Pl:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
(nazwa)
Helena, Montana.jpg
Opis
Nazwa podstawowa: zwykle jest to najbardziej widoczna nazwa z szyldu lub tablicy, lub najbardziej rozpowszechniona nazwa w lokalnym języku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 27
Status: w rzeczywistości

name=* – podstawowy znacznik służący do podania nazwy obiektu.

Wartości

Nazwy (Name)

Ten tag służy do nadania nazwy obiektowi umieszczonego w OpenStreetMap.
Więcej na stronie Nazwy.

Klucz Wartość Element Opis
name User defined węzeł linia obszar Standardowa nazwa obiektu. Tylko ona jest wyświetlana.
name:<lg> User defined węzeł linia obszar Nazwa w innym języku, przykładowo name:de=Stettin. Sprawdź multilingual names.
name:left , name:right User defined linia Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa międzynarodowa.
loc_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa lokalna.
nat_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa narodowa.
official_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Została stworzona do nazw krajów, ale potrzebujemy więcej wyjaśnień w celu rozróznienia pomiędzy "name", "int_name", "loc_name" i "official_name". Przykład: official_name=Principat d'Andorra (gdzie "name" jest name=Andorra
old_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa historyczna.
reg_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa regionalna.
short_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Potoczna nazwa, przydatne do wyszukiwania (rozpoznawana przezNominatim)
sorting_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar nazwa, używana do prawidłowego sortowania - Jest potrzebna tylko wtedy, jeśli nazwa użyta do sortowania nie może opierać się tylko na ich ortografii (za pomocą Unicode Collation Algorithm z tabelami porównywania dostosowanych według języka i skryptu, lub gdy w sortowanych listach nazwisk są także nazwy napisane w wielu językach, ale wymagane jest ignorowanie niektórych części, takich jak:
  • ignorowanie wiodących artykułów, lub
  • obniżenie zależnego znaczenia imion podanych przed nazwiskiem,
  • ignorując ogólną część nazwy ulicy, gdy występuje przed nazwą (np. "rue", "bulwar", "plaza", itd.),

wszystkie są ignorowane na poziomie podstawowym sortowania i nie jest łatwo interferowalny przez algorytm wstepnego przetwarzania.

alt_name[:<lg>] User defined węzeł linia obszar Nazwa alternatywna.
name_1 , name_2 , ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Wiele nazw

Jeśli mamy wiele nazw funkcji, najpierw spróbujmy wybrać bogaty znacznik semantyczny, jak każdy z tych w tabeli (np. short_name=*, old_name=*, itd.). Jeśli żadna z nich nie działa, wybierzmy tag alt_name=*. Jeśli istnieje wiele nazw, które nie pasują, alt_name=* może być używany ze średnikami.

Nazwy dróg

Nazwy dróg, zwłaszcza nazwy dróg głównych, mogą upamiętniać osoby. W zależności od regionu i konkretnego przypadku nazwa drogi może pojawiać się wyraźnie na każdym skrzyżowaniu lub może pojawiać się tylko raz lub dwa razy na każdym końcu drogi lub może istnieć inna aranżacja. W wielu regionach można nazwać autostradę, ale tylko numer drogi jest oznakowany. Używamy tagu name=*, jeśli nazwa nadaje się do ogólnego użytku (np. do nawigacji); w przeciwnym razie użyjmy tagów official_name=* lub alt_name=*

Dodatkowe dane

  • Znacznik name=* ma zawierać wyłącznie nazwę, a nie opis typu lub lokalizacji obiektu lub jednej z jego pozostałych właściwości (takich jak wysokość, wysokość) , operator, ograniczenia dostępu, etykiety klasyfikacyjne / certyfikacyjne / jakościowe ...).
  • strapline=* można wykorzystać do opisania sloganu reklamowego, który jest również umieszczany w sklepach pod ich nazwą.

Zobacz też