Cs:Uzel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mf node.svg

Uzel, nazývaný také bod (anglicky Node) je jeden ze základních stavebních prvků v datovém modelu OpenStreetMap. Skládá se z jediného bodu v prostoru určeného svou zeměpisnou šířkou a délkou a svého jednoznačného identifikátoru (id).

Další souřadnice (nadmořská výška) může být volitelně doplněna klíčem ele=*. Uzlu také může být přiřazena určitá vrstva nebo patro značkami layer=* a level=* v místech, kde některé objekty leží nad nebo pod jinými, jako je to třeba v případě mostů.

Uzly se používají buď pro určení polohy nějakého bodového prvku, ale častěji je jejich pomocí určován průběh cest (Way).

V databázi OSM máme více než 3 900 000 000 uzlů (k červnu 2017).

Uzly jako body

Uzly mohou být použity samostatně, když se pomocí nich zakreslují objekty, které leží jen v jediném bodě. V tomto případě má obvykle uzel přinejmenším jednu značku (Tag), která určuje jeho význam. Uzly samozřejmě mohou mít i více značek a také být součástí relace. Například telefonní budka může být jednoduše označena jako amenity=telephone nebo může mít i další značku operator=*.

Uzly cest

Viz také: Cesta (Way)

Hodně uzlů je součástí cest, kde určují jejich tvar čili průběh.

Pokud se dvě cesty protínají ve stejné výšce, pak tyto cesty musí sdílet uzel (například křižovatka silnic). Pokud se cesty potkávají v různých výškách, aniž by byly propojeny, pak nesmí uzel sdílet (například v místě, kde silnice překračuje řeku po mostě bridge=*). V takovém místě by pak cesty měly být označeny klíčem "vrstva" layer=* nebo "patro" level=* s rozdílnými hodnotami, nebo být označeny klíčem "umístění" location=* s hodnotou "nadzemní (overground)", nebo "podzemní (underground)". Někdy může být potřeba cesty rozdělit, aby se zabránilo potkat se v jednom uzlu cestám, které jsou v rozdílných vrstvách nebo patrech.

Některé uzly v cestě mohou nést značky. Například:

Struktura

Hlavní článek: Rails port/Database schema#Nodes
Název Hodnota Popis
id 64-bitové celé číslo
>= 1
Identifikátor uzlu je číslo, které je mezi všemi čísly uzlů unikátní. (Ovšem může existovat cesta nebo relace, která má stejný identifikátor "id" jako uzel.) V editoru se dočasně můžou uzly, které ještě nebyly uloženy na server, označovat zápornými čísly. Identifikátory uzlů na serveru jsou trvalé, což znamená, že číslo přidělené uzlu se nezmění po celou dobu jeho existence, i během jeho úprav. Identifikátor smazaného uzlu již nesmí být použit znovu, pokud tedy není obnoven po smazání.
lat racionální číslo
od -90.0 do 90.0
se sedmi desetinnými místy
Zeměpisná šířka ve stupních (na sever od rovníku kladná) ve standardní geodetické projekci WGS84. Požadovaná přesnost odpovídá rozsahu hodnot definovanému standardem IEEE pro 64 bitové číslo s pohyblivou řádovou čárkou (32 bitový formát sice poskytuje sedm platných číslic, ale nikoliv sedm desetinných míst). Některé aplikace nemusí akceptovat zeměpisnou šířku nad a pod +/-85 stupňů u některých projekcí.
lon racionální číslo
od -180 do 180
se sedmi desetinnými místy
Zeměpisná délka ve stupních (na východ od Greenwich kladná) ve standardní geodetické projekci WGS84. Požadovaná přesnost odpovídá rozsahu hodnot definovanému standardem IEEE pro 64 bitové číslo s pohyblivou řádovou čárkou. Geografické póly mají zeměpisnou šířku +/-90 stupňů, ale zeměpisná délka může být libovolné číslo z tohoto rozsahu.
značky (Tags) Množina dvojic klíč/hodnota
klíče musí být unikátní
Doporučené hodnoty najdete na stránce Prvky mapy.

Příklad

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Zvláštní případy

  • Neoznačené nepropojené uzly, které mohou vzniknout během dlouhého ukládání dat na server, nebo jako pozůstatek neúspěšného nahrávání, protože nejdříve se nahrávají samotné uzly a teprve později se k nim nahrávají jejich značky.