Beograd/Javni prevoz

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

GTFS analiza

Za PTNA analizu, pogledajte analizu.

Za trenutni progres unosa i kako proveriti stanje kada izađe novi GTFS, pogledajte Serbia/Projekti/Beograd_GTFS.

Thread na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=66971

Pravila tagovanja za PTv2 u Beogradu

Master route

Tag Vrednost Primer Opis
colour Videti u routes.txt #0000FF Može biti #0000FF, #008000, #FF0000, #FF33E9 ili #FF8106
gtfs:agency_id 1 / Uvek je ova vrednost
gtfs:agency_name Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za javni prevoz / Uvek je ova vrednost
gtfs:agency_url http://www.bgprevoz.rs / Uvek je ova vrednost
gtfs:route_id Videti u routes.txt 00015 Obično je oblika 000xx ili 100xx
name Broj linije 15 Može da ima i slovo pored, u kom slučaju treba da bude latinično (ground truth)
operator ГСП Београд / Uvek je ova vrednost
ref / 15 Isto kao name
route_master bus/tram/trolleybus bus Jedno od ova tri
type route_master / Prema PTv2 specifikaciji

Master ruta treba da ima jednu ili dve rute u relaciji. Rola te dve relacije je prazna.

Rute

Tag Vrednost Primer Opis
colour Videti u routes.txt #0000FF Ista vrednost kao iz route mastera
duration / 35:00 Vrednost trajanja rute u minutima, uzeta kao medijana svih trajanja ruta. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora
from / Зелени Венац Ime prve stanice na ćirilici
from:sr / Зелени Венац Isto kao "from"
from:sr-Latn / Zeleni Venac Ime prve stanice na latinici
gtfs:agency_id 1 / Ista vrednost kao iz route mastera
gtfs:agency_name Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za javni prevoz / Ista vrednost kao iz route mastera
gtfs:agency_url http://www.bgprevoz.rs / Ista vrednost kao iz route mastera
gtfs:route_id Videti u routes.txt 00015 Ista vrednost kao iz route mastera
gtfs:shape_id Videti u trips.txt 00015_shape_0 Uzeti neki "reprezentativni" oblik iz GTFS-a koji najvernije predstavlja ovu rutu
gtfs:trip_id:sample Videti u trips.txt 669498 Uzeti neki "reprezentativni" put iz GTFS-a. Beogradski GTFS obično uvek ima iste stanice ceo dan, i radnim danom i vikendom, tako da je bilo koji dobar
interval / 06:00 Interval polazaka u minutima, uzeta kao medijana intervala tokom celog dana. Izvađeno pomoću gtfs-osm-validatora
name <broj>:<od> => <do> 15: Зелени венац => Земун (Нови Град) Uvek ovog formata, na ćirilici, osim broja linije (treba "7L", ne "7Л")
name:sr <broj>:<od> => <do> 15: Зелени венац => Земун (Нови Град) Isto kao "name"
name:sr-Latn <broj>:<od> => <do> 15: Zeleni venac => Zemun (Novi Grad) Uvek ovog formata, na latinici, osim broja linije (treba "7L", ne "7Л")
operator ГСП Београд / Ista vrednost kao iz route mastera
operator:wikidata Q8227578 / Vikidata indetifikator objekta za GSP Beograd
public_transport:version 2 / Prema PTv2 specifikaciji
ref / 15 Isto kao "name"
route bus/tram/trolleybus bus Jedno od ova tri
to / Земун /Нови Град/ Ime poslednje stanice na ćirilici
to:sr / Земун /Нови Град/ Isto kao "to"
to:sr-Latn / Zemun /Novi Grad/ Ime poslednje stanice na latinici
type route / Prema PTv2 specifikaciji

Rute treba da imaju u relaciji sve stanice i way-ove. Prvo idu stanice, pa way-ovi. Iako po PTv2 specifikaciji mogu da se koriste i platforme i stopovi, u Beogradu su uglavnom sve platforme. Prema tome, stanice treba uneti pod rolom "platform" (prvu kao "platform_entry_only", a poslednju kao "platform_exit_only"). Posle ide way-ovi rute, i to tako da u JOSM-u budu lepo povezani, da ne idu pogrešnim putem kroz jednosmerne ulice...

Kod trolejbusa bi bilo lepo da svi way-ovi gde trola prolazi imaju tag "trolley_wire=yes".

Na nekim linijama je primećeno da postoji oznaka "lineRef" koja se više ne koristi, pa je brišite kada je vidite.

Stanice

Ovde je dat primer platformskih stanica. Te stanice ne smeju da budu na putu, moraju da budu sa strane. Ukoliko za tramvaje već postoji ucrtana platforma ("public_transport=platform"), uneti stanicu kao početnu tačku te platforme.

Tag Vrednost Primer Opis
bus yes / Ovo samo ako je autobuska stanica
gtfs:stop_id Videti u stops.txt 308 ID stanice iz GTFS-a
highway bus_stop / Ovo samo ako je autobuska stanica ili stanica trolejbusa
name / Џона Кенедија Ime stanice na ćirilici.
name:sr / Џона Кенедија Isto kao "name"
name:sr-Latn / Џона Кенедија Ime stanice na latinici
operator ГСП Београд / Ista vrednost kao iz route mastera
public_transport platform / Prema PTv2 specifikaciji
railway tram_stop / Ovo samo ako je tramvajska stanica
ref / 308 Isto kao "gtfs:stop_id"
tram yes / Ovo samo ako je tramvajska stanica
trolleybus yes / Ovo samo ako je stanica trolejbusa

Trenutno stanje

Tramvaji

Linija Master route note
2 relation 1405516 Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020.
3 relation 1907541 Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020.
3L relation 12116722 Nema u GTFS-u, sređeno koliko je moglo bez GTFS podataka, stavljeno disused, pregledano 31.12.2020.
6 relation 1968652 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
7 relation 12114202 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
9 relation 12114471 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
10 relation 1905347 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
11 relation 12114747 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
12 relation 1905348 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
13 relation 12115860 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
14 relation 1968651 Urađeno, pregledano 01.10.2022.

Trolejbusi

Linija Master route note
19 relation 12120955 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
22 relation 270133 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
28 relation 270135 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
29 relation 270136 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
40 relation 12120852 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
41 relation 12120914 Urađeno, pregledano 01.10.2022.

Autobusi dvocifreni

Linija Master route note
3A relation 12185457 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
5A relation 12186117 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
7A relation 12254320 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
15 relation 11925754 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
16 relation 2625736 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
17 relation 2626220 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
18 relation 2626218 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
20 relation 2626219 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
22A relation 12186835 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
23 relation 269735 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
25 relation 269736 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
25P relation 11987591 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
26 relation 11987662 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
27 relation 2631251 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
27E relation 2631254 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
30 relation 2631250 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
31 relation 2631252 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
32 relation 2648178 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
32E relation 2631253 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
33 relation 12001477 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
35 relation 2631249 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
35L relation 12006673 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
36 relation 12006766 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
37 relation 12009891 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
38 relation 2667749 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
38A relation 12010147 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
38L relation 12010813 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
39 relation 1119023 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
42 relation 12013379 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
43 relation 660161 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
44 relation 12014198 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
45 relation 2638349 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
46 relation 12015122 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
47 relation 2668891 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
48 relation 2668888 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
49 relation 2668887 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
50 relation 2643186 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
51 relation 12023562 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
52 relation 2643187 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
53 relation 2643193 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
54 relation 2643188 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
55 relation 12029913 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
56 relation 12030007 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
56L relation 12030318 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
57 relation 2643189 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
58 relation 12037475 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
59 relation 2643192 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
65 relation 2648179 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
67 relation 2638354 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
68 relation 2638352 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
70 relation 7711914 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
71 relation 2638350 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
72 relation 9501736 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
73 relation 2684332 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
74 relation 1571568 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
75 relation 1571569 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
76 relation 2638351 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
77 relation 2648180 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
78 relation 2684335 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
79 relation 2668890 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
81 relation 2595335 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
81L relation 2684336 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
82 relation 2638348 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
83 relation 2684333 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
84 relation 2682276 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
85 relation 12078094 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
87 relation 12078286 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
88 relation 1649664 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
89 relation 9501694 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
91 relation 2655626 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
92 relation 2655628 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
94 relation 2684334 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
95 relation 269738 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
96 relation 80220 Urađeno, pregledano 01.10.2022.

Ekspres

Linija Master route note
24 relation 2631255 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
26L relation 12128930 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
34 relation 2631256 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
60 relation 12038710 Urađeno, pregledano 19.12.2020.
66 relation 12129901 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
310 relation 2800356 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
312 relation 12131888 Urađeno, pregledano 03.01.2021.
405L relation 12135101 Urađeno, pregledano 04.01.2021.
406 relation 2801166 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
406L relation 12137183 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
407L relation 12144197 Urađeno, pregledano 06.01.2021.
409 relation 12143158 Urađeno, pregledano 06.01.2021.
501 relation 12137720 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
505 relation 12143679 Urađeno, pregledano 06.01.2021.
505L relation 12144496 Urađeno, pregledano 06.01.2021.
506 relation 12137870 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
507 relation 12138723 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
513 relation 12139510 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
522 relation 12139604 Urađeno, pregledano 05.01.2021.
613 relation 9515912 Urađeno, pregledano 06.01.2021.

Autobusi trocifreni

Linija Master route note
101 relation 660163 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
102 relation 2795077 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
104 relation 2795082 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
105 relation 2795083 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
105L relation 7713381 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
106 relation 2795080 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
107 relation 2795078 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
108 relation 2795076 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
109 relation 2795084 Urađeno koliko je moglo, u GTFS-u fale podaci van Beograda (Čenta), pregledano 01.10.2022.
110 relation 2795079 Urađeno koliko je moglo, u GTFS-u fale podaci van Beograda (Sefkerin i Opovo), pregledano 01.10.2022.
202 relation 12152580 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
302 relation 2800352 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
303 relation 2800353 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
304 relation 2800349 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
305 relation 2800351 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
306 relation 2800355 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
307 relation 2800357 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
308 relation 2800350 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
309 relation 2800354 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
311 relation 12159698 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
401 relation 2801164 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
402 relation 2801170 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
403 relation 2801169 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
404 relation 12164204 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
405 relation 2801168 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
407 relation 2801165 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
408 relation 2801167 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
502 relation 12188384 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
503 relation 2806418 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
504 relation 2806415 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
511 relation 2806416 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
512 relation 1649661 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
521 relation 2806417 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
531 relation 2806419 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
532 relation 2806414 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
533 relation 2806453 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
534 relation 2806452 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
551 relation 2806454 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
553 relation 12172125 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
601 relation 2808782 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
602 relation 2808783 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
603 relation 2809587 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
604 relation 2809588 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
605 relation 12176902 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
606 relation 2809583 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
607 relation 12177263 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
610 relation 2809584 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
611 relation 2809585 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
612 relation 2809586 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
700 relation 12181780 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
702 relation 2810368 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
703 relation 2810365 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
704 relation 2810367 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
705 relation 12182646 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
706 relation 2810363 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
706E relation 2810366 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
707 relation 2810364 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
708 relation 12184005 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
709 relation 12184148 Urađeno, pregledano 01.10.2022.
711 relation 12184238 Urađeno, pregledano 01.10.2022.

Ostalo

Linija Master route note
ADA1 Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS
ADA2 Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS
ADA3 Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS
ADA4 Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS
ADA5 Nema ga u zimskom GTFS-u, čeka se letnji GTFS
EKO1 relation 12188455 Urađeno, pregledano 14.01.2021.