Chongqing Metro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search


Line Opening Year Terminus Stations Length (km) Relation
1
(Red)
2011 Xiaoshizi University Town 23 38.9 Route master: relation 2336458 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Xiaoshizi => University Town: relation 2336456 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
University Town => Xiaoshizi: relation 2336457 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
2
(Green)
2005 Jiaochangkou Xinshancun 25 31.3 Route master: relation 2353579 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Jiaochangkou => Yudong: relation 2353578 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Yudong => Jiaochangkou: relation 444083 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
3
(Blue)
2011 Yudong Jiangbei Airport 39 55.60 Route master: relation 2341151 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Yudong => Jiangbei Airport: relation 2341149 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Jiangbei Airport => Yudong: relation 2341150 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
6
(Purple)
2012 Wulidian Beibei 24 ?? Route master: relation 2768662 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Chayuan => Beibei: relation 2768661 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Beibei => Chayuan: relation 2768660 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
6 (International Expo Line)
(Purple)
2012 Lijia Yuelai 2 12.055 Route starts from Chayuan. Route master: relation 3474489 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Chayuan => Yuelai: relation 3474487 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Yuelai => Chayuan: relation 3474488 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)