Cs:Pravidla

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Doporučená pravidla pro tvorbu map

Pravidla pro měření pomocí GPS

 • Je nutné počítat s faktem, že přístroj GPS nedosahuje absolutní přesnosti a z toho vyplývají jisté požadavky na zacházení s přístrojem
  • před měřením je nutné nechat GPS dostatečně kalibrovat svou polohu, kdy přesnost polohy je úměrná počtu dostupných signálů z družic
  • většina GPS disponuje mapovými podklady a podpůrnými funkcemi, které je nutné brát v úvahu, popřípadě i deaktivovat
   • GPS, které disponují vlastními mapovými podklady využívají často funkce snappování ke komunikaci, což může vést i k zásadním chybám v poloze
   • pokud se objekt hýbe příliš pomalu, přestává GPS zjišťovat svou přesnou polohu, což plyne z faktu, že GPS se snaží eliminovat "kmitání" polohy. Ta poté zůstává neměnná, což může vést k problémům v případě přesného měření bodových objektů
  • GPS nemá zaručenu stálou přesnost – mění se s dostupností signálu z družic a snižuje se zhoršenou viditelností oblohy. To s sebou v některých případech může přinášet problémy při mapování ve vegetaci, či vysoké zástavbě. Přesnost se stejně tak snižuje i při vysoké rychlosti objektu

Pravidla pro editaci projektu OpenStreetMap

 • Vždy je nutné srovnávat výsledky z minimálně dvou zdrojů pro ověření správnosti
  • jednou z možností zvýšení přesnosti je snímání pomocí GPS ve směru tam i zpět
  • další možností je využití jiného zdroje než pouze GPS – např. GPS + ortofoto, ortofoto + katastrální mapa, …
  • často je vhodné zaznamenávat i další informace mimo polohy (názvy komunikací, bodů zájmu,...) - náčrty, fotografie

Podrobná pravidla a doporučení tvorby OSM jsou k dispozici v rámci projektu na stránkách wiki a právě v jejich dodržování komunitou je síla celého projektu. Snažte se proto před samotnou editací získat dostatek informací o možnostech, které projekt nabízí