Eesti linnaaadressid

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Siin lehel on kirjeldatud, kuidas lihtsustada Eesti linnade hoonete way'de adresseerimist.


Vajalikud vahendid

Aadressi mudel

Osm eesti aadressid.png


Vt https://docs.google.com/drawings/pub?id=1CU2hakG5GvGXkbBpm1hMHFzdlNyVXfrBLT2uIeCZ-Cs&w=960&h=720

OSM Addresser'i kasutamine

 1. Lae JOSM'iga alla muudetav ala OSM andmeid, soovitatav on väikeste osade kaupa teha, et pärast üle vaatamine lihtsam oleks. Näiteks üks Tallinna linnaosa.
 2. Hangi aadressifail OSM formaadis, mis kataks muudetava ala. (vt lingid ülalpool)
 3. Ava fail osmaddresser.py kaustast src tekstiredaktoriga ning muuda skripti alguses olevad muutujad:
  • dataFilePath - eelmises punktis salvestatud fail,
  • outFilePath - skripti väljundfail, võib olla sama, mis dataFilePath, mis hõlbustaks adresseerimist, kui on vaja skripti mitu korda käivitada,
  • addressesFilePath - aadresside fail.
 4. Käivita skript.
 5. Ava väljundfail ja tee parandusmuudatused, mida skript teha ei suutnud. Vajadusel käivita skript uuesti.

Parandusmuudatuste tegemine

Kasutades nodesid aadresside lähtefailist, kustuta ära tag'id:

 • addr:city
 • addr:country
 • addr:district
 • addr:province

Kindlasti jäta alles tag'id:

 • addr:housenumber
 • addr:housename
 • addr:street
 • source


Elamupiirkonnad

Nurgapealsed eramud, millel 2 aadressi:

 1. kopeeri aadressi noded aadresside failist,
 2. kustuta mittevajalikud tag'id,
 3. paiguta node-d vastava aadressi sissekäigu (ukse) lähedale, samas et jääks maja ala sisse.
 4. eralda veidi üksteisest, et validaator rahul oleks.


Eramud, millel aadress hoonest eemal:

 1. leia Maaameti aadressi kaardilt krundi peahoone (tavaliselt märgitud rohelise diagonaalse viirutusega) ja anna sellele aadress.
  • Note: Võib ka liigutada aadressifailis aadressi node hoone kohale ja skripti uuesti käivitada.


Ridaelamud, millel mitu aadressi:

 1. kopeeri aadressi noded aadresside lähtefailist,
 2. nihuta vastava sissepääsu kohale - sarnane 2 aadressi juhule
 3. kustuta mittevajalikud tag'id.


Ühendatud kortermajad:

 1. kui võimalik, siis eralda hooned eri way-deks, ehk tee ühest suletud alast mitu suletud ala
 2. anna igale oma aadress.
  • Note: Võib ka skriptiga lihtsustada.

Tööstusalad

Vajavad tihti loomingulist lähenemist.

Kasuta võrdluseks Maaameti aadressi kaarti.

Kui krundil üks hoone või Maaameti kaart näitab peahoonet (tavaliselt siniselt või roheliselt viirutatud):

 1. anna sellele aadress.
  • Note: Liiguta aadressi node aadressifailis hoone peale ja lihtsusta skriptiga.


Kui krundil mitu hoonet, millede seast peahoonet võimatu tuvastada:

 1. kopeeri aadressi node aadresside lähtefailist,
 2. kustuta üleliigsed tag’id.


Hoone asub mitmel krundil, mida üheselt eraldada võimatu:

 1. lähene loominguliselt :)