Sweden/Cycle networks

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Denna sida skapades som en grund för en välstrukturerad och övergripande homogen bild av de svenska cykellederna.

Sverige har stora vackra landskap, i vilka det ringlar många olika cykelleder. Med alla dessa cykelleder inlagda i OpenStreetMap skulle en resurs bli öppen för fler människor då det, dels ger ett större medvetande om att de finns och dels underlättar det vid planering av vägval inför en längre eller kortare cykeltur. Det är därför essentiellt att på ett nationellt plan jobba för att kartlägga Sveriges alla cykelleder.

Mål

  • Kartlägga samtliga nationella cykelleder
  • Kartlägga samtliga regionala cykelleder
  • Kartlägga lokala cykelleder i, till en början, de största städerna

Status

Trafikverket har en process för utmärkning av nationella, regionala och lokala turismcykelleder[1]. Deras klassning kan tjäna som riktlinje för om cykelleden ska klassas som nationell (network=ncn), regional (network=rcn) respektive lokal (network=lcn). Nationella och regionala leder numreras och skyltas med cykelledsmärke. Numret används lämpligen i som ref=* i OSM. Det finns dock många cykelleder som inte ingår i detta system.

För närvarande (2022) finns sju numrerade nationella turismcykelleder[2].

Följande (icke kompletta) tabell har en översikt över cykelleder i OSM.

Cykelled Typ av led (ncn, rcn, lcn) Täckning Kommentar
Sverigeleden ncn 87 % Se egen sida för detaljer.
Cykelspåret (längs ostkusten) ncn Påbörjad Se egen sida för detaljer.
Kattegattleden ncn 100 % Nationell turismcykelled nummer 1. Sträcka: Helsingborg–Göteborg. Längd: 390 km.

Kattegattleden
Huvudrelation: relation 5217042

Sydostleden ncn 100 % Nationell turismcykelled nummer 2. Sträcka: Växjö–Simrishamn. Längd: 274 km.

Sydostleden & Sydkustleden
relation 6132602

Sydkustleden ncn 100 % Nationell turismcykelled nummer 3. Sträcka: Simrishamn–Helsingborg. Längd: 260 km.

Sydostleden & Sydkustleden
Huvudrelation: relation 9754963

Unionsleden ncn 0 % Nationell turismcykelled nummer 4. Sträcka: Karlstad–Moss (i Norge). Längd: 350 km.

Unionsleden

Ätradalsleden ncn 0 % Nationell turismcykelled nummer 5. Sträcka: Falköping–Falkenberg. Längd: 200 km.
Vänerleden ncn 1 % Nationell turismcykelled nummer 6. Runt Vänern. Längd: 640 km.

En delrelation mappad: relation 1268346
Vänerleden

Göta kanal ncn 0 % Nationell turismcykelled nummer 7. Sträcka: Mem–Sjötorp (med avbrott över Vättern). Längd: 220 km. 7 etapper. Ska skyltas under 2022.

på Sweden By Bike

Cykelspåret Hälsingesvängen ncn 100 % Alternativ väg av Cykelspåret genom delar av Hälsingland

relation 1651281

Cykelspåret genom Hallands inland ncn 100 % Alternativ sträckning till den tidigare existerande leden "Cykelspåret längs västkusten". Huvudleden har ersatts med Kattegattleden, men på den alternativa sträckningen genom inlandet sitter skyltarna till stor del kvar.

relation 1626117

Dalslandsleden rcn 99 %

Båda slingorna kompletta. Men sträckningen kan avvika från officiella sträckningen korta sträckor, pga av enkelriktat och nya vajerräcken, odyl. relation 37572

Kustlinjen rcn Påbörjad Större delen av huvudleden klar, men många anslutningsleder återstår. Se egen sida för detaljer.
Mälardalsleden rcn Påbörjad Huvudsträckningen runt Mälaren i stort sett klar. Ett antal anslutningssträckor saknas eller behöver kompletteras.

relation 31382

Runt Vättern rcn Nästan klar Hela huvudsträckningen runt Vättern klar. Saknas delar av anslutningssträckor till Hargebaden, Tidaholm och möjligen Mullsjö.

relation 33825

Banvallsleden rcn - Cykelled Halmstad-Ljungby-Karlshamn, huvudsakligen dragen på banvallen efter de nedlagda smalspåriga järnvägarna Halmstad-Bolmens järnväg och Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg.

relation 78170

Västgötaleden rcn Påbörjad Cykelled som i ett nät av sträckor binder ihop städerna i hela Västergötland
Klar förutom: Trollhättan-Hålanda, genom Alingsås, kort sträcka norr om Lerum

relation 289686

Hylteslingan rcn 100 % Cykelled i Halland

relation 336610

Siljansleden rcn 84 % Cykelled i Dalarna runt Siljan, Orsasjön och via Furudal, 310 km

relation 152124

Skånespåret rcn 98 % Cykelled i Skåne, binder ihop andra leder i skåne (mycket dåligt skyltad)
Vissa tveksamheter på en del sträckningar p.g.a. dålig skyltning och tveksamt kartmaterial.

relation 189791

C55 rcn Nästan klar Cykelled mellan Uppsala och Enköping. Går dels på gammal banvall, dels på lantliga vägar. Klar förutom sista biten in till Enköping

relation 31245

Näckrosleden rcn Påbörjad Cykelled i Södermanlands län

relation 167374

Turiststråket rcn 99 %

Cykelleder i/runt Göteborg märkta med gula skyltar och delar av Sverigeleden genom Göteborg.
relation 12654345

Nynäsleden rcn 100 % Cykelled mellan Nynäshamn och Stockholm

relation 65620

Längs Göta kanal rcn 100 % Utmed hela kanalen i Östergötland och Västergötland och på alternativa vägar vid sjöar. Eventuellt helt ersatt av den nationella turismcykelleden Göta kanal (bör undersökas på plats och raderas om den inte längre finns kvar).

relation 1110396

Strandleden lcn Påbörjad Cykelled mellan Sundsvall och Njurundabommen. Följer samma väg som Cykelspåret längs ostkusten från Sundsvall till Kvissleby, men är bättre märkt än Cykelspåret. Märkt med röda skyltar.

relation 162960

Åsnen runt rcn 100 % Lång cykelled söder om Växjö

relation 325608

Kronobergstrampen rcn 100 % 35 mil genom Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun

relation 325609

Astrid Lindgrensleden rcn 100 % Jönköping - Vimmerby - Västervik

relation 1614583

Smålandsleden rcn 95 % Jönköping - Vetlanda - Kalmar

relation 1615451

Höglandstrampen rcn Påbörjad relation 1616120
På tur i Glasriket rcn 80 % Skyltad endast medurs

relation 325930

Vättern-Sommenleden rcn Påbörjad Cykelled genom bland annat Vadstena, Skänninge, Mjölby, Boxholm, Tranås, Gränna och Ödeshög. Klar på Visingsö och där leden går samma sträcka som Runt Vättern.

relation 1712994

Hamnstråket lcn 30 % Cykelled runt Göteborgs hamn

relation 105819

E6-Stråket rcn Påbörjad Cykelled vid sidan av E6.

relation 33905

Regionalt cykelnät kring Stockholm lcn Påbörjad. Se egen sida för detaljer.
Regionalt cykelnät i Kristianstad kommun lcn 70 % Se egen sida för detaljer.
Ölandsleden lcn 20 % 400km led med gula skyltar på Öland; det finns fler leder på Öland
relation 167460
Tivedsrundan rcn 100 % Slinga i södra delen av Örebro län genom bland annat Tiveden. Ca 240 km på OSM, ca 230 km enligt den officiella broschyren.

relation 1707767

Huddinge cykelturnät lcn Påbörjad. Huvudsakligen i Huddinge kommun. Består av flera numrerade delsträckor som var och en har sin egen relation

Huvudrelation: relation 1773020

Vänerleden rcn Utkast Cykelled runt Vänern som utvecklas av föreningen Vänersamarbetet. Teststräckor presenterades Juni 2020. Invigning planeras 2021. Projektlänk. Broschyr (PDF)

Leden planeras ha fyra etapper: Nordväst, Nordöst , Sydväst, Sydöst.

OSM-relationer: Nordväst: x, Nordöst: relation 11268346, Sydväst: x, Sydöst: x.


Svenska Cykelsällskapet listar Sveriges cykelleder här:

Taggning

Cykelleder matas in som en relation med följande värden:

Namn Värde
type route
route bicycle
network ncn / rcn / lcn
name Namn på cykelleden
ref Namn på cykelleden