Beschrijving Knooppunten Midden-Delfland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Deze pagina geeft een beschrijving van de routes tussen de knooppunten,br> van het fietsknooppuntennetwerk Midden-Delfland.
Er zijn afkortingen gebruikt:
Q Kwaliteit wegdek
A Autoverkeer 0-5
B Beauty 0-5
W Windgevoelige route

(nog niet compleet)

 • 65-70 Mooie route langs het Schiekanaal (Vlinderpad) / Boten / Kade / Q5 B4
 • 70-73 Links weide rechts Industrie / Haven / Boerderijen / Nieuwbouw B3 Q3
 • 73-69 Oud cultuurlandschap Q4 B4
 • 69-65 Groen Middendelfland Recreatiemogelijkheden Q5 B3
 • 64-65 Over de dijk langs het Schiekanaal Q4 B4 A3
 • 58-64 Over de dijk langs het Schiekanaal / Scheepswerf Q4 B4 A3
 • 73-79 Parken Sportaccomodatie Stadsroute Molens van Schiedam Q3 B4 A3
 • 79-78 Schiedam stadsroute Q4 B2 A4
 • 78-68 Oud Schiedam Parken Milieucentrum A3 Q4 B3
 • 76-75 Vlaardingen haven / Kerk / Dijkroute Q3 A2 B3
 • 75-41 Stadsroute / Oude boerderijen Q3 A3 B3
 • 41-74 Recreatie / Water / B4 Q4 A1
 • 74-72 Recreatie / Park B4 Q4 A0
 • 74-71 Recreatie / Park B4 Q4 A0
 • 71-66 Veerbooot de Kwakel A0 B5 Q4
 • 41-39 Oude landerijen / Weidelandschap A2 B4 Q3
 • 41-42 Recreatie / Weidelandschap / Horeca A1 B4 Q4
 • 42-40 Nieuwe waterweg / Dijk / Schepen / Veerboot A0 B4 Q4
 • 40-38 Haven Maassluis / Winkelen A3 B4 Q3
 • 38-39 Stadsroute A2 B2 Q3
 • 38-35 Stadsroute / Boerderijen onder aan de dijk Q4 B4 A2
 • 35-36 Buitenwijk / Park B2 A3 Q4
 • 36-37 Polderweg A2 Q2 B2
 • 36-28 Op de dijk / Weilanden W A1 Q3 B3
 • 23-18 Oude Boerderijen Bosgebied recreatiecentrum A1 B4 Q3
 • 18-19 Bosgebied Weidengbied A1 B4 Q3
 • 37-22 Nieuwe waterweg / Dijk / Schepen A0 B4 Q4 W
 • 19-21 Park / Woonwijk Q4 B3 A1
 • 21-22 Park Woonwijk Loodswezen Nieuwe Waterweg Vuurtoren Q3 B3 A3
 • 21-9 Duinenroute Campings Druk Fietsverkeer Q4 B4 A1 W
 • 19-10 Kassenroute stadscentrum B3 Q4 A4
 • 10-9 Kassenroute stadscentrum / Kerk Monster B3 Q4 A4
 • 10-12 Kassen / Water / Grazers / Boerderijen B4 Q3 A2
 • 12-11 Fietspad langs weg / Kassen B3 Q3 A4
 • 11-8 Kassen Industrie B2 Q3 A4
 • 8-6 Kassenroute / Beschermd Wonen / Nieuwbouw / Duinen Q3 B3 A3
 • 27-15 Kanaalroute / Weidelandschap Q3 B4 A2
 • 15-16 Recreatie / Veiling Q3 B3 A3
 • 16-17 Autoweg A4 B2 Q4
 • 16-12 Stadsroute / Cnetrum Q2 B2 A4
 • 56-55 Weidelandschap Vogels B4 A1 Q4
 • 55-32 Kassen / Weidelandschap / Recreatie B3 Q4 A3
 • 32-31 Kassen B2 Q4 A2
 • 31-24 Weidelandschap A0 Q4 B3
 • 34-33 Op de dijk / Boerderijen / Dorpscentrum B4 Q4 A0
 • 33-60 Op de dijk / Boerderijen / Dorpscentrum B4 Q4 A0
 • 60-56 Dorpscentrum Q3 B4 A3
 • 56-61 Dorpscentrum Q3 B4 A3
 • 61-59 Golfbaan / Weidelandschap / Recreatie A0 B4 Q4
 • 55-54 Weidelandschap / Vogels A0 B3 Q4
 • 54-53 Dorpskern A4 B2 Q2
 • 53-52 Kanaalroute B3 Q3 A1
 • 57-58 langs het Schiekanal / Werf A0 B3 Q3
 • 58-59 Recreatie B4 Q4 A0