Ca:WikiProject Catalan/OpenStreetMap The Boardgame

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Projecte encara sota desenvolupament i creat per Carlos Sánchez

Instruccions

 • El joc consisteix en ser el primer en construir 8 edificis en 3D.
 • La construcció d'aquests edificis requereix de 5 àrees.
 • Aquestes àrees es compren mitjançant nodes.
 • Les construccions només es poden fer sobre landuse=residential
 • Si no es disposa de carta especial, només es pot construir en les parcel·les connectades per carretera amb l'amenity=townhall
 • Les cartes de tags permeten realitzar accions especials que poden afavorir el jugador i/o desfavorir els seus oponents.

Preparació del joc

 1. S'agafa 1 ajuntament per jugador.
 2. Es col·loquen les parcel·les per la banda landuse=residential sobre la taula, connectades entre si de la forma que els jugadors vulguin. S'agafen 9 parcel·les per jugador (18 per a 2 jugadors, 27 per a 3 jugadors i 36 per 4 jugadors).
 3. S'emplacen els ajuntaments a la parcel·la que esculli cada jugador. No n'hi poden haver dos ajuntaments a menys de 3 parcel·les de distància.
 4. Es llancen els daus per tal d'escollir l'ordre de partida.

Fases del joc

 1. Llençar 2 daus de 6 cares per a obtenir els nodes a utilitzar durant el torn. Si se n'obtenen 2 nodes, s'agafa una carta especial i és passa el torn; no es pot construir, ni fer ús de les cartes tag que ja se'n disposin.
 2. Comprar carreteres, àrees, modificacions de landuse o cartes de tags.
 3. En el cas de poder fer-ho, construir edificis o fer ús de les cartes si se'n vol fer ús.

Elements

 • Els ajuntaments no es poden moure durant el joc.
 • Les carreteres permeten connectar les parcel·les amb l'ajuntament cosa que fa possible la construcció d'edificis. El seu cost és de 3 nodes.
 • Les àrees son necessàries per a la construcció d'un edifici. El seu cost és de 4 nodes. No és obligatori la construcció d'un edifici amb 5 o més àrees.
 • Les parcel·les es poden capgirar, sempre que no tinguin edificis al damunt. Es poden girar amb un cost de 6 nodes.
 • Les cartes tag tenen un cost de 6 nodes.

Cartes de tags

 • highway=motorway: transforma una carretera en una autopista, fent que les dos parcel·les connectades amb aquesta vía no es puguin capgirar.(8)
 • bridge=yes/tunnel=yes: permet construir a qualsevol parcel·la landuse=residential encara que no estigui connectada per carretera amb l'amenity=townhall
 • natural: s'apliquen sobre parcel·les edificades i permeten destruir l'edifici. La parcel·la no es capgira. (4)
 • traffic_sign: es pot utilitzar per fer passar de torn a un oponent. (5)
 • oneway=no: permet robar una carretera a un oponent. Retorna la carretera de l'oponent a la caixa i agafa'n una del teu color.(6)
 • highway=construction: pots fer que un highway=motorway d'un oponent torni a ser un highway=residential (6)
 • highway=street_lamp: permet veure les cartes tag en poder d'un dels teus oponents (3)
 • shop: es pot impedir comprar àrees a un oponent en el seu torn.(5)
 • amenity=bank: permet tornar a llençar els daus i sumar els nodes als trets amb el primer llençament. S'ha de fer servir desprès de llençar els daus i abans de comprar en el torn.(4)
 • landuse=industrial: té un valor de 5 nodes que es poden sumar al llançament de daus. S'ha de fer servir desprès de llençar els daus i abans de comprar en el torn.(7)
 • landuse=farmland: té un valor de 4 nodes que es poden sumar al llançament de daus. S'ha de fer servir desprès de llençar els daus i abans de comprar en el torn. (7)
 • boundary: permet afegir una parcel·la al joc amb landuse=residential cap per amunt on el jugador decideixi. No pot situar un edifici a la parcel·la fins al següent torn. (10)

Material gràfic

 • parcel·les de 5x5 cm (60)
 • cartes tag de 8x5 cm (48)
 • carreteres de 5x1,5 cm (21x4)
 • 8 edificis + 1 ajuntament de cada color
 • àrees 3x3 cm
 • 4 cartes 8x5 cm d'instruccions/resum

Demostracions

(un cop creat el joc es farà una demostració en vídeo i es corregiran possibles errades o deficiències del joc)