unterführung Bundesstraße 182 A 13 3,1 11,3893038093 47,2402627215 view
BB9 Durchlaß Zenzenhof A 13 4,7 11,3924516213 47,2258075336 view
BB7 Durchlaß Remmos A 13 4,2 11,3934068892 47,230378084 view
BB10 Durchlaß Patsch A 13 5,9 11,3966021742 47,2160226125 view
BB11 Halbbrücke Patsch A 13 7,0 11,4030318939 47,2074372978 view
BB13 Europa-Vorlandbrücke A 13 7,2 11,4038141394 47,2048224058 view
BB12 Ausfahrtsbrücke Patsch A 13 7,2 11,4036307993 47,205503338 view
BB12a Unterführugn ASt Patsch A 13 7,2 11,4031393027 47,2102832855 view
BB15 Unterführung Parkplatz Europabrücke A 13 8,4 11,3978690126 47,195495913 view
BB16b Trogbrücke Schönberg A 13 8,9 11,3993070032 47,191200095 view
BB16a Hangbr. Parkplatz Europabrücke A 13 8,4 11,3977382873 47,1943776213 view
BB17 Hangbrücke Jagdhaus A 13 9,0 11,4009971514 47,1897527167 view
BB18 Hangbrücke Lager A 13 9,3 11,401732806 47,1876860801 view
BB19 Wegdurchlaß Schönberg A 13 9,8 11,3989117534 47,1845239834 view
BB20 Unterführung Stubaital Bundesstraße B183 A 13 10,1 11,3974847702 47,1821865536 view
BB22 Unterführung Gleinserweg A 13 10,9 11,4068980268 47,183846202 view
BB23a Weberbrücke A 13 11,1 11,4106817664 47,1815822713 view
BB23c Kramlbrücke A 13 11,8 11,4154236864 47,1775040652 view
BB23b Eckerbrücke A 13 11,6 11,4135227229 47,1793261102 view
BB23e Große Larchwiesenbrücke A 13 12,6 11,4272969045 47,1707372289 view
BB23d Reichenbichlbrücke A 13 12,1 11,4188560477 47,1749427286 view
BB24 Kalkschmied Durchlaß A 13 13,8 11,4329842498 47,1648920717 view
BB23f Kleine Larchwiesenbrücke A 13 13,5 11,4305086491 47,1674555677 view
BB26 Rinderbergbrücke A 13 14,6 11,438129669 47,1586686007 view
BB25 Gschleirsbrücke A 13 14,2 11,4350408514 47,1616412434 view
BB27 Wegdurchlaß B20 A 13 15,8 11,4442404929 47,1497608221 view
BB28 Steinbruchbrücke A 13 16,1 11,4449808404 47,1456509137 view
BB29 Ziegelstadelbrücke B 22 A 13 16,5 11,4456684306 47,1426471809 view
BB30 Mietzenerbrücke A 13 17,2 11,4496192763 47,1361603879 view
BB31 Hangbrücke Matrei A 13 17,8 11,4501237067 47,128284357 view
BB32 Wegdurchlaß B 26 A 13 18,8 11,4494818442 47,1231469846 view
BB34 Wegunterführung Statz A 13 19,5 11,4501922966 47,1174579539 view
BB33 Kreuzungsbauwerk Matrei A 13 19,2 11,4490153273 47,1193209762 view
BB36 Durchlaß Stockwilde A 13 20,9 11,4557068105 47,1054706142 view
BB35 Durchlaß Seehauser A 13 20,6 11,4542581508 47,1075297464 view
BB37 Unterführung Salfaun A 13 21,7 11,4614189907 47,0993498644 view
BB37a Trogbrücke Salfaun A 13 22,2 11,4623334446 47,094761425 view
BB39a Gschnitztal Vorlandbrücke A 13 22,7 11,4590959683 47,0905318488 view
BB38 Wegunterführung Wipptalerhof A 13 22,5 11,4604824219 47,0923188041 view
BB39b Gschnitztalbrücke A 13 22,8 11,4585291085 47,0879303663 view
BB40 Wegdurchlass B5 A 13 23,9 11,4656966583 47,0827292068 view
BB41 Unterführung Nößlachweg A 13 24,0 11,4675964028 47,0819143944 view
BB42 Felperbrücke A 13 24,5 11,472518529 47,0775757154 view
BB43 1. Saxenbrücke A 13 24,9 11,4756703217 47,0759894892 view
BB44 2. Saxenbrücke A 13 25,1 11,478290508 47,0745292603 view
BB46 Zaglbrücke A 13 25,4 11,480306596 47,0718800649 view
BB45 Halbbrücke Plon A 13 25,3 11,4794085794 47,0734494738 view
BB47 Äußere Nößlachbrücke A 13 25,9 11,4807798025 47,0673875932 view
BB46a Renzlerbrücke A 13 25,5 11,4834285421 47,0728318448 view
BB49 Unterführung Nößlach A 13 26,6 11,4798349268 47,0625671856 view
BB48 Wegdurchlaß Nößlach A 13 26,4 11,4801306013 47,0645550809 view
BB52 Hangbrücke B 15 A 13 27,6 11,48117606 47,0536581468 view
BB51 Hangbrücke B 14 A 13 27,4 11,4808616404 47,0545627581 view
BB50 Innere Nößlachbrücke A 13 27,1 11,4802328211 47,0566591994 view
BB53 3. Nößlachbrücke A 13 28,0 11,481924186 47,049333481 view
BB54 Schlierbachbrücke A 13 28,8 11,4771457861 47,0421914876 view
BB55 Wegunterführung B 19 A 13 29,5 11,4740560931 47,038260348 view
BB56 Talübergang Obernberg A 13 29,8 11,4767466466 47,034362224 view
BB57 Luegbrücke A 13 30,5 11,4910147198 47,0276015148 view
BB58 Brennerseebrücke A 13 32,9 11,5062668648 47,0181458267 view
BB59 Vennbachbrücke A 13 33,2 11,5068088181 47,016165482 view
BB60 Sillgerinne A 13 33,5 11,5073619075 47,0117198076 view
BB59a Vennbachgerinne A 13 33,2 11,5067859199 47,0160661095 view
V8a Überführung der A14 über den Amerikaweg A 14 0,0 9,7360668228 47,5471280934 view
V9 Unterführung der Rheinischen Ölleitung A 14 0,1 9,7364692801 47,5467696437 view
V11 Unterführung der L18 A 14 0,5 9,7412332375 47,5442036193 view
V10 Unterführung des Mühlbaches A 14 0,4 9,7401159706 47,5446122717 view
V18 Überführung der Betriebsumkehr A 14 1,8 9,7568568845 47,5393926817 view
V20L Brücke über L13 und VKW-Kanal A 14 8,8 9,7457129981 47,4877146511 view
V20b+c Fallender Bachdurchlass A 14 8,9 9,7447069117 47,487027779 view
V20a Überführung Spur 100 und 200 über den Werkskanal A 14 9,0 9,7444964696 47,4874940832 view
V20d Überführung der Spur 200 über den Werkskanal A 14 9,0 9,7435899045 47,4875377121 view
V21 Brücke über die Spur 1000 A 14 9,0 9,7437358276 47,4859820974 view
V21a Durchlass Fallender Bach A 14 9,0 9,742148026 47,4866638347 view
V21b Brücke der Spur 1000 über VKW-Kanal A 14 9,0 9,7430950017 47,4875852396 view
V21c Brücke der Spur 1000 über die L13 und Spur Knoten A 14 9,0 9,7440338933 47,4882361707 view
V21g Überführung der Spur 400 über den Werkskanal A 14 9,0 9,7425489002 47,4876041377 view
V22a Brücke der Spur 300 über Bregenzerach A 14 9,0 9,7435293821 47,4847256144 view
V22b Brücke der Spur 200 über Bregenzerach A 14 9,0 9,7425652917 47,4850286342 view
V23 Brücke über Fabriksgelände und L3 A 14 9,3 9,7420109207 47,4835174617 view
V22 Brücke über Bregenzerach A 14 9,1 9,7428648434 47,4848877603 view
V32 Brücke über die ÖBB und die L190 A 14 12,0 9,7287063138 47,4629229236 view
V33 Unterführung der Spur 300 A 14 12,3 9,7251552231 47,4612053201 view
V33a Unterführung Feldzufahrt A 14 12,8 9,7255487801 47,460939787 view
V34 Unterführung der Spur 400 A 14 12,6 9,7226078046 47,4586917431 view
V36 Brücke über den Landgraben A 14 12,9 9,721436243 47,4561916949 view
V35 Unterführung der L41 A 14 12,8 9,7216377705 47,4568391289 view
V40 Brücke über die Schwarzach A 14 13,7 9,7225979083 47,4489013993 view
V39 Unterführung des Wirtschaftsweges A 14 13,7 9,7224562714 47,4494808038 view
V37 Unterführung Zielgraben A 14 13,3 9,7214938361 47,4529976904 view
V41 Unterführung Krebsgraben A 14 14,0 9,7229869405 47,446866542 view
V42a Unterführung Unterer Porstgraben (Spur) A 14 14,2 9,7239820558 47,4454430151 view
V42 Unterführung Unterer Porstgraben A 14 14,1 9,7231475372 47,4455453362 view
V50 Brücke über den Fussenkanal A 14 14,6 9,7229231748 47,4409292107 view
V48/49 Unterführung Haselstauderbach A 14 14,5 9,7231285649 47,4424847302 view
V47 Unterführung Oberer Porstgraben A 14 14,3 9,7232083996 47,4442507932 view
V46 Überführung der Rampe 100 über die A14 A 14 14,2 9,7231440491 47,444930369 view
V47a Unterführung Oberer Porstgraben (Spur) A 14 14,2 9,7239771444 47,4439656767 view
V44 Unterführung Unterer Porstgraben (Rampe) A 14 14,2 9,7324879029 47,443576427 view
V51 Dornbirnerachbrücke A 14 14,9 9,7223936792 47,4383553538 view
V53 Unterführung Achmähderstraße A 14 16,7 9,7141224137 47,4232428687 view
V53b Unterführung Mühlgrabenweg A 14 17,3 9,7106750004 47,4184471648 view
V53a Unterführung Mühlgraben A 14 17,2 9,7115140257 47,419811881 view
V55 Unterführung L204 A 14 17,9 9,7080454786 47,4134520011 view
V55b Radwegunterführung Rampe 1 und 2 A 14 17,9 9,7089241406 47,4124864286 view
V55a Radwegunterführung Rampe 5 und Rampe 6 A 14 17,9 9,7070201982 47,4145067369 view
V54 Unterführung Gleggenstraße A 14 17,5 9,7097326649 47,4167406883 view
V56 Unterführung Kehlegger Straße A 14 18,5 9,7047145325 47,4084190317 view
V57 Unterführung Gsiegstraße A 14 19,0 9,7017439024 47,4051263439 view
V57a Unterführung Gsieggraben A 14 19,0 9,7012205843 47,4046211548 view
V58 Unterführung der L45 A 14 19,8 9,694823529 47,3995558928 view
V59 Landgrabenbrücke A 14 19,9 9,6930075279 47,398406538 view
V60 Koblacher Kanalbrücke A 14 20,7 9,6852954525 47,3938540784 view
V65 Unterführung der L46 A 14 22,9 9,6724126154 47,3767505636 view
V64 Unterführung Wirtschaftsweg A 14 22,6 9,6745807387 47,3791504165 view
V67 Unterführung Wirtschaftsweg A 14 23,6 9,6663530283 47,372078604 view
V66 Unterführung Anschluß Hohenems A 14 23,2 9,670181638 47,37488979 view
V67b Überführung Spur über den Wirtschaftsweg A 14 24,3 9,6602156282 47,3677128424 view
V67a Unterführung Wirtschaftsweg A 14 24,2 9,6600034514 47,367894478 view
V68 Koblacherkanalbrücke A 14 24,8 9,6549568801 47,3649449602 view
V71b Hoppbachbrücke A 14 26,6 9,6375690086 47,3522184101 view
V73 Unterführung der L58 A 14 28,0 9,6328227425 47,3405667948 view
V75/76 Unterführung Emmebach mit Straße A 14 28,7 9,6291508821 47,3348873666 view
V78 Unterführung Wirtschaftsweg A 14 30,8 9,6225555089 47,3167598563 view
V79 Unterführung der L62 A 14 31,4 9,6212680557 47,3111981239 view
V80 Klausbachbrücke A 14 31,7 9,6214971664 47,3088961843 view
V81 Unterführung Herzog Ried-Straße A 14 32,1 9,6226440384 47,3049365336 view
V83 Unterführung der L63 A 14 32,5 9,623580152 47,3019377395 view
V82 Ratzbachbrücke A 14 32,3 9,6231997532 47,3031623274 view
V85 Bützengrabenbrücke A 14 33,0 9,6250953923 47,2971273556 view
V86 Frutzbrücke A 14 33,6 9,6264368756 47,2918441731 view
V87 Unterführung Rankweiler Treietstraße A 14 34,0 9,6264659399 47,2885370226 view
V88 Unterführung Hollagraben A 14 34,2 9,6261837719 47,2871245127 view
V89/89a Unterführung Schelmaweg A 14 34,7 9,6243724687 47,2825868195 view
V90 Unterführung Lechfeldweg A 14 35,0 9,6229376685 47,2794798993 view
V91alt Unterführung (ehemalige L52) A 14 35,5 9,6218924118 47,2752177896 view
V91b Brücke der Spur über Wirtschaftsweg A 14 35,0 9,6208179721 47,2731076482 view
V91a Unterführung Wirtschaftsweg A 14 35,8 9,6219636373 47,2729900214 view
V91 Unterführung Zubringer A 14 35,6 9,6218727786 47,2746999603 view
V92 Unterführung der L52 A 14 35,8 9,6220111903 47,2725625638 view
V92a-c Unterführung Zieglerweg A 14 36,0 9,6224716973 47,2705935154 view
V94 Unterführung Küchlerstraße A 14 36,5 9,6240694066 47,2668940246 view
V93 Unterführung Mühlbach A 14 36,3 9,6232738998 47,2685984563 view
V95 Unterführung der L64 A 14 36,9 9,6250462766 47,2634136679 view
V100 Hochwasserentlastung Nafla A 14 37,0 9,6253950628 47,262375403 view
V96 Unterführung Nafla A 14 37,0 9,625062948 47,2621191114 view
V97 Unterführung Tafernstraße A 14 37,2 9,6248817671 47,2603614435 view
V98 Brücke über die ÖBB A 14 37,5 9,6244889774 47,2581774164 view
F4 Unterführung Spur 100 A 14 41,0 9,6177779304 47,2294481507 view
F3 Illbrücke 2 der Spuren 100 und 300 A 14 41,1 9,616955017 47,2277614975 view
F1 Illbrücke 1 der Spur 200 A 14 41,1 9,6175958918 47,2276743107 view
F7 Illbrücke 3 A 14 41,9 9,6287808594 47,2256840175 view
F6 Hangbrücke d. Autobahn und Spur 200 A 14 41,4 9,6227310006 47,227138751 view
F5 Unterführung Spur 400 A 14 41,2 9,6197425788 47,2283903437 view
F8 Unterführung der L65 A 14 42,4 9,6348828372 47,2252292926 view
W1 Illbrücke 4 A 14 43,0 9,6429413939 47,2251269414 view
W3 Unterführung Segenbach A 14 43,2 9,6453069036 47,2246764318 view
W4 Unterführung Wirtschaftsweg A 14 43,3 9,6471141078 47,2241895706 view
W5 Unterführung Gießenbach A 14 45,6 9,6663159331 47,2093345973 view
W9 Unterführung Daboladabach A 14 48,7 9,7020182088 47,1960410384 view
W13 Unterführung eines Wirtschaftsweges A 14 49,8 9,7151214932 47,1927952447 view
W17 Illbrücke 6 A 14 51,2 9,726191188 47,1825364391 view
W16 Unterführung eines Wirtschaftsweges A 14 51,1 9,7249269752 47,1836975103 view
W18 Unterführung eines Wirtschaftsweges A 14 51,5 9,7285408662 47,1806804753 view
W20 Unterführung der ÖBB Nenzing A 14 52,1 9,7350161378 47,1775727334 view
W26 Illbrücke 8 der Spur 300 A 14 56,7 9,789607117 47,1674577614 view
W25 Illbrücke 7 der Spur 400 A 14 56,7 9,7894387236 47,1676056377 view
W23 Wirtschaftswegbrücke über die Ill A 14 56,7 9,778579111 47,1730840858 view
W28 Wegunterführung A 14 57,4 9,7973371739 47,1611786029 view
W30 Unterführung der L81 A 14 57,6 9,7998320167 47,1597642837 view
W29 Schesatobelbrücke A 14 57,5 9,7987184069 47,1602730409 view
W34 Kollektor A 14 58,9 9,8121571892 47,1528275002 view
W32 Alvierbachbrücke A 14 58,5 9,8087222852 47,1548218174 view
W31a Entwässerungsdurchlass A 14 58,5 9,8081683253 47,1549421105 view
W31 Wegunterführung A 14 58,4 9,8077182745 47,1555620722 view
W38 Überführung des Schleppgleises Bürs A 14 59,7 9,8186059019 47,1467812487 view
W36 Überführung der Spuren 100 und 400 A 14 59,2 9,8146592027 47,1505841958 view
W41 Viehdurchlass A 14 60,5 9,8248433183 47,1407908896 view
W40 Spritzenbachdurchlass A 14 60,4 9,8242463837 47,1413658629 view
W43b Brücke der Spur 100 über den Mühlbach A 14 61,4 9,8337842403 47,1369226688 view
W43a Brücke der Spur 100 über den Werkskanal A 14 61,4 9,8335040487 47,1369680865 view
W42a Illbrücke 10 der Spur 100 A 14 61,4 9,8320893163 47,1372037475 view
W42b Brücke über den Erhaltungsweg A 14 61,3 9,8328346586 47,1372754639 view
W43 Brücke über B188 Mühlbach und Werkskanal A 14 61,3 9,8337539655 47,1372632495 view
W42 Illbrücke 9 A 14 61,2 9,8319537133 47,1373412808 view
A21.R1 A1 BEI EICHGRABEN A 21 0,0 15,9670402524 48,1550370505 view
A21.U01 A1 UND A21 BEI EICHGRABEN A 21 0,0 15,9668485215 48,1545924278 view
A21.01 L125 bei Eichgraben A 21 0,6 15,9722747657 48,1516251996 view
A21.R2 TALEINSCHNITT LH125 BEI EICHGRABEN A 21 0,0 15,9731390859 48,1528659244 view
A21.02 L125 bei Altlengbach A 21 1,5 15,9823645535 48,1474258925 view
A21.03 GRABEN (HANGBRÜCKE) BEI ALTLENGBACH A 21 2,2 15,9821623661 48,1412823698 view
A21.05 Weg bei Hochstraß A 21 2,9 15,9762895743 48,1368706433 view
A21.04 GRABEN (HANGBRUECKE) BEI ALTLENGBACH A 21 2,8 15,9767513834 48,1373821969 view
A21.U02 A21 BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 3,3 15,9732002524 48,1336582687 view
A21.06 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 5,0 15,9709427004 48,1191113752 view
A21.07 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 5,8 15,9754940716 48,1121233864 view
A21.08 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 6,2 15,9787419431 48,1088943657 view
A21.09 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 6,8 15,9803968554 48,104283692 view
A21.10 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 8,3 15,9924331344 48,0953701334 view
A21.12 LH110 U. SCHWECHAT BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 10,6 16,0188421769 48,0866313503 view
A21.11 LH110 U. LAMMERAUBACH B.KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 10,1 16,0121734379 48,0874135945 view
A21.13 Forstweg und Betriebsumkehr Klausenleopoldsdorf A 21 10,9 16,0236370144 48,0857212385 view
A21.14 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 11,7 16,0338229124 48,0833973948 view
A21.16 WEIDENBACH BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 12,9 16,0486230438 48,0807888593 view
A21.15 FORSTWEG BEI KLAUSENLEOPOLDSDORF A 21 12,6 16,0445584638 48,081541854 view
A21.18 RAMPEN (AUF- UND ABFAHRT) BEI ALLAND A 21 14,9 16,0667314041 48,0681698278 view
A21.17 HANFBACH bei Alland A 21 14,4 16,0623174207 48,0716723999 view
A21.21 FORSTWEG BEI ALLAND A 21 15,7 16,0736483906 48,0623968069 view
A21.20 FORSTWEG BEI WEISSENWEG A 21 15,5 16,0718131483 48,0633582955 view
A21.19 FORSTWEG BEI WEISSENWEG A 21 15,3 16,0695906933 48,0649993342 view
A21.22 FORSTWEG U. GERINNE TALUEBERGANG ALLAND A 21 16,4 16,0820639736 48,0614248141 view
A21.23 RAMPE SCHWECHAT-ALLAND BEI ALLAND A 21 17,0 16,0911039706 48,0609279921 view
A21.24 RAMPE ALLAND-STEINHAEUSL BEI ALLAND A 21 17,2 16,093607245 48,0604123451 view
A21.25 FORSTWEG BEI ALLAND A 21 17,6 16,0978387838 48,0582859025 view
A21.26 FORSTWEG BEI HEILIGENKREUZ A 21 19,0 16,113484681 48,0607675216 view
A21.27 TALUEBERGANG SATTELBACH A 21 19,6 16,1181924984 48,0642665966 view
A21.28 FORSTWEG U. DORNBACH BEI HEILIGENKREUZ A 21 20,5 16,1299865295 48,0630104236 view
A21.29 FORSTWEG BEI HEILIGENKREUZ A 21 21,6 16,1437835184 48,0585066737 view
A21.30 TALUEBERGANG SITTENDORF A 21 24,3 16,169331998 48,0693109818 view
A21.31 SPARBACH BEI SPARBACH A 21 26,0 16,1898998947 48,0720726447 view
A21.32 GEMEINDEWEG BEI SPARBACH A 21 26,0 16,1900198452 48,0720565909 view
A21.S02 SPARBACH BEI SPARBACH A 21 26,4 16,1951188995 48,0701776848 view
A21.33 L2095 U. GERINNE BEI SPARBACH A 21 27,9 16,2107283224 48,0779614543 view
A21.34 L2096 U. GERINNE TALUEBERGANG WEISSENBACH A 21 28,3 16,2142695694 48,0813215565 view
A21.35 FORSTWEG bei Weissenbach A 21 28,7 16,2189069364 48,0829054904 view
A21.36 FORSTWEG BEI WEISSENBACH A 21 29,5 16,2289181199 48,0851343977 view
A21.37 WEG BEI GIESSHÜBL (TÜ GIESSHÜBL) A 21 30,9 16,2383103666 48,0957228029 view
A21.40 EISENHUETTELSTRASSE BEI PERCHTOLDSDORF A 21 34,9 16,2817834989 48,115232744 view
A21.39 B13 (GATTRINGER STRASSE) BEI BRUNN A.GEB. A 21 34,2 16,274686714 48,1117285603 view
A21.38 SCHILLERSTR.+ 1.WR.HQ.-WL. BEI BRUNN A 21 34,1 16,2732497907 48,1111219919 view
A21.41 SUEDBAHN BEI PERCHTOLDSDORF A 21 35,3 16,2864635283 48,1158067067 view
A21.R2a Überführung der Rampe 900 über die Rampe 600 bei B A 21 35,8 16,2945540229 48,115798035 view
A21.42 B12 BEI BRUNN A. GEB. A 21 35,4 16,2889358741 48,115970562 view
A21.R2b Überführung der Rampe 1000 über die Rampe 500 u. 6 A 21 35,8 16,2951050019 48,1156041459 view
A21.43 B17 U. LOKALBAHN WIEN-BADEN IN VOESENDOR A 21 37,7 16,3177921313 48,1211387216 view
A21.45 A2 BEI VOESENDORF A 21 38,2 16,3241325384 48,1190669336 view
A21.45a Brücke der A21 über die Rampe A21.R1 im Knoten Vös A 21 38,0 16,3221670649 48,1196637297 view
A21.R3 Brücke der Rampe A2.R5 über die Rampe A21.R1 im KN A 21 38,2 16,3217162547 48,1186272837 view
A21.46 A2 BEI VOESENDORF A 21 38,2 16,3246411195 48,1202430712 view
A21.R3a Brücke der Rampe A2.R5 über den Kollektor Mödling A 21 38,2 16,3225345984 48,117701082 view
2240 Knoten Donaupark Bri-Brü über A 22 A 22 0,0 16,402005073 48,2401944897 view
2248 Grünbrücke Donaupark (EN 41) A 22 0,0 16,4064825313 48,2363310068 view
2266 EN 58 Rampe 300 K A 22 0,0 16,4425372853 48,2105566218 view
2262 Anschlussstelle Kaisermühlentunnel (EN 55) A 22 1,7 16,4279475053 48,2197144017 view
2261 Portal Lärmschutztunnel (EN 54) A 22 1,6 16,4261682844 48,220933693 view
2259 Lärmschutztunnel Kaisermühlen (EN 53) A 22 1,7 16,4220401462 48,223868905 view
2145 Knoten Donaupark Auffahrt zur Brigittenauer Brücke A 22 4,4 16,4003434599 48,2410947924 view
2242 Knoten Donaupark Abfahrt Bri_Brücke zur A22 A 22 4,4 16,4022242181 48,2395904036 view
2241 Knoten Donaupark Auffahrt von A22 auf Bri_Brücke A 22 4,4 16,4017669095 48,2405224295 view
2137 EN 17, A22 Ri. Süd - Auffahrt zur Nordbrücke A 22 6,7 16,3842183037 48,2572507908 view
2108 Äugelbrücke A 22 6,7 16,3874353745 48,2579187625 view
2139 EN 19 A 22 6,7 16,3871708455 48,2583308092 view
2109 Brücke Jedlesee ü.d.Jedleseer Straße A 22 6,7 16,3898355336 48,2589146884 view
1911 Nußdorfer Brücke A 22 6,7 16,3725801672 48,2514012288 view
2003 Brücke i. Z. d. A22 über Fußweg A 22 6,7 16,3737550941 48,2527209856 view
1964 Knoten Nußdorf A 22 6,7 16,3746080196 48,2536178455 view
2002 Nordbrücke A 22 6,7 16,3802462835 48,2550398659 view
2136 EN 16, Auffahrt zur A22 Ri Süd (ü. Rampe 702) A 22 6,7 16,3838127737 48,2582162991 view
2138 EN 18, Abfahrt von der Nordbrücke A 22 6,7 16,3848774133 48,2564232114 view
2102 Hochstraße Floridsdorf I A 22 6,7 16,3959526809 48,2641099321 view
2102 Hochstraße Floridsdorf I A 22 6,7 16,3951734819 48,2636685138 view
2110 Tunnel Arnoldgasse A 22 6,7 16,3934810378 48,2605486455 view
2005 Schongauerbrücke A 22 6,7 16,3731028668 48,2508112497 view
2102 Hochstraße Floridsdorf I A 22 6,7 16,3950806508 48,2629107928 view
2112 EN 1, Höhe Scheydgasse A 22 9,7 16,3652845292 48,2811782868 view
2129 Marchfeldkanalbrücke EN 9 (Zufahrt A22) FB 905 A 22 9,7 16,3697850961 48,2814528139 view
2122 EN 2, A22 Ri Süd Ausfahrt Strebersdorf (EN 2) A 22 9,7 16,3664018792 48,2800535358 view
A22.02 MARCHFELDKANAL BEI LANGENZERSDORF A 22 12,3 16,3480789994 48,3011161306 view
A22.01 ORTSSTRASSE BEI LANGENZERSDORF A 22 12,2 16,3490675405 48,300008592 view
A22.03 DONAUGRABEN BEI KORNEUBURG A 22 14,3 16,3445749633 48,3183977617 view
A22.04 SCHUTZBAUWERK UEBER KUEHLWASSERLEITUNG A 22 15,7 16,3366559319 48,3294965498 view
A22.R4 WERKSBAHN BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,337038423 48,3331091901 view
A22.R2 WERKSBAHN ZUM WKW BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,3374279586 48,3326347119 view
A22.R3 OEBB BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,336331319 48,3323054859 view
A22.R1 OEBB BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,337189766 48,3310910724 view
A22.S02 KUEHLWASSERLEITUNG BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,3354926063 48,328777467 view
A22.U3 ÜBERFÜHRUNG U. RAMPE 3/4 ÜBER A22 BEI KORNEUB. A 22 15,8 16,3342791008 48,331647271 view
A22.R4a BRÜCKE ÜBER DIE NORDWESTBAHN BEI KORNEUBURG A 22 15,8 16,3366059454 48,3319285249 view
A22.05 GEMEINDESTRASSE U. INDUSTRIEGLEIS B. KORNEUBURG A 22 16,3 16,3316624792 48,333733349 view
A22.06 KANALSTRASSE BEI KORNEUBURG A 22 16,7 16,327774521 48,3369202645 view
A22.07 L1121 BEI KORNEUBURG A 22 17,2 16,3244472952 48,3403399178 view
A22.09 GEMEINDESTRASSE BEI KORNEUBURG A 22 17,9 16,3205260667 48,3460041351 view
A22.09B Brücke der A22 über die Rampe 300 A 22 19,7 16,3081919529 48,3596092788 view
A22.09A Brücke der A22 über die Rampe 400 A 22 19,7 16,3080152714 48,3597376326 view
A22.10 WEG BEI LEOBENDORF A 22 20,3 16,3024376794 48,3636701734 view
A22.11 ROHRBACH BEI SPILLERN A 22 21,1 16,2942156246 48,3687210649 view
A22.12 WEG BEI SPILLERN A 22 24,2 16,2548330648 48,3757690771 view
A22.13 SENNINGBACH BEI STOCKERAU A 22 25,6 16,2356576146 48,3765631289 view
A22.14 FUSSWEG BEI STOCKERAU A 22 26,6 16,2230910225 48,3781300792 view
A22.15 AUSTRASSE BEI STOCKERAU A 22 27,6 16,2097587293 48,3813144791 view
A22.16 GOELLERSBACH BEI STOCKERAU A 22 28,8 16,1947511314 48,3811908672 view
A22.17 RAMPE KORNEUB.-KREMS U. RAMPE KREMS-HOLLABRUNN A 22 29,6 16,1842238217 48,3831631888 view
1215 Altmannsdorfer Tunnel ES10 A 23 0,2 16,3188329951 48,1580875831 view
2309 Abfahrt Sterngasse ES12 A 23 1,5 16,3417751783 48,1508117002 view
2315 ES 8, über Triester Straße und Badner Bahn A 23 1,5 16,3391427355 48,1526152604 view
2310 A 23 über die Triester Straße ES7 A 23 1,6 16,3387149559 48,1526370406 view
2308 Hochstraße Inzersdorf (ES11) A 23 2,2 16,3463695939 48,1514062622 view
1015 Hochstraße Inzersdorf A 23 2,5 16,3518001682 48,1525826766 view
1014 Brücke über die Neilreichgasse A 23 3,2 16,3567580993 48,1525371206 view
1019 Laaerbergtunnel (ES 19) A 23 5,8 16,3835071571 48,1609274963 view
1034 Unterführung der Puchsbaumgasse A 23 7,3 16,3941691462 48,1703937717 view
1035 Fußgehersteg ü.d. A 23 A 23 7,6 16,3990985248 48,170565066 view
1032 Knoten Arsenal Fahrbahn 3000 A 23 7,6 16,3995391457 48,1717196563 view
1032 Knoten Arsenal Fahrbahn 3000 A 23 7,6 16,398437933 48,1724503787 view
1032 Knoten Arsenal Fahrbahn 3000 A 23 7,6 16,3987406385 48,1722016615 view
1128 Knoten Arsenal (ES 22) A 23 7,9 16,3995927622 48,1750386653 view
1033 Knoten Arsenal Fahrbahn 500 A 23 7,7 16,3976728431 48,17182803 view
0329 Hochstraße St. Marx,TW 9 A 23 8,7 16,401963617 48,1805311905 view
0331 Hochstraße St. Marx,TW 11 A 23 8,7 16,4028278403 48,1805768821 view
0326 Hochstraße St. Marx,TW 6 A 23 8,6 16,401193833 48,1789332717 view
0323 Hochstraße St. Marx.TW 3 A 23 8,6 16,4003114983 48,1794243385 view
0330 Hochstraße St. Marx,TW 10 A 23 8,6 16,4030189289 48,1809474294 view
0327 Hochstraße St. Marx,TW 7 A 23 8,6 16,4009448791 48,1811793586 view
0328 Hochstraße St. Marx,TW 8 A 23 8,6 16,4020881904 48,180979118 view
0320 Hochstraße St.Marx, Kn. Landstraße A 23 8,6 16,4040651388 48,1814371817 view
0324 Hochstraße St. Marx,TW 4 A 23 8,5 16,4012934034 48,1799887334 view
0325 Hochstraße St. Marx,TW 5 A 23 8,5 16,40102998 48,1791767988 view
0315 Hochstraße St. Marx,TW 1 A 23 8,2 16,399929552 48,1774858679 view
0322 Hochstraße St. Marx,TW 2 A 23 8,2 16,4001468809 48,1772178842 view
0347 Hochstraße St. Marx,TW 27 A 23 8,9 16,4041193111 48,1823907597 view
0346 Hochstraße St. Marx,TW 26 A 23 8,8 16,4036699316 48,1821920569 view
0342 Hochstraße St. Marx,TW 22 A 23 9,9 16,4116191589 48,189738127 view
0340 Hochstraße St. Marx,TW 20 A 23 9,7 16,4093277414 48,1881702756 view
0334 Hochstraße St. Marx,TW 14 A 23 9,6 16,4072227606 48,1864493572 view
0335 Hochstraße St. Marx,TW 15 A 23 9,6 16,4085807609 48,1868316168 view
0337 Hochstraße St. Marx,TW 17 A 23 9,6 16,4091173734 48,1869449886 view
0332 Hochstraße St. Marx,TW 12 A 23 9,6 16,4067048262 48,1868316231 view
0336 Hochstraße St. Marx,TW 16 A 23 9,6 16,4075840188 48,1874499781 view
0341 Hochstraße St. Marx,TW 21 A 23 9,6 16,4094274378 48,187347849 view
0339 Hochstraße St. Marx,TW 19 A 23 9,6 16,4088510452 48,1883552902 view
0333 Hochstraße St. Marx,TW 13 A 23 9,4 16,4070463019 48,1866094102 view
0348 Hochstraße St. Marx,TW 28 A 23 9,1 16,404827591 48,1844308791 view
0344 Hochstraße St. Marx,TW 24 A 23 10,1 16,4136481887 48,191117799 view
0343 Hochstraße St. Marx,TW 23 A 23 10,5 16,4136342743 48,1918076873 view
0205 Erdberger Brücke A 23 10,4 16,4163455273 48,1929788592 view
0345 Hochstraße St. Marx,TW 25 A 23 10,5 16,4150045701 48,1911254144 view
0212 Prater Hochstraße A 23 11,0 16,4245318858 48,1986031733 view
0213 Heustadlsteg u. A23 A 23 11,3 16,4235511332 48,1979319677 view
0214 Praterbrücke A 23 12,3 16,437804919 48,207663868 view
0241 Wehliohr-Bustunnel A 23 12,4 16,4307272707 48,2039627818 view
2215 Brücke über das Mühlwasser Auffahrtsrampe auf A23 A 23 13,2 16,4454894955 48,215055947 view
2274 Direkte Rampe B3b A 23 13,2 16,4464122805 48,2143509098 view
2278 Knoten Kaisermühlen-Rampe XI A 23 13,2 16,4459752137 48,2150217028 view
2218 Mittlere Pumpwerkbrücke A 23 13,2 16,4406230524 48,2113027075 view
2217 Nördl.Pumpwerkbrücke A 23 13,2 16,4406286991 48,2118903489 view
2267 EN 59 Rampe 6 A 23 13,2 16,4441172152 48,2093165482 view
2219 Südliche Pumpwerkbrücke A 23 13,2 16,4432423307 48,2095809521 view
2279 Knoten Kaisermühlen-Rampe XII A 23 13,2 16,4477254871 48,2139685147 view
2216 Brücke über das Mühlwasser - Abfahrtsrampe von A23 A 23 13,2 16,4466428693 48,2150547414 view
2277 Knoten Kaisermühlen-Brücke ü. d. Mühlwasser A 23 13,7 16,4467287191 48,2141826397 view
2276 Neuhaufenstraßenbrücke A 23 A 23 14,1 16,4470648873 48,2174406687 view
2281 Stadlauer Tunnel A 23 14,9 16,449978733 48,225677164 view
2288 Stiegenturm Stadlauer Ohr A 23 15,6 16,4510269681 48,2308646571 view
2208 Personentunnel EKS A 23 15,7 16,452935606 48,2301458495 view
2283 Tieflage 2 - Rampen R 3/ 200 A 23 15,7 16,4532981669 48,2312420291 view
2284 Tieflage 2 - Hirschstettner Tunnel A 23 15,9 16,454392552 48,2333467859 view
2291 HS 1 Anschlußstelle Hirschstetten bei Gärtnerei A 23 16,8 16,4594598062 48,2394171821 view
2292 HS 2 Hirschstettnerbrücke A 23 16,9 16,4602191498 48,2405750638 view
A025.002 L67 KN HAID R3 WEGUNTERFÜHRUNG A 25 0,0 14,2353386041 48,1920555282 view
A025.003 L66 KN HAID R1 UNTERFÜHRUNG SIPBACH A 25 0,0 14,2288974484 48,1927575006 view
A025.004 L65 UNTERFÜHRUNG SIPBACH 2 A 25 0,2 14,2283132251 48,1919573388 view
A025.006 L62 UNTERFÜHRUNG WEYERBACH A 25 1,6 14,2104594338 48,1971373944 view
A025.005 L64 UF TRAUNUFERSTRASSE A 25 1,1 14,2169397172 48,1960928025 view
A025.007 L61 WEGUNTERFÜHRUNG PUCKING 2 A 25 2,5 14,1989459366 48,1970492028 view
A025.008 L60 UNTERFÜHRUNG BETRIEBSUMKEHR A 25 3,5 14,1859119671 48,1940033031 view
A025.009 L59 WEGUNTERFÜHRUNG PUCKING 1 A 25 4,3 14,1754712193 48,19171878 view
A025.010 L58 WEGUNTERFÜHRUNG SAMMERSDORF A 25 5,5 14,1610404034 48,1877422484 view
A025.012 L56 WEGUNTERFÜHRUNG OBERSINNERSDORF A 25 7,7 14,1356857588 48,1768664902 view
A025.013 L55 UF MARCHTRENKERSTRASSE L534 A 25 8,8 14,1218445165 48,1745512025 view
A025.013A L54A SCHLEISSHEIMERBACHBRÜCKE A 25 8,8 14,1198616998 48,1757836952 view
A025.013B L54B RADWEGDURCHLASS A 25 8,8 14,1216132605 48,1740027481 view
A025.014 L54 UNTERFÜHRUNG SCHLEISSHEIMERBACH A 25 9,0 14,1199611743 48,1746267207 view
A025.015 L53 TRAUNBRÜCKE MARCHTRENK A 25 9,1 14,1161846352 48,1750472601 view
A025.017 L51 SCHIFFERMÜLLERBACH DURCHLASS A 25 10,4 14,1022356927 48,1803931973 view
A025.016 L52 WEGUNTERFÜHRUNG AU A 25 10,1 14,1058272038 48,178392915 view
A025.019 L49 MÜHLBACHDURCHLASS A 25 10,7 14,0992188367 48,1821169349 view
A025.025A L43A ÜBERFÜHRUNG AST ÖBB TERMINAL A 25 12,8 14,0748400356 48,1904858588 view
A025.028 L41 GRÜNBACHDURCHLASS A 25 14,5 14,051810696 48,1914082928 view
A025.030 L39 WEGUNTERFÜHRUNG UNTERLEITHEN A 25 15,6 14,0370823234 48,1904983735 view
A025.033 L37 AST WELS NORD UNTERFÜHRUNG B137 A 25 16,9 14,0223251245 48,1857474872 view
A025.031 L38 UNTERFÜHRUNG EFERDINGERSTRASSE A 25 16,2 14,030182244 48,1889632656 view
A025.034 L36 UNTERFÜHRUNG GRIESSKIRCHNERSTRASSE A 25 17,4 14,0153254935 48,1835200139 view
A008.040 J107 RAMPENÜBERFÜHRUNG A25-A8 RIFA WELS A 25 19,7 13,991941941 48,1759746008 view
A025.038 J109 KN WELS A8-A25-R1 UF INNBACHTALSTRASSE A 25 19,7 13,9913341494 48,1734930912 view
KE.R3.01 Brücke über die B7 S 1 0,0 16,4738749913 48,3471089639 view
KE.W5.01 Brücke über einen Abzugsgraben S 1 0,1 16,4828976007 48,3560764562 view
KE.R3.02 Brücke über die R400 S 1 0,8 16,4819715848 48,3503074743 view
KE.R7.03 Brücke über die R500 S 1 0,7 16,4798998565 48,3487627515 view
KE.R7.02 Brücke über die R300 S 1 0,6 16,4810317355 48,3488953655 view
KE.R7.01 Brücke über die R400 S 1 0,4 16,4832834335 48,3487708479 view
KE.R5.01 Brücke über die B7 S 1 1,0 16,4739921572 48,347243958 view
KE.R7.04 Brücke über die B7 S 1 1,2 16,4741398997 48,3474412501 view
KE.R3.04 Brücke über einen Abzugsgraben S 1 1,4 16,4834240561 48,3558300019 view
S1.01 Brücke über die Laxenburgerstraße S 1 3,3 16,3548408564 48,129734026 view
S1.Ü07B Brücke der B6 über die S1 S 1 8,3 16,3544570307 48,3643615628 view
S1.Ü07A Brücke der B6 über die S1 S 1 8,2 16,3555478793 48,3643737973 view
S1.Ü02 Brücke über die Rampe 705 in Schwechat S 1 13,0 16,4802290343 48,1244196733 view
S1.03 Brücke über die S7 und Anschlussbahn OMV S 1 15,3 16,4872029591 48,1422883126 view
S1.04 Brücke über die Anschlußbahn OMV S 1 15,4 16,4870283842 48,1436351664 view
S1.05 Brücke über L2066 und die Schwechat in Schwechat S 1 16,0 16,4881494535 48,1486809988 view
S1.102 Brücke über den Seyringer Graben und einen Wirtsch S 1 38,4 16,5108174914 48,3059092882 view
S1.101 Brücke über den Marchfeldkanal und und 2 Wirtschaf S 1 38,1 16,5096729128 48,303516272 view
S1.103 Brücke über den Seyringer Graben S 1 43,2 16,4975119764 48,3439138858 view
S1.01R Brücke über die L12 S 1 46,7 16,438429777 48,3448178803 view
S1.01 Brücke über einen Wirtschaftsweg und eine Wildquer S 1 47,0 16,4482884971 48,3476211596 view
S1.02 Brücke über die L12 S 1 47,8 16,438411458 48,3450900023 view
S1.03 Brücke über den Lange Graben und eine Wildquerung S 1 48,6 16,4275467638 48,3439685935 view
S1.04 Ra Brücke über Tresdorfer Graben, Rampe S 1 54,8 16,3522686676 48,3646140678 view
S1.04 Brücke über den Tresdorfer Graben S 1 54,9 16,3525836942 48,3643772689 view
2293 HS 3 Oberfeldbrücke Anschlußstelle Hirschstetten S 2 0,1 16,4606206961 48,2412204858 view
B22 A200 Überplattung der S2-Breitenleer Straße S 2 1,5 16,4715000676 48,2517378032 view
B22 A300 Überplattung der S2-Rautenweg S 2 2,4 16,4755177906 48,2592077553 view
B22A4-3 Unterführung Zubringer AST Hermann-Gebauer-Str. S 2 3,4 16,4784031401 48,2674030347 view
B22A5 Grünbrücke - Biotopversuch S 2 4,2 16,4905518396 48,2674479731 view
S3.02 OEBB BEI UNTERZOEGERSDORF S 3 0,6 16,1788003316 48,3866047275 view
S3.01 LH45 BEI UNTERZOEGERSDORF S 3 0,2 16,1817052946 48,3842653553 view
S3.03 B4 BEI STOCKERAU S 3 1,0 16,1767859194 48,3903109774 view
S3.04 L1131 BEI OBEROLBERNDORF S 3 3,5 16,1699437785 48,4123394862 view
S3.05 L31 BEI SIERNDORF S 3 4,8 16,1596623705 48,4210095976 view
S3.06 SILBERBACH BEI SIERNDORF S 3 5,8 16,1612834986 48,4295935937 view
S3.07 L1132 bei Sierndorf S 3 6,4 16,1643644659 48,4346617066 view
S3.08 FELDWEG BEI HOEBERSDORF S 3 7,3 16,1634897179 48,4427131107 view
S3.10 FELDWEG BEI UNTERMALLEBERN S 3 8,4 16,161350928 48,4529562056 view
S3.09 GRABEN BEI HOEBERSDORF S 3 8,3 16,16182816 48,4516015354 view
S3.11 FELDWEG BEI OBERMALLEBARN S 3 9,6 16,1521344973 48,4615328134 view
S3.10a FUSSWEG ZUM FRIEDHOF BEI OBERMALLEBARN S 3 9,5 16,1549250418 48,4603093199 view
S3.12 BRÜCKE BEI AST OBERMALLEBARN - RAMPE R3+R4 S 3 10,0 16,1479218472 48,4626821314 view
S3.13 GRABEN BEI OBERMALLEBERN S 3 10,4 16,1431033418 48,4639863578 view
S3.14 FELDWEG BEI VIENDORF S 3 11,1 16,1354630305 48,4680347141 view
S3.15 GRABEN UND FELDWEG BEI VIENDORF S 3 12,3 16,1292717083 48,4780382069 view
S3.16 FELDWEG BEI GÖLLERSDORF S 3 13,6 16,1181227347 48,4866627415 view
S3.17 WISCHATALERGRABEN UND FELDWEG BEI GÖLLESDORF S 3 14,7 16,1077116388 48,4939171946 view
S3.18 L1137 BEI GROSS STELZENDORF S 3 15,7 16,1030424231 48,5017885172 view
S3.19 TALÜBERGANG GROSSSTELZENDORF S 3 16,1 16,0995962415 48,5048514317 view
S3.20 FELDWEG BEI GROSS STELZENDORF S 3 17,6 16,0874825383 48,5150075857 view
S3.21 RASCHALAERGRABEN BEI RASCHALA S 3 20,7 16,0797848697 48,5428537896 view
S3.22 L1083 BEI RASCHALA S 3 20,8 16,0797033082 48,5432081243 view
08050 Br. d. S369 ü.e. Feldweg bei Walbersdorf S 4 0,0 16,4181240998 47,7485835913 view
08076 Brücke über einen Feldweg bei Sigleß S 4 1,2 16,3973462507 47,7606330655 view
08074 Brücke über einen Feldweg bei Sigleß S 4 1,7 16,3933857895 47,7631361745 view
08075 Brücke über den Edlesbach bei Sigleß S 4 1,5 16,3952638435 47,7619529869 view
08073 Br.ü.d.L 221 e.Ger.u.e.Feldw. bei Sigleß S 4 2,4 16,3862525715 47,7673671836 view
08071 Br.ü.d.Edelbach u. 2 Feldw.b. Pöttsching S 4 4,8 16,3593785756 47,7790720749 view
08067 Brücke über die L 220 bei Pöttsching S 4 6,2 16,3420982145 47,7832958734 view
08066 Brücke über einen Feldweg bei Sauerbrunn S 4 7,3 16,32757129 47,784271914 view
08064 Brücke ü.d. ÖBB und L 219 bei Sauerbrunn S 4 8,3 16,3154021249 47,7847071851 view
08063 Brücke über einen Feldweg bei Neudörfl S 4 9,1 16,3037699094 47,7854906283 view
08061 Brücke über einen Feldweg bei Neudörfl S 4 10,8 16,2828653662 47,7910893597 view
08062 Br.ü.d.Zubr.Neud.u.e.Feldw. bei Neudörfl S 4 10,2 16,2894311704 47,7892475702 view
08060 Br. ü. d. ÖBB u. 2 Feldwege bei Neudörfl S 4 11,4 16,2743826585 47,7934241154 view
08057 Brücke ü.d. Leitha b. Neudörfl Landesgr. S 4 12,0 16,2687367095 47,7949835811 view
S4.01 LEITHA BEI WIENER NEUSTADT S 4 12,0 16,2686670391 47,7950020285 view
S4.03C MUEHLBACH BEI WIENER NEUSTADT S 4 12,7 16,2560560931 47,7980468836 view
S4.03B MUEHLBACH BEI WIENER NEUSTADT S 4 12,8 16,2589162093 47,7970702978 view
S4.02 B17 BEI WIENER NEUSTADT S 4 12,7 16,2602117163 47,7974845985 view
S4.03 MUEHLBACH BEI WIENER NEUSTADT S 4 12,8 16,2609839866 47,7963740028 view
S4.04 OEBB U. 2 FELDWEGE BEI KATZELSDORF S 4 13,4 16,2560490053 47,7920064831 view
S4.05 L4090 BEI KATZELSDORF S 4 13,8 16,2536974622 47,788821616 view
S4.06 OEBB U. 2 FELDWEGE BEI KATZELSDORF S 4 14,4 16,24883794 47,7851213469 view
S4.07 LH148 BEI WIENER NEUSTADT S 4 14,8 16,2440277396 47,7838706512 view
S4.07A WIRTSCHAFTSWEG BEI WIENER NEUSTADT S 4 15,2 16,2375209212 47,7840974087 view
S4.R1 KEHRBACH BEI WIENER NEUSTADT S 4 15,6 16,2338958936 47,7865398711 view
S4.08 B54 U. WERKSKANAL BEI WIENER NEUSTADT S 4 15,6 16,2332494627 47,7854297445 view
S4.09 FELDWEG BEI WIENER NEUSTADT S 4 16,4 16,2238569939 47,7877975852 view
S5.01 STRANZENDORFERBACH BEI SCHMIDA S 5 4,0 16,1272970656 48,3735965807 view
S5.S01 WIRTSCHAFTSWEGBRÜCKE ÜBER DEN STRANZENDORFERBACH S 5 4,0 16,1273253699 48,3734200273 view
S5.02 WIRTSCHAFTSWEG BEI SCHMIDA S 5 5,6 16,1081150478 48,3677422916 view
S5.03 BRÜCKE ÜBER DIE SCHMIDA BEI PERZENDORF S 5 9,0 16,0657200534 48,3623967775 view
S5.04 Brücke über ÖBB und B19 bei Tulln S 5 9,7 16,0563108694 48,3626958601 view
S5.05 KRAMPUGRABEN BEI FRAUENDORF S 5 20,2 15,925054362 48,3807841227 view
S5.06 BRÜCKE ÜBER L2177 BEI WINKL S 5 23,6 15,8979761611 48,4029600426 view
S5.07 FELDWEG BEI KOLLERSDORF S 5 26,7 15,8566537866 48,4101749807 view
S5.07A WILDDURCHLASS BEI SEEBARN S 5 28,2 15,8375684762 48,4102309289 view
S5.08 FELDWEG BEI SEEBARN AM WAGRAM S 5 29,2 15,8235374717 48,4101059221 view
S5.09 FELDWEG BEI SEEBARN AM WAGRAM S 5 30,6 15,8055212308 48,4075360044 view
S5.S02 Wirtschaftsweg über den Feuersbrunnergr. bei Seeba S 5 31,2 15,7967158916 48,4078254424 view
S5.10 Feuersbrunnergraben bei Seebarn S 5 31,2 15,7967062077 48,4074722313 view
S5.12 UNTERFÜHRUNG FUSS- UND RADWEG BEI GRAFENWÖRTH S 5 32,7 15,7782135258 48,4114595133 view
S5.11 FELDWEG BEI GRAFENWOERTH S 5 32,2 15,7846224613 48,4106551736 view
S5.13 FELDWEG BEI GRAFENWOERTH S 5 33,6 15,7655072954 48,4115916653 view
S5.14 Brücke über den Mühlkamp S 5 35,0 15,748204233 48,408660639 view
S5.U18neu Überführung Rampe 4 über S5 im Knoten Jettsdorf S 5 35,4 15,7456290638 48,408252522 view
S33.U15 Überführung Rampe 3 über S33 im Knoten Jettsdorf S 5 35,4 15,7428445399 48,407172274 view
S5.16 FELDWEG BEI SCHLICKENDORF S 5 38,4 15,7028936184 48,4126796836 view
S5.15 KAMP BEI GRUNDDORF S 5 38,1 15,7066798818 48,4125017841 view
S5.18 ANSCHLUSSSTELLE KREMS-OST BEI KREMS S 5 41,9 15,6586098347 48,403644463 view
S5.17 FELDWEG BEI ALTWEIDLING S 5 41,3 15,6658818639 48,4062375851 view
S5.20 HAFENEINFAHRT BEI KREMS S 5 42,8 15,6466211215 48,4022625306 view
S5.19 KREMS BEI KREMS S 5 42,1 15,6561403907 48,4029539764 view
S5.21 FUSSGAENGERWEG IN WEINZIERL S 5 43,5 15,6375860847 48,4044353475 view
S6.01 RAMPE SEEBENSTEIN-GRAZ BEI SEEBENSTEIN S 6 1,4 16,1244724323 47,7117325469 view
S6.02 FELDWEG U. NATSCHBACH BEI NATSCHBACH S 6 3,6 16,0975775168 47,706236673 view
S6.01A RAMPEN 100 BZW. 300 BEI NATSCHBACH S 6 3,3 16,1007327944 47,7071059358 view
S6.U08 S6 BEI WARTMANNSTETTEN S 6 4,8 16,0832888632 47,7018486799 view
S6.R1 FELDWEG BEI WARTMANNSTETTEN S 6 4,8 16,0811248731 47,7060091997 view
S6.03 FELDWEG BEI WARTMANNSTETTEN S 6 5,9 16,0699213382 47,6968850897 view
S6.04 L4148 BEI UNTERDANEGG S 6 6,7 16,0585004532 47,6924682449 view
S6.06 GERINNE BEI GRAFENBACH S 6 9,6 16,0281974979 47,6795801811 view
S6.05 FELDWEG BEI GRAFENBACH S 6 9,4 16,0302636539 47,6804427487 view
S6.07 FELDWEG BEI GRAFENBACH S 6 9,8 16,0222513409 47,6789509039 view
S6.08 GERINNE BEI GRAFENBACH S 6 10,9 16,0138461752 47,67583124 view
S6.09 PFENNIGBACH BEI GRAFENBACH S 6 11,4 16,0071447572 47,6740156352 view
S6.10 FELDWEG BEI GRAFENBACH S 6 12,0 16,0003344058 47,6720952254 view
S6.12 KAPELLENGRABEN BEI GRAFENBACH S 6 12,7 15,9914051155 47,6737919028 view
S6.11 GANABACH BEI GRAFENBACH S 6 12,1 15,9991350057 47,6721612658 view
S6.14 FELDWEG BEI GRAFENBACH S 6 13,7 15,9806418462 47,6696473185 view
S6.13 WIESENBACH BEI KÖTLACH S 6 13,4 15,9835575969 47,6704356298 view
S6.15 WIESENBACH BEI GRAFENBACH S 6 13,8 15,9789769229 47,6696598477 view
S6.16 GROISSBACH BEI ENZENREITH S 6 14,5 15,971194314 47,6671663885 view
S6.17 FELDWEG BEI ENZENREITH S 6 14,6 15,9695934029 47,6664877421 view
S6.18 L4157 (TALUEBERGANG ENZENREITH) S 6 15,9 15,9545466565 47,6631401746 view
S6.19 ANSCHLUSSSTELLENRAMPE BEI GRABEN S 6 17,0 15,9400545995 47,6624017496 view
S6.20 LH134 BEI GRABEN S 6 17,5 15,9332277187 47,6615361728 view
S6.22 WIRTSCHAFTSWEG BEI GLOGGNITZ S 6 17,9 15,9286292064 47,6597553009 view
S6.21 GRABEN S 6 17,5 15,9328552202 47,6614084736 view
S6.23 SOMMERGRABEN S 6 18,6 15,9207625273 47,6569788747 view
S6.24 WEG UND KALTENBACH S 6 19,2 15,9129455915 47,6551894436 view
S6.25 WIRSCHAFTSWEG BEI WEISSENBACH S 6 19,9 15,9039166967 47,6552437896 view
S6.26 DIERZENHOFERGRABEN S 6 20,0 15,9031558823 47,6551845624 view
S6.27 WIRTSCHAFTSWEG BEI WEISSENBACH S 6 20,1 15,9015307659 47,6552565649 view
S6.28 AUEHOFQUELLGRABEN BEI SCHOTTWIEN S 6 21,1 15,888011872 47,6540735814 view
S6.29 GRÜLLBRÜCKE S 6 21,2 15,8873833922 47,6541470334 view
S6.30 TÜ Schottwien - B306 S 6 22,2 15,8707369651 47,6527081229 view
S6.31 WIRTSCHAFTSWEG BEI BREITENSTEIN S 6 23,5 15,8587180756 47,6504681376 view
S6.32 WIRTSCHAFTSWEG BEI SCHOTTWIEN S 6 24,0 15,8541601899 47,6469638116 view
S40 Unterführung der Semmering Ersatzstraße S 6 24,9 15,8498679006 47,6395624366 view
S41 Brücke über die alte Reichsstraße S 6 28,5 15,8126932003 47,6255863567 view
S42 Gerinneunterführung S 6 28,9 15,8081617957 47,6251531669 view
S43 Gerinneunterführung S 6 29,1 15,8050589167 47,6244231977 view
S44 Weg- und Gerinneunterführung S 6 29,3 15,8035478114 47,6239412079 view
S45.1 Unterführung Holzergraben S 6 31,3 15,7779713089 47,6211746713 view
S45 Unterführung Zubringer S 6 31,4 15,777658211 47,6209943628 view
7488 S46 Überführung Verteiler S 6 31,3 15,7741662068 47,6189619135 view
S47 Weg- und Jauernbachunterführung S 6 32,1 15,7692951069 47,6176063979 view
S48 Gerinneunterführung S 6 34,7 15,7411396592 47,6119801393 view
S49 Gerinneunterführung S 6 34,8 15,7404286184 47,6106041347 view
S50 Gerinneunterführung S 6 35,2 15,7366853954 47,6081900174 view
7486 S 52 A Brücke über B306 und Fröschnitz S 6 35,7 15,7320280951 47,604875537 view
7484 S 53 A Brücke über Fröschnitz und Weg S 6 36,1 15,7298392407 47,6020113901 view
7480 S 55 A Unterführung Zubringer S 6 36,8 15,7207148075 47,6012616348 view
7482 S 54 A Brücke über den Wallerbach S 6 36,3 15,7277155663 47,6010767719 view
6564 S 58 A STEINBACHBRÜCKE S 6 37,7 15,7093059678 47,603565198 view
7476 S 57 A Fröschnitzbachbrücke S 6 37,2 15,7159757035 47,6023626016 view
7478 S 56 A Unterführung Schleppliftzufahrt S 6 37,0 15,7185192939 47,6017668547 view
6565 S 59 A HINTERMÜLLERBRÜCKE S 6 38,1 15,7044301913 47,6032061829 view
7473 S 60 B Grabenbrücke S 6 38,4 15,7008095933 47,6027517578 view
6566 AUERSBACHBRÜCKE S 6 39,1 15,6921275663 47,6024863074 view
7025 GANZBACHBRÜCKE I ZU-RAMPE S 6 41,7 15,6637202113 47,5897910906 view
6567 GANZBACHBRÜCKE II S 6 41,7 15,6663026786 47,5872749492 view
6568 GANZBACHBRÜCKE I AB-RAMPE S 6 41,7 15,6638460962 47,5897718675 view
5166 RAMPENBRÜCKE WEST S 6 41,7 15,6653066951 47,5888098539 view
5155 UNTERFÜHRUNG B023 S 6 41,7 15,6656738218 47,5883957482 view
7447 PLATTENDURCHLASS S 6 41,4 15,6676237548 47,5898160933 view
6569 206 01 TANGLBRÜCKE S 6 42,7 15,6574029292 47,5812535771 view
6497 206 02 LECHENBRÜCKE S 6 43,5 15,6500809611 47,5763849761 view
6570 206 03 GUTENBRUNNBRÜCKE S 6 43,8 15,6456408884 47,5745496143 view
6571 206 04 RIEGLERBRÜCKE S 6 44,1 15,6433471183 47,5732066788 view
6573 206 06 SÄGEWERKSBRÜCKE S 6 44,9 15,6346810235 47,5684443679 view
6572 206 05 EGGERBRÜCKE S 6 44,8 15,6398683836 47,5709009569 view
6580 207 01 GEMEINDEWEG UNF S 6 45,8 15,6259169191 47,5638763767 view
6575 GEM WEG UF GUTENBRUNNSTRASSE S 6 45,2 15,63732313 47,5728697374 view
6578 GMD WEG UF PRETULSTRASSE S 6 45,2 15,6322072248 47,5678196378 view
6576 PRETULBRÜCKE S 6 45,2 15,6350225966 47,5701180725 view
6577 GMD WEG UF PICHLWANGERGASSE S 6 45,2 15,6343845751 47,569555115 view
6574 PRETULBRÜCKE S 6 45,1 15,6324881129 47,5676038435 view
6582 207 03 GEM WEGUNT WALDRANDS S 6 46,4 15,6180090499 47,5616546844 view
6581 207 02 FRISCHBRÜCKE S 6 46,2 15,6213594889 47,5623209488 view
6585 208 03 UNTERF WEG S 6 47,6 15,6025233321 47,5580450665 view
6584 208 02 PLATTENDL LG ILLACH S 6 47,3 15,6077964071 47,5592482841 view
6587 208 08 TRAIBACHBRÜCKE S 6 48,2 15,5949901889 47,5584412715 view
6586 208 05 BRÜCKE KURZER ILLACH S 6 48,1 15,5970170345 47,5582441768 view
6588 208 09/1 FUSSGEHERUNTERF S 6 48,4 15,5938644072 47,5585247494 view
6589 208 10 UNTERF EINES WEGES S 6 48,4 15,5923048105 47,5585834047 view
6590 208 11 UNTERF D BEGLEITSTR S 6 49,5 15,5800648952 47,5552064245 view
6592 209 01 UNTERFÜHRUNG FB 1300 S 6 50,1 15,5766215965 47,550292721 view
6593 209 03 UNTERFÜHRUNG FB 1600 S 6 50,5 15,5747173696 47,5464640592 view
6591 208 12 FUSSWEGUNTERFÜHRUNG S 6 50,1 15,5791644713 47,5542005616 view
6597 209 08 TALÜBERGANG WASSERTAL S 6 51,8 15,5652678132 47,5380096086 view
6595 209 06 PLATTENDURCHLASS S 6 51,1 15,5720111034 47,5410125037 view
6599 209 10 UNTERF FB 2400 S 6 52,6 15,5547038037 47,5364393968 view
6598 209 09 UNTERF FB 2200 S 6 52,2 15,559784612 47,5370122093 view
6600 209 11 UNTERF FB 2500 S 6 53,2 15,5476232212 47,5354980775 view
6601 209 12 PLATTENDL FRESSNITZB S 6 53,2 15,5465299849 47,5354250782 view
6603 209 14 UNTERF FB 2800 S 6 53,8 15,5388741508 47,5342899001 view
6602 209 13 PLATTENDL FB 2600 S 6 53,4 15,5440245086 47,5350934777 view
6604 209 15 PLATTENDL UNB GERINNE S 6 53,9 15,5384740382 47,5342625545 view
7200 209 17 TALÜBERGANG SONNLEITEN S 6 55,0 15,5244980353 47,5324298072 view
6607 209 20 WELLROHRDURCHLASS S 6 55,1 15,5239111553 47,5325231644 view
6610 209 17 TALÜBERGANG SONNLEITEN S 6 55,0 15,5244061106 47,5325446818 view
6612 209 23 PLDL WOLFSBACH S 6 55,8 15,5166336321 47,5271295262 view
7189 209 18 SONNLEITNERBACHBRÜCKE S 6 55,1 15,5242008054 47,5335690706 view
6606 209 19 BRÜCKE SONNLEITNERBACH S 6 55,1 15,5255616637 47,5321529037 view
6614 209 25 TÜ FELDÄCKER S 6 56,5 15,5087490171 47,5241692974 view
6615 209 27 PLDL UNB GERINNE S 6 57,1 15,5015586477 47,52208135 view
6616 209 29 UNTERF FB 4000 S 6 58,0 15,4904097664 47,5197031279 view
6619 GRÜNBRÜCKE WARTBERGERKOGEL S 6 58,6 15,482473722 47,5163630573 view
6617 209 30 SPREGNITZBACHBRÜCKE S 6 58,5 15,4850065405 47,5166436694 view
6620 209 34 PLDL FB 4400 S 6 59,2 15,4763887925 47,5143791352 view
6622 209 36 TÖSCHBACHBRÜCKE S 6 60,2 15,4643630315 47,5106798007 view
7201 ÜBERFÜHRUNGSBAUWERK S 6 60,8 15,455602351 47,5109622284 view
6624 209 37 UNTERF DER ÖBB S 6 60,6 15,4598458174 47,5109688639 view
6623 WELLROHRDURCHLASS S 6 60,5 15,4612766418 47,5107893408 view
6551 MÜRZBRÜCKE I RAMPE 100 S 6 61,0 15,4551811994 47,5118511485 view
6552 MÜRZBRÜCKE I RAMPE 200 S 6 61,0 15,4550755891 47,5118471472 view
6635 KINDBERGBRÜCKE S 6 61,4 15,4503832111 47,509125775 view
6626 MÜRZBRÜCKE II S 6 62,6 15,4393223695 47,5012034019 view
6636 UNTERFÜHRUNG B 306 S 6 62,1 15,4437370821 47,5037692989 view
7367 SCHANZBRÜCKE S 6 63,4 15,4315639904 47,4962861166 view
6627 SCHLEPPBAHNBRÜCKE S 6 63,2 15,4342112811 47,4973551832 view
6628 ALPINEDURCHLASS S 6 63,7 15,4284494243 47,4952380237 view
6629 LEOPERSDORFBRÜCKE (KSM1) S 6 64,0 15,4239383649 47,493701616 view
6630 EDELSDORFBRÜCKE (KSM2) S 6 64,6 15,4174618624 47,4909867151 view
6631 STANZBACHBRÜCKE I (KSM3) S 6 65,6 15,4070858429 47,486003985 view
6632 GERNBACHDURCHLASS (KSM5) S 6 66,0 15,401719399 47,4825733881 view
6637 UNTERFÜHRUNG L 115 (KSM6) S 6 66,2 15,4009914173 47,4820602136 view
6634 MÜRZHOFNER BAHNBRÜCKE (KSM8) S 6 66,8 15,397113144 47,4789407188 view
6633 WIEDENDURCHLASS (KSM7) S 6 66,5 15,3979341116 47,4796552588 view
6643 GERNBACHBRÜCKE (KSM4) S 6 66,4 15,4022668515 47,4824021779 view
6638 WIEDENBRÜCKE (KSM9) S 6 67,3 15,3920436463 47,4740421303 view
6639 FEISTLBRÜCKE (KSM10) S 6 67,9 15,3862111246 47,4703816274 view
6640 SÖLSNITZBACHBRÜCKE I (KSM11) S 6 68,2 15,3831587409 47,469317026 view
6531 MÜRZBRÜCKE BERNDORF (KSM 13) S 6 68,6 15,3783761571 47,4679267336 view
6641 SÖLSNITZBACHBRÜCKE (KSM12) S 6 68,3 15,3818178359 47,4689245194 view
6550 UNTERFÜHRUNG L 132 (KSM 15) S 6 69,9 15,3613850209 47,4647599106 view
KSM14 Fußgängerunterführung Gößweiner S 6 69,1 15,3723553493 47,4662728526 view
6642 MÜRZBRÜCKE ST MAREIN (KSM 16) S 6 70,1 15,3582806668 47,4644274563 view
6644 LEHMBRÜCKE S 6 71,0 15,3479305366 47,4620164633 view
6647 HÖHKOGELDURCHLASS S 6 71,7 15,3446909904 47,4561500564 view
6645 SOMMERAUBRÜCKE S 6 71,6 15,3447670307 47,456486879 view
6650 STOLLENBRÜCKE II S 6 72,4 15,3354591699 47,4492281659 view
6648 STOLLENBRÜCKE I S 6 72,3 15,336679031 47,4494569088 view
6656 KROTTENDORFDURCHLASS S 6 73,7 15,323556923 47,44775527 view
6653 HOLLERTALRAMPENBRÜCKE S 6 73,6 15,3264729167 47,4488601896 view
6654 HOLLERTALBRÜCKE S 6 73,4 15,3267778429 47,448173223 view
6652 GÖSSLERDURCHLASS S 6 73,3 15,329424258 47,448436772 view
6657 BETRIEBSUMKEHRDURCHLASS S 6 74,0 15,3201245359 47,4469872581 view
6659 TANNBERGDURCHLASS S 6 74,0 15,3185420783 47,4464478962 view
6661 DURCHLASS TANZENBERGGRABEN S 6 75,0 15,3113584996 47,4413348146 view
6662 211 08 TANZENBERGGRABENBACHBR S 6 75,0 15,3117993721 47,4405717216 view
6663 KALTBACHBRÜCKE S 6 76,9 15,3011916838 47,4256409709 view
6664 DURCHLASS KALT-BACH S 6 76,7 15,302872951 47,4269694739 view
6666 SALOMONDURCHLASS S 6 77,3 15,2973770423 47,4219578651 view
6667 HANGBRÜCKE KALTBACH S 6 78,7 15,2854357954 47,412160167 view
6668 MURBRÜCKE KNOTEN BRUCK S 6 78,9 15,2842531859 47,4102746268 view
6670 TALÜBERG BRUCK/MUR ZU-RAMPE S 6 79,3 15,2792387093 47,4060436828 view
6675 BAUHOFBRÜCKE S 6 79,5 15,2840524398 47,4060228364 view
6671 TALÜBERGANG BRUCK/MUR S 6 79,5 15,2805202006 47,406075496 view
6673 TALÜBERG BRUCK/MUR AB-RAMPE S 6 79,5 15,2800432109 47,4055061223 view
6674 RIGESBRÜCKE S 6 79,3 15,2814474244 47,4062502456 view
6678 BRÜCKE Ü D WEITENTALB S 6 80,0 15,2747388537 47,4048418144 view
6680 DURCHLASS ST RUPRECHT S 6 81,4 15,2561202592 47,4024779088 view
6681 BRÜCKE Ü D OFENBACH S 6 82,3 15,2453291327 47,3988316746 view
6683 BRÜCKE Ü D MÜHLBACH S 6 83,0 15,2370458846 47,3972955193 view
6687 WEGUNTERFÜHRUNG MITTERAICH S 6 83,5 15,2323570604 47,3977388554 view
6685 SCHNEEBAUERGRABENBRÜCKE S 6 83,3 15,2335298238 47,3975092616 view
7195 ÜBERFÜHRUNG DER S6 S 6 83,8 15,2266878253 47,3995495945 view
6690 ÜBERFÜHRUNG DER S6 S 6 83,8 15,226802123 47,3996072387 view
6689 ÜBERFÜHRUNG D RAMPE 130 S 6 84,1 15,2264431521 47,3994994619 view
6692 UTSCHBACHBRÜCKE S 6 85,0 15,2149390143 47,4056409997 view
6694 BRÜCKE ÜBER UNB GERINNE S 6 87,0 15,1907577881 47,40310409 view
6696 FOIRACHBRÜCKE S 6 87,5 15,1856280509 47,4014999774 view
6698 HINTEREGGERBRÜCKE S 6 88,0 15,1749253955 47,3995352714 view
6700 HINTEREGGERBRÜCKE S 6 88,6 15,1750075293 47,399376192 view
6705 PÖLZGRABENBRÜCKE S 6 91,6 15,1364668506 47,3858432739 view
6703 WALTENBACHBRÜCKE S 6 91,3 15,1420387258 47,3868817808 view
6709 GRUBERHOFDURCHLASS S 6 92,7 15,1253586193 47,3829582525 view
6707 LAGERBRÜCKE S 6 92,3 15,128624088 47,3833595657 view
6710 ETSCHMAYER BRÜCKE S 6 93,0 15,1218206896 47,3816526583 view
6712 LEBERGRABENBACH BRÜCKE II S 6 93,3 15,1196861086 47,3849875491 view
6713 UNTERFÜHRUNG PAMPICHLERWEG S 6 94,0 15,1096258271 47,3767905963 view
6715 UNTERFÜHRUNG FELDWEG I(ALT) S 6 94,9 15,1041915144 47,3705978051 view
6718 GÖSSBACHBRÜCKE S 6 95,9 15,1083330894 47,3621955284 view
6717 FELDWEGUNTERFÜHRUNG II(ALT) S 6 95,7 15,1082068561 47,3642081178 view
6722 STEIGTALBACHBRÜCKE S 6 96,8 15,1008718484 47,356604167 view
6720 STEIGTALSTR UNTERFÜHRUNG S 6 96,7 15,1014871707 47,3569189214 view
6729 WEGUNTERFÜHRUNG II S 6 98,9 15,0751285421 47,3542969414 view
6728 PRETTACHBACHBRÜCKE I S 6 98,6 15,0779636578 47,3538713581 view
6726 UNTERFÜHRUNG LEOBEN-WEST S 6 98,4 15,0810260703 47,353083147 view
6723 WEGUNTERFÜHRUNG I S 6 98,3 15,0827950423 47,3527489566 view
6731 SCHLADNITZBACHBRÜCKE S 6 99,5 15,0676535978 47,3529376163 view
6733 WINKELBAUERWEG UNTERFÜHRUNG S 6 100,0 15,0599702873 47,3504963096 view
6555 AUWALDBRÜCKE I S 6 101,7 15,0490709921 47,3390592136 view
6736 MURBRÜCKE I S 6 102,4 15,0423124169 47,337847974 view
6738 MURBRÜCKE II S 6 103,0 15,032884366 47,3370334706 view
6740 215 01 (LIESINGBACH) S 6 104,1 15,0213391412 47,3344063922 view
6742 215 03 (GEMEINDEWEG) S 6 104,3 15,0190616657 47,335482912 view
S10.05 F3 ÜBERFÜHRUNG RAMPE 101 S 10 0,0 14,4793559535 48,3603284645 view
S10.01 F1 GERINNEBRÜCKE KLEINE GUSEN S 10 0,6 14,4679055018 48,3589466004 view
S10.06 F4 ÜBERFÜHRUNG RAMPE 103 S 10 0,0 14,4815029115 48,3625269332 view
S10.02 F1A GERINNEBRÜCKE W3 S 10 1,0 14,4707697046 48,3589801714 view
S10.04 F2A GERINNEBRÜCKE W3 S 10 1,2 14,4746983122 48,3592612956 view
S10.08 F6 GERINNEBRÜCKE S10 S 10 2,4 14,4808475737 48,3670140936 view
LD5 Alfenzbrücke Spur 200 S 16 0,0 10,1112576173 47,1308134832 view
O41 Mautbrücke S 16 0,0 10,3149809327 47,1416537534 view
PF15 Überführung HAST Flirsch S 16 0,0 10,419346003 47,1367853729 view
ZL15 Halbbrücke Spur 200 S 16 0,0 10,5360220609 47,1384189296 view
ZL16 Halbbrücke S 16 0,0 10,5353101075 47,1381583151 view
SZ13 Unterführung Spur 100 S 16 0,2 10,5882142786 47,1678695584 view
ZL7 Lötzbachbrücke S 16 1,4 10,577459491 47,1596074715 view
ZL7a Lötzbachsteg S 16 1,4 10,5777941523 47,159264444 view
ZL8 Sannabrücke S 16 4,8 10,5413624975 47,1407380557 view
LP1/LP2 Stanzer Talübergang S 16 5,6 10,5330176437 47,1380928794 view
ZL17 Überführung Spur 400 S 16 5,2 10,5408229582 47,1399595006 view
ZL14 Überführung Spur 200 S 16 5,2 10,5372840534 47,1390081924 view
ZL11 Sannabrücke Spuren 200,300,400 S 16 5,2 10,5420195265 47,1407901995 view
ZL10 Sannabrücke Spur 100 S 16 5,2 10,5359695749 47,1389128383 view
ZL13 Durchlaß Spur 400 S 16 5,1 10,539413097 47,1394206673 view
LP3 Mühlbachbrücke S 16 6,0 10,528413202 47,1383305379 view
LP7 Lattenbachbrücke R S 16 7,3 10,5105533615 47,1362318994 view
LP8 Lattenbachbrücke L S 16 7,3 10,5105713325 47,1361423081 view
LP15 Überführung AST Pians S 16 8,4 10,4997773347 47,1307326732 view
P4 Erhaltungswegbrücke-Pians S 16 8,6 10,4967631853 47,1309535626 view
P3 Erhaltungswegbrücke-Pians S 16 8,6 10,4969919758 47,1305924023 view
P2 Erhaltungswegbrücke-Pians S 16 8,6 10,497444682 47,1302868539 view
P1 Erhaltungswegbrücke-Pians S 16 8,6 10,4977359709 47,1301273616 view
F1 Rosannabrücke Flirsch S 16 15,0 10,4182586219 47,1380811099 view
F6 Talübergang Flirsch S 16 16,6 10,4023491643 47,1484730956 view
S1 Wegunterführung S 16 17,9 10,3875434127 47,1502447611 view
S4 Rosannabrücke Schnann S 16 18,0 10,3862389248 47,1502024326 view
S6 Wegunterführung S 16 18,9 10,3737786943 47,148515991 view
S7a Viehwegbrücke Innerer Maienbach S 16 19,6 10,3647235083 47,1484287786 view
S8 Wegunterführung S 16 19,9 10,3618448671 47,1478756562 view
S9 Wegunterführung S 16 20,7 10,3512137327 47,145822067 view
S11 Überführung Spur 400 S 16 21,8 10,338302839 47,1430087374 view
S11a Unterführung Spur 300 S 16 22,1 10,33413548 47,1434211695 view
S11b Unterführung Spur 300 S 16 22,1 10,3341167649 47,1432856083 view
O40 Brücke über ÖBB, Rosanna u. B197 S 16 23,6 10,3145400416 47,1431368129 view
RQS Rosannaquerung Süd S 16 28,6 10,2562104639 47,1223930976 view
RQN Rosannaquerung Nord S 16 28,6 10,2563297617 47,1228375654 view
54/1 Alfenzbrücke Stützpunkt Langen S 16 39,6 10,1131947326 47,1312916241 view
WI4 Unterführung Wirtschaftsweg S 16 39,4 10,1159345386 47,1305046584 view
LD1 Alfenzbrücke Spur 100 S 16 39,7 10,1147585368 47,1313989427 view
LD2 Überführung Spur 300 S 16 39,6 10,1141764969 47,1305539554 view
LD3 Unterführung Spur 300 S 16 39,7 10,1127041858 47,1304231975 view
LD4 Alfenzbrücke Spur 400 S 16 39,7 10,1118273939 47,1309917289 view
LD6 Hangbrücke Wilden S 16 42,4 10,0766970862 47,1301710042 view
DW4 Alfenzbrücke S 16 43,7 10,0656374 47,1299797518 view
DW4a Wirtschaftswegbrücke S 16 43,8 10,0658288882 47,1300843187 view
DW5 Wirtschaftsweg Brücke Alfenz S 16 44,1 10,0622328444 47,1291988401 view
DW7 Spreubachbrücke S 16 44,7 10,0542106403 47,1291104051 view
DW6 Überführung Wirtschaftsweg S 16 44,2 10,0599738849 47,1295916878 view
DW9a Unterführung Sonnenkopf, Spur500 S 16 44,8 10,0527666916 47,1289876964 view
DW10 Überführung der Spur 500 über die Alfenz S 16 44,8 10,053019383 47,1284032054 view
DW16 Halbbrücke Alfenz S 16 45,3 10,0449421405 47,1279150953 view
DW13 Glongtobelbrücke S 16 45,1 10,0489129889 47,1285702325 view
DW19 Wirtschaftswegbrücke S 16 45,9 10,0376752603 47,1273601522 view
DW17 Überführung Stelzistobel S 16 45,6 10,041593899 47,1276470873 view
DW23 Wirtschaftswegbrücke S 16 46,7 10,0285572469 47,1272691721 view
DW24 Wirtschaftswegbrücke Alfenz S 16 46,7 10,0288236789 47,1269614077 view
DW26 Radonatobelbrücke S 16 47,0 10,0229907879 47,1257019892 view
DW28 Talübergang Klostertal S 16 47,7 10,0109744479 47,1245769289 view
D31 Wirtschaftswegbrücke S 16 48,0 10,0113509281 47,1242547076 view
D35 Wirtschaftswegbrücke Alfenz S 16 48,0 10,0110186723 47,124713312 view
D33 Alfenzbrücke Tunnelwarte S 16 49,3 9,9950214824 47,122902755 view
D36 Unterführung der Spur 200 S 16 50,7 9,9774315437 47,1282073638 view
S016002 Schmiedetobelbrücke S 16 50,9 9,9750670061 47,1289976172 view
S016003 Überführung Wirtschaftsweg 2 S 16 52,0 9,9605008666 47,1297822632 view
S016004 Franzensbrücke S 16 52,0 9,9600729972 47,1298246064 view
S016005 Überführung Wirtschaftsweg 4 S 16 52,9 9,9503402234 47,1328667601 view
S016007 Alfenzbrücke Gatschief S 16 54,0 9,9362226373 47,1371305905 view
S016009 Wegunterführung 1 S 16 55,4 9,9202193581 47,142342012 view
S016011 Wegunterführung 2 S 16 55,7 9,9156833387 47,1434937083 view
S016010 Masonbachbrücke S 16 55,5 9,9181961856 47,1430107968 view
S016015 Wegunterführung 4 S 16 56,8 9,9020128109 47,1448383241 view
S016014 Winkeltobelbrücke S 16 56,7 9,9028919931 47,1446180994 view
S016013 Wegunterführung 3 S 16 56,7 9,9030860474 47,1445734846 view
S016012 Hansagassebrücke S 16 56,3 9,908632593 47,1438498721 view
S016016 Anschlußbauwerk Braz-West S 16 56,9 9,9005200561 47,1452616163 view
S016017 Almeintobelbrücke S 16 57,7 9,8905941869 47,1452407692 view
S016018 Überführung einer Gemeindestraße S 16 58,6 9,879026853 47,1438722452 view
S016019 Spannerbachbrücke S 16 59,2 9,8722230194 47,1429448325 view
S016020 Brücke über Feldweg Bings S 16 60,0 9,8614029163 47,1428761937 view
S016022 Brücke über die Brunnenfeldstraße S 16 61,9 9,8384986544 47,1377968878 view
S016023 Brücke über Montafonerbahn S 16 62,0 9,8369519685 47,1375245073 view
09044 Br. ü.d. Eisbach b. Eisenstadt-Trausdorf S 31 35,3 16,5506837287 47,8309188054 view
09037 Brücke über die B 52 bei Eisenstadt S 31 36,7 16,5338263688 47,8246748384 view
09036 Brücke über die ÖBB bei Eisenstadt S 31 37,7 16,5217862581 47,8228798065 view
09035 Brücke über die B 50 bei Kleinhöflein S 31 37,9 16,5187331305 47,822221265 view
09041 Brücke über e. Feldweg bei Kleinhöflein S 31 38,5 16,5118214401 47,8205137914 view
09031 Brücke ü. d. Rampe A 359 b. Großhöflein S 31 39,6 16,4985370987 47,8163820761 view
09040 Brücke über e. Feldweg bei Kleinhöflein S 31 39,2 16,5022286599 47,8176480634 view
09033 Brücke über die A3 bei Großhöflein S 31 39,8 16,495721711 47,8153570527 view
09030 Brücke ü. d. Rampe A 352 b. Großhöflein S 31 40,0 16,4929796625 47,8142783612 view
09038 Brücke über die B 16 bei Großhöflein S 31 40,2 16,4906498041 47,8132831447 view
09054 Brücke über die RÖEE b. Wulkaprodersdorf S 31 41,1 16,4812211828 47,8082289899 view
09055 Brücke ü. e. Feldweg b. Wulkaprodersdorf S 31 41,9 16,4733045542 47,803514294 view
09056 Brücke ü. d. Zubringer Wulkaprodersdorf S 31 42,3 16,4690994012 47,8014691992 view
08037 Brücke über den Sulzbach bei Hirm S 31 43,1 16,4597443771 47,7979742284 view
08042 Br.ü.d.Hirmerbach u.e. Feldweg bei Hirm S 31 44,9 16,4421998715 47,7880285255 view
08044 Brücke über einen Feldweg b. Pöttelsdorf S 31 47,9 16,4219689991 47,7648293605 view
08051 Brücke ü. einen Feldweg bei Pöttelsdorf S 31 49,1 16,4103839821 47,7577229319 view
08053 Brücke ü. einen Feldweg bei Mattersburg S 31 49,9 16,4002914593 47,753717808 view
08052 Brücke über die S4 bei Walbersdorf S 31 49,5 16,4053605722 47,7555292983 view
08054 Brücke ü. einen Feldweg bei Mattersburg S 31 50,3 16,396048327 47,7523356154 view
08055 Br.ü.d. ÖBB u.2 Feldwege bei Mattersburg S 31 51,0 16,3880800811 47,7490440093 view
08078 Brücke über einen Feldweg b. Mattersburg S 31 52,3 16,3754108168 47,7410778182 view
08058 Brücke über d. Geißgrabenb. b. Mattersb. S 31 54,0 16,37471618 47,7267957839 view
08080 Brücke über einen Feldweg b. Mattersburg S 31 54,0 16,3744479809 47,7270839641 view
08081 Brücke über die Wulka bei Mattersburg S 31 54,6 16,379328173 47,7226747753 view
08086 Brücke d.S382 ü.d. Wulka bei Mattersburg S 31 54,7 16,3787138986 47,7215037614 view
08087 Brücke über die L 223 bei Mattersburg S 31 54,7 16,3804767502 47,7216978207 view
08088 Brücke über einen Feldweg b. Mattersburg S 31 55,4 16,3851735651 47,7169768042 view
08082 Brücke über einen Feldweg bei Marz S 31 56,2 16,3867407074 47,7095377172 view
08083 Brücke über einen Feldweg bei Marz S 31 56,7 16,3846867641 47,7048869546 view
08084 Brücke über einen Feldweg bei Marz S 31 57,3 16,381638038 47,7007458299 view
08085 Brücke über einen Feldweg bei Marz S 31 58,3 16,3819249735 47,692001236 view
08046 Talübergang Jüdingsau bei Marz S 31 59,0 16,3837202896 47,6849920699 view
08048 Talübergang Groisbach bei Sieggraben S 31 60,9 16,3781700914 47,6684702775 view
08047 Talübergang Marzau Marz - Sieggraben S 31 60,3 16,3811815034 47,6741345837 view
08049 Talübergang Auwiesenbach bei Sieggraben S 31 62,0 16,3749349349 47,6590696616 view
12039 Brücke über einen Feldweg bei Sieggraben S 31 62,6 16,3722963657 47,6540761588 view
12042 Brücke über einen Feldweg bei Kalkgruben S 31 67,0 16,3900954277 47,6172637164 view
12043 Brücke über einen Feldweg bei Kobersdorf S 31 68,6 16,3991849921 47,6042905375 view
12045 Brücke ü. d. Schwarzbach bei Weppersdorf S 31 70,9 16,414654029 47,5863642099 view
12044 Brücke über die L 103 bei Weppersdorf S 31 70,7 16,4137701696 47,5878208576 view
12047 Brücke über den Mühlbach bei Weppersdorf S 31 71,7 16,4167309538 47,5798085267 view
12023 Brücke über einen Feldweg b. Weppersdorf S 31 71,3 16,4160288871 47,5832310094 view
12057 Br.d.B503A ü.d.Sieggrabenerb.b.Weppersd. S 31 72,5 16,4265756946 47,5739999593 view
12049 Brücke ü. B62, Feldweg u. Kohlgrabenbach b. Wepper S 31 72,5 16,4158526483 47,5719200611 view
12054 Br.d.S542 ü.d.Kohlgrabenb.b. Weppersdorf S 31 72,4 16,4215622535 47,5722151168 view
12052 Brücke ü. Feldweg u. Kohlgrabenbach b. Weppersdorf S 31 72,4 16,4173954984 47,571335594 view
12050 Brücke ü.d. L232 bei Weppersdorf S 31 73,6 16,4160289919 47,5621096603 view
12059 Brücke ü. Feldweg b. Weppersdorf S 31 73,1 16,4152986249 47,5672719303 view
12051 Brücke ü. Tessenbach b. Weppersdorf S 31 73,8 16,4163858781 47,5608921424 view
12060 Gemeindestraßenbr.ü.d.S31 b.Markt St.Martin S 31 74,3 16,4178108486 47,5560845674 view
12061 Brücke ü.e. Feldweg b. Markt St.Martin S 31 75,1 16,4189414125 47,5493763001 view
12062 Brücke ü. Feldweg u. Wildwechsel b. Markt St. Mart S 31 76,1 16,4253183269 47,5415999939 view
12063 Landesstraßenbr.ü.d.S31 u.d.Harlingb.b.Neutal S 31 76,7 16,4308003292 47,5375986126 view
12064 Brücke über den Harlingbach bei Neutal S 31 76,7 16,4309170646 47,5364344202 view
12067 Talübergang Harlingbach b. Neutal_Stoob S 31 78,6 16,450964863 47,5277372669 view
12069 Brücke ü. Forstweg b. Stoob S 31 80,1 16,4578743826 47,5161372723 view
13045 Brücke ü. e. Radweg, Feldweg u. Stooberbach S 31 80,3 16,4858295185 47,5153428196 view
13042 Brücke über einen Feldweg bei Stoob S 31 80,1 16,4678187977 47,511273776 view
12070 Brücke ü. Zubringer Stoob S 31 80,7 16,4622235993 47,5116952444 view
13046 Brücke ü. Forstweg b. Dörfl S 31 81,3 16,4653358214 47,5069220536 view
13047 Brücke ü. Forstweg b. Dörfl S 31 82,3 16,4778037035 47,5041603953 view
13048 Brücke ü. Güterweg b. Oberpullendorf S 31 83,6 16,4897725971 47,4954653807 view
A1.U09 A1 BEI STATTERSDORF S 33 0,0 15,6624789193 48,1798895286 view
S33.02 FELDWEG BEI STATTERSDORF S 33 0,4 15,6617217718 48,1835517063 view
S33.04 L5084 BEI RATZERSDORF S 33 4,5 15,6753641892 48,2183490478 view
S33.03 WESTBAHN BEI RATZERSDORF S 33 4,1 15,6726600675 48,2148771497 view
S33.05 L5083 BEI RATZERSDORF S 33 5,2 15,6785285865 48,2233973621 view
S33.06 B1 BEI RATZERSDORF S 33 6,0 15,6812686219 48,2303780353 view
S33.07 Brücke über Feldweg b.Ratzersdorf S 33 6,5 15,6821501275 48,2350305318 view
S33.08 WEG U. 2 GERINNE BEI POTTENBRUNN S 33 7,0 15,6822983145 48,2394645328 view
S33.10 TRAISEN BEI POTTENBRUNN S 33 7,6 15,6836800055 48,2451370871 view
S33.09 Fußweg bei Pottenbrunn S 33 7,2 15,682427486 48,241552625 view
S33.R1 MUEHLBACH BEI OBERNDORF IN DER EBENE S 33 10,0 15,6959850112 48,2636129106 view
S33.R2 OEBB BEI OBERNDORF IN DER EBENE S 33 10,0 15,6931221485 48,2635057936 view
S33.U04 S33 BEI OBERNDORF IN DER EBENE S 33 10,0 15,6982747785 48,2638025831 view
S33.11 WERKSKANAL BEI OBERNDORF IN DER EBENE S 33 11,2 15,7001368107 48,2746310157 view
S33.12 BRUNNADER U. FELDWEG BEI HERZOGENBURG S 33 11,8 15,7009831056 48,2800388992 view
S33.13 LH110 BEI HERZOGENBURG S 33 12,1 15,7014285671 48,2830395928 view
S33.14 WIRTSCHAFTSWEG BEI HERZOGENBURG S 33 12,8 15,702358605 48,2885460886 view
S33.U06 S33, OEBB U. 2 FELDWEGE BEI HERZOGENBURG S 33 13,3 15,703782513 48,2936305923 view
S33.R5 OEBB U. 2 FELDWEGE BEI HERZOGENBURG S 33 13,3 15,7038663428 48,2969290658 view
S33.R4 OEBB U. 2 FELDWEGE BEI HERZOGENBURG S 33 13,3 15,7038808233 48,2964104916 view
S33.R3 MUEHLBACH BEI HERZOGENBURG S 33 13,3 15,7016206537 48,2943153735 view
S33.15 GERINNE BEI ST. ANDRAE AN DER TRAISEN S 33 14,0 15,7062056139 48,2990399981 view
S33.17 MUEHLBACH BEI REICHERSDORF S 33 17,8 15,7213379913 48,3311891119 view
S33.16 MUEHLBACH BEI GETZERSDORF S 33 17,3 15,7200453363 48,3275427272 view
S33.19 OEBB U. WIRTSCHAFTSWEG BEI REICHERSDORF S 33 18,5 15,7231376736 48,3374048024 view
S33.18 MUEHLBACH U. 2 FELDWEGE BEI REICHERSDORF S 33 18,1 15,7223967943 48,3342902379 view
S33.21 ORTSSTRASSE BEI FRANZHAUSEN S 33 19,4 15,7235447412 48,3459852556 view
S33.20 LH113 BEI FRANZHAUSEN S 33 19,1 15,7236477615 48,3433389498 view
S33.S02a Brücke über den Rosengartengraben S 33 21,7 15,7179397067 48,3663898131 view
S33.23 ROSENGARTENGRABEN BEI WAGRAM / TRAISEN S 33 21,7 15,718330895 48,3661718485 view
S33.22 THEYERNBACH BEI WAGRAM AN DER TRAISEN S 33 21,6 15,7189199164 48,3648996438 view
S33.U13 Überführung Rampe 3 über S33 im Knoten Traismauer S 33 22,1 15,7151397286 48,3719083455 view
S33.U12 ÜBERFÜHRUNG ÜBER DIE S33 BEI WAGRAM S 33 22,1 15,7167811876 48,3693470325 view
S33.U13a Überführung Rampe 5 über S33 im Knoten Traismauer S 33 22,1 15,7136192506 48,3734628154 view
S33.25 Vorlandbrücke Süd S 33 23,7 15,7182321192 48,3822599051 view
S33.24 Bücke über Marktwasser und Wilddurchlass S 33 23,1 15,7140075095 48,3780090609 view
S33.26 Strombrücke (Donaubrücke) S 33 24,0 15,7211209107 48,3846199995 view
S33.27 Vorlandbrücke Nord S 33 24,4 15,7245468554 48,3874011854 view
S33.28 Brücke Flutöffnung 1/Wilddurchlass bei Jettsdorf S 33 25,2 15,7314508656 48,3934860263 view
S33.29 Brücke Flutöffnung 2/Wilddurchlass bei Jettsdorf S 33 26,1 15,7369591267 48,4004909094 view
S33.31 Kampbrücke bei Haitzendorf S 33 26,6 15,7396597617 48,4048211735 view
S33.30 Brücke Flutöffnung 3 bei Haitzendorf S 33 26,5 15,7388662701 48,4035208049 view
S33.32 Brücke Flutöffnung 4/Wirtschaftsweg Haitzend. S 33 26,8 15,7407248075 48,4058849809 view
6676 UNTERFÜHRUNG S 035 S 35 0,8 15,2839326799 47,4055052341 view
6761 SCHWEIZGRABENBRÜCKE I S 35 3,8 15,3068230675 47,3921038837 view
6759 SCHAFFERBRÜCKE I + II S 35 3,4 15,3012490917 47,3911103747 view
S5 Brücke über den Trafößbach S 35 10,8 15,3480078052 47,3447077242 view
S6 Unterführung der L104 S 35 11,0 15,3492776777 47,3425420839 view
S7.1 Brücke über den Bergtalbach S 35 11,9 15,3516058229 47,3352448463 view
S7 Brücke über den Bergtalbach S 35 11,9 15,3518691057 47,3352592543 view
S8 Göbersingdurchlaß S 35 12,9 15,3595579283 47,3273372712 view
S9 Hitzelbergbachdurchlaß S 35 13,1 15,3608134405 47,3264648579 view
6554 KANALBRÜCKE R 11 S 35 15,0 15,3715159929 47,3161402682 view
6764 VIEHDURCHLASS TIEBER R 12A S 35 15,8 15,3720536099 47,3094854383 view
6766 BEGLEITSTRASSENUNTERF OBJ R13 S 35 16,9 15,3622727182 47,3027364966 view
6556 UNTERWASSERKANALBRÜCKE R 16 S 35 20,2 15,3220455778 47,2911905931 view
6769 LAUFNITZBACHBRÜCKE R 18 S 35 20,4 15,3201129525 47,2906908459 view
6770 ZAGLERGRABENDURCHLASS R 19A S 35 21,2 15,3105215019 47,289113908 view
6772 WELLROHRDURCHLASS R 19C S 35 21,7 15,3072578217 47,2847765036 view
6771 MURUFERBRÜCKE R 19 S 35 21,3 15,3093133641 47,2883935799 view
6775 GAMSBACHBRÜCKE I R 20 S 35 22,1 15,3098257484 47,2817286867 view
6773 ENTLASTUNGSDURCHLASS R 19D S 35 22,1 15,3091566042 47,2822480884 view
6777 FAHRWEGUNTERFÜHRUNG II - R 21 S 35 22,4 15,3121259687 47,2804457996 view
6779 SCHÖNAUBRÜCKE R 22 S 35 23,9 15,3282744267 47,2736281326 view
6783 BEGLEITSTRASSENUNTERF (OBJ F1 S 35 24,8 15,3284884799 47,2659835879 view
5333 F2 KNOTEN FROHNLEITEN,UNTERF B64 S 35 24,6 15,330051778 47,2674542051 view
6781 MURBRÜCKE FROHNLEITEN S 35 24,3 15,3300742201 47,2699082472 view
6785 FUSSWEGUNTERFÜHRUNG S 35 25,5 15,321726812 47,2622107761 view
6787 WEGUNTERFÜHRUNG GERGER S 35 27,4 15,3169850291 47,246404929 view
6789 SCHRAUDINGBACHBRÜCKE S 35 28,3 15,3235904355 47,2384718163 view
6795 ÖBB UNTERF BADL P 2 S 35 30,9 15,3368173298 47,2225165218 view
6792 BADL MURBRÜCKE P 1 @ S 35 30,4 15,3410744356 47,2260079705 view
6793 MURBRÜCKE BADL P 1 S 35 30,4 15,3408744585 47,2260353002 view
6791 MURHOFBRÜCKE S 35 30,1 15,3400559358 47,2282150161 view
6794 BADLBACHDURCHLASS S 35 30,1 15,3415513063 47,2263687101 view
6798 MURBRÜCKE KUGELSTEIN P 3 S 35 31,4 15,3357901885 47,2196172684 view
6799 LURBACHDURCHLASS S 35 31,8 15,3384953455 47,2150355229 view
7384 UNTERFÜHRUNG PEGGAU P5 S 35 32,7 15,3379847545 47,207518518 view
6801 HOCHBRÜCKE PEGGAU S 35 33,5 15,3441775098 47,201452129 view
6803 P 7 PEGGAUER MURBRÜCKE S 35 34,3 15,3456428534 47,1943416257 view
6810 D 5/B/2 SCHUSTERBÜHELBRÜCKE S 35 35,6 15,3336018544 47,1829802794 view
6806 D 10 a KÖNIGGRABENDURCHLASS S 35 35,6 15,3336197313 47,1868631103 view
6805 D 10 KÖNIGGRABENBRÜCKE S 35 35,6 15,3330983055 47,1870965471 view
6809 D 5/1 MURBRÜCKE THOMAHAN S 35 35,6 15,3314018019 47,1803057587 view
6811 215 16 (KASERNENZUFAHRT) S 36 0,6 15,0026520033 47,336654879 view
6814 K1 WINDISCHBACHBRÜCKE S 36 2,2 14,9820998323 47,3331786971 view
6817 K2 SCHLOSSBACHBRÜCKE I S 36 2,3 14,9809899106 47,3325446205 view
6816 K2 SCHLOSSBACHBRÜCKE I S 36 2,3 14,9808983724 47,3326138007 view
6818 K3 WEGUNTERFÜHRUNG HOFWIRT S 36 2,6 14,9776787948 47,3304765692 view
6820 K4 UNTERFÜHRUNG DER L553 S 36 3,2 14,9733996485 47,3260947177 view
6822 K5 PRESSNITZBACHDURCHLASS S 36 3,7 14,9701086294 47,3223891234 view
6824 K7 BIRKGRABENDURCHLASS I S 36 5,2 14,9538495646 47,3152771978 view
6827 K9 WEGUNTERFÜHRUNG FREWEIN S 36 5,8 14,9503285896 47,3100716324 view
6825 K8 KRAUBATHBACHBRÜCKE S 36 5,5 14,9516083117 47,3125370787 view
6831 K12 BAHNDURCHLASS LEISING S 36 7,4 14,9405628832 47,2975206944 view
6830 K12C LEISINGBACHDURCHLASS S 36 7,3 14,9409931017 47,2984617497 view
6832 K12B WEGUNTERFÜHRUNG S 36 7,6 14,9403458392 47,2959752532 view
6834 L16 DÖRINGBACHDURCHLASS S 36 12,0 14,9110956445 47,2673523876 view
6838 L2 UNTERFÜHRUNG RAMPE 400 S 36 12,8 14,9060853212 47,261368576 view
6835 L1 FEISTRITZBACHBRÜCKE I S 36 12,6 14,9077716308 47,2627140681 view
6837 L2 UNTERFÜHRUNG RAMPE 400 S 36 12,8 14,9059764058 47,2614700815 view
6839 L3 WELLROHRDURCHLASS S 36 13,1 14,9024165796 47,2593937813 view
6840 L4 UNTERFÜHRUNG DER L556 S 36 13,8 14,8942820119 47,2566133068 view
6842 L5 WEGUNTERFÜHRUNG S 36 14,2 14,8894848861 47,255765544 view
6845 L7 LEISSINGBACHDURCHLASS S 36 15,6 14,8727485381 47,2514697997 view
6844 L6 WELLROHRDURCHLASS S 36 15,4 14,8746205307 47,2521201677 view
6851 L9A HW ENTLASTUNGSDURCHL I S 36 17,0 14,8571930571 47,2440576731 view
6854 L10B HW ENTLASTUNGSDURCHL 2 S 36 17,4 14,8528083879 47,2416801686 view
6855 L11 VIEHTRIEBDURCHLASS S 36 17,8 14,8487186827 47,239855593 view
6852 L10 KOBENZBACHBRÜCKE S 36 17,4 14,8534681584 47,2420382126 view
6859 L14 UNTERFÜHRUNG L550 S 36 18,9 14,8360594559 47,2345111139 view
6857 L13 RASSNITZBACHBRÜCKE S 36 18,8 14,8368709809 47,2351630662 view
6863 K1 RASSNITZBRÜCKE S 36 19,8 14,8294669537 47,2285674689 view
6861 L15 UNTERFÜHRUNG EICHBERGWEG S 36 19,2 14,8342520176 47,2327865256 view
6865 K4 KREBSENBACHBRÜCKE S 36