Cs:Key:height

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg height
Height demonstration diagram.png
Popis
Fyzikální vlastnost jiných klíčů. Výška je mírou vertikální vzdálenosti. Označuje, jak vysoké něco je. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Klíč height=* popisuje skutečnou výšku objektu.

Značení

Jednotky

Výchozí jednotkou jsou metry. Pokud je výška uvedena v jiných jednotkách, pak se zkratka jednotky zapisuje za hodnotu oddělena mezerou (viz příklady níže nebo článek o uvádění jednotek).

Uvádíte-li výšku s desetinnými čísly, pak použijte tečku jako desetinný oddělovač.

Zdroje

Zdroje informací o výšce lze uvést značkou source:height=*.

Příklady

Zde je několik příkladů, jak uvádět výšku.

Výška Značení Poznámka
Čtyři metry height=4 Uvádění jednotek pro metry je volitelné a vypadalo by to takto: height=4 m.
1,35 metru height=1.35 Povšimněte si desetinné tečky!
7 stop a 4 palce height=7'4" Použijte apostrof pro stopy a uvozovky pro palce. Bez mezer.

Výška budov

U budov nezapisujeme průměrnou výšku, nýbrž maximální výšku, tedy výšku horní hrany budovy (vyjma antén, věžiček a jiných věcí přidělaných ke střeše) od nejnižšího bodu budovy.

Části budov

Výšku jednotlivých částí budovy lze popsat pomocí specifikace Jednoduché 3D budovy.

Možné problémy

Nadmořská výška

Výšku objektu OpenStreetMap nad  hladinou moře nezadáváme pomocí height=*, ale pomocí klíče ele=*. Například hora označená natural=peak má pro popis své výšky použitu značku ele=*.

Omezení výšky

Omezení výšky dopravní značkou, třeba pod mostem nebo v tunelu, nepoužívá klíč height=*. Maximální povolená výška se zapisuje značkou maxheight=*.

Nesprávné hodnoty

Často jsou nesprávně zadané hodnoty klíče. V následující tabulce jsou uvedeny příklady nesprávně zapsaných hodnot a jejich správného zápisu:

Špatně Vysvětlení Správně
height=4m Chybí mezera mezi hodnotou a jednotkou. height=4 m
height=0,8 Je použita desetinná čárka namísto desetinné tečky. height=0.8
height=11' 4" Mezi stopami a palci nemá být mezera. height=11'4"

Viz také