Et:Open Database License/Contributor Terms

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMapi uue litsentsi kaastöötingimuste kokkuvõte

Käesolev lehekülge on tõlge ingliskeelsest kokkuvõttest.

See on ainult kokkuvõte ja ei ole õiguslikult siduv! Täisteksti inglise keeles võib leida kaastöötingimuste alt: link. Pikemat arutelu võib leida kaastöötajate kogukonnas, näiteks siin.

  • Ära sisesta andmeid, mida sul pole õigus anda. See peaks olema sinu enda töö tulemus või midagi sellist, mille kasutamiseks on kindel luba.
  • Need andmed, mida sa annetad, on endiselt sinu omad, st sa võid neid kasutada ka mujal.
  • Sa lubad OpenStreetMapi sihtasutusel avaldada sinu antud andmeid OpenStreetMapi geoandmete osana teistele kasutamiseks.
  • OpenStreetMapi sihtasutus võib neid andmeid avaldada ainult vaba litsentsi tingimustel. Kui ta seda ei tee, on ta rikkunud lepingut.
  • Kuni soovitatud litsentsimuutuseni kasutatakse litsentsi CC BY SA 2.0. Kui piisavalt kaastöölisi on nõustunud oma andmete ümberlitsenseerimisega, saab uueks litsentsiks Open Database Licence 1.0.
  • OpenStreetMapi sihtasutus võib ainult siis hakata kasutama uut litsentsi, kui selle on heaks kiitnud OSMFi liikmed ja 2/3 aktiivsetest kaastöölistest. Aktiivseks kaastööliseks loetakse inimene, kes on viimase 12 kuu jooksul kaarti muutnud vähemalt kolmel kuul ja kes vastab e-kirjale vähemalt 3 nädala jooksul.
  • Kui soovite, võite oma nime lisada importide nimekirja.
  • Ei sa ise ega OpenStreetMapi sihtasutus ei vastuta millegi eest, mis võib juhtuda andmeid kasutades.

Eelmised kaastöötingimused.

Kui sa oled koostööd teinud enne 12. maid 2010, palutakse sul varsti oma andmeid relitsenseerida eelpool kirjeldatud tingimustele vastavaks. Tingimused, millega sa nõustusid registreerimisel, olid järgnevad:

Sinu kaastöö litsenseeriti CC BY SA 2.0 tingimustega. Puudus õiguste kinnitamine. OpenStreetMapi sihtasutusel ei olnud kaastööliste panuse suhtes mingeid õigusi.