Fa:Foundation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

an unequal sign

این مقاله از نسخهٔ زبان‌اصلی آن (انگلیسی) به فارسی ترجمه شده اما به‌نظر می‌رسد با متن مبدأ هماهنگ نیست. اگر می‌توانید آن را به‌روز کنید.

درباره

بنیاد OpenStreetMap یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده در بریتانیا هست که پروژه OpenStreetMap را پشتیبانی میکند. پروژه واقع در OpenStreetMap.org یک کوشش جهانی برای تهیه نقشه دنیا است که بیشتر از یک میلیون داوطلب در سرتاسر جهان را شامل میشود.

بنیاد تشکیل شده از اعضایی از سرتاسر جهان که هیئت مدیره را انتخاب میکنند.

بیشتر فعالیت های گسترده بنیاد در پس زمینه رخ میدهد، با این وجود برای کارکرد جاری و رشد پروژه OpenStreetMap حیاتی است.

بنیاد پروژه را با چند فعالیت کلیدی پشتیبانی میکند:

  • بعنوان یک کمپانی محدود ثبت شده در بریتانیا، بنیاد نقش نهاد قانونی برای پروژه OpenStreetMap را ایفا میکند.
  • بنیاد متولی سرورهای کامپیوتری و سرویس های لازم جهت میزبانی پروژه OpenStreetMap میباشد.
  • مکانیزمهای جذب سرمایه برای پشتیبانی از پروژه را راهبری میکند.
  • بنیاد می تواند اهدا جهت پروژه OpenStreetMap را بپذیرد و آن مبالغ اهدایی را به فعالیتهای پروژه OpenStreetMap اختصاص دهد.
  • کنفرانس سالانه State-of-the-map را سازماندهی میکند.
  • گروههای کاری را پشتیبانی و با آنها گفتگو و مکاتبه میکند، مانند گروه ارتباطات، گروه صدور گواهی، و غیره. هیئت مدیره بنیاد هر از چند گاهی وظایف گوناگون را به گروههای کاری محول میکنند، از جمله ارتباطات مردمی، برنامه نویسی وب سایت، و از این دست فعالیتها.

OpenStreetMap ابتکاری است همگانی برای ایجاد و عرضه رایگان داده های نقشه به هر شخصی که به آن نیاز دارد.

نام و آدرس دفتر ثبت شده:
Openstreetmap Foundation
St John’s Innovation Centre
Cowley Road
Cambridge
CB4 0WS
United Kingdom
شرکت با مسؤلیت محدود، ثبت شده در انگلستان و ولز

شماره ثبت شرکت: ۰۵۹۱۲۷۶۱