Cs:Historie OpenStreetMap v České republice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

První uživatelé vytvářející data v České republice se objevili již v roce 2005. Ovšem až import silnic prvních a druhých tříd z dat, která poskytla společnost HELP SERVICE - REMOTE SENSING spol. s r.o. odstartoval intenzivnější mapování. Dalšími významnými importy byly import lesů (UHUL), vodních ploch a vodních toků (DIBAVOD), adresních bodů (RÚIAN) a luk a polí (LPIS).

Kromě importů probíhá i mapování dle gpx stop, ortofoto a jiných dostupných zdrojů. Takto byla do OpenStreetMap zanesena data o železniční infrastruktuře (koleje, stanice a zastávky), energetická vedení a turistické a cyklo trasy.

Milníky

 • 2005 – začátek OSM u nás, první pokusy
 • 16.10.2007 – import silnic I a II tříd[1]
 • 25.10.2007 – obce [2]
 • 2008 – manuální vkládání silnic III třídy z ortofoto a katastru
 • 08/2008 – import lesů – UHUL[3]
 • Od 2009 – poloautomatický (Tracer) import budov z KM
 • 02/2010 – administrativní hranice (kraje, obce...)[4]
 • 2010-2011 – import DIBAVOD[5]
 • 2010-2011 – poloautomatický (CzechAddress[6]) import adres z KM a databáze adres MVČR
 • 18.10.2013 - počátek soustavného překladu dokumentace na této wiki do češtiny.
Viz Category:Cs:Czech Documentation a postup překladu.
 • 2014 – import adresních bodů z RÚIAN
 • 2014-2015 – poloautomatický (Tracer) import luk a polí z LPIS
 • 2016 – nová verze webu openstreetmap.cz
 • 2016 – Taskman: kontrola a mapování chybějících turistických tras
 • 21. 05. 2016 - State of the Map CZ+SK 2016 (nultý ročník)[7]
 • 7. 9. 2016 - první kvartální pivo v Brně a Praze[8]

Odkazy