Cs:Typy relací

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tyto typy relací jsou relace, které jsou široce používané a další, které jsou navrhované.


Zavedené relace

Type Status Prvek Popis Ilustrace
multipolygon de facto area Pro plochy, jejichž obvod sestává z více cest, nebo plochy s otvory. Také se používá pro hranice.
route schváleno relation way Trasy - autobusové linky, cyklistické trasy a číslované dálnice
route_master schváleno relation Relace route_master obsahuje pouze (paralelní, protisměrné, variantní, ...) trasy (route). Velmi intenzivně používáno pro seskupování variant jízdních tras ve veřejné dopravě.
superroute controversial relation Nepoužívejte, superroute obsahuje pouze (spojitelné) trasy (route).
restriction de facto node way Libovolný zákaz odbočení.
boundary de facto way Pro seskupování hranic a značení enkláv/exkláv.
site používáno way Relace pro seskupení všech prvků nějakého areálu, například školy.
associatedStreet používáno node way Čísla domů vztahující se k ulici. Viz schéma Karlsruhe. Poněkud kontroverzní.
public_transport schváleno node way Část schématu veřejné dopravy v OSM. Hlavně se používá pro public_transport=stop_area.
network de facto node way relation Relations that describe networks with their members being the members of this network.
street navrženo node way Spojuje dohromady všechny části ulice a vše ostatní, co k ní patří.
destination_sign schváleno way Směrová cedule na křižovatce nebo před křižovatkou. LA2-blagulskylt.jpg
waterway schváleno way Relace pro seskupení prvků vodní cesty - waterway=*
enforcement schváleno node way Zařízení dohledu nad dopravou: rychlostní kamery, kamery na křižovatkách, kontroly váhy, ...
bridge nehlasováno way Seskupuje dohromady všechny prvky mostu.
tunnel nehlasováno way Seskupuje dohromady všechny prvky tunelu.
user defined nehlasováno All commonly used values according to Taginfo
This table is a wiki template with a default description in English editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Navrhované relace

Skládání a rozčleňování cest a značek

Křižovatky, mimoúrovňové přejezdy a náspy

Zákazy odbočení a přednosti v jízdě

Hierarchie ploch a jiné relace pro plochy

Adresy

Jiné

(dělená dálnice)

Projekty

Odkazy