Ca:Catalunya/Revisió Poblacions Catalunya

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

La comunitat catalana d'Openstreetmap estableix una revisió de la gradació dels diversos nuclis poblacionals a Catalunya, per fer-ho ens basarem en la Normalització que estableix el següent:

Es marquen amb l'etiqueta place, segons aquesta classificació:

  • Ciutat gran (place=city) Amb més de 100.000 habitants
  • Ciutat petita (place=town): Entre 10.000 i 100.000 habitants sent capital de municipi
  • Poble (place=village): Amb menys de 10.000 habitants sent capital del municipi.
  • Suburbi (place=suburb: Barri de ciutat gran o ens urbà gran amb entitat pròpia.
  • Barri o Urbanització (place=neighbourhood : Barri de ciutat petita o urbanització compacta moderna, de promoció privada i després recepcionada pel territori.
  • Disseminat o Llogaret place=hamlet . Nucli poblacional d'origen rural , dispers.
  • Masia place=isolated_dwelling). Masia, casa o grup de cases aïllades.

Atenció: En altres parts del món a OpenStreetMap un "hamlet" acostuma a tenir menys de 200 habitants, a Catalunya en canvi hi poden ser nuclis poblacionals més grans d'aquesta quantitat però que no són capital de municipi.


Per trobar la informació de les poblacions objectes d'edició cal anar a l'historial d'aquesta mateixa pàgina, atés que hem superat el nivell de coordinació (més d'11000 elements en una sola taula) que pot suportar aquesta wiki.