DE:Historical Objects/Translations/table.pl

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Translation table Deutsch - Polish

Please don't change anything but the right table column. For discussions or comments please use the discussion page.

Thanks!

The Historical Map Team.

Deutsch Polish
Ab Zoom 10 sichtbar Widoczne od powiększenia 10
Ab Zoom 11 sichtbar Widoczne od powiększenia 11
Ab Zoom 12 sichtbar Widoczne od powiększenia 12
Ab Zoom 13 sichtbar Widoczne od powiększenia 13
Ab Zoom 14 sichtbar Widoczne od powiększenia 14
Ab Zoom 15 sichtbar Widoczne od powiększenia 15
Ab Zoom 16 sichtbar Widoczne od powiększenia 16
Ab Zoom 17 sichtbar Widoczne od powiększenia 17
Ab Zoom 18 sichtbar Widoczne od powiększenia 18
Ab Zoom 5 sichtbar Widoczne od powiększenia 5
Alle ${count} Einträge Wszystkie ${count} wpisy
Alle Einträge Wszystkie wpisy
Andere Objekte mit historischem Bezug Inne obiekty o wartości historycznej
Anzahl Liczba
Archäologische Stätte - allgemein Stanowisko archeologiczne – ogólne
Archäologische Stätte Stanowisko archeologiczne
Archäologische Stätte (Befestigung) Stanowisko archeologiczne (fortyfikacje)
Archäologische Stätte (Ganggrab) Stanowisko archeologiczne (grób korytarzowy)
Archäologische Stätte (Grabkammer) Stanowisko archeologiczne (komora grobowa)
Archäologische Stätte (Großsteingrab) Stanowisko archeologiczne (dolmen)
Archäologische Stätte (Hügelgrab) Stanowisko archeologiczne (kurhan)
Archäologische Stätte (Megalith) Stanowisko archeologiczne (megalit)
Archäologische Stätte (Menhir) Stanowisko archeologiczne (menhir)
Archäologische Stätte (Steinkreis) Stanowisko archeologiczne (kamienny krąg)
Archäologische Stätte (Steinreihe) Stanowisko archeologiczne (rząd kamieni)
auf aktuellen Standort zoomen Powiększ do bieżącej pozycji
aufgegeben opuszczony
Ausrichtung des Objektes im Popup Wyrównanie obiektu w okienku
Aussichtsturm Wieża obserwacyjna
Bahnhof Dworzec kolejowy
Bahnhofsgelände Stacja kolejowa
Bahnlinie Torowisko
Baumbildstock Kapliczka
Bearbeiten mit Edytuj w
Bearbeiten mit iD Edytuj w iD
Bearbeiten mit JOSM Edytuj w JOSM
Bearbeiten mit Potlatch Edytuj w Potlatch
Befestigungsanlage Fortyfikacja
bei Zoom=${next} werden weitere Daten eingeblendet Powiększenie=${next} pokaż więcej szczegółów
Bergwerk Kopalnia
Bergwerk/Schachtanlage/Schacht Szyb górniczy
Bergwerksstollen Sztolnia górnicza
Bergwerksstollen (aufgegeben) Sztolnia górnicza – dawna
Beschreibung Opis
Besonderer Dank für verschiedenste Code snippets und die Bereitstellung der Daten geht an: Specjalne podziękowania dla twórców danych:
Pinge (Binge) - durch Bergbautätigkeiten entstandene Vertiefung Lej górniczy
Bombenkrater Lej po bombie
Historische Brücke Historyczny most
Historische Brücke (Ruine) Historyczny most (ruiny)
Brunnen Studnia
Bunker Bunkier
Bunker (Ruine) Bunkier (ruiny)
Burg oder Schloss Zamek
Burg Pałac/zamek/Fort (bez dalszej specyfikacji)
Burg (Ruine) Pałac/zamek/Fort (bez dalszej specyfikacji) (ruiny)
Credits Twórcy
Danksagung Podziękowania
Dargestellte Einträge Pokaż wpisy
denkmalgeschützt Zabytek
Denkmal Pomnik
Denkmalschutz Miejsce dziedzictwa
Details Szczegóły
Die ersten ${count} von ${all} Einträgen Pierwszy ${count} z ${all} wpisów
Dreschplatz Młócka
Du willst ein Bild? Beteilige Dich! Chcesz zdjęcie? Zaangażuj się!
Erinnerungsstätte Monument
Farm Farma
Festung Twierdza (ofensywna)
Festung/Kreml Twierdza (obronna)
Festung/Kreml (Ruine) Twierdza (obronna – ruiny)
Findling Głaz narzutowy
Fläche Obszar
Flächen Obszary
Fragmente Fragment
Für die Ersten Historischen Karten auf denen die Geschichtskarten aufbauen an: Pierwsza wersja mapy, przygotowana przez:
Für die Wiki-Arbeit rund um die Geschichtskarten an: Ta strona Wiki została wykonana przez:
Für Josm existiert eine Vorlage zum Mappen Historischer Objekte Wtyczka do mapowania obiektów historycznych w JOSM
Für Übersetzungen : Tłumaczenia
Galgen Szubienica
Ganggrab (Langbett) Grób
Gebäude Budynek
Gedenkplakette Tablica pamiątkowa
Gedenktafel Tablica pamiątkowa
Gefängnis Więzienie
geschlossen Nieczynne
geschützt durch chronione
Geschütztes Gebäude Chroniony budynek
Geschütztes Gebiet Obszar chroniony
Gipfelkreuz Krzyż na szczycie
Glockenturm Dzwonnica
Glockenturm (Ruine) Dzwonnica (ruiny)
Grab Grób
Grenzmarkierung Punkt orientacyjny
Grenzstein Kamień graniczny
Großsteingrab - Dolmen Dolmen
Haltepunkt Przystanek kolejowy
Handschwengelpumpe Pompa wodna (ręczna)
Handwasserpumpe Pompa wody (ręczna)
Herrenhaus Dwór
Historische Eisenbahnstrecke Historyczny tor
Historische Farm Historyczna farma
Historische Industriebauten Historyczny budynek przemysłowy
Historische Objekte Obiekty historyczne
Historische Quelle Historyczne źródło
Naturdenkmal Pomnik przyrody
Historischer Brunnen / Zierbrunnen Historyczna fontanna
Historischer Dreschplatz/Tenne Historyczna młóckarnia
Historischer Eisenbahn-Haltepunkt Historyczny dworzec kolejowy
Historischer Galgen Historyczna szubienica
Historischer Name Historyczna nazwa
Historischer Stein Historyczny kamień
Historischer Turm Historyczna wieża
Historischer Turm (Ruine) Historyczna wieża (ruiny)
Historischer Vermessungspunkt Historyczny punkt pomiarowy
Historisches Gebäude Historyczny budynek
Historisches Grab Historyczny grób
Historisches Luftfahrzeug Historyczny samolot
Historisches Objekt Obiekt historyczny
Historisches Schiff Historyczny statek
Historisches Stadttor Historyczne mury miasta
Historische Stadt-Mauer/Historische Mauer Historyczna ściana
Hügelgrab (Tumulus) Kopiec
Hütte Chata
Icon Ikona
Industriegebäude Budynki przemysłowe
Informationstafel Tablica informacyjna
Infos für Mapper Informacje dla mapujących
Infos für OSM-Mapper Informacje dla twórców map OSM
Info-Tafel mit historischem Bezug Tablica informacyjna z historycznym odniesieniem
Inschrift Inskrypcja
Japanische Burg Japoński zamek
JOSM_Vorlage Ustawienia JOSM
Kanone Armata
Kapelle Kaplica
Kein Treffer Brak wyników
Keine Vorschau verfügbar! Podgląd niedostępny!
Kirche Kościół
Kloster Klasztor
Kloster (Ruine) Klasztor (w ruinie)
Kompass Kompas
Kompass ein/aus Kompas włączony/wyłączony
Kontakt Kontakt
Konzentrationslager Obóz koncentracyjny
Koordinaten Współrzędne
Kreml Kreml
Kriegsgefangenenlager Obóz jeniecki
Laden Wczytywanie
Legende Legenda
Legende und Infos Legenda i informacja
Leuchtturm Latarnia morska
Linie Przewód energetyczny
Linien Przewody energetyczne
Linien und Flächen Obszar przewodów energetycznych
Link zum Bild Link do obrazka
Luftfahrzeug Samolot
Marterl Zbiór zdjęć
Mehr Objekte anzeigen Pokaż więcej obiektów
Meilenstein Znak kamienny (marker)
Monument Pomnik
Moschee Meczet
Namen Nazwa
Normale Zahl von Objekten anzeigen Pokaż domyślne obiekty
NS-Konzentrationslager Hitlerowski obóz koncentracyjny
Obelisk Obelisk
Objekte mit Zusatzinfos Dodatkowe informacje o obiekcie
Objekte mit Zusatz-Link Link do dodatkowych informacji o obiekcie
Objekt Obiekt
oder lub
OpenStreetMap und Mitwirkende OpenStreetMap i autorzy
Paläontologische Stätte Stanowisko paleontologiczne
Palast/Burg/Schloß/Festung (ohne genaue Spezifizierung) Pałac / Zamek / Fort (bez dokładnej specyfikacji)
Palast/Burg/Schloß/Festung Ruine (ohne genaue Spezifizierung) Pałac / Zamek / Fort Ruiny (bez dokładnej specyfikacji)
Palast Pałac
Palast (Ruine) Pałac (ruiny)
Pā (Māori) Befestigungsanlagen PA (Maori) fortyfikacje
Pinge Lej, zapadlisko
Pranger Pręgierz
Punkt Punkt
Quelle Źródło
Rathaus Ratusz
Religiöse Stätte (mit Link) Miejsce kultu religijnego (tylko link internetowy)
Religiöse Stätte Miejsce kultu religijnego
Religiöse Stätte (religionsspezifisch) Miejsce kultu religijnego (lokalne)
Rittergut/Herrenhaus Dwór
Rittergut/Herrenhaus (Ruine) Dwór (w ruinie)
Ruine Ruiny
Runenstein Kamień runiczny
Schacht Szyb
Schiff Statek
Schiffswrack Wrak statku
Schlachtfeld Pole bitwy
Schloss Zamek (okazały)
Schloss (Ruine) Zamek (okazały – ruiny)
Schrein Świątynia
See Jezioro
Shiro (Japanische Burg) Shiro (japoński zamek)
Shiro (Ruine) Shiro (japoński zamek – ruiny)
Sprachauswahl Wybór języka
Stadtmauer Mury miejskie
Stadttor Brama miasta
Stand der Daten Dane z dnia
Steinbruch Kamieniołom
Steingrab - Menhir Kamień nagrobny – Menhir
Steinkreis Kamienny krąg
Steinreihe Kamienie w serii
Stillgelegtes Bergwerk/stillgelegter Schacht Kopalnia (nieczynna)
Stollen (allgemein) Sztolnia
Stolleneingang Wejście do sztolni
Stolpersteine Kamień pamięci nazizmu
Stolperstein Kamień pamięci nazizmu
Sühnekreuz Krzyż pokutny
Sühnestein Krzyż pokutny
Synagoge Synagoga
Technikdenkmal Zabytek Przemysłowy
Technisches Denkmal Dziedzictwo przemysłowe
Tempel Świątynia
Turm Wieża
Übersicht Podgląd
UNESCO Welterbe Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
Vermessungspunkt Punkt pomiarowy
von od
Wallanlage Wał obronny
Wanderwege Szlak górski
Waschplatz Pralnia
Wassermühle (Ruine) Młyn (w ruinie)
Wassermühle Młyn
Wasserpumpe Pompa wodna
Wasserturm Wieża ciśnień
Webseite Strona internetowa
Wegkapelle Kapliczka, kaplica
Weg-Kapelle Kapliczka, kaplica
Wegkreuz Przydrożny krzyż
Bildstock Przydrożna kapliczka
Weitere Karten Inne mapy
Weniger Objekte anzeigen Pokaż mniej obiektów
Wiki zur Karte Strona na Wiki
Windmühle (Ruine) Wiatrak (w ruinie)
Windmühle Wiatrak
Wrack Wrak statku
Wüstung Opuszczone miejsce
Zur Anzeige der Karte ist JavaScript erforderlich. Ta mapa wymaga JavaScript.
ausgedehnte Objekte więcej obiektów
Die Routen-Layer Warstwy podkładów
Einzelobjekte Pojedyncze obiekty
Eisenbahnen Koleje
experimentell eksperymentalny
Freizeit Rozrywka
Grundkarte Mapa bazowa
Hilfsebenen Wspierane warstwy
Inline-Skating Jazda na rolkach
lizenziert unter Licencje
Mountainbike Rower górski
Radwege Szlak rowerowy
Schummerung Cieniowanie warstw
Straßen Droga
Verwaltungsgrenzen Granice administracyjne
Wetter Pogoda
Zeichenwerkzeuge Narzędzia do rysowania
Zeichnen Edytuj
Steuerelemente Narzędzia
Zeigt diese Gruppe Pokaż tę grupę
Versteckt diese Gruppe Ukryj tę grupę
Zeigt diese Ebene Pokaż tę warstwę
Versteckt diese Ebene Ukryj tę warstwę
Wählt diese Ebene als Basisebene Zaznacz jako warstwę bazową
Zeigt dieses Steuerelement Pokaż narzędzia
Versteckt dieses Steuerelement Schowaj narzędzia
Verringert die Deckkraft der Ebene Zmniejsz krycie tej warstwy
Erhöht die Deckkraft der Ebene Zwiększ krycie tej warstwy
Verringert die Deckkraft des Steuerelements Zmniejsz krycie tego narzędzia
Erhöht die Deckkraft des Steuerelements Zwiększ krycie tego narzędzia
Navigationsfenster Panel nawigacyjny
Reit- und Wanderkarte Wędrówka i jazda konna
Statue Posąg
Aquädukt Akwedukt
Ehemaliger Windmühlenstandort Dawny młyn wiatrowy
Ehemaliger Wassermühlenstandort Dawny młyn wodny
Ehemaliger Schacht Dawny szyb
Ehemaliger Stollen Dawna sztolnia
Wappen Herb
Bergehalde Urobek, składowisko
Schlackenhalde Hałda
Müllhalde Wysypisko śmieci
Bohrung Odwiert
Museumsbahnlinie Pociąg retro
stillgelegt Nieczynne
nahezu komplett entfernt wyburzone
Stehen lassen Nie zamykaj
Historisches Gefängnis Zabytkowe więzienia
Suche Szukaj
Kartenebenen Mapa warstwy
Fenster schließen Zamknij okno
Köhlerei Piec węgla drzewnego
Töpferei Usługi garncarskie
Ziegelei Cegielnia
Kalkbrandofen Wapiennik
Pechhütte Smolarnia
Glashütte Huta szkła
Brennofen Piec
Kohlenmeiler Piec węglowy
Schornstein Komin
Portal Portal
Tunnelportal Portal tunelu
Fachwerkhaus Dom z drewnianym szkieletem
Felsenkeller Piwniczka
Maultierpfad Kamienna droga
Umgebindehaus Dom przysłupowy
Wohnturm Wieża mieszkalna
Wehrturm Baszta obronna
Wachturm Wieża strażnicza
Skisprungschanze Skocznia
Optischer Telegraf Semafor
Historisches Militärgelände Historyczny teren wojskowy
Historische Straße Historyczna droga
Arbeitslager Obóz pracy
Ehemaliges Bergwerk Była kopalnia
Erbaut Powstało w roku
Historische Karten Mapy historyczne
Verweise auf Fremdkarten Odniesienia do map historycznych
Objekte Bearbeiten Edytuj obiekt
Downloads Pobierz
Karten-Zoom Powiększanie mapy
Bitte zuerst von ${zoom} auf ${minZoom} hineinzoomen Należy najpierw zmienić zoom z ${zoom} na ${minZoom}
Zoomt auf Ausdehnung Powiększenie do zakresu
Entfernt das Layer Usuń warstwę
Lokale Dateien Pliki lokalne
GPX einlesen Wgraj plik GPS
Einstellungen in Cookie speichern Ustawienia należy przechowywać w pliku cookie
Cookie gespeichert Cookie zapisane
Permalink Permalink
Übersichtskarte über verfügbare historische Karten Przegląd map historycznych
Historische Karten im Ausschnitt Mapy historyczne w szczegółach
Bitte klicken für größeres Bild, Autor, Lizenz und Bildinformationen Kliknij, aby powiększyć podgląd i sprawdzić autorów, licencję i informacje o obrazie
Historisches Schienenfahrzeug Historyczny pociąg
Historisches Ausstellungsstück Wystawa historyczna
Lese GPX-Datei(en) aus dem lokalen Dateisystem Wczytaj plik GPX z lokalnego systemu plików
Reiten Jazda konna
Die Datei ${name} ist ${size} Bytes groß Plik ${name} do ${size} rozmiaru w bajtach
Das Laden kann etwas dauern. Fortsetzen? Ładowanie może potrwać dłuższą chwilę. Kontynuować?
Ende Koniec
Hilfe Pomoc
Messwerkzeug Urządzenie pomiarowe
Kriegsgräberstätte Mogiła wojenna
Umgebung mit Okolice
Pflanzjahr Rok sadzenia
Mehr Infos von Więcej informacji z
vor Christus przed Chrystusem
vor przed
nach po
Anfang Początek
um jakiś czas temu
Mitte Pośrodku
gegen Ende pod koniec
Kunstwerk Work of art
Transformatorenturm Wieża transformatorowa
OSM deutscher Stil OSM Carto po niemiecku
Reit- und Wanderkarte Riding and hiking map
Topgrafische Karte von Maxbe Topgraphic map of Maxbe
Regionen Natural regions, mountain ranges,
Historische Grenzen (experimentell) Historyczne granice (eksperymentalne)
Jahrhundert wiek