Cs:Key:maxwidth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxwidth
Zeichen 264.svg
Popis
Zákonem dané omezení maximální šířky vozidla v metrech Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Klíč maxwidth=* určuje zákonem dané omezení maximálně povolené šířky vozidla, které může použít silnici nebo jiný objekt (např. bránu). Výchozí jednotkou se rozumí metry. Pokud je povolená šířka vyjádřena v jiných jednotkách, pak se jednotky přidávají za číselnou hodnotu odděleny mezerou (viz Příklady). Jako desetinný oddělovač se vždy používá tečka.

Zdroj informace o maximálně povolené šířce můžete zadat klíčem source:maxwidth=*.

Příklady

Šířka Značení Poznámka
Tři metry maxwidth=3 Nebo se dá použít maxwidth=3 m.
3,8 metru maxwidth=3.8 Povšimněte si, že oddělovačem je desetinná tečka!
6 stop a 7 palců maxwidth=6'7"

Časté chyby

Skutečná šířka

Nepleťte si specifikaci maximální povolené šířky vozidla s reálnou šířkou zadávanou klíčem width=*.

Neplatné hodnoty

Často není správně zadaná hodnota omezení. Následující tabulka obsahuje příklady nesprávných značek a jejich správného zápisu.

Nesprávně Vysvětlení Správně
maxwidth=3.8m Chybí mezera mezi hodnotou a jednotkou. maxwidth=3.8 m
maxwidth=3.8 meters Jednotka 'meters' není správnou jednotkou. maxwidth=3.8 m nebo maxwidth=3.8
maxwidth=0,6 Je použita desetinná čárka. maxwidth=0.6 nebo maxwidth=0.6 m
maxwidth=7 ft Jednotka 'ft' není správnou jednotkou. Použijte x'y". maxwidth=7'0"
maxwidth=7' Nezapomeňte přidat palce, i když je jich 0. maxwidth=7'0"
maxwidth=2.3; 7'9" Je povolena pouze jedna hodnota. Zvolte metry nebo stopy/palce. maxwidth=2.3 m nebo maxwidth=7'9"

Viz také