Category:Ca:Propostes amb estat "Esborrany"

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta és una llista d'elements cartogràfics proposats amb estat Esborrany.

Aquestes propostes estan actualment sent desenvolupades. Haurien de ser traslladades a l'estat "Proposta" més endavant.

Per obtenir informació sobre com proposar una etiqueta, consulta Procediment de proposta. Aquesta llista es genera automàticament a través de la plantilla Template:Proposal Page col·locada en les pàgines individuals d'elements cartogràfics proposats.

This category currently contains no pages or media.