DE:Historical Objects/Translations/table.gl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translation table Deutsch - Galego

Please don't change anything but the right table column. For discussions or comments please use the discussion page.

Thanks!

The Historical Map Team and the Comenius Steering Committee

Deutsch Galego
Ab Zoom 10 sichtbar Visible ao nivel 10 de zoom
Ab Zoom 11 sichtbar Visible ao nivel 11 de zoom
Ab Zoom 12 sichtbar Visible ao nivel 12 de zoom
Ab Zoom 13 sichtbar Visible ao nivel 13 de zoom
Ab Zoom 14 sichtbar Visible ao nivel 14 de zoom
Ab Zoom 15 sichtbar Visible ao nivel 15 de zoom
Ab Zoom 16 sichtbar Visible ao nivel 16 de zoom
Ab Zoom 17 sichtbar Visible ao nivel 17 de zoom
Ab Zoom 18 sichtbar Visible ao nivel 18 de zoom
Ab Zoom 5 sichtbar Visible ao nivel 5 de zoom
Alle ${count} Einträge Todos ${count} integrados
Alle Einträge Todas as entradas
Andere Objekte mit historischem Bezug Outros obxetos con valor histórico
Anzahl Conta
Archäologische Stätte - allgemein Sitio Arqueolóxico - xeral
Archäologische Stätte Sitio Arqueolóxico
Archäologische Stätte (Befestigung) Sitio Arqueolóxico (Fortificación)
Archäologische Stätte (Ganggrab) Sitio Arqueolóxico (Tumba de corredor)
Archäologische Stätte (Grabkammer) Sitio Arqueolóxico (Cámara)
Archäologische Stätte (Großsteingrab) Sitio Arqueolóxico (Dolmen)
Archäologische Stätte (Hügelgrab) Sitio Arqueolóxico (Túmulo)
Archäologische Stätte (Megalith) Sitio Arqueolóxico (Megalito)
Archäologische Stätte (Menhir) Sitio Arqueolóxico (Menhir)
Archäologische Stätte (Steinkreis) Sitio Arqueolóxico (Círculo de pedra)
Archäologische Stätte (Steinreihe) Sitio Arqueolóxico (Aliñamento lítico)
auf aktuellen Standort zoomen Zoom na posición actual
aufgegeben Abandoado
Ausrichtung des Objektes im Popup Orientación de obxetos na xanela emerxente
Aussichtsturm Torre de observación
Bahnhof Estación de tren
Bahnhofsgelände Área da estación de tren
Bahnlinie Ferrocarril
Baumbildstock Árbore santuario
Bearbeiten mit Editar con
Bearbeiten mit iD Editar con iD
Bearbeiten mit JOSM Editar con JOSM
Bearbeiten mit Potlatch Editar con Potlatch
Befestigungsanlage Fortificación
bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet Zoom=${next} ensinará máis información
Bergwerk Mina
Bergwerk/Schachtanlage/Schacht Mina/Pozo de mina
Bergwerksstollen Excavación (minería)
Bergwerksstollen (aufgegeben) Excavación (minería) - pechado
Beschreibung Descripción
Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: Codificación de fragmentos e preparación dos datos foron feitos por:
Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung Pinge (sumidoiros das actividades humanas por exemplo, minería)
Bombenkrater Cráter orixinado por bomba
Historische Brücke Ponte histórico
Historische Brücke (Ruine) Ponte histórico (ruínas)
Brunnen Fonte
Bunker Búnquer
Bunker (Ruine) Búnquer (ruínas)
Burg oder Schloss Castelo
Burg Pazo/Castelo/Forte (sen especificar)
Burg (Ruine) Pazo/Castelo/Forte ruínas (sen especificar)
Credits Créditos
Danksagung Créditos
Dargestellte Einträge Entradas amosadas
denkmalgeschützt protexido
Denkmal Memorial
Denkmalschutz Conservación
Details Detalles
Die ersten ${count} von ${all} Einträgen A primeira ${count} de ${all} entradas
Dreschplatz Eira
Du willst ein Bild? Beteilige Dich! Queres unha foto? Involúcrate!
Erinnerungsstätte Monumento
Farm Granxa
Festung Castelo (defensivo)
Festung/Kreml Castelo (defensivo)
Festung/Kreml (Ruine) Castelo (defensivo - ruínas)
Findling Glacial perigoso
Fläche Área
Flächen Áreas
Fragmente Fragmentos
Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: A primeira versión deste mapa foi feita por:
Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: A wiki deste mapa foi feita por:
Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte Hai un botón de preaxuste en JOSM para obxetos históricos
Für Übersetzungen : Traduccións
Galgen Forca
Ganggrab (Langbett) Sepultura de corredor
Gebäude Edificio
Gedenkplakette Placa conmemorativa
Gedenktafel Plato conmemorativo
Gefängnis Cárcere
geschlossen pechado
geschützt durch protexido por:
Geschütztes Gebäude Edificio protexido
Geschütztes Gebiet Área protexida
Gipfelkreuz Cruz monumental nun cumio
Glockenturm Campanario
Glockenturm (Ruine) Campanario (ruínas)
Grab Tumba
Grenzmarkierung Marca fronteiriza
Grenzstein Pedra fronteiriza
Großsteingrab - Dolmen Dolmen
Haltepunkt Parada de ferrocarril
Handschwengelpumpe Bomba de auga (manual)
Handwasserpumpe Bomba de auga (manual)
Herrenhaus Mansión
Historische Eisenbahnstrecke Vía férrea histórica
Historische Farm Granxa histórica
Historische Industriebauten Edificio industrial (histórico)
Historische Objekte Obxectos históricos
Historische Quelle Muelle histórico
Naturdenkmal Monumento natural
Historischer Brunnen / Zierbrunnen Fonte histórica
Historischer Dreschplatz/Tenne Trillador histórico
Historischer Eisenbahn-Haltepunkt Estación histórica de vía férrea
Historischer Galgen Forca histórica
Historischer Name Nome histórico
Historischer Stein Pedra histórica
Historischer Turm Torre histórica
Historischer Turm (Ruine) Torre histórica (ruínas)
Historischer Vermessungspunkt Punto de información histórico
Historisches Gebäude Edificio histórico
Historisches Grab Tumba histórica
Historisches Luftfahrzeug Avión histórico
Historisches Objekt Obxecto histórico
Historisches Schiff Barco histórico
Historisches Stadttor Porta da cidade histórica
Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer Parede histórico
Hügelgrab (Tumulus) Túmulo
Hütte Refuxio
Icon Símbolo
Industriegebäude Edificio industrial
Informationstafel Tablón informativo
Infos für Mapper Información de mapas
Infos für OSM-Mapper Información para usuarios de OSM
Info-Tafel mit historischem Bezug Tablón informativo histórico
Inschrift Inscripción
Japanische Burg Castelo xaponés (Shiro)
JOSM_Vorlage Preaxustar JOSM
Kanone Cañón
Kapelle Capela
Kein Treffer Non resultados
Keine Vorschau verfügbar! Non hai visualización dispoñible
Kirche Iglesia
Kloster Monasterio
Kloster (Ruine) Monasterio (ruínas)
Kompass Brúxula
Kompass ein/aus Brúxula encender/apagar
Kontakt Contacto
Konzentrationslager Campo de concentración
Koordinaten Coordinadas
Kreml Kremlin (fortaleza)
Kriegsgefangenenlager Campo de prisioneiros
Laden Cargando
Legende Lendas
Legende und Infos Lendas e información
Leuchtturm Faro
Linie Liña
Linien Liñas
Linien und Flächen Liñas e área
Link zum Bild Enlace cara a imaxe
Luftfahrzeug Avión
Marterl Peto de ánimas
Mehr Objekte anzeigen Mostrar máis obxectos
Meilenstein Contador
Monument Monumento
Moschee Mezquita
Namen Nome
Normale Zahl von Objekten anzeigen Mostrar obxectos predeterminados
NS-Konzentrationslager Campo de concentración Nazi
Obelisk Obelisco
Objekte mit Zusatzinfos Obxecto con web-link
Objekte mit Zusatz-Link Obxecto con web-link
Objekt Obxecto
oder ou
OpenStreetMap und Mitwirkende OpenStreetMap e contribuintes
Paläontologische Stätte Sitio paleontolóxico
Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) Pazo/Castelo/Forte (sen máis especificacións)
Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) Pazo/Castelo/Forte ruínas (sen máis especificacións)
Palast Pazo
Palast (Ruine) Pazo (Ruínas)
Pā (Māori) Befestigungsanlagen Pā (Maorí) fortificación
Pinge Pinge
Pranger Picota
Punkt Punto
Quelle Fonte
Rathaus Concello
Religiöse Stätte (mit Link) Lugar de culto (só con web-link)
Religiöse Stätte Lugar de culto
Religiöse Stätte (religionsspezifisch) Lugar de culto (relixioso)
Rittergut/Herrenhaus Palacete
Rittergut/Herrenhaus (Ruine) Palacete (ruínas)
Ruine Ruína
Runenstein Pedras misteriosas
Schacht Pozo de mina
Schiff Barco
Schiffswrack Naufraxio
Schlachtfeld Campo de batalla
Schloss Castelo (señorial)
Schloss (Ruine) Castelo (señorial - ruínas)
Schrein Santuario
See Lagoa
Shiro (Japanische Burg) Shiro (castelo xaponés)
Shiro (Ruine) Shiro (ruína)
Sprachauswahl Seleccionar idioma
Stadtmauer Muro da cidade
Stadttor Porta da cidade
Stand der Daten Información que provén de
Steinbruch Canteira
Steingrab - Menhir Tumba de pedra - Menhir
Steinkreis Círculo de pedras
Steinreihe Fileira de pedras
Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht Mina / Pozo de extracción (pechado)
Stollen (allgemein) Túnel (en xeral)
Stolleneingang Socavón
Stolpersteine Obstáculos
Stolperstein Obstáculo
Sühnekreuz Cruz do perdón
Sühnestein Pedra do perdón
Synagoge Sinagoga
Technikdenkmal Monumento tecnolóxico
Technisches Denkmal Patrimonio industrial
Tempel Templo
Turm Torre
Übersicht Reusen
UNESCO Welterbe Patrimonio da humanidade por UNESCO
Vermessungspunkt Punto do mapa
von de
Wallanlage Muralla
Wanderwege Sendeiro
Waschplatz Lavadeiro
Wassermühle (Ruine) Muíño de auga (ruínas)
Wassermühle Muíño de auga
Wasserpumpe Bomba de auga
Wasserturm Depósito de auga
Webseite Páxina web
Wegkapelle Capela
Weg-Kapelle Capela
Wegkreuz Cruz
Bildstock Hermida
Weitere Karten Outros mapas
Weniger Objekte anzeigen Mostrar menos obxectos
Wiki zur Karte Wiki para o mapa
Windmühle (Ruine) Molino (ruínas)
Windmühle Molino
Wrack Naufraxio
Wüstung Lugar abandoado
Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. Este mapa necesita Javascript.
ausgedehnte Objekte Obxectos prolongados
Die Routen-Layer Capas de rutas
Einzelobjekte Puntos de interés
Eisenbahnen Vías férreas
experimentell Experimental
Freizeit Ocio
Grundkarte Mapa base
Hilfsebenen Capas de soporte
Inline-Skating Patinaxe en liña
lizenziert unter Autorizado por
Mountainbike Bicicleta de montaña
Radwege Rutas ciclistas
Schummerung Matiz de colina
Straßen Estrada
Verwaltungsgrenzen Fronteiras administrativas
Wetter Tempo
Zeichenwerkzeuge Cadro de ferramentas
Zeichnen Cadro
Steuerelemente Ferramentas
Zeigt diese Gruppe Mostrar grupo
Versteckt diese Gruppe Ocultar grupo
Zeigt diese Ebene Mostrar capo
Versteckt diese Ebene Ocultar capa
Wählt diese Ebene als Basisebene Seleccionar como capa base
Zeigt dieses Steuerelement Mostrar ferramenta
Versteckt dieses Steuerelement Ocultar ferramenta
Verringert die Deckkraft der Ebene Disminuir opocidade da carga
Erhöht die Deckkraft der Ebene Aumentar opocidade da carga
Verringert die Deckkraft des Steuerelements Disminuir opocidade da ferramenta
Erhöht die Deckkraft des Steuerelements Aumentar opocidade da ferramenta
Navigationsfenster Folla de navegación
Reit- und Wanderkarte Mapa de sendeirismo e sendeiros
Statue Estatua
Aquädukt Acueducto
Ehemaliger Windmühlenstandort Antiga ubicación de muiño
Ehemaliger Wassermühlenstandort Antiga ubicación de muiño de auga
Ehemaliger Schacht Antigo pozo de mina
Ehemaliger Stollen Antigo socavón
Wappen Escudo de armas
Bergehalde Monte de residuos
Schlackenhalde Monte de desfeitos
Müllhalde Vertedoiro de desfeitos
Bohrung Perforación
Museumsbahnlinie Patrimonio ferroviario
stillgelegt Abandoado
nahezu komplett entfernt Derribado
Museumsbahnlinie Patrimonio ferroviario
stillgelegt Abandoado
nahezu komplett entfernt Derribado
Stehen lassen Manter aberto
Historisches Gefängnis Prisión histórica
Suche Buscar
Kartenebenen Capas do mapa
Fenster schließen Pechar xanela
Köhlerei Charcoal burner
Töpferei Pottery
Ziegelei Brickyard
Kalkbrandofen Limestone kiln
Pechhütte Tar kiln
Glashütte Glass kiln
Brennofen Kiln
Kohlenmeiler Charcoal kiln
Schornstein Chimney
Portal Portal
Tunnelportal Tunnel portal
Fachwerkhaus Frame house
Felsenkeller Cellar
Maultierpfad Packhorse Trail
Umgebindehaus Upper Lusatian house
Wohnturm Tower house
Wehrturm Fortified Tower
Wachturm Watchtower
Skisprungschanze Ski jumping hill
Optischer Telegraf Semaphore
Historisches Militärgelände Historic military area
Historische Straße Historic road
Arbeitslager Labour camp
Ehemaliges Bergwerk Former mine
Erbaut Built
Historische Karten Historic maps
Verweise auf Fremdkarten References to foreign maps
Objekte Bearbeiten Edit objects
Downloads Downloads
Karten-Zoom Map zoom
Bitte zuerst von ${zoom} auf ${minZoom} hineinzoomen Please zoom first from zoom ${zoom} to ${minZoom}
Zoomt auf Ausdehnung Zoom to extent
Entfernt das Layer Removes the layer
Lokale Dateien Local files
GPX einlesen Load tracks
Einstellungen in Cookie speichern Store settings in a cookie
Cookie gespeichert Cookie saved
Permalink Permalink
Übersichtskarte über verfügbare historische Karten Overview map of historical maps
Historische Karten im Ausschnitt Historical maps in range
Bitte klicken für größeres Bild, Autor, Lizenz und Bildinformationen Click on preview to enlarge and see author, licence and image information
Historisches Schienenfahrzeug Historic rail vehicle
Historisches Ausstellungsstück Historical exhibit
Lese GPX-Datei(en) aus dem lokalen Dateisystem Read GPX file (s) from the local file system
Reiten Equitación
Die Datei ${name} ist ${size} Bytes groß The file ${name} is ${size} bytes big
Das Laden kann etwas dauern. Fortsetzen? Loading may take some time. Continue?
Ende Derruir
Hilfe Axuda
Messwerkzeug Medición
Kriegsgräberstätte War grave
Umgebung mit Surroundings of
Pflanzjahr year of planting
Mehr Infos von More Infos from
vor Christus before Christ
vor before
nach after
Anfang early
um some time around
Mitte some time during the middle of
gegen Ende late
Kunstwerk Obra de arte
Transformatorenturm Transformer tower
OSM deutscher Stil OSM German style
Reit- und Wanderkarte Riding and hiking map
Topgrafische Karte von Maxbe Topgraphic map of Maxbe
Regionen Natural regions, mountain ranges,
Historische Grenzen (experimentell) Historical boundaries (experimental)
Jahrhundert Século