Sv:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Beskrivning
Namntaggen är främst använd för att namnge ett element. Show/edit corresponding data item.
Grupp: Namn
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)may be used on relations
Dokumenterade värden: 27
Status: de facto

Användning

Se även: Namn

För att ange detaljer kring namnet på en förekomst inkluderad på OpenStreetMap. Se Namn för mer information om användning.

Värden

Se nedan för de vanligaste värdena:

Name

Nyckel Värde Element Beskrivning
name Användardefinierat node way area Den vanligaste namnet. (Observer: För omstridda området använd namnet såsom det står på vägskyltar. Lägg alla alternativ i antingen lokala namntagar (exempelvis name:tr/name:el) eller varianter (såsom loc_name/old_name/alt_name).
name:<lg> Användardefinierat node way area Namn på annat språk exempelvis name:fr=Londres. Se flerspråkiga gatunamn.
name:left , name:right User defined way Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Internationellt namn (observera: överväg att använda språkspecifika namn istället, såsom name:en=... - se nedan - Internationellt betyder inte nödvändigtvis engelska.
loc_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Lokalt namn
nat_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Nationellt namn
official_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Denna nyckel har skapats för landsnamn men vi behöver reda ut för andra fall mellan "name", "int_name", "loc_name" och "official_name". Exempel: official_name=Principat d'Andorra (där "name" är name=Andorra)
old_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Historiskt namn
reg_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Regionalt namn
short_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Allmän kortform av namnet, användbart för sökning (hittas av Nominatim)
sorting_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Namn använt för att få korrekt sortering av namn
alt_name[:<lg>] Användardefinierat node way area Annat namn eller ett namn som förekomsten är känd under såsom name=Field Fare Road and alt_name=Fieldfare Road eller name=University Centre och alt_name=Grad Pad
nickname[:<lg>] User defined node way area Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.