Pl:Węzeł

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Osm element node.svg

Węzeł (ang. node) jest jednym z podstawowych elementów w modelu danych OpenStreetMap. Składa się z pojedynczego punktu w przestrzeni zdefiniowanego przez jego długość geograficzną, szerokość geograficzną i identyfikator węzła.

Można również uwzględnić trzeci, opcjonalny wymiar (wysokość) w kluczu ele=*. Węzeł może być również zdefiniowany jako część określonej warstwy (layer=*) lub piętra (level=*), gdzie różne obiekty przechodzą nad sobą lub pod sobą, np. w przypadku mostów lub wiaduktów.

Węzły mogą być używane do definiowania wolno stojących punktów (POI), ale częściej są używane do definiowania kształtu linii.

Według stanu na luty 2024 baza OpenStreetMap zawiera ponad 8 miliardów węzłów.

Cechy punktu

Węzły mogą być stosowane samodzielnie w celu zdefiniowania obiektów punktowych.
Używane w ten sposób węzły, zwykle mają co najmniej jeden tag, aby określić swój cel lub być częścią relacji i mieć wiele tagów.

Jako część jednego lub więcej sposobów

Zobacz też: Linia

Węzły formują jedną lub więcej ścieżek, aby określić linię drogi.
Gdy drogi krzyżują się w jednym punkcie, powinny mieć wspólny węzeł (np. skrzyżowanie), ale gdy krzyżują się na różnych wysokościach pionowych, nie powinny mieć wspólnego węzła. (na przykład, gdy droga przecina się z mostem bridge=*). Gdy linie przecinają na różnych wysokościach powinny być oznaczone innymi wartościami w layer=* lub level=*, lub być oznaczone tagiem location=* = 'overground' (naziemna) lub 'underground' (podziemna).

Niektóre węzły wzdłuż drogi mogą mieć znaczniki. Na przykład:

Jeśli dwie trasy spotkają się w tym samym punkcie przestrzeni powinny mieć wspólny węzeł, jeśli nie to nie powinny.
Na przykład droga boczna spotyka się z drogą główną, skrzyżowanie powinno mieć wspólny węzeł, jednak droga przecinająca rzekę nie powinna.
Gdy drogi spotykają się w węźle powinny posiadać taki sam level=* i layer=*, jeśli zostały użyte te definicje. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, gdy droga biegnie wzdłuż zapory wodnej, która zgodnie z aktualną definicją wymaga wspólnego węzła z ciekiem przecinającym zaporę wodną.

Struktura

Nazwa Wartość Opis
id integer
>= 1
Identyfikator węzła jest unikalny tylko między węzłami. (Droga może mieć ten sam identyfikator co węzeł) Edytorzy często zapisują to jako negative dla określenia identyfikatorów, które nie zostały zapisane na serwerze. ID węzła na serwerze mają trwałe znaczenie, co oznacza, że przypisane id istniejącego węzła pozostanie niezmieniona, gdy dane są dodawane lub poprawiane. Usunięty id węzła nie mogą być użyte ponownie, chyba, jeśli zapis tego samego węzła jest cofnięty.
lat float
>= −90.0 i <= 90.0
z 7 miejscami po przecinku.
Współrzędne szerokości geograficznej w stopniach (na północ od równika są dodatnie) według standardu WGS84. Wymagana precyzja jest zgodna z danym zakresem wartości w 64-bitowym formacie zmiennoprzecinkowe zdefiniowanym w standardzie IEEE. (32-bitowy format może dać 7 cyfr znaczących, ale nie 7 miejsc po przecinku). Niektóre aplikacje mogą nie zaakceptować szerokości geograficznych powyżej/poniżej ± 85 stopni w odniesieniu do niektórych punktów.
lon float
>= −180 i <= 180
z 7 miejscami po przecinku.
Współrzędne długości geograficznej w stopniach (na wschód od Greenwich są dodatnie) według standardu WGS84. Wymagana precyzja jest zgodna z danym zakresie wartości, w 32-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym, zdefiniowanym w standardzie IEEE. Bieguny geograficzne są dokładnie na szerokości ± 90 stopni, ale w tym przypadku długość geograficzna będzie ustalona na dowolną wartość w tym zakresie.
tagi Zestaw par klucz/wartość, z unikalnym oznaczeniem. Zobacz Obiekty na mapie jako przewodnik w oznaczaniu.

Przykłady

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Specjalne przypadki