Category:Ca:Propostes amb estat "Rebutjada"

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta és una llista d'elements cartogràfics proposats amb estat Rebutjada.

Per obtenir informació sobre com proposar una etiqueta, consulta Procediment de proposta. Aquesta llista es genera automàticament a través de la plantilla Template:Proposal Page col·locada en pàgines individuals d'elements cartogràfics proposats.

This category currently contains no pages or media.