Cs:PhotoDB

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aktuální projekt nahrávání fotek pro potřeby mapování se jmenuje Fody a jeho dokumentaci najdete na wiki projektu.