Finland Classification of Buildings 1994

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Code Description Description (English) Key Value For area Buildings in Vantaa Buildings in Espoo Buildings in Helsinki
011 Yhden asunnon talot One-dwelling houses building house 17768 20248 12640
011 building:use residential
012 Kahden asunnon talot Two-dwelling houses building duplex 4084 6462 6073
012 building:use residential
013 Muut erilliset pientalot Other detached and semi-detached houses building house 93 40 424
013 building:use residential
021 Rivitalot Rowhouses building terrace 3014 3824 4022
021 building:use residential
022 Ketjutalot Terraced houses building terrace 73 104 57
022 building:use residential
032 Luhtitalot Balcony-access blocks building apartments 105 149 318
032 building:use residential
039 Muut asuinkerrostalot Other blocks of flats building apartments 2313 2719 9582
039 building:use residential
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset Free-time residential buildings building cabin 366 1819 337
041 building:use residential
111 Myymälähallit Shopping halls building retail 19 16 18
111 building:use retail
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset Shops, department stores and shopping centres building retail 101 124 170
112 building:use retail
112 FIXME:classify Likely also either shop=shopping_centre ("kauppakeskus" - with covered and warm space) or shop=mall ("ostoskeskus"/"ostari" - without warms connection space, possibly covered though).
119 Muut myymälärakennukset Other wholesale and retail trade buildings building retail 97 158 148
119 building:use retail
121 Hotellit yms. Hotels, etc. building hotel 7 17 41
121 building:use accommodation
121 tourism hotel X
121 FIXME:classify or hostel/guest_house/spa/spa_resort?
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit Holiday, rest and recreation homes building hotel 0 4 8
123 building:use accomodation
123 tourism hotel X
123 FIXME:classify hostel/guest_house?
124 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet Rental holiday cottages and flats building yes 0 77 20
124 building:use accomodation
124 tourism chalet
124 FIXME:classify tourism=apartment?
129 Muut majoitusliikerakennukset Other hotel buildings FIXME:classify tourism=hotel/hostel/guest_house? 0 7 1
129 building yes
131 Asuntolat yms. Residences for communities, etc. building apartments 15 49 103
131 building:use residential
131 amenity social_facility X
131 FIXME:classify or hotel ("asuntolahotelli") instead of social_facility (possible but unlikely)? social_facility:for=senior?
139 Muut asuntolarakennukset Other residential buildings for communities building residential 10 32 31
139 building:use residential
139 FIXME:classify amenity=?
141 Ravintolat yms. Restaurants and other similar buildings FIXME:classify restaurant/fast_food/cafe/bar? 16 34 94
141 building yes
141 building:use foodservice
141 amenity FIXME
151 Toimistorakennukset Office buildings building commercial 206 383 896
151 building:use commercial
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit Rail and bus stations, air and harbour terminals building transportation 13 7 27
161 building:use transportation
161 FIXME:classify or train_station? or amenity=bus_station? or aeroway=terminal?
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset Vehicle depots and service buildings FIXME:classify garage/depot/car_repair/car_inspection 357 446 937
163 Pysäköintitalot Car parks amenity parking 47 123 83
163 building:use parking
163 building yes
163 parking multi-storey (if it is a multistorey building...)
164 Tietoliikenteen rakennukset Communications buildings building utility 14 61 25
164 building:use utility
169 Muut liikenteen rakennukset Other transport and communications buildings building transportation 30 8 50
169 building:use transportation
211 Keskussairaalat General hospitals building hospital 2 0 8
211 amenity hospital X
211 building:use medical
213 Muut sairaalat Other hospitals building hospital 0 11 55
213 amenity hospital X
213 building:use medical
214 Terveyskeskukset Health centres building hospital 4 19 29
214 amenity hospital X
214 building:use medical
215 Terveydenhuollon erityislaitokset Specialised health care buildings building hospital 0 4 15
215 amenity hospital X
215 building:use medical
219 Muut terveydenhuoltorakennukset Other health care buildings building hospital 8 9 27
219 amenity hospital X
219 building:use medical
221 Vanhainkodit Old-age homes amenity social_facility X 11 22 52
221 building yes
221 building:use gathering
221 social_facility group_home
221 social_facility:for senior
222 Lasten- ja koulukodit Children's homes, reform schools amenity social_facility X 10 11 25
222 building yes
222 building:use gathering
222 FIXME:classify social_facility:for=kids/juvenile?
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset Nursing homes for the mentally retarded amenity social_facility X 5 14 5
223 building yes
223 building:use gathering
223 social_facility:for disabled
229 Muut huoltolaitosrakennukset Other social welfare buildings amenity social_facility X 9 7 8
229 building yes
229 building:use gathering
229 FIXME:classify social_facility:for=?
231 Lasten päiväkodit Children's day care centres amenity kindergarten X 116 168 286
231 building yes
231 building:use education
239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset Social service buildings n.e.c. amenity social_facility X 16 47 48
239 building yes
239 building:use gathering
241 Vankilat Prisons amenity prison X 2 0 2
241 building yes
241 building:use prison
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot Theatres, opera houses, concert halls and congress centres FIXME:classify amenity=theatre? theatre:genre:speech=yes? or theatre:genre:opera=yes? or amenity=conference_centre? or amenity=arts_centre? 0 3 8
311 building yes
311 building:use cultural
312 Elokuvateatterit Cinema halls amenity cinema X 0 2 3
312 building yes
312 building:use cultural
322 Kirjastot ja arkistot Libraries and archives building public 3 5 25
322 building:use education
322 amenity library
323 Museot ja taidegalleriat Museums and art galleries tourism museum X 6 15 49
323 building yes
323 building:use cultural
323 FIXME:classify or tourism=gallery?
324 Näyttelyhallit Exhibition halls amenity exhibition_centre X 4 1 8
324 building yes
324 building:use exhibition
331 Seura- ja kerhorakennukset yms. Association and club buildings, etc. amenity social_facilty X 21 36 55
331 building yes
331 building:use gathering
331 FIXME:classify "nuorisotalo" => social_facility:for=juvenile
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet Churches, chapels, monasteries, convents and prayerhouses amenity place_of_worship X 24 28 85
341 building:use religious
341 FIXME:classify building=chucrch/chapel/monastery/mosque/other place of worship?
342 Seurakuntatalot Parish halls amenity parish_hall X 12 17 24
342 building yes
342 building:use religious
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Other buildings of religious communities amenity place_of_worship X 3 4 7
349 building yes
349 building:use religious
351 Jäähallit Indoor ice rinks building yes 3 8 9
351 building:use sport
351 leisure sports_centre X
351 sport ice_skating
352 Uimahallit Indoor swimming pools building yes 3 4 4
352 building:use sport
352 leisure sports_centre X
352 sport swimming
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit Indoor tennis, squash and badminton courts building yes 0 2 5
353 building:use sport
353 leisure sports_centre X
353 FIXME:classify sport=tennis/squash/badminton?
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit Gymnasia and other sports halls building yes 11 28 44
354 building:use sport
354 leisure sports_centre X
359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset Other buildings for sports and physical exercise building yes 24 59 59
359 building:use sport
359 leisure sports_centre X
369 Muut kokoontumisrakennukset Other assembly buildings building public 44 67 95
369 building:use public
369 FIXME:classify leisure=?
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset General education buildings building school 117 163 252
511 building:use education
511 amenity school X
511 FIXME:classify isced:level=? "ala-aste"=>1, "ylä-aste"=>2, "lukio"=>3
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Vocational education buildings building school 15 25 59
521 building:use education
521 amenity school X
521 FIXME:classify isced:level=? "ammattikoulu"=>3, "erityisammattioppilaitos"=>4
531 Korkeakoulurakennukset University buildings building university 1 15 49
531 building:use education
531 amenity university X
531 isced:level 5 X
532 Tutkimuslaitosrakennukset Research institute buildings FIXME:classify building=university? 5 38 31
532 building:use research
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset Educational buildings of organisations, unions, employers, etc. FIXME:classify amenity=? 2 1 4
541 building yes
541 building:use education
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset Educational buildings n.e.c. FIXM:classify building=school? amenity=? 0 3 14
549 building:use education
611 Voimalaitosrakennukset Power stations FIXME:classify power=? building=transformer_tower? 46 415 122
611 building:use utility
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset Public utility buildings FIXME:classify building=utility? 31 109 53
613 building:use utility
691 Teollisuushallit Manufacturing plants building industrial 69 65 130
691 building:use industrial
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot Workshops for industry and small-scale industry building industrial 175 112 144
692 building:use industrial
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset Other industrial production buildings building industrial 207 122 413
699 building:use industrial
711 Teollisuusvarastot Industrial warehouses building warehouse 136 113 172
711 building:use storage
712 Kauppavarastot Commercial warehouses building warehouse 90 70 187
712 building:use storage
719 Muut varastorakennukset Other warehouses building warehouse 237 160 277
719 building:use storage
721 Paloasemat Fire stations amenity fire_station X 6 15 8
721 building yes
721 building:use civic
722 Väestönsuojat Civil defence shelters building shelter_entrance 47 107 18
721 building:use shelter
729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset Other fire fighting and rescue service buildings FIXME:classify amenity=fire_station? 3 42 82
729 building yes
811 Navetat, sikalat, kanalat yms. Cowsheds, pighouses, hen-houses, etc. building cowshed 46 71 10
811 building:use agricultural
811 FIXME:classify or building=sty?
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. Animal shelters, harness horse stables, maneges, etc. building stable 16 39 22
819 building:use equestrian
819 FIXME:classify and leisure=horse_riding? or building=manege;leisure=pitch;sport=equestrian?
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset Grain drying and storage buildings building barn 40 15 6
891 building:use agricultural
891 FIXME:classify man_made=silo?
892 Kasvihuoneet Greenhouses building greenhouse 32 54 15
892 building:use agricultural
893 Turkistarhat Fur farms building fur_farm 0 0 0
893 building:use agricultural
899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset Other buildings in agriculture, forestry and fishing building farm_auxiliary 145 178 28
899 building:use agricultural
931 Saunarakennukset Sauna buildings leisure sauna 512 1574 853
931 building yes
931 building:use sauna
931 access private
941 Talousrakennukset Outbuildings building yes 4080 16071 4125
999 Muualla luokittelemattomat rakennukset Buildings n.e.c. building yes 280 41 135

Note: Originally from User:Ij/Vantaa_Building_Tagplan

Definitions for codes are from [1]