Da:Adresse tjek

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Baggrund for dette adresse tjek

I august 2016 var der en diskussion omkring adresser i Danmark. https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/2016-August/004665.html Blandt andet blev kvaliteten af adresserne nævnt. Har efterfølgende undersøgt adresserne. Dette er en beskrivelse af status dags dato, januar 2017.

Konklusionen er at der plads til forbedringer. Både i OSM, men også hos kommunerne.

Forbedringer hos kommunerne

Det er kommunerne der retter i Danmarks Adresse Register (DAR). OSM henter så data fra DAR via AWS-suiten. Disse data kan også ses hos Danmarks Adresser http://danmarksadresser.dk/

Eksempler på forbedringer hos kommunerne:

Kommunerne er i gang med at forbedre adresserne via adresseprogrammet.

Der er for eksempel fundet manglende entydighed i adresser og grupper med flere adresser.

Forbedringer i OSM

Nogle ting er allerede rettet i OSM.

 • Antal postnr i OSM.
 • Udgåede postnr er fjernet.
 • Alle rester af det forældet kms:* tag er fjernet.

Men der er stadig et behov for oprydning i gamle data der allerede er i OSM.

Der er også et behov for at lave en kvalitetssikring af fremtidige data. Så de gode adresser kan forblive gode.

Der er brug for mere vejledning. Det dur for eksempel ikke der flyttes på adresser manuelt, så de er anderledes end kommunernes data. Kommunen bør have besked, så kommer data automatisk ind i OSM.

Der bør heller ikke tilføjes andre tags, for eksempel navne på butikker. Butikker oprettes med sin egen node, uden adresse data tag addr:* eller osak:*.

Eksempler på forbedringer hos OSM

Der er adresser der ligger op til flere km anderledes end DAR.

I runde tal er der

 • 120 tusinde adresser som er placeret anderledes end DAR.
 • de 80 tusinde adresser ser ud til at skyldes afrundingsfejl i forhold til DAR.
 • de 40 tusinde adresser ser ud til at være på grund af id forvirring.

DAR har to forskellige id'er. En for adressen og en for adgangspunktet.

Tagget osak:identifier indeholder id fra DAR.

Den id der er i osak:identifier bør være en anden.

Eksempel:

osm node id 340513719

Helgolandsgade 1 1653 København V

Her har tagget osak:identifier

nu 90F2052795F74BC18B8A62DEC76B1889

tidligere 0A3F507A8A3F32B8E0440003BA298018


danmarksadresser ses

Husnr-id: 0a3f507a-8a3f-32b8-e044-0003ba298018

Den id noden har nu tilhører:

Helgolandsgade 1 st. Adresse-id 90f20527-95f7-4bc1-8b8a-62dec76b1889

Ved ændringer tilføjes der nye.

Eksempel:

osm node id 4306551416

Holstvej 1 9990 Skagen

osm node id 4587447359

Sct. Laurentii Vej 39C 9990 Skagen

Der er tilføjet en ny node, men den gamle burde være blevet opdateret.


danmarksadresser ses adgangsadressen er ændret.

danmarksadresser ses adressen er ændret.

Samme adresse tilføjes flere gange.

Eksempel:

Åbyskovvej 24 5881 Skårup Fyn

osm node id 3727977605

osm node id 4136029575

Opdatering mangler.

Eksempel:

osm node id 733459881

Løjtegårdsvej 100T 2770 Kastrup

I OSM er den opdateret 2010-05-14.

Er opdateret i DAR efter denne dato. danmarksadresser

Nedlagte adresser bliver ikke fjernet.

Eksempel:

Kongelundsvej 117 2300 København S

Findes stadig i OSM 340525033


Findes ikke mere i DAR danmarksadresser

danmarksadresser ses adressen er nedlagt.

Forskellig supplerendebynavn.

Der tages ikke hensyn til adresser hvor supplerendebynavn er forskellig. Kun den ene node findes i OSM.

Eksempel:

Møllehusvej 12 4653 Karise

På danmarksadresser ses adressen uden supplerendebynavn. danmarksadresser

Slettet node. Har været i OSM, men er blevet slettet igen. 959458941

Ændringssæt 9890770


Møllehusvej 12 Smerup 4653 Karise

På danmarksadresser ses adressen med supplerendebynavn. danmarksadresser

Findes i OSM. 1510517535

Data fra OIOREST bruges ikke.

Eksempel:

F.eks. forkortelser skrevet helt ud.

Doktor Hansens Vej 956699478


Ny dobbelt node tilføjet.

Dr. Hansensvej 3185319385

Findes i DAR med forkortelse. danmarksadresser

Ens id.

Eksempel:

Travnskov 11 5462 Morud

Id skrevet med stort. 3727972831

Id skrevet med småt. 4136024046

Datakonvertering

Der udover sker der en række konverteringer.

Id med stort/småt

Det ses at noder indtil 6. marts 2016 er oprettet med id der har store bogstaver. Den sidste der er fundet er node 4043519144.

Siden 18. april 2016 er noder oprettet med id der har små bogstaver. Den første der er fundet er node 4131543851.

Noder der bliver vedligeholdt har id med stort.

I DAR er id med småt.

Id med/uden bindestreg

 • I OSM er id uden bindestreg, i DAR er id med bindestreg.
 • Id i DAR har bindesteg, den er fjernet i OSM.

Den nærmeste forklaring der er fundet på dette er at der en gang har været id'er der manglede bindesteg.

Med/uden nul foran tal

For eksempel kommunenr.

 • I AWS er der nul foran alle kommunenr.
 • I OSM er der en blanding af nogle med nul foran og nogle uden nul foran.

Stavemåde kommunenavne

Der er forskel på hvordan kommunenave staves for eksempel disse:

 • Høje-Tåstrup(osak:municipality_name), Høje Taastrup(AWS), Høje-Taastrup(Kommunen)
 • Lyngby-Tårbæk(osak:municipality_name), Lyngby-Taarbæk(AWS og kommunen)

Stavemåde af vejnavne

Der er forskel på hvordan vejnavne staves for eksempel forkortelser.