DE:Historical Objects/Translations/table.cs

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translation table Deutsch - Czech

Please don't change anything but the right table column. For discussions or comments please use the discussion page.

Thanks!

The Historical Map Team.

Prosím, neměňte nic kromě pravého sloupce tabulky. K diskuzi či komentářům slouží diskuzní stránka

Díky!

Váš Historical Map Team.

Deutsch Česky
Ab Zoom 10 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 10
Ab Zoom 11 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 11
Ab Zoom 12 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 12
Ab Zoom 13 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 13
Ab Zoom 14 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 14
Ab Zoom 15 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 15
Ab Zoom 16 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 16
Ab Zoom 17 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 17
Ab Zoom 18 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 18
Ab Zoom 5 sichtbar Viditelné při přiblížení na úroveň 5
Alle ${count} Einträge Všech ${count} položek
Alle Einträge Všechny položky
Andere Objekte mit historischem Bezug Další historické objekty
Anzahl Počet
Archäologische Stätte - allgemein Archeologické naleziště (bez další specifikace)
Archäologische Stätte Archeologické naleziště
Archäologische Stätte (Befestigung) Archeologické naleziště (Hradby)
Archäologische Stätte (Ganggrab) Archeologické naleziště (Průchozí hrobka)
Archäologische Stätte (Grabkammer) Archeologické naleziště (Pohřební komora)
Archäologische Stätte (Großsteingrab) Archeologické naleziště (Dolmen)
Archäologische Stätte (Hügelgrab) Archeologické naleziště (Mohyla)
Archäologische Stätte (Megalith) Archeologické naleziště (Megalit)
Archäologische Stätte (Menhir) Archeologické naleziště (Menhir)
Archäologische Stätte (Steinkreis) Archeologické naleziště (Kamenný kruh)
Archäologische Stätte (Steinreihe) Archeologické naleziště (Kamenná řada)
auf aktuellen Standort zoomen Přiblížit na současnou pozici
aufgegeben opuštěný
Ausrichtung des Objektes im Popup Nasměrování objektů ve vyskakovacím okně
Aussichtsturm Vyhlídková věž
Bahnhof Nádraží
Bahnhofsgelände Nádraží
Bahnlinie Železnice
Baumbildstock Svatý obrázek
Bearbeiten mit Editovat pomocí
Bearbeiten mit iD Editovat pomocí programu iD
Bearbeiten mit JOSM Editovat pomocí programu JOSM
Bearbeiten mit Potlatch Editovat pomocí programu Potlatch
Befestigungsanlage Hradby
bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet Při přiblížení na úroveň=${next} se zobrazí více údajů
Bergwerk Důl
Bergwerk/Schachtanlage/Schacht Důl/Těžební jáma
Bergwerksstollen Štola
Bergwerksstollen (aufgegeben) Štola (uzavřená)
Beschreibung Popis
Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: Naprogramoval a data připravil:
Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung Pinka (díra do země způsobená lidskou aktivitou, např. těžbou)
Bombenkrater Kráter po bombardování
Historische Brücke Historický most
Historische Brücke (Ruine) Historický most (zřícenina)
Brunnen Studna nebo fontána
Bunker Bunkr
Bunker (Ruine) Bunkr (zřícenina)
Burg oder Schloss Hrad nebo zámek
Burg Hrad
Burg (Ruine) Hrad (zřícenina)
Credits Poděkování
Danksagung Poděkování
Dargestellte Einträge Zobrazené položky
denkmalgeschützt chráněno
Denkmal Památník
Denkmalschutz Památková ochrana
Details Detaily
Die ersten ${count} von ${all} Einträgen Prvních ${count} z ${all} položek
Dreschplatz Mlat
Du willst ein Bild? Beteilige Dich! Do you want a photo? Get involved!
Erinnerungsstätte Monument
Farm Farma
Festung Pevnost
Festung/Kreml Pevnost/Kreml
Festung/Kreml (Ruine) Pevnost (zřícenina)
Findling Bludný balvan
Fläche Plocha
Flächen Plochy
Fragmente Fragmenty
Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: První verzi mapy vytvořil:
Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: Wiki pro tuto mapu vytvořil:
Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte V JOSM existuje přednastavení tagů pro historické objekty
Für Übersetzungen : Přeložil:
Galgen Šibenice
Ganggrab (Langbett) Chodbová hrobka
Gebäude Budova
Gedenkplakette Pamětní deska
Gedenktafel Pamětní deska
Gefängnis Vězení
geschlossen zavřeno
geschützt durch chráněno
Geschütztes Gebäude Chráněná budova
Geschütztes Gebiet Chráněná oblast
Gipfelkreuz Vrcholový kříž
Glockenturm Zvonice
Glockenturm (Ruine) Zvonice (zřícenina)
Grab Hrobka
Grenzmarkierung Hraniční značení
Grenzstein Hraniční kámen
Großsteingrab - Dolmen Dolmen
Haltepunkt Železniční stanice
Handschwengelpumpe Ruční vodní pumpa
Handwasserpumpe Ruční vodní pumpa
Herrenhaus Kaštel
Historische Eisenbahnstrecke Historická železnice
Historische Farm Historická farma
Historische Industriebauten Historická průmyslová budova
Historische Objekte Historické objekty
Historische Quelle Historický pramen
Naturdenkmal Památný strom
Historischer Brunnen / Zierbrunnen Historická studna nebo fontána
Historischer Dreschplatz/Tenne Historický mlat
Historischer Eisenbahn-Haltepunkt Historická železniční stanice
Historischer Galgen Historické šibenice
Historischer Name Historické jméno
Historischer Stein Historický kámen
Historischer Turm Historická věž
Historischer Turm (Ruine) Historická věž (zřícenina)
Historischer Vermessungspunkt Historický nivelační bod
Historisches Gebäude Historická budova
Historisches Grab Historická hrobka
Historisches Luftfahrzeug Historické letadlo
Historisches Objekt Historický objekt
Historisches Schiff Historická loď
Historisches Stadttor Historická městská brána
Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer Historické městské hradby/Historické hradby
Hügelgrab (Tumulus) Mohyla
Hütte Chata
Icon Ikona
Industriegebäude Průmyslová budova
Informationstafel Informační tabule
Infos für Mapper Informace pro přispěvatele do projektu OSM
Infos für OSM-Mapper Informace pro přispěvatele do projektu OSM
Info-Tafel mit historischem Bezug Informační tabule s informacemi o historii
Inschrift Nápis
Japanische Burg Japonský hrad (Shiro)
JOSM_Vorlage Přednastavení tagů pro JOSM
Kanone Dělo
Kapelle Kaple
Kein Treffer Žádné výsledky
Keine Vorschau Verfügbar! No preview available!
Kirche Kostel
Kloster Klášter
Kloster (Ruine) Klášter (zřícenina)
Kompass Kompas
Kompass ein/aus Zapnout/vypnout kompas
Kontakt Kontakt
Konzentrationslager Koncentrační tábor
Koordinaten Souřadnice
Kreml Kreml
Kriegsgefangenenlager Zajatecký tábor
Laden Načítám
Legende Legenda
Legende und Infos Legenda a informace
Leuchtturm Maják
Linie Linie
Linien Linie
Linien und Flächen Linie a plochy
Link zum Bild Odkaz na obrázek
Luftfahrzeug Letadlo
Marterl Boží muka
Mehr Objekte anzeigen Zobrazit více objektů
Meilenstein Milník
Monument Monument
Moschee Mešita
Namen názvy
Normale Zahl von Objekten anzeigen Zobrazit výchozí objekty
NS-Konzentrationslager Nacistický koncentrační tábor
Obelisk Obelisk
Objekte mit Zusatzinfos Objekt s dalšími informacemi
Objekte mit Zusatz-Link Objekt s webovým odkazem
Objekt Objekt
oder nebo
OpenStreetMap und Mitwirkende OpenStreetMap a přispěvatelé
Paläontologische Stätte Paleontologické nalezistě
Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) Palác/Hrad/Zámek/Pevnost (bez další specifikace)
Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) Zřícenina paláce/Hradu/Zámku/Pevnost (bez další specifikace)
Palast Palác
Palast (Ruine) Palác (zřícenina)
Pā (Māori) Befestigungsanlagen Pā (maorská pevnost)
Pinge Pinka
Pranger Pranýř
Punkt Bod
Quelle Pramen
Rathaus Radnice
Religiöse Stätte (mit Link) Posvátné místo (s webovým odkazem)
Religiöse Stätte Posvátné místo
Religiöse Stätte (religionsspezifisch) Posvátné místo (podle náboženství)
Rittergut/Herrenhaus Kaštel
Rittergut/Herrenhaus (Ruine) Kaštel (zřícenina)
Ruine Zřícenina
Runenstein Runový kámen
Schacht Těžební jáma
Schiff Loď
Schiffswrack Lodní vrak
Schlachtfeld Bojiště
Schloss Zámek
Schloss (Ruine) Zámek (zřícenina)
Schrein Svatyně
See Jezero
Shiro (Japanische Burg) Shiro (japonský hrad)
Shiro (Ruine) Shiro (zřícenina)
Sprachauswahl Výběr jazyka
Stadtmauer Městské hradby
Stadttor Městská brána
Stand der Daten Data z
Steinbruch Kamenolom
Steingrab - Menhir Kamenná hrobka - Menhir
Steinkreis Kamenný kruh
Steinreihe Kamenná řada
Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht Důl / Těžební jáma (uzavřená)
Stollen (allgemein) Štola (bez další specifikace)
Stolleneingang Štola
Stolpersteine Stolpersteine
Stolperstein Stolperstein
Sühnekreuz Smírčí kříž
Sühnestein Smírčí kříž
Synagoge Synagoga
Technikdenkmal Technický monument
Technisches Denkmal Technická památka
Tempel Svatyně
Turm Věž
Übersicht Přehled
UNESCO Welterbe Světové dědictví UNESCO
Vermessungspunkt Nivelační bod
von z
Wallanlage Hradby
Wanderwege Turistické trasy
Waschplatz Místo k praní
Wassermühle (Ruine) Vodní mlýn (zřícenina)
Wassermühle Vodní mlýn
Wasserpumpe Vodní pumpa
Wasserturm Vodojem
Webseite Webová stránka
Wegkapelle Výklenková kaple
Weg-Kapelle Výklenková kaple
Wegkreuz Kříž
Bildstock Boží muka
Weitere Karten Další mapy
Weniger Objekte anzeigen Zobrazit méně objektů
Wiki zur Karte Wiki stránka k mapě
Windmühle (Ruine) Větrný mlýn (zřícenina)
Windmühle Větrný mlýn
Wrack Vrak lodi
Wüstung Zaniklé sídlo
Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. K prohlížení mapy je nutné mít zapnutý JavaScript.
ausgedehnte Objekte rozšířené objekty
Die Routen-Layer Vrstvy s cestami
Einzelobjekte Body zájmu
Eisenbahnen Železnice
experimentell experimentální
Freizeit Volný čas
Grundkarte Základní mapa
Hilfsebenen Podpůrné vrstvy
Inline-Skating Inline brusle
lizenziert unter licencováno pod
Mountainbike Horská kola
Radwege Cyklistické trasy
Schummerung Stínování
Straßen Silnice
Verwaltungsgrenzen Administrativní hranice
Wetter Počasí
Zeichenwerkzeuge Kreslicí nástroje
Zeichnen Kreslení
Steuerelemente Nástroje
Zeigt diese Gruppe Zobrazit tuto skupinu
Versteckt diese Gruppe Skrýt tuto skupinu
Zeigt diese Ebene Zobrazit tuto vrstvu
Versteckt diese Ebene Skrýt tuto vrstvu
Wählt diese Ebene als Basisebene Vybrat jako podkladovou vrstvu
Zeigt dieses Steuerelement Zobrazit tento nástroj
Versteckt dieses Steuerelement Skrýt tento nástroj
Verringert die Deckkraft der Ebene Snížit průhlednost této vrstvy
Erhöht die Deckkraft der Ebene Zvýšit průhlednost této vrstvy
Verringert die Deckkraft des Steuerelements Snížit průhlednost tohoto nástroje
Erhöht die Deckkraft des Steuerelements Zvýšit průhlednost tohoto nástroje
Navigationsfenster Navigační okénko
Reit- und Wanderkarte Turistická a jezdecká mapa
Statue Socha
Aquädukt Akvadukt
Ehemaliger Windmühlenstandort Místo kde stával větrný mlýn
Ehemaliger Wassermühlenstandort Místo kde stával vodní mlýn
Ehemaliger Schacht Bývalá těžební jáma
Ehemaliger Stollen Bývalá štola
Wappen Erb
Bergehalde Výsypka
Schlackenhalde Strusková výsypka
Müllhalde Skládka
Bohrung Vrt
Museumsbahnlinie Historická železniční trať
stillgelegt nepoužívaná
nahezu komplett entfernt odstraněná
Stehen lassen Nechej otevřeno
Historisches Gefängnis (Museumsgefängnis) Historické vězení (Vězeňské muzeum)
Suche mit Nominatim: Hledat přes Nominatim:
Historisches Gefängnis Historické vězení
Suche Hledat
Kartenebenen Mapové vrstvy
Fenster schließen Zavřít okno
Köhlerei Milíř
Töpferei Hrnčířská dílna
Ziegelei Cihelna
Kalkbrandofen Vápenka
Pechhütte Dehtárna
Glashütte Sklářská pec
Brennofen Vypalovací pec
Kohlenmeiler Milíř
Schornstein Komín
Portal Portál
Tunnelportal Tunelový portál
Fachwerkhaus Hrázděný dům
Felsenkeller Sklep ve skále
Maultierpfad Nákladní stezka
Umgebindehaus Podstávkový dům
Wohnturm Obytná věž
Wehrturm Bašta
Wachturm Strážná věž
Skisprungschanze Skokanský můstek
Optischer Telegraf Optický telegraf
Historisches Militärgelände Historický vojenský prostor
Historische Straße Historická silnice
Arbeitslager Pracovní tábor
Ehemaliges Bergwerk Bývalý důl
Erbaut Postavený
Historische Karten Historické mapy
Verweise auf Fremdkarten Odkazy na cizí mapy
Objekte Bearbeiten Editace objektů
Downloads Stažení
Karten-Zoom Přiblížení mapy
Bitte zuerst von ${zoom} auf ${minZoom} hineinzoomen Nejprve prosím změnte přiblížení mapy z ${zoom} na ${minZoom}
Zoomt auf Ausdehnung Zoom to extent
Entfernt das Layer Odstraní vrstvu
Lokale Dateien Místní soubory
GPX einlesen Načtení GPX souboru
Einstellungen in Cookie speichern Uložit nastavení v cookie
Cookie gespeichert Cookie uložena
Permalink Trvalý odkaz
Übersichtskarte über verfügbare historische Karten Přehledová mapa historických map
Historische Karten im Ausschnitt Historické mapy v okolí
Bitte klicken für größeres Bild, Autor, Lizenz und Bildinformationen Klikni pro vyšší rozlišení, autora, licenci a informaci o obrázku
Historisches Schienenfahrzeug Historický vlak
Historisches Ausstellungsstück Historická výstava
Lese GPX-Datei(en) aus dem lokalen Dateisystem Načti GPX soubory z počítače
Reiten Jízda na koni
Die Datei ${name} ist ${size} Bytes groß Soubor ${name} má velikost ${size} bytů
Das Laden kann etwas dauern. Fortsetzen? Načítání potrvá nějakou dobu. Přesto pokračovat?
Ende Konec
Hilfe Nápověda
Messwerkzeug Měření
Kriegsgräberstätte Válečný hrob
Umgebung mit Okolí
Pflanzjahr Rok zasazení
Mehr Infos von Další informace od
vor Christus před Kristem
vor před
nach po
Anfang počátkem
um okolo
Mitte uprostřed
gegen Ende ke konci
Kunstwerk Umělecké dílo
Transformatorenturm Trafostanice
OSM deutscher Stil OSM v německém stylu
Reit- und Wanderkarte Jezdecká a turistická mapa
Topografische Karte von Maxbe Topografická mapa od Maxbe-ho
Regionen Regiony
Historische Grenzen (experimentell) Historické hranice (experimentální)
Jahrhundert století