DE:Historical Objects/Translations/table.hu

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Fordítástáblázat: német-magyar

Légy szíves, kizárólag a jobb oldali oszlopot módosítsd. Viták és észrevételek a vitaoldalon eszközölhetők. Az oldal szerkesztése előtt lépj kapcsolatba a történelmi térképek szerkesztőivel (Lutz és Zecke)!

Köszönjük!

The Historical Map Team.

A táblázatban a jobb oldali oszlopban az egyszerűség kedvéért az angol fordítás van ott, ahol a magyar még nem készült el. A cél értelemszerűen ezeket lecserélni magyarra.

Deutsch Magyar
Ab Zoom 10 sichtbar 10. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 11 sichtbar 11. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 12 sichtbar 12. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 13 sichtbar 13. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 14 sichtbar 14. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 15 sichtbar 15. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 16 sichtbar 16. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 17 sichtbar 17. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 18 sichtbar 18. nagyítási szinttől látható
Ab Zoom 5 sichtbar 5. nagyítási szinttől látható
Alle ${count} Einträge Mind a(z) ${count} bejegyzés
Alle Einträge Minden bejegyzés
Andere Objekte mit historischem Bezug Más, történelmi vonatkozású objektumok
Anzahl Szám
Archäologische Stätte - allgemein Régészeti lelőhely (általános)
Archäologische Stätte Régészeti lelőhely
Archäologische Stätte (Befestigung) Régészeti lelőhely (erődítmény)
Archäologische Stätte (Ganggrab) Régészeti lelőhely (folyosósír)
Archäologische Stätte (Grabkammer) Régészeti lelőhely (sírkamra)
Archäologische Stätte (Großsteingrab) Régészeti lelőhely (dolmen)
Archäologische Stätte (Hügelgrab) Régészeti lelőhely (halomsír)
Archäologische Stätte (Megalith) Régészeti lelőhely (megalit)
Archäologische Stätte (Menhir) Régészeti lelőhely (menhir)
Archäologische Stätte (Steinkreis) Régészeti lelőhely (kőkör)
Archäologische Stätte (Steinreihe) Régészeti lelőhely (kősor)
auf aktuellen Standort zoomen nagyítás a jelenlegi helyre
aufgegeben elhagyott
Ausrichtung des Objektes im Popup Az objektum iránya a felugró ablakban
Aussichtsturm Kilátótorony
Bahnhof Vasútállomás
Bahnhofsgelände Vasútállomás-terület
Bahnlinie Vasútvonal
Baumbildstock Fából készült személy
Bearbeiten mit Szerkesztés a következővel:
Bearbeiten mit iD Szerkesztés iD-vel
Bearbeiten mit JOSM Szerkesztés JOSM-mal
Bearbeiten mit Potlatch Szerkesztés Potlatch-csal
Befestigungsanlage Erődítmény
bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet a ${next} nagyítási szinten újabb adatok jelennek meg
Bergwerk Bánya
Bergwerk/Schachtanlage/Schacht Bánya / akna
Bergwerksstollen Bányatárna
Bergwerksstollen (aufgegeben) Bányatárna (elhagyott)
Beschreibung Leírás
Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: Külön köszönjük a legkülönfélébb kódrészleteket és az adatok rendelkezésre bocsátását a következőknek:
Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung Bányászati tevékenység miatti felszíni horpadás
Bombenkrater Bombatölcsér
Historische Brücke Történelmi Híd
Historische Brücke (Ruine) Történelmi Híd (rom)
Brunnen Kút
Bunker Bunker
Bunker (Ruine) Bunker (rom)
Burg oder Schloss Vár vagy kastély
Burg Vár
Burg (Ruine) Vár (rom)
Credits Alkotók:
Danksagung Köszönet
Dargestellte Einträge Megjelenített bejegyzések
denkmalgeschützt műemléki védelem alatt
Denkmal Emlékmű
Denkmalschutz Műemlékvédelem
Details Részletek
Die ersten ${count} von ${all} Einträgen Az első ${count} bejegyzés ennyiből: ${all}
Dreschplatz Szérű
Du willst ein Bild? Beteilige Dich! Szeretnél egy képet? Vegyél részt!
Erinnerungsstätte Monumentális, épületszerű emlékmű
Farm Tanya
Festung Erőd
Festung/Kreml Erőd/kreml
Festung/Kreml (Ruine) Erőd/kreml (rom)
Findling Gleccser által szállított nagy kő
Fläche Terület
Flächen Területek
Fragmente Töredékek
Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: Az első történelmi térképekért, amelyekre ezek a történelmi térképek ráépülhettek:
Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: A történelmi térképekkel kapcsolatos Wiki-munkáért:
Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte A JOSM-hoz van egy történelmi objektumok térképezésére szolgáló előbeállítás-készlet
Für Übersetzungen : A fordításokért:
Galgen Akasztófa
Ganggrab (Langbett) Folyosósír
Gebäude Épület
Gedenkplakette Emléktábla
Gedenktafel Emléktábla
Gefängnis Börtön
geschlossen zárva
geschützt durch Védettség:
Geschütztes Gebäude Védett épület
Geschütztes Gebiet Védett terület
Gipfelkreuz Csúcskereszt
Glockenturm Harangtorony
Glockenturm (Ruine) Harangtorony (rom)
Grab Sír
Grenzmarkierung Határjelzés
Grenzstein Határkő
Großsteingrab - Dolmen Nagy kősír – dolmen
Haltepunkt Vasúti megálló
Handschwengelpumpe Kéz szivattyú (Norton-kút)
Handwasserpumpe Kézi szivattyú
Herrenhaus Udvarház, kúria
Historische Eisenbahnstrecke Történelmi vasútvonal
Historische Farm Történelmi tanya
Historische Industriebauten Történelmi ipari épület
Historische Objekte Történelmi objektumok
Historische Quelle Történelmi forrás
Naturdenkmal Védett természeti kincs
Historischer Brunnen / Zierbrunnen Történelmi kút / díszkút
Historischer Dreschplatz/Tenne Történelmi szérű
Historischer Eisenbahn-Haltepunkt Történelmi vasúti megálló
Historischer Galgen Történelmi akasztófa
Historischer Name Történelmi név
Historischer Stein Történelmi kő
Historischer Turm Történelmi torony
Historischer Turm (Ruine) Történelmi torony (rom)
Historischer Vermessungspunkt Történelmi földmérési pont
Historisches Gebäude Történelmi épület
Historisches Grab Történelmi sír
Historisches Luftfahrzeug Történelmi légi jármű
Historisches Objekt Történelmi objektum
Historisches Schiff Történelmi hajó
Historisches Stadttor Történelmi városkapu
Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer Történelmi (város)fal
Hügelgrab (Tumulus) Halomsír
Hütte Kunyhó
Icon Ikon
Industriegebäude Ipari épület
Informationstafel Tájékoztató tábla
Infos für Mapper Tájékoztatás térképkészítőknek
Infos für OSM-Mapper Tájékoztatás OSM-térképkészítőknek
Info-Tafel mit historischem Bezug Történelmi vonatkozású tájékoztató tábla
Inschrift Felirat
Japanische Burg Japán vár
JOSM_Vorlage JOSM preset
Kanone Ágyú
Kapelle Kápolna
Kein Treffer Nincs találat
Keine Vorschau verfügbar! Előnézet nem áll rendelkezésre
Kirche Templom
Kloster Kolostor
Kloster (Ruine) Kolostor (rom)
Kompass Iránytű
Kompass ein/aus Iránytű be/ki
Kontakt Kapcsolat
Konzentrationslager Koncentrációs tábor
Koordinaten Koordináták
Kreml Kreml
Kriegsgefangenenlager Hadifogolytábor
Laden Betöltés
Legende Jelmagyarázat
Legende und Infos Jelmagyarázat és tájékoztatás
Leuchtturm Világítótorony
Linie Vonal
Linien Vonalak
Linien und Flächen Vonalak és területek
Link zum Bild Link a képhez
Luftfahrzeug Légi jármű
Marterl Kis út menti szentély
Mehr Objekte anzeigen További objektumok megjelenítése
Meilenstein Mérföldkő
Monument Monumentális, épületszerű emlékmű
Moschee Mecset
Namen Nevek
Normale Zahl von Objekten anzeigen Alapértelmezett mennyiségű objektum megjelenítése
NS-Konzentrationslager Náci koncentrációs tábor
Obelisk Obeliszk
Objekte mit Zusatzinfos Objektum további információkkal
Objekte mit Zusatz-Link Objektum linkkel
Objekt Objektum
oder vagy
OpenStreetMap und Mitwirkende OpenStreetMap és szerkesztők
Paläontologische Stätte Őslénytani lelőhely
Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) Palota/vár/kastély/erőd (pontos meghatározás nélkül)
Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) Palota/vár/kastély/erőd romja (pontos meghatározás nélkül)
Palast Palota
Palast (Ruine) Palota (rom)
Pā (Māori) Befestigungsanlagen Pā (maori erődítmény)
Pinge Bányászati tevékenység miatti felszíni horpadás
Pranger Kaloda
Punkt Pont
Quelle Forrás
Rathaus Városháza
Religiöse Stätte (mit Link) Istentiszteleti hely (linkkel)
Religiöse Stätte Istentiszteleti hely
Religiöse Stätte (religionsspezifisch) Istentiszteleti hely (vallásspecifikus)
Rittergut/Herrenhaus Udvarház, kúria
Rittergut/Herrenhaus (Ruine) Udvarház, kúria (rom)
Ruine Rom
Runenstein Rúnakő
Schacht Bányaakna
Schiff Hajó
Schiffswrack Hajóroncs
Schlachtfeld Csatatér
Schloss Kastély
Schloss (Ruine) Kastély (rom)
Schrein Szentély
See
Shiro (Japanische Burg) Siró (japán vár)
Shiro (Ruine) Siró (rom)
Sprachauswahl Nyelv kiválasztása
Stadtmauer Városfal
Stadttor Városkapu
Stand der Daten Adatok dátuma:
Steinbruch Kőfejtő
Steingrab - Menhir Kősír – menhir
Steinkreis Kőkör
Steinreihe Kősor
Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht Bezárt bánya, bányaakna
Stollen (allgemein) Bányatárna (általános)
Stolleneingang Bányatárna bejárata
Stolpersteine Botlatókövek
Stolperstein Botlatókő
Sühnekreuz Megbékélési kőkereszt
Sühnestein Megbékélési kő
Synagoge Zsinagóga
Technikdenkmal Ipari műemlék
Technisches Denkmal Ipari műemlék
Tempel Nem keresztény templom
Turm Torony
Übersicht Áttekintés
UNESCO Welterbe UNESCO világörökség
Vermessungspunkt Földmérési alappont
von of
Wallanlage Hajdani erődítmény
Wanderwege Turistautak
Waschplatz Mosóhely
Wassermühle (Ruine) Vízimalom (rom)
Wassermühle Vízimalom
Wasserpumpe Szivattyú
Wasserturm Víztorony
Webseite Weboldal
Wegkapelle Út menti kápolna
Weg-Kapelle Út menti kápolna
Wegkreuz Út menti kereszt
Bildstock Út menti kegyhely
Weitere Karten További térképek
Weniger Objekte anzeigen Kevesebb objektum megjelenítése
Wiki zur Karte Wiki a térképhez
Windmühle (Ruine) Szélmalom (rom)
Windmühle Szélmalom
Wrack Roncs
Wüstung Elhagyott terület
Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. A térkép megjelenítéséhez JavaScript szükséges.
ausgedehnte Objekte Kiterjesztett objektumok
Die Routen-Layer Az útvonalrégetek
Einzelobjekte Érdekes pontok (POI-k)
Eisenbahnen Vasutak
experimentell kísérleti
Freizeit Szabadidő
Grundkarte Alaptérkép
Hilfsebenen Segédrétegek
Inline-Skating Görkorcsolya
lizenziert unter licenc:
Mountainbike Mountain bike
Radwege Kerékpárutak
Schummerung Domborzatárnyékolás
Straßen Utak
Verwaltungsgrenzen Közigazgatási határok
Wetter Időjárás
Zeichenwerkzeuge Rajzolóeszközök
Zeichnen Rajzolás
Steuerelemente Vezérlők
Zeigt diese Gruppe Csoport megjelenítése
Versteckt diese Gruppe Csoport elrejtése
Zeigt diese Ebene Réteg megjelenítése
Versteckt diese Ebene Réteg elrejtése
Wählt diese Ebene als Basisebene Kijelölés alaprétegként
Zeigt dieses Steuerelement Vezérlő megjelenítése
Versteckt dieses Steuerelement Vezérlő elrejtése
Verringert die Deckkraft der Ebene Réteg áttetszőségének csökkentése
Erhöht die Deckkraft der Ebene Réteg áttetszőbbé tétele
Verringert die Deckkraft des Steuerelements Vezérlő áttetszőségének csökkentése
Erhöht die Deckkraft des Steuerelements Vezérlő áttetszőbbé tétele
Navigationsfenster Navigációs ablak
Reit- und Wanderkarte Lovas- és turistatérkép
Statue Szobor
Aquädukt Akvadukt (vízvezeték)
Ehemaliger Windmühlenstandort Egykori szélmalom helye
Ehemaliger Wassermühlenstandort Egykori vízimalom helye
Ehemaliger Schacht Egykori bányaakna
Ehemaliger Stollen Egykori bányatárna
Wappen Címer
Bergehalde Meddőhányó (bányászati melléktermékből)
Schlackenhalde Meddőhányó (kohósalakból)
Müllhalde Hulladéklerakó (szeméttelep)
Bohrung Fúrás
Museumsbahnlinie Múzeum-vasútvonal
stillgelegt használaton kívüli
nahezu komplett entfernt szinte teljesen eltávolított
Stehen lassen Nyitva hagyás
Historisches Gefängnis Történelmi börtön
Suche Keresés
Kartenebenen Térképrétegek
Fenster schließen Ablak bezárása
Köhlerei Faszénégető
Töpferei Fazekasműhely
Ziegelei Téglaégető
Kalkbrandofen Mészégető kemence
Pechhütte Fakátrányégető kemence
Glashütte Üveghuta
Brennofen Égetőkemence
Kohlenmeiler Faszénégető boksa
Schornstein Kémény
Portal Portál
Tunnelportal Alagútbejárat
Fachwerkhaus Favázas ház
Felsenkeller Sziklába vájt pince
Maultierpfad Öszvérösvény
Umgebindehaus Umgebindehaus
Wohnturm Lakótorony
Wehrturm Erődített torony
Wachturm Őrtorony
Skisprungschanze Síugró sánc
Optischer Telegraf Optikai távíró (szemafor)
Historisches Militärgelände Történelmi katonai terület
Historische Straße Történelmi út
Arbeitslager Munkatábor
Ehemaliges Bergwerk Egykori bánya
Erbaut Épült
Historische Karten Történelmi térképek
Verweise auf Fremdkarten Hivatkozások más térképekre
Objekte Bearbeiten Objektumok szerkesztése
Downloads Letöltések
Karten-Zoom Térkép nagyítása
Bitte zuerst von ${zoom} auf ${minZoom} hineinzoomen Először nagyítson ${zoom}. fokozatról ${minZoom}. fokozatra
Zoomt auf Ausdehnung Nagyítás a kiterjesztésre
Entfernt das Layer Réteg eltávolítása
Lokale Dateien Helyi fájlok
GPX einlesen GPX betöltése
Einstellungen in Cookie speichern Beállítások tárolása cookie-ban
Cookie gespeichert Cookie mentve
Permalink Tartós link (permalink)
Übersichtskarte über verfügbare historische Karten Elérhető történelmi térképek áttekintése
Historische Karten im Ausschnitt Történelmi térképek a kivágásban
Bitte klicken für größeres Bild, Autor, Lizenz und Bildinformationen Kattintson az előnézetre a nagyításhoz, valamint a szerző, a licenc és a képadatok megtekintéséhez
Historisches Schienenfahrzeug Történelmi sínjármű
Historisches Ausstellungsstück Történelmi kiállítási tárgy
Lese GPX-Datei(en) aus dem lokalen Dateisystem GPX-fájl(ok) beolvasása a helyi fájlrendszerből
Reiten Lovaglás
Die Datei ${name} ist ${size} Bytes groß A(z) ${name} fájl mérete ${size} byte
Das Laden kann etwas dauern. Fortsetzen? A betöltés sokáig tarthat. Folytatja?
Ende Vége
Hilfe Súgó
Messwerkzeug Mérőeszköz
Kriegsgräberstätte Katonai temető
Umgebung mit Környék:
Pflanzjahr Ültetés éve:
Mehr Infos von További információk:
vor Christus Krisztus előtt
vor korábban mint
nach később mint
Anfang ennek az elején:
um körülbelül ekkor:
Mitte körülbelül ennek a közepén:
gegen Ende körülbelül ennek a végén:
Kunstwerk Műalkotás
Transformatorenturm Transzformátortorony
OSM deutscher Stil OSM német stílus
Reit- und Wanderkarte Lovas és gyalogos turistatérkép
Topgrafische Karte von Maxbe Topográfiai térkép (Maxbe)
Regionen Természeti régiók, hegységek
Historische Grenzen (experimentell) Történelmi határok (kísérleti)
Jahrhundert század