Brief naar Kadaster

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

SAMM de Konink

Oude Trambaan 7

2265CA Leidschendam


Kadaster

t.a.v. Mevr. U. Schild-Kamlah

Postbus 115

7800AK Emmen


Leidschendam, 22 september 2008


Geachte Mevrouw Schild-Kamlah,

OpenStreetMap Nederland is op zoek naar een samenwerking met het Kadaster voor het publiceren van administratieve grenzen van gemeenten en provincies om deze voor het grote publiek beschikbaar te maken, zoals momenteel de doelstelling is van de provincies met betrekking tot Geo-informatie.

Onze data is beschikbaar onder een Creative Commons licentie en wordt momenteel commercieel gebruikt door startups als kaartje voor geo-gerelateerde toepassingen. Wat betreft educatie zouden wij graag naar `vrije' topografie op scholen toe willen. Die insteek is gekozen naar aanleiding van de discussie tussen gratis en vrije leermiddelen.


In de data die wij momenteel hebben verzameld ontbreken een aantal administratieve grenzen, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. Ons verzoek is om deze basis informatie zonder kosten aan ons beschikbaar te stellen in een vector formaat, dat gangbaar is binnen het Kadaster.

Wij zouden graag willen samenwerken met het Kadaster op het gebied van publicatie, gezien de commerciële afweging die dat met zich meebrengt discussie kan opleveren is een persoonlijk gesprek wellicht een beter medium.


In afwachting van uw reactie,


Stefan de Konink

OpenStreetMap NL