EV charging stations in Norway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

NOBIL data

Data about charging stations for electric vehicles in Norway (and possibly other Nordic countries) is available in the public database NOBIL. The database contains location and metadata, including real-time status for the stations that support it. The database is used by several other web pages and services, among others ladestasjoner.no. The data is available under CC-BY 3.0 Unported, but an API key is required to start downloading data.

One-time import via ladestasjoner.no in 2012

This was an one time import of charging stations for electric vehicles in Norway. The rest of the section is in Norwegian

Stasjonene er merket amenity=charging_station. Verdien i source tag: ladestasjoner.no Importen ble gjort 26. februar 2012 av bruker bkv.

De ble gitt en skriftlig (e-post)tillatelse til bruk av dataene fra utgiveren ladestasjoner.no. Her er forespørselen :

Betingelser for bruk av filer med data on ladestastasjoner
 Fra: Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli@gmxxx.com>
 Til: post@ladestasjonxx.no
 
Hei

Hei. Jeg ønsker informasjon om evt. lisens for bruk av de filene dere stiller 
tilrådighet med data om ladestasjoner i Norge. Hvilken betingelser  (om noen) 
er knyttet til bruken av disse dataene?

Jeg spør fordi de kunne være interessante til bruk i openstreetmap,org . I 
openstreetmap samles data til bruk i fremstilling av kart. Alt som inngår her 
må kunne brukes fritt uten begrensninger. Et par linker:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
http://www.openstreetmap.no/?zoom=14&lat=59.74161&lon=10.19416&layers=B000000

Hilsen Bjørn Kvisli

Her er tillatelsen:

Re: Betingelser for bruk av filer med data on ladestastasjoner
 Fra: Bjarne Myklebust <bjarne.myklebust@gmxxx.com>
 Til: Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli@gmxxx.com>
 
Hei !
Beklager, jeg er ute å reiser fortiden.
Ja, du må gjerne bruke dataene, kanskje med en kilde henvisning?
Bjarne