Dhanusa

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

District Roads in Dhanusa (17)

ref Relation km OSM km DoLIDAR route
17DR001 Relation 7657074 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 24 27 Janakpur N.P.-Kurtha - Shantipur-sapahi (Gajariya)- Bateshwor- Jamuni Niwash
17DR002 Relation 7657089 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 12 10 Hariharpur-Bateswor-Bhuchakrapur-Laxminiwas
17DR003 Relation 7718978 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 8 8 Nagaraeen- BahedaBala-TulsiyahiJabdi
17DR004 Relation 7718948 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 7 TulsiyahiJabdi - TulsiyahiNikas-Fulgama - Lagmagadhaguthi
17DR005 Relation 7718929 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 15 Devpura - Ghodghans - Fulgama - Tulsiyahi Road
17DR006 Relation 7719011 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 17 16 SakhuwaMahendranagar-Parbarta-Ichhapur-NauleBigha-Kisanpur-Laxmipur-Radhapur-Bharatpur
17DR007 Relation 7719027 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 21 22 Janaki Medical College-Ramdaiya-Sabela-Paterwa-Kamala
17DR008 Relation 7719706 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 13 LaxmipurBagewa-Gopalpur-Baniniya-RamdaiyaBhawadi-TarapattiSirsiya
17DR009 Relation 7719673 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 17 16 Pulchowk-Shivpur-Kachuritherra-Parastoki-Harsar-Sakhuwa Mahendranagar
17DR010 Relation 7719661 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 9 DevpuraRupetha-Bahuwarba-Debdiha-Dhanauji
17DR011 Relation 7719557 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 13 Bhadariya-Parbaha Paudeshwor-Dhanusha Dam
17DR012 Relation 7719578 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 17 14 D.Govindapur - Kajarramaul - Jhatiyahi - NaukhorPrasahi - SugaNikas -Sonigama
17DR013 Relation 7719654 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 12 12 Deuriparbaha - Jhojhokatiya - Dhanauji - Devdiha - Ghodghans
17DR014 Relation 7719401 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 25 29 Jankpuur-Manaharpur - Khariyani Kamala Road
17DR015 Relation 7719545 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 9 5 Duhabi-Giddha-Bafai-HathipurHarbara-Nanupatti
17DR016 Relation 7719641 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 13 Bisharbhora - DubarikotHatlekha- Ekrahi -Thadijhijha
17DR017 Relation 7719516 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 4 5 Mahuwa(pra.khe.) -Khajurichanha - Machijhitkaiya
17DR018 Relation 7719523 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 9 Ballahagoth-Balahasadhara-Lakkad-Singhyahi Maidan
17DR019 Relation 7719539 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 13 13 Inaruwa-Dubarkot-Narahi-India Border
17DR020 Relation 7719552 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 3 3 Deuri-Parwaha-Paudeswor Road
17DR021 Relation 7719493 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 28 25 Mahuwa-Dhabauli- Yadukoha- Balabakhar- Parterwa- Kiratpur- Barmajhiya- Portaha
17DR022 Relation 7719048 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 12 12 Puspalpur-Ichhapur-Tarapatti
17DR023 Relation 7719432 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) 10 7 Dhanushadham-Raghunathpur-Kiratpur-Kamala
Total 306 303