BG:Beginners Guide 1.4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Имена на улици и булеварди

Наименованията на улиците на български се изписват по следния начин в картата.

Улица - само името на улицата без кавички и без да е предхождано от "ул.", "улица" и подобни. Пример:

 Васил Левкси
 Пиротска

Булевард - по изключение, за различаване от улиците, пред наименованието на булевардите (без кавички) може да се изпише (с малки букви) "бул." Пример:

 бул. Руски
 бул. Христо Ботев