Category:Ca:Propostes per estat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Per a propostes amb estat Abandonada, Cancel-lada, Rebutjada, Obsoleta o Redundant, vegeu Elements cartogràfics inactius.