Pl:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Opis
Nazwa podstawowa: zwykle jest to najbardziej widoczna nazwa z szyldu lub tablicy, lub najbardziej rozpowszechniona nazwa w lokalnym języku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: nazwy
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 27
Status: w rzeczywistości

name=* – podstawowy znacznik służący do podania nazwy obiektu.

Definicja

Tag służy do określenia nazwy obiektu na mapie. Wartość tego tagu jest często wyświetlana na mapach.

Służy do określania nazw szeregu różnorodnych obiektów - np. nazw ulic, sklepów, rzek, przystanków autobusowych.

Inne podobne tagi

Nie zawsze tag name=* będzie wyświetlany na mapie.

Np. przy paczkomatach (amenity=parcel_locker) domyślny render mapy wyświetla na mapie kombinację tagów brand=*, operator=* i ref=*.

Wartości

Szczegółowe zasady tworzenia nazw zawiera artykuł Pl:Nazwy.

Nazwy (Name)

Ten tag służy do nadania nazwy obiektowi umieszczonego w OpenStreetMap.
Więcej na stronie Nazwy.

Klucz Wartość Element Opis
name User defined węzeł linia obszar Standardowa nazwa obiektu. Tylko ona jest wyświetlana.
name:<xx> User defined węzeł linia obszar Nazwa w innym języku, przykładowo name:de=Stettin. Sprawdź multilingual names.
name:left[:<xx>], name:right[:<xx>] User defined linia Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa międzynarodowa.
loc_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa lokalna.
nat_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa narodowa.
official_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Została stworzona do nazw krajów, ale potrzebujemy więcej wyjaśnień w celu rozróznienia pomiędzy "name", "int_name", "loc_name" i "official_name". Przykład: official_name=Principat d'Andorra (gdzie "name" jest name=Andorra
old_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa historyczna.
ref_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Unique, human-readable name of this object in an external data management system.
reg_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa regionalna.
short_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Potoczna nazwa, przydatne do wyszukiwania (rozpoznawana przezNominatim)
sorting_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar nazwa, używana do prawidłowego sortowania - Jest potrzebna tylko wtedy, jeśli nazwa użyta do sortowania nie może opierać się tylko na ich ortografii (za pomocą Unicode Collation Algorithm z tabelami porównywania dostosowanych według języka i skryptu, lub gdy w sortowanych listach nazwisk są także nazwy napisane w wielu językach, ale wymagane jest ignorowanie niektórych części, takich jak:
  • ignorowanie wiodących artykułów, lub
  • obniżenie zależnego znaczenia imion podanych przed nazwiskiem,
  • ignorując ogólną część nazwy ulicy, gdy występuje przed nazwą (np. "rue", "bulwar", "plaza", itd.),

wszystkie są ignorowane na poziomie podstawowym sortowania i nie jest łatwo interferowalny przez algorytm wstepnego przetwarzania.

alt_name[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nazwa alternatywna.
nickname[:<xx>] User defined węzeł linia obszar Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Kody nazw w innych językch

Poniżej znajduje się kilka przykładów języków spotykanych w Polsce, innych niż język polski:

Języki krajów graniczących z Polską

Języki pozostałych mniejszości narodowych i etnicznych

Inne

Wiele nazw

Jeśli obiekt posiada wiele nazw, należy spróbować wybrać odpowiedni znacznik z tabeli (np. short_name=*, old_name=*, itd.). Jeśli żaden z nich nie jest odpowiedni, najbezpieczniej wybierać tag alt_name=*.

Jeśli istnieje wiele nazw, które nie pasują, alt_name=* może być używany ze średnikami, ale należy unikać takiego podejścia (część nazw może zawierać średnik).

Nazwy dróg

Nazwy dróg, zwłaszcza nazwy dróg głównych, mogą upamiętniać osoby. W zależności od regionu i konkretnego przypadku nazwa drogi może pojawiać się wyraźnie na każdym skrzyżowaniu lub może pojawiać się tylko raz lub dwa razy na każdym końcu drogi lub może istnieć inna aranżacja. W wielu regionach można nazwać autostradę, ale tylko numer drogi jest oznakowany. Używamy tagu name=*, jeśli nazwa nadaje się do ogólnego użytku (np. do nawigacji); w przeciwnym razie użyjmy tagów official_name=* lub alt_name=*

Dodatkowe dane

  • Znacznik name=* ma zawierać wyłącznie nazwę, a nie opis typu lub lokalizacji obiektu lub jednej z jego pozostałych właściwości (takich jak wysokość, operator, ograniczenia dostępu, etykiety klasyfikacyjne / certyfikacyjne / jakościowe ...).
  • strapline=* można wykorzystać do opisania sloganu reklamowego, który jest również umieszczany w sklepach pod ich nazwą.

Zobacz też