Category:Ca:Propostes amb estat "Cancel-lada

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta és una llista d'elements cartogràfics proposats amb estat Cancel-lada.

Per obtenir informació sobre com proposar una etiqueta, consulta Procediment de proposta. Aquesta llista es genera automàticament a través de la plantilla Template:Proposal Page col-locada en pàgines individuals d'elements cartogràfics proposats.


This category currently contains no pages or media.