Ca:Sant Boi de Llobregat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
VTE
Sant Boi de Llobregat, Catalunya, Spain
Wikidata

latitud : 41.3241, longitud : 2.0386
Navega pel mapa de Sant Boi de Llobregat 41°19′26.76″ N, 2°02′18.96″ E
Edita el mapa
Enllaços externs:
Use this template for your city

Sant Boi de Llobregat és una ciutat en Catalunya, Spain, en la latitud 41°19′26.76″ nord i la longitud 2°02′18.96″ est.

Edificis i adreçes

Importació de Cadastre

Tasca #115: https://tareas.openstreetmap.es/project/115

Abans d'aquest mètode de gestió, s'estava utilitzant cat2osm2. Les geometries existents es tindran que combinar amb les obtingudes mitjançant catatom2osm. Cal eliminar landuses innecessaris. Continuar amb catatom2osm enlloc de l'utilitat Java cat2osm.

Usuaris

Raulvior i Raulvior_Import_Stboi. El primer és el creador de la tasca i importador abans de la creació de la tasca. El segon es va crear arran de la creació de la tasca. Altres coŀlaboradors tindran els seus comptes dedicats.

Parcs, fonts d'aigua, bancs ...

Es va recopilant mitjançant excursions per la ciutat. S'afegeix a OSM amb un compte que no sigui d'importació.

Serveis WMS

ICGC 1:1000: wms:http://shagrat.icc.cat/lizardtech/iserv/ows?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=orto10c&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

ICGC 1:2500: wms:http://geoserveis.icgc.cat/icc_ortoxpres/wms/service?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SRS={proj}&BBOX={bbox}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&LAYERS=ox3dcat25c2018&FORMAT=image/jpeg

AMB: wmts:http://geoportal.amb.cat/arcgis/rest/services/Cartografia/GuiaAMB2014_ETRS89/MapServer/WMTS Autorització segons llei 37/2007.

Cadastre: wms:http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Catastro&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} Mateixes condicions d'ús que les geometries de Cadastre.ICGC 1:1000 data de l'any 2010. El 1:2500 és de l'ortoxpres que s'actualitza cada any. El de l'AMB proveeix noms de carrers. El 1:1000 va bé per a coses que no es distingeixen bé a 1:2500 i que estan en el mateix estat.

El de Cadastre proveeix geometries de finques. Útil per a posar murs, tanques o qualsevol delimitació física que existeixi en un terreny.

Totes aquestes fonts es contrasten localment si s'escau.

Transport Públic

Línies d'autobús

Sant Boi de Llobregat disposa de tres línies d'autobús locals:

 • SB1;SB2;SB3

A més, dins del territori de Sant Boi circulen 27 línies interurbanes:

 • AMB: L70;L72;L74;L75;L76;L77;L78;L79;L80;L81;L82;L85;L86;L87;L94;L95;L96;L97;L99;N13;N14;N16;N17
 • Hispano Igualadina, Soler i Sauret: L61, N41, N51
Xarxes (tag network):
 • AMB, inclou:
  • Busos diurns
  • Busos nocturns (NitBus)

network=AMB

Els operadors (tag operator):
 • TMB
 • AUTHOSA
 • BAIXBUS
 • Nou Barris BCN
 • SGMT
 • Soler i Sauret
 • TRANSPORTS CIUTAT COMTAL (TCC SA)
 • TUSGSAL
 • UTE JULIÀ TRAVEL-MARFINA BUS
 • Monbus Paral·lel El Port UTE

Els marcats en negreta són els que donen servei a Sant Boi.

Importació

La AMB disposa d'un fitxer en format GTFS amb totes les línies gestionades per les empreses pertanyents a la AMB. Data de creació: 19 de desembre del 2014.

Catàleg AMB. Són dades amb llicència dual: CC-BY 4.0 i ODbl.

Amb l'aplicació GO-Sync es pot importar a OSM. Cal emplenar tots els camps marcats amb un asterisc (*), incloent la ruta al .zip descarregat de la web de AMB.

El programa farà una comparació de les dades GTFS del .zip amb les dades ya disponibles a AMB. Un cop aparegui l'informe, clicar en dummy upload.

El go-sync genera un OSM changeset. Es canvia l'extensió .txt per .osc i es sustitueix la paraula DUMMY per un numero qualsevol (p. ex. 1234567). Amb un editor de text (gedit, bloc de notes, vim, nano, emacs...). Amb un parell de comandes GNU Linux:

mv DUMMY_OSM_CHANGE.txt parades_autobus_santboi.osc

sed -i s/DUMMY/1234567/g parades_autobus_santboi.osc

Obrir fitxer amb el JOSM. El programa indica correctament amb un FIXME que les parades importades possiblement estan duplicades. Bàsicament comprova si hi ha parades en un radi de 400 metres. En el cas de Sant Boi esborrar totes les que hi havia donat que no estaven en cap ruta. Desprès, verificar etiquetes:

GTFS tag GO-Sync transformat OSM tag Comentari
- FIXME FIXME Esborrar un cop s'ha verificat si es un duplicat o no. Surt més a compte modificar les parades que hi ha actualment o fer un

replace total?

- - note Les parades existents abans de l'importació tenien el codi de parada en una nota
stop_id gtfs_id - Amb el gtfs_stop_code s'identifica la parada de manera unívoca. Es pot esborrar
stop_code gtfs_stop_code ref Codi de para de l'AMB. És el que es pot consultar amb l'aplicació Android o web i el que està en el cartell de la parada
stop_name name name
- route_ref route_ref Fica els route_short_name del fitxer routes.txt
- bus bus L'afegeix GO-Sync
- highway highway L'afegeix GO-Sync
- - public_transport S'ha d'afegir. Posar public_transport=platform
agency_name network network Canviar per AMB
- - operator S'ha d'afegir. Canviar per BAIXBUS;HISPANO IGUALADINA;SOLER I SAURET. Depenent de la parada hi haurà un o més
stop_url url url La URL correspon a la pàgina on surt el recorregut de la línia a AMB
- - source Àrea Metropolitana de Barcelona

Així és com s'ha importat el que hi ha ara. El GO-Sync també pot importar rutes però no les ha agafat. Potser els camps no els he emplenat bé.

Un total de 2935 en l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sense incloure les parades de Transports Públics de la Generalitat de Catalunya, que estan aquí en format RTP.

Observacions: Un plugin per al JOSM integrant part del GO-Sync i el format RTP seria molt bó. Ficant les rutes i interpolant els stop_position sobre les vies que ja existeixen a OSM.