Croatia/Pjesacke staze

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kartiranje staza

Tag Comment
type=route
route=foot
network=iwn/nwn/rwn/lwn iwn se koristi za Međunarodne pješačke staze, nwn se koristi za Nacionalne pješačke staze, rwn se koristi za Regionalne pješačke staze, lwn se koristi za Lokalne pješačke staze.
ref=route Broj staze (npr. 1 ako je staza lokalna )
name=* Naziv rute (npr. Pješačka staza 1b općine Topusko)

Međunarodne pješačke staze (IWN)

Za sada još nema ucrtanih

Državne pješačke staze (NWN)

Za sada još nema ucrtanih

Regionalne pješačke staze (RWN)

Za sada još nema ucrtanih

Lokalne pješačke staze (LWN)

Pješačke staze općine Topusko

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Pješačka staza 1a općine Topusko 5.65 km * 100 % relation 1395167 *
Pješačka staza 1b općine Topusko 7.16 km * 100 % relation 1395161 *
Pješačka staza 1c općine Topusko 8.32 km * 100 % relation 1395169 *
Pješačka staza 2a općine Topusko 2.68 km * 100 % relation 1395166 *
Pješačka staza 2b općine Topusko 5.47 km * 100 % relation 1395159 *
Pješačka staza 2c općine Topusko 5.91 km * 100 % relation 1395165 *
Pješačka staza 3a općine Topusko 3.51 km * 100 % relation 1395162 *
Pješačka staza 3b općine Topusko 3.88 km * 100 % relation 1395168 *
Pješačka staza 3c općine Topusko 6.21 km * 100 % relation 1395164 *
Pješačka staza 4 općine Topusko 6.62 km * 100 % relation 1395163 *
Pješačka staza 5 općine Topusko 6.86 km * 100 % relation 1395160 *

Pješačke staze Grada Sinja

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Pješačka staza 1a Grada Sinja 2,19 km 120m pješačka staza od hotela Alkar do Grada i povratak preko utvrde Kamićak 100 % relation 1423763 *
Pješačka staza 2a Grada Sinja 4,41 km 180m pješačka stazaod hotela Alkar do Pavića nebesa(tt 483m)i nazad preko Karaguše 100 % relation 1415910 *
Pješačka staza 4a Grada Sinja 4,62 km 100m pješačka staza od hotela Alkar do Suhača(Vodica)i nazad preko Karaguše 100 % relation 1416685 *

Pješačke staze otoka Hvara

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Edukativno-tematska staza "Magdalena" 2,1 km 97 m 100 % relation 3297430 moguće ju je koristiti i kao izazov za ekstremniju vožnju (brdski bicikli)

Rekreacijske šumske šetnice - Kupinečki Kraljevec

Naziv Duljina Visinska razlika Relacija Bilješke
Šetnica 1 - "Sveti Roko" - Štrpec II odvojak - Trsisče (kružna 3/4h) relation 6588153 http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=6588153
Šetnica 2 - "Sveti Ivan", Kapela Sv. Ivana Krstitelja (s povratkom 1/2h) relation 6588842 http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=6588842
Šetnica 3 - "Vrbanička", put Franja-Livade-Vrbnička-Trsisče (kružna 1h) relation 6588838 http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=6588838
Šetnica 4 - "Okretaljka", put Franja-Okretaljka-Livade-Trsisče (kružna 1 1/2h) relation 6588870 http://ra.osmsurround.org/analyzeRelation?relationId=6588870

Ždral Trail utrka - Daruvar (Petrov Vrh)

Naziv Duljina Visinska razlika Relacija WayMarkedTrails prikaz Gpsies prikaz
Veliki Ždral 2016-2017 23.9 km 905 m relation 7606221 Otvori Otvori
Mali Ždral 2016-2017 13.7 km 366 m relation 7613636 Otvori Otvori