Cs:PhotoDB

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nasledující informace jsou zastaralé a neplatné !!!

Aktuální projekt se jmenuje Fody a jeho dokumentaci najdete na wiki projektu.

Název stránky

Ryze českým projektem, jehož konečnou podobu utvoří až skutečný zájem uživatelů, je vytváření Databáze geolokalizovaných fotografií (Photo DB), tedy fotek se souřadnicemi foceného objektu. Na samotném počátku stálo fotografování rozcestníků turistických tras. Dnes je možné do databáze přidávat i jiné další fotografie (dle kategorií), které se pak mohou uživateli zobrazit např. v pop-up okně aktivní vrstvy mapy ve vztahu ke konkrétnímu vybranému POI (viz portál OpenStreetMap.cz).

Pozn.: Informace na následujícící stránce popisují projekt, který se vyvíjí - informace se mohou měnit a mohou být doplňovány či upřesňovány.

Proč to děláme?

Prvotním cílem bylo vytvořit snímky turistických rozcestníků pro potřeby mapování. Snímky z terénu totiž slouží jako neocenitelný pomocník při finalizaci některých databázových informací - např. ověření nebo zjištění názvu rozcestníku resp. cíle zmiňovaného na směrnících sousedních rozcestníků. Pomáhají také mapperovi ověřit, zda je v terénu mapovaná informace o vedení trasy kompletní, zda je informace v databázi (např. o referenčním čísle rozcestníku) správná, nebo ze správně vytvořené fotografie může ověřit či upravit přesné umístění samotného rozcestníku v mapě. Umisťujeme jej totiž na jeho fyzické místo, nikoliv univerzálně na střed rozcestí.

Sekundárním cílem či spíše dalším využitím této původní myšlenky je aplikace v mapovém portálu, která tyto snímky zprostředkuje uživateli. Ten je může využít např. v okamžiku, kdy rozcestník v terénu chybí, nebo je poškozený, zakrytý vegetací apod. Fotografie rozcestníků mu mohou poskytnout i informaci o reálných vzdálenostech mezi jednotlivými body trasy. V neposlední řadě může fotografie posloužit i v komunikaci s operátorem (autorem, majitelem rozcestníku), kterému může dát informaci o reálném stavu rozcestníku, nebo může fotografie iniciovat sdělění operátorovi o nutném zásahu (na fotce vidím rozcestník na dubu a v reálu vidím jen čerstvý pařez dubu).

V širším pojetí se však projekt databáze fotografií dá využít ke zpřístupnění fotografií dalších zájmových bodů, které tak mohou být další přidanou hodnotou mapy. Nejde o duplikování Wikipedie či portálu Wikimedia (ze kterých je možné získat snímky řady POI), protože celá řada orientačních bodů v krajině, které lze jako mapovou informaci zachytit, nemá ambici mít vlastní wikistránku a rozhodně není v silách mappera takovou stránku ke každé fotografii zakládat. Svůj potenciál tak mohou mít ve zmiňované databázi fotografie studánek, pramenů, pomníků či jiných orientačně významných míst. U fotografií to však nutně nekončí - databáze může obsahovat i kresby, které aktivně doplňují mapové informace způsobem, které nelze efektivně v mapě vytvořit jinak - např. situační plánky (nádraží...), průjezdní plánky jezů pro vodáky, schemata horolezeckých tras apod.

Co lze fotit

V současné chvíli se aktivity mapperů zaměřují především na pořizování snímků turistických rozcestníků. Na nejčastější otázky, jak rozcestníky fotit (či spíše nefotit), jak a proč fotografie upravovat, co s pořízenými snímky atd. naleznete odpovědi níže.

Jak fotit rozcestníky

Všechna následující doporučení není nutno brát v potaz, pokud jste na pochybách, fotku nahrajte.

Cílem fotografie je čitelný text na rozcestnících. Cílem fotografie může být i pořízení informace o tom, kde se v daném místě rozcestník nachází - ne vždy je jeho nalezení triviálním úkolem a někdy poslouží i k ověření, že rozcestník "není na svém obvyklém místě" (viz výše). Fotografie může nejprve sloužit jako pomocná při mapování, později však může být integrální součástí mapy tím, že bude dostupná běžnému uživateli.

Ne vždy je možné pořídit jednu jedinou fotografii, která obsáhne všechny základní informace (jednotlivé směrníky jsou umístěny tak, že je z jednoho úhlu nelze vyfotit). V tu chvíli nelze postupovat jinak, než pořídit více fotografií. Před uploadem je však vhodné fotografie alespoň v minimální možné míře upravit (nechápejte to prosím jako podmínku, ale jako doporučení, jak hodnotu fotografií a tím i mapy vylepšit). Leckdy je pro praktickou orientaci vhodné dodatečně vytvořit jen jeden společný obrázek.

Základní doporučení:

 • vyhnout se nečitelnému obsahu z důvodu vzdálenosti od foceného objektu (zvětšit, oříznout - toto umí i průměrný smartphone bezprostředně po vyfocení)
 • zlepšit čitelnost postprodukčním zásahem (např. vyvážení bílé, kontrast či jiné základní úpravy barevnosti též umí i leckterý smartphone)
 • mít možnost vybrat "lepší" fotku - běžný profesionální postup, vyfocení třeba tří expozic, pokaždé z lehce odlišeného úhlu (sluníčko a odlesky budou na jednom snímku více milosrdné, stejně tak i ostrost)
 • nefotit proti slunci - směr focení vybrat nelze, lze však změnit čas či počasí (pod mrakem), lze ale využít technologických vymožeností - zkuste se seznámit s funkcí HDR vašeho fotoaparátu či smartphone, nebo použijte blesk
 • jsou-li směrníky vysoko, nebojte se zvednout ruce a třeba zkusit více expozic (nebude to z podhledu a nebude to proti příliš světlé obloze)

Co má/musí/nemá/nesmí na fotce být

 • fotografie by měla obsahovat všechny textové informace obsažené na směrovkách (směrnících), ideálně včetně malých údajů u dolní hrany směrníků
 • je vhodné zachytit případnou značku "začátek turistické trasy" (kontrola začátku/konce, ověření proč je na rozcestníku jen jeden směrník dané barvy)
 • tabulka s názvem sponzora (typicky Lesy ČR) nemá žádnou informační hodnotu - na snímku být nemusí
 • tabulka s informační textací (např.: "Bývalé slovanské hradiště vystavěné na středověké obchodní stezce") by na snímku měla být
 • tabulka s varovnou textací (např.: "V úseku za hřbitovem pokračujte 2 km přes pole bez značek") by na snímku měla být
 • tabulky se směrníky jiných (neturistických, např. lyžařských tras) by na snímku měly být - zkušenější autor je však může záměrně vyfotit či postprodukčně upravit do zvlášťního snímku

Jak fotit informační panely

Informační panely jsou jednou z kategorií fotografií v databázi. Účelnost snímku informačního panelu vzniká tehdy, když je snímek pořízen natolik kvalitně, že v případě poškození panelu může uživatel získat všechny potřebné informace z fotografie. Obdobně může získat informace, aniž by musel místo navštívit (nestihl projít celou trasu apod.).

Jak fotit mapy

Fotografování (a zveřejňování) map v takové kvalitě, že je lze použít jako mapové dílo, je bez souhlasu držitele licence za hranou zákona. Typicky tak lze např. dovodit, že vyfotografování a volné zveřejnění mapového panelu KČT či jeho části (v kvalitě použitelné k navigaci), není v souladu se záměrem držitele licence a tudíž není legální. Snímky takových mapových informačních panelů tedy mohou v databázi posloužit spíše jako informace "zde je k vidění tento typ mapy" - v praxi jistě dostatečně poslouží pořídit snímek jako kontextovou fotografii typu "mapa stojí vedle zastávky MHD".

Co dalšího lze fotit

Jakákoliv aktivita, která vede ke zlepšení mapy, je autory projektu vítána.

Co s nafocenými snímky

Příklady postprodukčních úprav jsou na této stránce v galerii. Postup uploadu do databáze, nebo správa snímků v databázi, bude popsán později.

Licence snímků

Licenci si uživatel zvolí při uploadu.

Budoucnost databáze

Budoucí podobu databáze vytvoří sami uživatelé především tím, jaký zájem budou o její rozvoj a naplňování obsahem mít. Autoři vítají konstruktivní připomínky. Přepokládatelným vývojem je rozšíření počtu kategorií, rozvoj uživatelského rozhraní pro upload i správu, rozvoj aplikací (např. práce s více snímky k jednomu POI, určování neaktuálnosti snímku či volba "vhodnějšího" snímku z více snímků). Geograficky je projekt zatím zaměřen na ČR, databáze není nijak fyzicky svázána s databází OSM.org. V případě úspěchu modelu vytváření účelových POI fotografií rozšíření nic nebrání. Provoz zatím zajišťuje a financuje sám autor databáze.

Fotogalerie příkladů

Jak ano:

Jak to lze dodatečně zlepšit:

Možné problémy:

Kontakty

Walley - autor databáze, editor

MKyral - autor API rozhraní pro openstreetmap.cz