Cs:Tag:natural=tree

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = tree
Tree.jpg
Popis
Jednotlivý strom, často významný. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Tree-16.svg
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Jednotlivý strom, často osamělý nebo významný.

Jak mapovat

Umístěte uzel (uzel) na místo kmene stromu a označte natural=tree.

Doplňkové značky

 • leaf_type=broadleaved/needleleaved - popisuje typ listů.
 • type=broad_leaved/conifer/palm - Pozor: Použití značky type=* mimo relace se nedoporučuje! (Použijte radši leaf_type)
 • genus=* - vědecký název rodu (první část vědeckého názvu). Pokud přidáte značku species=*, pak není nutno přidávat genus.
 • species=* - vědecký název stromu (obecně známo jako latinský název). Prosím použijte jmenný prostor pro lokální jazyky (viz příklady).
 • taxon=* - vědecký název popisující libovolnou taxonomickou úroveň, tedy řád, rod, druh, pod-druh nebo kultivar
 • sex=male/female. Některé druhy jdou dvoudomé, což znamená, že jedinec má pouze samčí nebo samičí květy. Známým příkladem jsou všechny vrby (Salix).
 • circumference=* pro obvod stromu (měřený ve výšce 1,3 metru nad zemí). Není-li zadána jednotka, předpokládají se metry.
 • height=* pro výšku stromu
 • diameter_crown=* pro průměr koruny listoví stromu
 • name=* pro strom, který má jméno, obvykle jsou to jednotlivé stromy s historickým nebo tradičním jménem nebo stromy, které byly pojmenovány na paměť nějaké události (pamětní strom). Platí obvyklá pravidla pro name=*. Tuto značku byste neměli používat pro vědecký název.
 • leaf_cycle=deciduous/evergreen/semi_deciduous/semi_evergreen - popisuje životní cyklus listů.

Podznačka denotation, která indikuje význam

Je užitečné blíže popsat kontext a význam stromu. To může být použito některými mapami k zvýraznění určitých stromů, které jsou orientačními prvky a k potlačení jiných méně významných. Na diskusní stránce jsou k tomu další návrhy. Značka denotation=* je hodně používána. Chcete-li označit monumentální strom, přidejte monument=yes (srovnej s historic=monument).

Stromořadí

Chcete-li zmapovat stromořadí, pak se podívejte na natural=tree_row. (Pokud je u silnice, tak se někdy nazývá alej.) Tento způsob lze zkombinovat s mapováním jednotlivých stromů, pro lepší podrobnost mapy.

Příklad

Ořešák (Ořešák vlašský):

Dub (neznámý druh):

Smrk (neznámý druh):

Bříza (neznámý druh):

Datlová palma z Kanárských ostrovů:

Aktuální vykreslování

 • Standard: Tree-16.svg

Možné vykreslování

 • Tree broad-leafed.png - listnatý
 • Tree conifer.png - jehličnatý
 • Tree palm icon.png - palmy

Vykreslovače mohou použít jeden obrázek pro libovolný druh stromu. Pokud se mají používat obrázky závislé na druhu listí (jako je výše), pak nejjednodušší je zkoumat značky type=*, leaf_type=* a wood=*. Pokud nejsou nastaveny, lze je odvodit z rodu. Rod je hodnota značky genus=*. Je to také první část (podřetězec před první mezerou) hodnoty značky species=*.

Rod wood=* type=* leaf_type=*
Abies coniferous conifer needleleaved
Acanthophoenix evergreen palm broadleaved
Acoelorrhaphe evergreen palm broadleaved
Acrocomia evergreen palm broadleaved
Actinokentia evergreen palm broadleaved
Actinorhytis evergreen palm broadleaved
Adonidia evergreen palm broadleaved
Aiphanes evergreen palm broadleaved
Allagoptera evergreen palm broadleaved
Ammandra evergreen palm broadleaved
Aphandra evergreen palm broadleaved
Araucaria coniferous broad_leaved broadleaved
Archontophoenix evergreen palm broadleaved
Areca evergreen palm broadleaved
Arenga evergreen palm broadleaved
Asterogyne evergreen palm broadleaved
Astrocaryum evergreen palm broadleaved
Attalea evergreen palm broadleaved
Bactris evergreen palm broadleaved
Balaka evergreen palm broadleaved
Barcella evergreen palm broadleaved
Basselinia evergreen palm broadleaved
Beccariophoenix evergreen palm broadleaved
Bentinckia evergreen palm broadleaved
Bismarckia evergreen palm broadleaved
Borassodendron evergreen palm broadleaved
Borassus evergreen palm broadleaved
Brahea evergreen palm broadleaved
Brassiophoenix evergreen palm broadleaved
Burretiokentia evergreen palm broadleaved
Butia evergreen palm broadleaved
Calamus evergreen palm broadleaved
Calocedrus coniferous conifer needleleaved
Calyptrocalyx evergreen palm broadleaved
Calyptrogyne evergreen palm broadleaved
Calyptronoma evergreen palm broadleaved
Carpentaria evergreen palm broadleaved
Carpoxylon evergreen palm broadleaved
Caryota evergreen palm broadleaved
Cathaya coniferous conifer needleleaved
Cedrus coniferous conifer needleleaved
Cephalotaxus coniferous conifer needleleaved
Ceratolobus evergreen palm broadleaved
Ceratozamia coniferous conifer needleleaved
Ceroxylon evergreen palm broadleaved
Chamaecyparis coniferous conifer needleleaved
Chamaedorea evergreen palm broadleaved
Chamaerops evergreen palm broadleaved
Chambeyronia evergreen palm broadleaved
Chelyocarpus evergreen palm broadleaved
Chigua coniferous conifer needleleaved
Chuniophoenix evergreen palm broadleaved
Clinosperma evergreen palm broadleaved
Clinostigma evergreen palm broadleaved
Coccothrinax evergreen palm broadleaved
Cocos evergreen palm broadleaved
Colpothrinax evergreen palm broadleaved
Copernicia evergreen palm broadleaved
Corypha evergreen palm broadleaved
Cryosophila evergreen palm broadleaved
Cryptomera coniferous conifer needleleaved
Cunninghamia coniferous conifer needleleaved
Cupressocyparis coniferous conifer needleleaved
Cupressus coniferous conifer needleleaved
Cycas coniferous conifer needleleaved
Cyphokentia evergreen palm broadleaved
Cyphophoenix evergreen palm broadleaved
Cyphosperma evergreen palm broadleaved
Cyrtostachys evergreen palm broadleaved
Daemonorops evergreen palm broadleaved
Deckenia evergreen palm broadleaved
Desmoncus evergreen palm broadleaved
Dictyocaryum evergreen palm broadleaved
Dictyosperma evergreen palm broadleaved
Dioon coniferous conifer needleleaved
Dransfieldia evergreen palm broadleaved
Drymophloeus evergreen palm broadleaved
Dypsis evergreen palm broadleaved
Elaeis evergreen palm broadleaved
Eleiodoxa evergreen palm broadleaved
Encephalartos coniferous conifer needleleaved
Ephedra evergreen conifer needleleaved
Eremospatha evergreen palm broadleaved
Eugeissona evergreen palm broadleaved
Euterpe evergreen palm broadleaved
Gaussia evergreen palm broadleaved
Geonoma evergreen palm broadleaved
Ginkgo deciduous broad_leaved broadleaved
Gnetum evergreen broad_leaved broadleaved
Guihaia evergreen palm broadleaved
Hedyscepe evergreen palm broadleaved
Hemithrinax evergreen palm broadleaved
Heterospathe evergreen palm broadleaved
Howea evergreen palm broadleaved
Hydriastele evergreen palm broadleaved
Hyophorbe evergreen palm broadleaved
Hyospathe evergreen palm broadleaved
Hyphaene evergreen palm broadleaved
Iguanura evergreen palm broadleaved
Iriartea evergreen palm broadleaved
Iriartella evergreen palm broadleaved
Itaya evergreen palm broadleaved
Johannesteijsmannia evergreen palm broadleaved
Juania evergreen palm broadleaved
Jubaea evergreen palm broadleaved
Jubaeopsis evergreen palm broadleaved
Juniperus coniferous conifer needleleaved
Kentiopsis evergreen palm broadleaved
Kerriodoxa evergreen palm broadleaved
Keteleeria coniferous conifer needleleaved
Korthalsia evergreen palm broadleaved
Laccospadix evergreen palm broadleaved
Laccosperma evergreen palm broadleaved
Larix coniferous and deciduous conifer needleleaved
Latania evergreen palm broadleaved
Lemurophoenix evergreen palm broadleaved
Leopoldinia evergreen palm broadleaved
Lepidocaryum evergreen palm broadleaved
Lepidorrhachis evergreen palm broadleaved
Lepidozamia coniferous conifer needleleaved
Leucothrinax evergreen palm broadleaved
Licuala evergreen palm broadleaved
Linospadix evergreen palm broadleaved
Livistona evergreen palm broadleaved
Lodoicea evergreen palm broadleaved
Loxococcus evergreen palm broadleaved
Lytocaryum evergreen palm broadleaved
Macrozamia coniferous conifer needleleaved
Manicaria evergreen palm broadleaved
Marojejya evergreen palm broadleaved
Masoala evergreen palm broadleaved
Mauritia evergreen palm broadleaved
Mauritiella evergreen palm broadleaved
Maxburretia evergreen palm broadleaved
Medemia evergreen palm broadleaved
Metasequoia coniferous conifer needleleaved
Metroxylon evergreen palm broadleaved
Microbiota coniferous conifer needleleaved
Microcycas coniferous conifer needleleaved
Myrialepis evergreen palm broadleaved
Nannorrhops evergreen palm broadleaved
Nenga evergreen palm broadleaved
Neonicholsonia evergreen palm broadleaved
Neoveitchia evergreen palm broadleaved
Nephrosperma evergreen palm broadleaved
Normanbya evergreen palm broadleaved
Nothotsuga coniferous conifer needleleaved
Nypa evergreen palm broadleaved
Oenocarpus evergreen palm broadleaved
Oncocalamus evergreen palm broadleaved
Oncosperma evergreen palm broadleaved
Orania evergreen palm broadleaved
Oraniopsis evergreen palm broadleaved
Parajubaea evergreen palm broadleaved
Pelagodoxa evergreen palm broadleaved
Phoenicophorium evergreen palm broadleaved
Phoenix evergreen palm broadleaved
Pholidocarpus evergreen palm broadleaved
Pholidostachys evergreen palm broadleaved
Physokentia evergreen palm broadleaved
Phytelephas evergreen palm broadleaved
Picea coniferous conifer needleleaved
Pigafetta evergreen palm broadleaved
Pinanga evergreen palm broadleaved
Pinus coniferous conifer needleleaved
Plectocomia evergreen palm broadleaved
Plectocomiopsis evergreen palm broadleaved
Podocarpus coniferous conifer needleleaved
Podococcus evergreen palm broadleaved
Pogonotium evergreen palm broadleaved
Ponapea evergreen palm broadleaved
Prestoea evergreen palm broadleaved
Pritchardia evergreen palm broadleaved
Pritchardiopsis evergreen palm broadleaved
Pseudolarix coniferous conifer needleleaved
Pseudophoenix evergreen palm broadleaved
Pseudotsuga coniferous conifer needleleaved
Ptychococcus evergreen palm broadleaved
Ptychosperma evergreen palm broadleaved
Raphia evergreen palm broadleaved
Ravenea evergreen palm broadleaved
Reinhardtia evergreen palm broadleaved
Retispatha evergreen palm broadleaved
Rhapidophyllum evergreen palm broadleaved
Rhapis evergreen palm broadleaved
Rhopaloblaste evergreen palm broadleaved
Rhopalostylis evergreen palm broadleaved
Roscheria evergreen palm broadleaved
Roystonea evergreen palm broadleaved
Sabal evergreen palm broadleaved
Sabinaria evergreen palm broadleaved
Salacca evergreen palm broadleaved
Saribus evergreen palm broadleaved
Satakentia evergreen palm broadleaved
Satranala evergreen palm broadleaved
Schippia evergreen palm broadleaved
Sciadopitus coniferous conifer needleleaved
Sclerosperma evergreen palm broadleaved
Sequoia coniferous conifer needleleaved
Sequoiadendron coniferous conifer needleleaved
Serenoa evergreen palm broadleaved
Socratea evergreen palm broadleaved
Solfia evergreen palm broadleaved
Sommieria evergreen palm broadleaved
Syagrus evergreen palm broadleaved
Synechanthus evergreen palm broadleaved
Tahina evergreen palm broadleaved
Taxodium coniferous conifer needleleaved
Taxus coniferous conifer needleleaved
Tectiphiala evergreen palm broadleaved
Thrinax evergreen palm broadleaved
Thuja coniferous conifer needleleaved
Thujopsis coniferous conifer needleleaved
Tilia deciduous broad_leaved broadleaved
Torreya coniferous conifer needleleaved
Trachycarpus evergreen palm broadleaved
Trithrinax evergreen palm broadleaved
Tsuga coniferous conifer needleleaved
Veitchia evergreen palm broadleaved
Verschaffeltia evergreen palm broadleaved
Voanioala evergreen palm broadleaved
Wallichia evergreen palm broadleaved
Washingtonia evergreen palm broadleaved
Welfia evergreen palm broadleaved
Welwitschia deciduous broad_leaved broadleaved
Wendlandiella evergreen palm broadleaved
Wettinia evergreen palm broadleaved
Wodyetia evergreen palm broadleaved
Zamia coniferous conifer needleleaved
Zombia evergreen palm broadleaved
všechny ostatní deciduous nebo evergreen broad_leaved broadleaved

Historie

Původně byla tato značka zamýšlena k mapování osamělých nebo význačných stromů. Jelikož samotný název značky nenaznačuje, že by neměla být používána pro obyčejné stromy, byla používána i pro stromy, které nejsou ani osamělé ani významné. Aktuálně se běžně používá pro označování normálních stromů a byly zavedeny další značky, které označují, zda je strom významný.

Viz také