Cs:Relace

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Relation)
Jump to navigation Jump to search
Mf Relation.svg

Relace (relation) je jedním ze základních datových prvků, který se skládá z jedné nebo více značek a uspořádaného seznamu jednoho nebo více uzlů anebo cest nazývaných členy (members). Relace se používá k popisu logické nebo geografické závislosti mezi různými prvky. Každý člen relace může volitelně mít nějakou roli (role), která popisuje jeho význam v rámci relace.

V databázi OSM máme již více než 5 000 000 relací (k červnu 2017).

Použití

Relace se používají k modelování logických nebo geografických vztahů mezi objekty, většinou na místní úrovni. Nejsou určené k seskupování volně souvisejících, ale geograficky vzdálených objektů, takže není vhodné vytvářet například relaci pro seskupení všech turistických tras na Vysočině.

Velikost

Doporučujeme, aby počet členů jedné relace nepřevyšoval 300 prvků. Pokud je potřeba pracovat s vyšším počtem prvků, pak je lepší vytvořit několik samostatných relací a pak je spojit do jedné super-relace.
Odůvodnění: Čím více prvků je obsaženo v jedné relaci, tím hůře se s ní pracuje a tím snazší je ji rozbít, dochází k více konfliktům a více zatěžuje databázi a server.

Poznámka: Super-relace vypadají jako dobrý teoretický nápad, ale mnoho OSM aplikací s nimi nedokáže správně pracovat.

Role

Role je volitelné textové pole, které popisuje, jaký význam má daný člen relace. Například v Severní Americe je silnice označená rolí role east vedená směrem na východ a bude tak podle zvyklostí v USA(en) značena na cedulích u silnice. Nebo, v relaci multipolygon je rolemi "vnitřní" role inner a "vnější" role outer určováno, jestli je cesta součástí vnějšího nebo vnitřního obvodu multipolygonu.

Typy relací Mf Relation.svg

Hlavní článek: Typy relací

Existuje mnoho různých typů relací, například:

  • Relation:route je používána k popisu významných silničních tahů, jako jsou třeba mezinárodní silnice nebo dálnice jako E26, A1, M6, I 80, US 53. Také se její pomocí mapují turistické trasy, trasy pro cyklisty nebo autobusové linky.
  • Relation:multipolygon je používána k zakreslování velkých ploch, jako jsou koryta řek nebo přírodní rezervace.
  • Relation:boundary je využívána výhradně k mapování hranic administrativních oblasti (okresy, kraje).
  • Relation:restriction se používá k popisu zákazů odbočení na silnicích, jako například "Zákaz odbočení vlevo" nebo "Zákaz otáčení".

Příklady

Multipolygon

Hlavní článek: Relace multipolygon

Multipolygony jsou jedním ze dvou způsobů, jak v OpenStreetMap zakreslit plocha plochy. Zatímco většina ploch je zakreslena pomocí jedné uzavřená cesta uzavřené cesty, téměř všechny plošné prvky lze také zmapovat pomocí relace multipolygon. Tyto jsou potřeba, pokud je potřeba z plochy vynechat vnitřní kruhy (díry) nebo pokud existuje více vnějších ploch (exklávy) nebo je potřeba použít více než cca 2 000 uzlů.

relaci multipolygon se používají role "vniřní" role inner a role "vnější" role outer, které popisují zda cesta, která je členem relace, tvoří vnitřní nebo vnější obvod multipolygonu, který vymezuje nějakou plochu. Například vnější cesta může zakreslovat jezero a vnitřní cesta ostrov v něm.

Autobusová linka

Hlavní článek: Relace route

Každá varianta autobusového jízdního řádu je reprezentována relaci typu type=route, route=bus se značkami ref=* a operator=*. Prvními členy v relaci route jsou uzly reprezentující zastávky. Tyto jsou seřazeny v pořadí, jak jimi autobus projíždí. Pak se přidávají cesty. Podle schématu veřejné dopravy verze 2 cesty tvoří seřazený seznam podle uzlů zastávek. Cesty nemají role. Pokud tvoří spojitou sekvenci, je to zjevné ze spojité čáry podél nich (v JOSM).

Zákazy odbočení

Hlavní článek: Relace restriction

Pomocí relace restriction se do mapy zanášejí omezení dopravy v nějaké oblasti. Nejčastěji to bývá popis zákazů odbočení na křižovatkách. Silnice, na které je zákaz umístěn má roli "from" a silnice, do které se nesmí odbočit má roli "to". Uzel, nebo cesta, přes kterou by se projíždělo, kdyby to bylo povoleno, je označen "via". Více informací najdete na stránce Relace restriction.

Jiné příklady

Nástroje

Navigace po relacích

Znáte-li nějaké aplikace, které dokáží uživatele navigovat po relacích (například po poutních cestách), pak je zde uveďte.

  • Zatím není známa žádná aplikace.

Viz také