Croatia/Planinarske staze

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kartiranje staza

Tag Comment
type=route
route=hiking
network=iwn/nwn/rwn/lwn iwn se koristi za Međunarodne planinarske staze, nwn se koristi za Nacionalne planinarske staze, rwn se koristi za Regionalne planinarske staze, lwn se koristi za Lokalne planinarske staze.
ref=route Broj staze koji se vidi na terenu, često kraći od službenog broja staze.
name=* Naziv rute (npr. Pješačka staza 1b općine Topusko)
symbol=* Simbol kojim je ruta označena. Za većinu staza u Hrvatskoj, ovo je Knafelčeva markacija, dakle treba staviti symbol=red circle with white dot in the middle
osmc:symbol=* Ovaj tag stavljamo samo ako put nema upisani ref=* tag, ali ako ima, onda ako se ne radi o Knafelčevoj markaciji. Razlog opisan na temi community foruma[1].
wiki:symbol=Markacija.svg Link na grafičku datoteku u kojoj je prikazan simbol kojim se označuju staze.
Knafelčeva markacija

Međunarodne planinarske staze (IWN)

Za sada još nema ucrtanih

Državne planinarske staze (NWN)

Za sada još nema ucrtanih

Regionalne planinarske staze (RIWN)

Za sada još nema ucrtanih

Lokalne planinarske staze (LWN)

Dinara,Kamešnica,Svilaja

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Planinarska staza na Svilaju-putem 4,94km 446m prva 2km staza ide šumskim putem,provoznim i osobnim autom,zatim strmo lijevo 100 % relation 1145313
Planinarska staza na Svilaju-duža 4,95km 446m nazvana i staza preko "badnjeva"to jest preko kraških uvala 100 % relation 1145312
Planinarska staza na Debelo brdo(Karaula) 3,88km 260m staza vodi od pl.doma Sv.Jakova do spomenika palim braniteljima na Debelom brdu 100 % relation 1382448
Planinarska staza na Maglaj 3,49km 470m staza vodi od pl.doma Sv.Jakova do spomenika palim braniteljima na Maglaju 100 % relation 1382462
Planinarska stazado Mračne pećine 6,39km 470m staza vodi od pl.doma Vrdovo do do pečine ispod vrha Kuraja 100 % relation 1388685
Planinarska staza na Visoku(iznad Sinja) 2,49 km 500m staza vodi od zaseoka Župići(Radošić)do zavjetnog križa na Visokoj 100 % relation 1390185
Planinarska staza na na Konj-a I 5,28km 513m planinarska staza od pl.doma Sv.Mihovil na Žlabini(1340m)-Plana-Konj 100 % relation 1466204
Planinarska staza na Konj-a II 6,69km 513m planinarska staza od pl.doma Sv.Mihovil na Žlabini(1340m-Plazibatov dolac-Klanac-Konj 100 % relation 14662073
Planinarska staza od Podgradine do Konj-a 5,61km 1140m Podgradina(BiH)-pl.kuča Pešino vrilo-Konj 100 % relation 114662083
Planinarska staza na Glavaš(1308) 4,34km 446m Donja Korita(pl.dom Orlovac)-Žlabina-Glavaš 100 % relation 1467686
Planinarska staza od Gljeva(Maleši) do Kurtagića Dolca 7,98km 1000m staza od zaselka Maleši-Gljev-Razorina-Strmica-Kurtagića dolac 100 % relation 1474762
Planinarska staza od Tribića(BiH) do pl.sklonište Kurtagića Dolcu 4,96km 710m staza od zaselka Tribić(BiH)-Bukovac-pl.sklonište Kurtagića Dolcu 100 % relation 1479510
Planinarska staza pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Trovrsi 2,55km 200m staza od pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Trovrsi(tt1645) 100 % relation 1479827
Planinarska staza pl.sklonište u Kurtagića Dolcu - Burnjaća-Garjata 3,09km 333m staza od pl.sklonište u Kurtagića Dolcu -Burnjaća-Garjata 100 % relation 1480046
Planinarska staza prijevoj Vaganj-Rosni dolac-pl.sklonište u Kurtagića Dolcu 5,29km 350m staza od prijevoja Vaganj-Rosni dolac do pl.sklonište u Kurtagića Dolcu 100 % relation 1481922
Planinarska staza prijevoj Vaganj-Gola kosa-pl.sklonište u Kurtagića Dolcu 7,27km 350m staza od prijevoja Vaganj-Gola kosa do pl.sklonište u Kurtagića Dolcu 100 % relation 1481929
Planinarska staza D.Korita-ŽlabinaMilćić-Bunarić-Kamešnica 7,43km 1196m staza od odpl.doma Orlovac(D.Korita)-Žlabina-Milčić-Bunarić-Kamešnica(1809m) 100 % relation 1557212
Planinarska staza D.Korita-ŽlabinaG.Korita-Pištet-Razdolje-Vršak-Kamešnica(1809m) 9,43km 1196m staza od odpl.doma Orlovac(D.Korita)-Žlabina-G.Korita-Pištet-Razdolje-Vršak-Kamešnica(1809m) 100 % relation 1557262
Planinarska staza od Pl.doma "sv.Jakov"-Golo brdo-Stinov umac-Sajmište-Metiljevac-Vještić gora-Pl.sklonište PU Dinarida(1530m) 8,84km 530m staza od ravnog Vrdova(pl doma) preko Vještić gore do pl.skloništa pod Ledenom kosom 100 % relation 1517414
Planinarska staza od Pl.doma "sv.Jakov"-Golo brdo-Stinov umac-Sajmište-Goveđa kosa-Pl.sklonište PU Dinarida(1530m) 12,85km 530m staza od ravnog Vrdova(pl doma) preko Goveđe kose do pl.skloništa pod Ledenom kosom (ratnim putem) 100 % relation 1527145

Zaleđe Rijeke

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Planinarska staza Na Hahlić po Kolcima 5,91km 810m staza vodi od mjesta Podkilavac do pl. doma na Hahliću 100 % relation 1467843

Medvednica

Naziv Duljina Visinska razlika Opis % Relacija Bilješke
Planinarska staza 1M 80 % relation 910965
Planinarska staza 2 100 % relation 1597782
Planinarska staza 3 100 % relation 1538236
Planinarska staza 3a 100 % relation 1597434
Planinarska staza 4 50 % relation 1669022
Planinarska staza 5 40 % relation 1538330
Planinarska staza 7 60 % relation 1538357
Planinarska staza 8 60 % relation 1538659
Planinarska staza 9 100 % relation 1427589
Planinarska staza 10 100 % relation 1538766
Planinarska staza 11 100 % relation 1540151
Planinarska staza 12 100 % relation 1540353
Planinarska staza 13 100 % relation 1540517
Planinarska staza 14 6.36km 697m Vodi od Lonjščine do planinarske kuće Stara Lugarnica 100 % relation 910963 Poznata kao Leustekov put.
Planinarska staza 15 100 % relation 1540529
Planinarska staza 16 100 % relation 910966
Planinarska staza 17 100 % relation 947073
Planinarska staza 18 90 % relation 911047
Planinarska staza 19 70 % relation 911048
Planinarska staza 20 100 % relation 1001045
Planinarska staza 21 100 % relation 948855
Planinarska staza 22 100 % relation 1540811
Planinarska staza 23 40 % relation 1541808
Planinarska staza 49 100 % relation 1558868
Planinarska staza 50 100 % relation 1764901