Cs:Map Features/Jednotky

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mnoho klíčů očekává zápis své hodnoty v nějakých jednotkách, např. délka je obvykle udávána v metrech. Jednotku můžete určit buď explicitně tím, že ji zadáte (např. maxspeed=50 mph), nebo nezadáním jednotky ponechat při interpretaci doplnění implicitních hodnot (např. u značky width=2 se předpokládají a implicitně doplňují metry).

Tento článek přináší přehled implicitně předpokládaných jednotek a také těch jednotek, které lze explicitně zadat.

Implicitní (předpokládané) jednotky

Není-li žádná jednotka určena, pak jsou předpokládány tyto:

Míra Implicitní jednotka Explicitní zápis Příklad
Délka metr m width=3 znamená šířku 3 metry
Vzdálenost kilometr km distance=5 znamená vzdálenost 5 kilometrů
Rychlost kilometr za hodinu km/h maxspeed=100 znamená rychlost omezenou na 100 kilometrů za hodinu
Váha tuna(en) t maxweight=3.5 znamená váhu omezenou na 3,5 tuny (3500 kg)

Explicitní zadání

Následující jednotky je možno explicitně uvést jejich připsáním za numerickou hodnotu oddělené mezerou (s výjimkou stop a palců zapsaných dohromady):

Míra Explicitní zápis Jednotka Příklad Aliasy (silně nedoporučováno) Převod na základní jednotku
Délka nebo vzdálenost
m metr height=3 m metre, metres,
meter, meters
-
km kilometr width=0.2 km kilometre, kilometres,
kilometer, kilometers
Vynásobte 1000 nebo vydělte 0,001
mi míle width=1.45 mi mile, miles Vynásobte 1609,344 nebo vydělte 0,000621371192
nmi námořní míle distance=6 nmi international nautical mile Vynásobte 1852
<stopy>'<palce>" stopy a palce dohromady maxwidth=12'5" Vynásobte stopy 12, přičtěte palce a výsledek vynásobte 0,0254
Rychlost
km/h kilometr za hodinu minspeed=80 km/h kph, kmph -
mph míle za hodinu maxspeed=60 mph Vynásobte 1,609344
knots uzly maxspeed=10 knots Vynásobte 1,852
Váha
t tuna(en) maxweight=3 t -
kg kilogram maxweight=3500 kg - Vydělte 1000

Obvyklé chyby

V následující tabulce jsou příklady nesprávného nebo nedoporučovaného použití značek spolu s jejich správným zápisem.

Nesprávné použití Vysvětlení Správné použití
height=6m Chybějící mezera mezi číselnou hodnotou a jednotkou. height=6 m
maxweight=3,5 Použita čárka jako desetinný oddělovač. maxweight=3.5
width=12' 6" Mezi stopami a palci nemá být žádná mezera. width=12'6"
maxspeed=50 kph Použití aliasu. maxspeed=50 km/h

Viz také