Cs:Přírodní parky v Česku

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka informuje o mapování přírodních parků v Česku.

Obecné informace:

Přírodní parky většinou neobsahují "zastavěná území" měst a obcí - z důvodu zjednodušení je tato skutečnost vypuštěna a hranice prochází centry obcí (obvykle po místní komunikaci).