Finland Classification of Buildings 1994

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Code Description Description (English) Key Value For area Buildings in Vantaa Buildings in Espoo Buildings in Helsinki
011 Yhden asunnon talot One-dwelling houses building house 17768 20248 12640
011 building:use residential
012 Kahden asunnon talot Two-dwelling houses building duplex (deprecated) 4084 6462 6073
012 building semidetached_house
012 building:use residential
013 Muut erilliset pientalot Other detached and semi-detached houses building house 93 40 424
013 building:use residential
021 Rivitalot Rowhouses building terrace 3014 3824 4022
021 building:use residential
022 Ketjutalot Terraced houses building terrace 73 104 57
022 building:use residential
032 Luhtitalot Balcony-access blocks building apartments 105 149 318
032 building:use residential
039 Muut asuinkerrostalot Other blocks of flats building apartments 2313 2719 9582
039 building:use residential
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset Free-time residential buildings building cabin 366 1819 337
041 building:use residential
111 Myymälähallit Shopping halls building retail 19 16 18
111 building:use retail
112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset Shops, department stores and shopping centres building retail 101 124 170
112 building:use retail
112 FIXME:classify Likely also either shop=shopping_centre ("kauppakeskus" - with covered and warm space) or shop=mall ("ostoskeskus"/"ostari" - without warms connection space, possibly covered though).
119 Muut myymälärakennukset Other wholesale and retail trade buildings building retail 97 158 148
119 building:use retail
121 Hotellit yms. Hotels, etc. building hotel 7 17 41
121 building:use accommodation
121 tourism hotel X
121 FIXME:classify or hostel/guest_house/spa/spa_resort?
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit Holiday, rest and recreation homes building hotel 0 4 8
123 building:use accomodation
123 tourism hotel X
123 FIXME:classify hostel/guest_house?
124 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet Rental holiday cottages and flats building yes 0 77 20
124 building:use accomodation
124 tourism chalet
124 FIXME:classify tourism=apartment?
129 Muut majoitusliikerakennukset Other hotel buildings FIXME:classify tourism=hotel/hostel/guest_house? 0 7 1
129 building yes
131 Asuntolat yms. Residences for communities, etc. building apartments 15 49 103
131 building:use residential
131 amenity social_facility X
131 FIXME:classify or hotel ("asuntolahotelli") instead of social_facility (possible but unlikely)? social_facility:for=senior?
139 Muut asuntolarakennukset Other residential buildings for communities building residential 10 32 31
139 building:use residential
139 FIXME:classify amenity=?
141 Ravintolat yms. Restaurants and other similar buildings FIXME:classify restaurant/fast_food/cafe/bar? 16 34 94
141 building yes
141 building:use foodservice
141 amenity FIXME
151 Toimistorakennukset Office buildings building commercial 206 383 896
151 building:use commercial
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit Rail and bus stations, air and harbour terminals building transportation 13 7 27
161 building:use transportation
161 FIXME:classify or train_station? or amenity=bus_station? or aeroway=terminal?
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset Vehicle depots and service buildings FIXME:classify garage/depot/car_repair/car_inspection 357 446 937
163 Pysäköintitalot Car parks amenity parking 47 123 83
163 building:use parking
163 building yes
163 parking multi-storey (if it is a multistorey building...)
164 Tietoliikenteen rakennukset Communications buildings building utility 14 61 25
164 building:use utility
169 Muut liikenteen rakennukset Other transport and communications buildings building transportation 30 8 50
169 building:use transportation
211 Keskussairaalat General hospitals building hospital 2 0 8
211 amenity hospital X
211 building:use medical
213 Muut sairaalat Other hospitals building hospital 0 11 55
213 amenity hospital X
213 building:use medical
214 Terveyskeskukset Health centres building hospital 4 19 29
214 amenity hospital X
214 building:use medical
215 Terveydenhuollon erityislaitokset Specialised health care buildings building hospital 0 4 15
215 amenity hospital X
215 building:use medical
219 Muut terveydenhuoltorakennukset Other health care buildings building hospital 8 9 27
219 amenity hospital X
219 building:use medical
221 Vanhainkodit Old-age homes amenity social_facility X 11 22 52
221 building yes
221 building:use gathering
221 social_facility group_home
221 social_facility:for senior
222 Lasten- ja koulukodit Children's homes, reform schools amenity social_facility X 10 11 25
222 building yes
222 building:use gathering
222 FIXME:classify social_facility:for=kids/juvenile?
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset Nursing homes for the mentally retarded amenity social_facility X 5 14 5
223 building yes
223 building:use gathering
223 social_facility:for disabled
229 Muut huoltolaitosrakennukset Other social welfare buildings amenity social_facility X 9 7 8
229 building yes
229 building:use gathering
229 FIXME:classify social_facility:for=?
231 Lasten päiväkodit Children's day care centres amenity kindergarten X 116 168 286
231 building yes
231 building:use education
239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset Social service buildings n.e.c. amenity social_facility X 16 47 48
239 building yes
239 building:use gathering
241 Vankilat Prisons amenity prison X 2 0 2
241 building yes
241 building:use prison
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot Theatres, opera houses, concert halls and congress centres FIXME:classify amenity=theatre? theatre:genre:speech=yes? or theatre:genre:opera=yes? or amenity=conference_centre? or amenity=arts_centre? 0 3 8
311 building yes
311 building:use cultural
312 Elokuvateatterit Cinema halls amenity cinema X 0 2 3
312 building yes
312 building:use cultural
322 Kirjastot ja arkistot Libraries and archives building public 3 5 25
322 building:use education
322 amenity library
323 Museot ja taidegalleriat Museums and art galleries tourism museum X 6 15 49
323 building yes
323 building:use cultural
323 FIXME:classify or tourism=gallery?
324 Näyttelyhallit Exhibition halls amenity exhibition_centre X 4 1 8
324 building yes
324 building:use exhibition
331 Seura- ja kerhorakennukset yms. Association and club buildings, etc. amenity social_facilty X 21 36 55
331 building yes
331 building:use gathering
331 FIXME:classify "nuorisotalo" => social_facility:for=juvenile
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet Churches, chapels, monasteries, convents and prayerhouses amenity place_of_worship X 24 28 85
341 building:use religious
341 FIXME:classify building=chucrch/chapel/monastery/mosque/other place of worship?
342 Seurakuntatalot Parish halls amenity parish_hall X 12 17 24
342 building yes
342 building:use religious
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset Other buildings of religious communities amenity place_of_worship X 3 4 7
349 building yes
349 building:use religious
351 Jäähallit Indoor ice rinks building yes 3 8 9
351 building:use sport
351 leisure sports_centre X
351 sport ice_skating
352 Uimahallit Indoor swimming pools building yes 3 4 4
352 building:use sport
352 leisure sports_centre X
352 sport swimming
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit Indoor tennis, squash and badminton courts building yes 0 2 5
353 building:use sport
353 leisure sports_centre X
353 FIXME:classify sport=tennis/squash/badminton?
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit Gymnasia and other sports halls building yes 11 28 44
354 building:use sport
354 leisure sports_centre X
359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset Other buildings for sports and physical exercise building yes 24 59 59
359 building:use sport
359 leisure sports_centre X
369 Muut kokoontumisrakennukset Other assembly buildings building public 44 67 95
369 building:use public
369 FIXME:classify leisure=?
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset General education buildings building school 117 163 252
511 building:use education
511 amenity school X
511 FIXME:classify isced:level=? "ala-aste"=>1, "ylä-aste"=>2, "lukio"=>3
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset Vocational education buildings building school 15 25 59
521 building:use education
521 amenity school X
521 FIXME:classify isced:level=? "ammattikoulu"=>3, "erityisammattioppilaitos"=>4
531 Korkeakoulurakennukset University buildings building university 1 15 49
531 building:use education
531 amenity university X
531 isced:level 5 X
532 Tutkimuslaitosrakennukset Research institute buildings FIXME:classify building=university? 5 38 31
532 building:use research
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset Educational buildings of organisations, unions, employers, etc. FIXME:classify amenity=? 2 1 4
541 building yes
541 building:use education
549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset Educational buildings n.e.c. FIXM:classify building=school? amenity=? 0 3 14
549 building:use education
611 Voimalaitosrakennukset Power stations FIXME:classify power=? building=transformer_tower? 46 415 122
611 building:use utility
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset Public utility buildings FIXME:classify building=utility? 31 109 53
613 building:use utility
691 Teollisuushallit Manufacturing plants building industrial 69 65 130
691 building:use industrial
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot Workshops for industry and small-scale industry building industrial 175 112 144
692 building:use industrial
699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset Other industrial production buildings building industrial 207 122 413
699 building:use industrial
711 Teollisuusvarastot Industrial warehouses building warehouse 136 113 172
711 building:use storage
712 Kauppavarastot Commercial warehouses building warehouse 90 70 187
712 building:use storage
719 Muut varastorakennukset Other warehouses building warehouse 237 160 277
719 building:use storage
721 Paloasemat Fire stations amenity fire_station X 6 15 8
721 building yes
721 building:use civic
722 Väestönsuojat Civil defence shelters building shelter_entrance 47 107 18
721 building:use shelter
729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset Other fire fighting and rescue service buildings FIXME:classify amenity=fire_station? 3 42 82
729 building yes
811 Navetat, sikalat, kanalat yms. Cowsheds, pighouses, hen-houses, etc. building cowshed 46 71 10
811 building:use agricultural
811 FIXME:classify or building=sty?
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. Animal shelters, harness horse stables, maneges, etc. building stable 16 39 22
819 building:use equestrian
819 FIXME:classify and leisure=horse_riding? or building=manege;leisure=pitch;sport=equestrian?
891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset Grain drying and storage buildings building barn 40 15 6
891 building:use agricultural
891 FIXME:classify man_made=silo?
892 Kasvihuoneet Greenhouses building greenhouse 32 54 15
892 building:use agricultural
893 Turkistarhat Fur farms building fur_farm 0 0 0
893 building:use agricultural
899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset Other buildings in agriculture, forestry and fishing building farm_auxiliary 145 178 28
899 building:use agricultural
931 Saunarakennukset Sauna buildings leisure sauna 512 1574 853
931 building yes
931 building:use sauna
931 access private
941 Talousrakennukset Outbuildings building yes 4080 16071 4125
999 Muualla luokittelemattomat rakennukset Buildings n.e.c. building yes 280 41 135

Note: Originally from User:Ij/Vantaa_Building_Tagplan

Definitions for codes are from [1]