Gävleborgs län

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Gävleborg)
Jump to navigation Jump to search

Här finns information om karteringsaktiviteten för Gävleborgs län i Sverige. Detta är en undergrupp till Sweden.

Mål

  • Kartlägga alla större vägar (E-, riks- och länsvägar)
  • Kartlägga alla huvudorter
  • Kartlägga järnvägsspår (se även Sweden/Railways)
  • Kartlägga alla cykelleder (se även Sweden/Cycle networks)
  • Kartlägga små och större vandringsleder. Kungsleden är ett exempel bland de större.

Orter

Följande lista på kommuner har hämtats från svenska Wikipedia, Gävleborgs_län :

Kommun Täckning Kommentar
Bollnäs ?
Gävle Hyfsad
Hofors ?
Hudiksvall ?
Ljusdal ?
Nordanstig ?
Ockelbo ?
Ovanåker ?
Sandviken ?
Söderhamn ?

Vägar

E-vägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
E 4 28016 (i J P2) Länsgränsen mot Uppsala - Länsgränsen mot Västnorrland
E 16 1457562 (i J P2) Gävle - Länsgränsen mot Dalarna ?

Riksvägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
50 72926 (i J P2) Jönköping - Söderhamn ?
56 413774 (i J P2) Norrköping - Gävle ?
76 373548 (i J P2) Gävle - Norrtälje ?
80 Gävle - Rättvik ? Se E 16
83 52457 (i J P2) E4 (Gävle) - E14 (Ånge) ?
84 52833 (i J P2) Hudiksvall - Norwegian border ?

Länsvägar

nummer Relation Sträckning Status Anmärkning
272
1658461 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Uppsala - Sibo ?
296
1658532 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (3/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ytterhogdal/E45 - Los - Orsa ?
301
1658555 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (2/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Alfta - Rättvik ?
302
1658556 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Kungsgården - Järbo - Medskog/länsväg 272 ?
303
1658584 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Ockelbo - E4/Trafikplats Hagsta ?
305
1360476 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Delsbo - Stöde ?
307
1658585 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Jättendal - Hassela ?
310
1658596 (i J P2)
Road (3/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (3/4) Västbacka - Korskrogen/riksväg 84 ?

Sekundära länsvägar

Ej komplett.

Anmärkning: Länsvägarna med nummer från 500 (så kallade sekundära länsvägar) bör inte markeras med ref-taggen utan istället med reg_ref då vägarna saknar denna skyltning längs vägen.

Nummer
Relation
Status Sträckning Vägtyp
Status
Anmärkning
X500 Dalarnas läns gräns vid Högberget - Bärrek - Ås, Österfärnebo (272) ?
X501 Dalarnas läns gräns vid Grönsinka - Grönsinka (502) ?
X502 Dalarnas läns gräns vid Grönsinka - Grönsinka

(501) - Ängsnäs (503) - Trekanten (515) – norr Östanhede (272)

?
X503 Ängsnäs (502) - Stärte kvarn - Österfärnebo k:a (272) ?
X504 Uppsala läns gräns vid Bredforsen - Finnböle (509) ?
X506 (Tärnsjö, U 871 -) Västmanlands läns gräns vid Baggbo - Hade (507) ?
X507 (Östervåla, U 872 -) Västmanlands läns gräns söder Kolartorp - Hade

(506) - Jugansbo (508) - Ön (norra färjeläget) - Hedesunda k:a (516) - Hedesunda (509) - Brunnsheden (56)

?
X508 Jugansbo (507) - Sevallbo - Uppsala läns gräns vid Ingsån (- Söderfors,

C 760)

?
X509
1657723 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) Alderhulten (272) - Vinnersjö - Hedesunda (56) - Brunn (507) -Finnböle

(504) - Hästbo (531) - tpl Gävle Södra (E4, 76)|?||

X510 (Svinöhed, W 764 -) Dalarnas läns gräns vid Stigsbo - Vallbyheden

(- 514)

?
X511 Vallbyheden (68) - Solberga (513) ?
X512 Tavelbacken (68) - Torsåker (513) ?
X513 Tjärnäs (514) - Berg (68) - Solberga (511) - Torsåker (512, 515) -

Vij (68)

?
X514 Vallbyheden (68) - Tjärnäs (513) - Hofors (80) ?
X515 Östanhede (272) - Trekanten (502) - Gammelstilla - Torsåker (513) ?
X516 Ålbo (56) - Hedesunda k:a (507) ?
X517 Storvik (522) - Storvik jvgstn (Tingsgatan) ?
X518 ?
X520 ?
X521 ?
X522 ?
X524 ?
X525 ?
X527 ?
X529 ?
X530 ?
X531 ?
X532 ?
X533 ?
X536 ?
X537 ?
X538 ?
X540
1658251 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X541
1658250 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X542
1657724 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X543 ?
X544 ?
X546 ?
X547 ?
X548 ?
X549 ?
X551 ?
X552 ?
X553 ?
X555 ?
X559 ?
X563 ?
X567 ?
X569 ?
X570 ?
X571 ?
X573 ?
X574 ?
X575 ?
X576 ?
X577 ?
X578 ?
X579 ?
X580 ?
X583
1657774 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X584 ?
X585 ?
X586 ?
X588
1658069 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X589 ?
X590 ?
X594 ?
X595 ?
X596 ?
X597 ?
X598 ?
X599 ?
X601 ?
X604 ?
X605
1657775 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X606 ?
X609 ?
X610 ?
X611
1657755 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X612 ?
X613
1657756 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X614 ?
X615 ?
X616 ?
X617 ?
X618 ?
X519 ?
X620
1657768 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X621
1658070 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X622 ?
X623
1657760 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X624 ?
X625 ?
X626 ?
X627 ?
X628 ?
X629
1657972 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X630 ?
X633
1657973 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X634 ?
X635 ?
X640 ?
X641
1657776 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X649
1657761 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X651
1657762 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X653
1657763 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X656
1658102 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X658 ?
X660
1658103 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X663
1658104 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X667 ?
X669 ?
X670 ?
X671 ?
X676 (748) - Visvallsvägen/Idenorsvägen- Idenors k:a - Saltvik ?
X677 ?
X678 ?
X679
1658105 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X684
1657769 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X685
1657770 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X688
1657764 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X700
1658106 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X703
1658107 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X704
1658252 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X723 ?
X728 ?
X736
1658253 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X741 ?
X745 ?
X748 ?
X749 ?
X750 ?
X752 ?
X754 ?
X756
1658272 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X757 ?
X758
1658273 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X760
1658274 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X761 ?
X763 ?
X768
1658275 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X769
1658276 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X770 ?
X771 ?
X772 ?
X773
1658277 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X774 ?
X775 ?
X777 ?
X778 ?
X780 ?
X781 ?
X782 ?
X783 ?
X784 ?
X785 ?
X786 ?
X787
1658278 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X788 ?
X789 ?
X790
1658279 (i J P2)
Road (0/4)Speed limits (0/4)Detours (0/4)Relation (0/4) ?
X792 ?

Länkar