Chongqing Metro

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Line Opening Year Terminus Stations Length (km) Relation
1
(Red)
2011 Xiaoshizi University Town 23 38.9 Route master: relation 2336458
Xiaoshizi => University Town: relation 2336456
University Town => Xiaoshizi: relation 2336457
2
(Green)
2005 Jiaochangkou Xinshancun 25 31.3 Route master: relation 2353579
Jiaochangkou => Yudong: relation 2353578
Yudong => Jiaochangkou: relation 444083
3
(Blue)
2011 Yudong Jiangbei Airport 39 55.60 Route master: relation 2341151
Yudong => Jiangbei Airport: relation 2341149
Jiangbei Airport => Yudong: relation 2341150
6
(Purple)
2012 Wulidian Beibei 24 ?? Route master: relation 2768662
Chayuan => Beibei: relation 2768661
Beibei => Chayuan: relation 2768660
6 (International Expo Line)
(Purple)
2012 Lijia Yuelai 2 12.055 Route starts from Chayuan. Route master: relation 3474489
Chayuan => Yuelai: relation 3474487
Yuelai => Chayuan: relation 3474488