Pl:Tag:natural=tree

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = tree
(środowisko naturalne = drzewo)
Tree.jpg
Opis
Pojedyncze drzewo. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Tree-16.svg
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

natural=tree - stosowany do oznaczania położenia pojedynczego drzewa, często samotnego lub znacznego.

Opis obiektu

 Drzewo

Mapowanie

Należy umieścić węzeł węzeł w miejscu lokalizacji pnia drzewa z tagiem natural=tree.

Znaczniki do wspólnego stosowania

Niektóre podobne znaczniki takie jak: wysokość, rodzaj, itp., dla landuse=forest lub natural=wood

 • * type=broad leaved/conifer/palm/deciduous (liściaste/iglaste/palma/liściaste bez kwiatów) - Uwaga: Stosowanie tagu type=* dla tego typy obiektu jest niewłaściwe!
 • leaf_type=broadleaved/needleleaved (liściaste/iglaste (Tree broad-leafed.png) (Tree conifer.png) - opisuje rodzaj liści.
 • genus=* - naukowa nazwa rodzaju (pierwsza część naukowej nazwy). Jeśli dodamy species=*, to dodanie tego znacznika nie będzie konieczne.
 • species=* - naukowa nazwa gatunku (popularnie znana jako nazwa łacińska). Zalecane użycie dodatkowych nazw w lokalnych językach (patrz przykłady)
 • taxon=* - naukowa nazwa opisująca dowolny poziom taksonomiczny zamówienia, rodziny, rodzaju, gatunku, podgatunku lub odmiany.
 • sex=male/female - niektóre gatunki są dwupienne, co oznacza, że mają tylko męskie lub żeńskie kwiaty. Dobrze znanym przykładem są wszystkie wierzby (Salix).
 • protected=yes/no Drzewo jest pod prawną ochroną. Patrz Wikipedia:Pomnik przyrody
 • circumference=* - obwód pnia (mierzone na wysokości 1,3 m powyżej ziemi). Jeśli nie jest podana jednostka miary, układ metryczny zostaje jako domyślny.
 • height=* - wysokość drzewa.
 • diameter_crown=* dla średnicy korony drzewa
 • name=* - dla pojedynczych drzew, które mają nazwę. Zazwyczaj są to pojedyncze drzewa posiadające historyczne lub tradycyjne nazwy lub drzewa o nazwie nadanej dla upamiętnienia wydarzeń specjalnych. Obowiązują podstawowe zasady dla zastosowania tagu name=*. Nie należy tu wpisywać nazwy gatunku drzewa.

Pod-tagi uwydatniające ważność oznaczenia

Może to być przydatne do dalszego opisania kontekstu i znaczenia drzewa. Może być używane aby uwydatnić niektóre punkty orientacyjne i złagodzić znaczenie lub pominąć nijakie drzewa. Istnieją dalsze propozycje na stronie dyskusji w j. angielskim. Oznaczanie tagów wydaje się być powszechnie w użyciu:

Oznaczanie
Symbol
Opis
Zdjęcie
Komentarz
Wskazówki / Linki
denotation=* określa kontekst drzewa
denotation=landmark
 • drzewo jest niezwykłe ze względu na jego wielkość lub widoczną lokalizację
 • zwykle widoczne z dużej odległości i przydatne w nawigacji
alternatywą może być landmark=*? Wikipedia:Punkt orientacyjny
denotation=natural_monument
 • zwłaszcza starego drzewa, często znane za szczególny kształt. Zazwyczaj chronione ze względu na jego wyjątkowość
alternatywą może być monument=* (zobacz poniżej) Wikipedia:Pomnik przyrody
denotation=avenue
 • Drzewa rosnące wzdłuż drogi

Niektórzy mapowicze uważają, że wystarczające jest oznaczyć linię tagiem tree_lined=yes zamiast oznaczać pojedyncze drzewa, ale takie podejście jest w jakiś sposób ograniczone, ponieważ nie pozwala na dalsze dodanie szczegółów dotyczących pojedynczych drzew.

w przypadku miejskich ulic proponujemy używać avenue i dać priorytet dla niego ponad urban Wikipedia:Aleja
denotation=urban
 • "Miejskie drzewa"

Drzewa rosnące na osiedlach, np. w parkach lub rozprzestrzeniające się na obszarach mieszkalnych. W przypadku dużych lub gęstych grup drzew może być bardziej właściwe obrysowanie wielobokiem z tagiem landuse=forest

denotation=cluster
 • Ogólna grupa"

Ogólnie oznacza drzewa, które nie rosną oddzielnie. Ten tag jest orientacyjny umieszczany przez przez bota dla odróżniania nieoznakowanych drzew, które są bliżej niż 50 metrów od siebie przy założeniu, że są to prawdopodobnie, miejskie drzewa, lub lasy, a nie punkty orientacyjne. Jeżeli jest znana, wartość ta powinna być zastąpiony przez jedną z bardziej precyzyjnych wartości powyżej.

ten dyskusyjny tag został wprowadzony jednostronnie przez bota, ale większość mapowiczy uważa, że jest bezużyteczny, bo widać to na podstawie danych i można zdefiniować własne limity. Ten znacznik nie jest również łącznikiem z innymi wartościami denotacji takich jak urban i avenue. dowiedzieć się więcej na temat okoliczności, na tej Wiki

Rząd drzew

Jeśli chcemy mapować rzędy drzew bez mapowania pojedynczych drzew możemy zastosować tag natural=tree_row.
Takie podejście oczywiście nie pozwala na oznaczenie dodatkowej informacji dotyczącej pojedynczych drzew (dalsze rozwinięcie opisu).

Przykłady

Orzech (Orzech włoski):

Dąb (nieznany gatunek):

Świerk (nieznany gatunek):

Brzoza (nieznany gatunek):

Palma daktylowa na Wyspach Kanaryjskich:

Powiązane tagi

 • natural=tree_row, linia drzew wzdłuż boku drogi zwana "aleją drzew", avenue of trees, alle Alle lub allée, także dla innych linii drzew, na przykład w pobliżu linii kolejowych, rzek ...
Albo z przesunięciem: jedno drzewo jest węzłem, drzewa po jednej stronie drogi są linią, aleja jest dwuliniowa tree=yes/numbers?

Inne tagi bez dokumentacji

 • Drzewo - dla jednego drzewa stosujemy tree=yes?
 • Grupa drzew - tree=numbers?
 • Ogrodzenie - szereg drzew tree=yes?

Powiązane projekty