Pl:Węzeł

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Node)
Jump to navigation Jump to search

Pomoc
Mf node.svgNode (Węzeł) jest jednym z najważniejszych elementów w modelowaniu danych dla OpenStreetMap.
Składa się z jednego punktu geo-przestrzennego opisanego przez szerokość i długość geograficzną. Trzeci, opcjonalny, wymiar wysokość, mogą być także zapisany i węzeł może być również określony jako konkretny layer=* lub level=*. Węzły mogą być używane do określania funkcji samodzielnego punktu lub być wykorzystywane do określenia ścieżki jako zbioru węzłów.


Cechy punktu

Węzły mogą być stosowane samodzielnie w celu zdefiniowania funkcji punktów.
Używane w ten sposób węzły, zwykle mają co najmniej jeden tag, aby określić swój cel lub być częścią relacji i mieć wiele tagów. Na przykład: budka telefoniczna może być oznaczona amenity=telephone, ale może być także jako operator=*.

Jako część jednego lub więcej sposobów

Zobacz też: Droga

Węzły formują jedną lub więcej ścieżek, aby określić linię drogi.
Gdy drogi krzyżują się w jednym punkcie, powinny mieć wspólny węzeł (np. skrzyżowanie), ale gdy krzyżują się na różnych wysokościach pionowych, nie powinny mieć wspólnego węzła. (na przykład, gdy droga przecina się z mostem bridge=*). Gdy linie przecinają na różnych wysokościach powinny być oznaczone innymi wartościami w layer=* lub level=*, lub być oznaczone tagiem location=* = 'overground' (naziemna) lub 'underground' (podziemna).

Niektóre węzły wzdłuż drogi mogą mieć znaczniki. Na przykład:

Jeśli dwie trasy spotkają się w tym samym punkcie przestrzeni powinny mieć wspólny węzeł, jeśli nie to nie powinny.
Na przykład droga boczna spotyka się z drogą główną, skrzyżowanie powinno mieć wspólny węzeł, jednak droga przecinająca rzekę nie powinna.
Gdy drogi spotykają się w węźle powinny posiadać taki sam level=* i layer=*, jeśli zostały użyte te definicje. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, gdy droga biegnie wzdłuż zapory wodnej, która zgodnie z aktualną definicją wymaga wspólnego węzła z ciekiem przecinającym zaporę wodną.

Structura

Nazwa Wartość Opis
id integer
>= 1
Indentyfikator węzła jest unikalny tylko między węzłami. (Droga może mieć ten sam identyfikator co węzeł) Edytorzy często zapisują to jako negative dla określenia identyfikatorów, które nie zostały zapisane na serwerze. ID węzła na serwerze mają trwałe znaczenie, co oznacza, że przypisane id istniejącego węzła pozostanie niezmieniona, gdy dane są dodawane lub poprawiane. Usunięty id węzła nie mogą być użyte ponownie, chyba, jeśli zapis tego samego węzła jest cofnięty.
lat float
>= −90.0 i <= 90.0
z 7 miejscami po przecinku.
Współrzędne szerokości geograficznej w stopniach (na północ od równika są dodatnie) według standardu WGS84. Wymagana precyzja jest zgodna z danym zakresem wartości w 64-bitowym formacie zmiennoprzecinkowe zdefiniowanym w standardzie IEEE. (32-bitowy format może dać 7 cyfr znaczących, ale nie 7 miejsc po przecinku). Niektóre aplikacje mogą nie zaakceptować szerokości geograficznych powyżej/poniżej ± 85 stopni w odniesieniu do niektórych punktów.
lon float
>= −180 i <= 180
z 7 miejscami po przecinku.
Współrzędne długości geograficznej w stopniach (na wschód od Greenwich są dodatnie) według standardu WGS84. Wymagana precyzja jest zgodna z danym zakresie wartości, w 32-bitowym formacie zmiennoprzecinkowym, zdefiniowanym w standardzie IEEE. Bieguny geograficzne są dokładnie na szerokości ± 90 stopni, ale w tym przypadku długość geograficzna będzie ustalona na dowolną wartość w tym zakresie.
tags Zestaw par klucz/wartość, z unikalnym oznaczeniem. Zobacz Obiekty na mapie jako przewodnik w oznaczaniu.

Przykłady

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Specjalne przypadki